Mine områder
Hjelp

Utbetale feriepenger når ansatte er permittert

21-04-2020 13:52 (Sist oppdatert 25-05-2021)
  • 0 Svar
  • 2 liker
  • 2016 Visninger

I henhold til ferieloven skal feriepenger først utbetales når ferien tas. Hvis det er fastsatt ferie i permitteringstiden har de ansatte krav på utbetaling av feriepenger. Da utbetales feriepengene, men siden de ikke har noe lønn fra arbeidsgiver blir det ikke noe trekk for ferien. De ansatte må melde ifra på meldekortet sitt at de tar ut ferie. Viser til brukertips fra Fagområdet for Lønn & Hr om  Permittering og feriepenger 

Fremgangsmåte for utbetaling av feriepenger: 

Før du aktiviserer lønnsarten for feriepenger på samtlige ansatte, må du endre statusen på de ansatte fra permittert til midlertidig aktiv under Kartotek | Personer slik at lønnsarten for feriepenger blir lagt inn på de som er permittert og at de blir med i lønnsberegningen. Etter godkjenning av lønnskjøringen settes status automatisk tilbake til status permittert under Kartotek | Personer.

Aktiviser lønnsarten for feriepenger for samtlige ansatte under Periodens lønn | Registre pr ansattgruppe. Se vedlagte bilde. Trykk på utfør knappen (orange lyn), trykk på skriver og skriv ut. Skal du i tillegg utbetale feriepenger for de over 60 år, benytter du samme fremgangsmåte, men velger da lønnsart 36 Feriepenger over 60 år.

Reg. pr ansattgruppe.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siden du kun skal utbetale feriepenger i denne lønnskjøringen setter du hake på kun variable data og skatt normal skatt.Lønnsberegning.png

Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"