Mine områder
Hjelp

Trekk i lønn for ferie - ansatt har ikke full opptjening

05-06-2020 10:12 (Sist oppdatert 26-05-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 3800 Visninger

Dersom du har ansatte uten full opptjening av feriepenger, f.eks. fordi de kommer rett fra skolebenken, har vært i ulønnet permisjon, har vært permittert, sykmeldt, eller har fått en stor lønnsøkning, kan det være feriepengene den ansatte har opptjent i løpet av fjoråret ikke er nok til å dekke lønnsbortfallet i ferien. Med mindre bedriften stenger helt ned virksomheten ifbm ferieavvikling, kan den ansatte i slike tilfeller motsette seg full ferie.

 

Merk-finger.JPGLes gjerne mer om dette på Oppslag Juridisk, dette har du tilgang til via Hjelp | Oppslag Juridisk i Huldt & Lillevik.


Merk! Ansatte som kommer fra en tidligere arbeidsgiver har opparbeidet seg feriepenger hos tidligere arbeidsgivere og skal avvikle full ferie, med mindre de kan dokumentere at feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet. 

 

 

 

tips.pngTips! Det kan være lurt at bedriften har en rutine på håndtering av feriepengeutbetaling til de ansatte som ikke har full opptjening. Start gjerne tidlig med å avklare hvor mye ferie den ansatte skal avvikle, slik at dette er klart i forkant av feriepengeutbetalingen. 

 

Hvem har startet ila feriepengeåret eller opptjeningsåret?
Vis mer

Opptjeningsåret er året før feriepengene utbetales, mens feriepengeåret er året hvor den ansatte får utbetalt feriepenger basert på lønn i opptjeningsåret.
For å finne ut hvem av de ansatte som har startet hos bedriften ila fjoråret eller ila dette året og dermed ikke har full, eller ingen, feriepengeopptjening, kan du ta ut en rapport over begynt dato. 

Gå til Rapporter | Personalrapporter | Begynt og sluttet dato. Legg inn datoer og gå til fanen "forhåndsvisning". 

Merk! Du vil også få med ansatte som er sluttet i perioden du ba om, men disse kan du se bort i fra, i dette tilfellet. 
  Beregning av antall dager med dekning av feriepenger
Vis mer

For å beregne hvor mange feriedager den ansatte kan avvikle kan du benytte følgende regnestykke: 

Feriepenger / dagsats = antall feriedager

OBS! Regnestykket vil gi deg antall feriedager med "vanlig" lønn, og tar ikke høyde for at feriepengene i utgangspunktet er litt høyere enn den vanlige lønnen til den ansatte. 

 

Ansatt har ikke nok lønn/feriepenger til å trekke ferie av
Vis mer

Dersom den ansatte ikke har full opptjening, men allikevel ønsker full ferie, evt. mer ferie enn hva feriepengene tilsier, må du ta en vurdering på hvordan du skal få trukket for alle ferie som skal avvikles. Her har du to alternativer: 

 1. Ferie kan trekkes fortløpende etterhvert som ferie avvikles. Trekket må da beregnes manuelt for hver periode det skal trekkes for.
  Når det gjelder utbetaling av feriepengene, må du fordele feriepengene slik at den ansatte ikke får mer feriepenger enn den ferien som avvikles. For eksempel - dersom den ansatte har feriepenger tilsvarende 3 uker, og ønsker å avvikle 2 ferieuker på sommeren og to uker i oktober, må du holde tilbake en ukes feriepenger til den siste uken avvikles. Du kan evt. avtale med den ansatte at du deler feriepengene på 4 uker, og utbetaler tilsvarende de ukene som avvikles - når de avvikles.
  Husk at ferietrekket skal rapporteres som "trekk i lønn for ferie" i A-meldingen, uavhengig av når du velger å gjøre trekket. 

 2. Du kan trekke all ferien den ansatte ønsker å avvikle ila året, i den ordinære feriepengekjøringen din sammen med utbetaling av feriepenger. Siden ferietrekket utgjør mer enn hva feriepengene dekker, vil du få negativ lønn mot den ansatte. For å løse dette kan du utbetale et forskudd som utligner den negative lønnen og trekke tilbake dette forskuddet over en eller flere måneder.  
  Fordelen med denne løsningen er at du har mer kontroll på trekket, siden du er ferdig med dette i den ordinære feriepengekjøringen din. 
  Dette alternativet kan også benyttes dersom du ønsker å fordele ferietrekket over flere måneder slik at den ansatte får noe lønn i feriepengemåneden, hvor det normalt kanskje ville blitt utbetalt lite eller ingenting.  Merk! Dersom du velger å utbetale et forskudd som trekkes tilbake på et senere tidspunkt, er det svært viktig å inngå en skriftlig avtale med den ansatte om dette!

 

Skattetrekk
Vis mer
Dersom den ansatte ikke har vært ansatt gjennom hele opptjeningsåret, dvs. året før feriepengene utbetales, har den ansatte i utgangspunktet ikke krav på trekkfritak på naturalytelser. Les gjerne denne artikkelen som vår juridiske avdeling har skrevet ang. trekkfritak i feriepengeutbetalingen.

Her finner du feriepengekurset. Dette kurset er inkludert i ditt programvareabonnement. 

  

 

 

 

 

Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"