Mine områder
Hjelp

Aktivitetsregisteret

05-07-2010 09:00 (Sist oppdatert 11-07-2018)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 524 Visninger

Ved hjelp av Aktivitetsmodulen kan du holde oversikt over alle aktivitetene som er registrert i Mamut uavhengig av hvilke kontakter eller prosjekter de er knyttet opp mot.

Aktivitetsmodulen åpnes ved å velge Vis - Aktivitet - Aktivitetsliste. Hovedvinduet for aktivitet vil da åpnes. Her kan du sette inn nye aktiviteter, redigere eksisterende aktiviteter eller krysse av for utførte oppdrag.

Ved å sette forskjellige utvalgskriterier vil du kunne få god oversikt over aktivitetene som er registrert, både på kontakter og interne ressurser.

De tilgjengelige filtrene er:

·         Utføres: Sett fra dato og til dato for å vise aktiviteter som er satt til dette tidsrommet.

·         Status: Velg hvilken status aktivitet som skal vises i vinduet må ha. Du kan også velge Alle, som deaktiverer filteret.

·         Type: Velg hvilken aktivitetstype en aktivitet må ha for at den skal vises i vinduet. Du kan også deaktivere filteret ved å velge Alle, eller du kan velge (Ingen) som kun viser aktiviteter uten aktivitetstype.
Aktivitetslistene for Kundeservice, Telemarketing og Produktservice viser kun spesifiserte aktivitetstyper. Dette styres gjennom Innstillingene for Aktivitetstyper. Kundeservice, Telemarketing og Produktservice er tilleggsprodukter, se denne linken for mer informasjon.

·         Ansvarlig: Velg hvem som er skal være ansvarlig for aktivitetene som skal vises i vinduet. Du kan også deaktivere filteret ved å velge Alle, eller du kan velge (Ingen) som viser alle aktiviteter som ikke har blitt tildelt en Ansvarlig.


Endringer i filtrene vises ikke før du klikker Oppdater, eller bruker funksjonstasten [F5].

 

Alle de forskjellige kriteriene kan settes uavhengig av hverandre. Listen over aktiviteter som kommer opp på den nederste delen av menyen kan altså skreddersys etter behov.

Du kan også sette Utvalg for aktivitetene gjennom verktøylinjen. Dette vil overstyre filtrene som er beskrevet ovenfor, som deaktiveres.Både fra Kontaktkortet og fra Prosjektkortet kan du se de aktivitetene som er knyttet til de enkelte kontaktene og til hvert enkelt prosjekt.


Bidragsytere