Mine områder
Hjelp

Hvordan endre kostnadsføringsprinsipp i Mamut? (video)

23-05-2012 09:00 (Sist oppdatert 25-01-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2347 Visninger

I Mamut One Enterprise E5 er det mulig å bokføre produktkostnad når varer tas ut av lager. Standard oppsett er kostnadsføring ved innkjøp, men du kan selv endre dette. Ved overgang fra kostnadsføring ved innkjøp til kostnadsføring av produktkostnad når varer tas ut av lager, vil endringen først tre i kraft for produkter som føres inn på lager etter at denne innstillingen er satt. Dette betyr at varer som allerede ligger inne med en beholdning, ikke blir kostnadsført ved fakturering før lageret har rullert, og nye varer er tatt inn på lager.


Se opplæringsvideo her:

 


Slik går du frem:
Fremgangsmåten som er beskrevet under er en enkel oversikt over stegene i prosessen med å endre kostnadsføringsprinsipp. Vi anbefaler at du også laster ned og leser Kunnskapshefte om kostnadskontering. Du kan laste ned dette nederst i denne artikkelen, under Vedlegg.

Her finner du detaljert informasjon om hvert enkelt steg.

Steg 1: Sikkerhetskopiering

Ta en sikkerhetskopi av dine data ved å velge Fil - Sikkerhetskopiering – Utfør sikkerhetskopiering.


Steg 2: Varetellingsliste og Lagerverdiliste

Skriv ut Varetellingsliste og Lagerverdiliste (lagerbevegelser) fra rapportmodulen ved å velge Vis - Produkt – Rapporter. Merk at dersom du benytter serienummer, varepartinummer eller holdbarhetsdato, må du ta ut egen varetellingsrapport for disse varene.


Steg 3: Nullstill lageret

 1. Velg Vis - Lager – Varetelling.
 2. Velg ønsket lager, og klikk Nullstill lager.
 3. Gjenta for alle lager dersom du har flere.


Steg 4: Innstillinger

Sett innstillinger for ønsket valg for kostnadsføring av produktkostnad når varer tas ut av lager under Vis - Innstillinger - Firma - Innstillinger per modul - Produkt – Prishåndtering.


Steg 5: Registrer lagerbeholdning

 1. Velg Vis - Lager - Varetelling
 2. Registrer lagerbeholdning med utgangspunkt i Varetellingslisten du skrev ut før operasjonen begynte.
 3. Klikk deretter OK, og bekreft at varetellingen skal effektueres.
 4. Etter effektuering anbefales det at du velger Vis - Lager - Lager, og sjekker at produktene er registrert inn med korrekt beholdning og verdi.

Merk!

 • Innkjøpspris fra priskalkulatoren vil legge seg inn som kostpris.
 • Dersom det tidligere er gjort manuelle føringer mot Balansekonto for lagerverdi, gjerne som Inngående saldo eventuelt manuell bokføring av lagerverdi, kan dette føre til at Balansekonto for lagerverdi kan bli dobbelt så høy som verdien av lagerbeholdningen. Dersom dette har skjedd, må du opprette et manuelt bilag for å korrigere lagerbevegelsesbilaget som ble opprettet ved varetellingen, med verdien som er for høy. Dette fordi balansekonto for lagerverdi allerede inneholdt verdiene som blir automatisk ført i balansen ved varetelling.


 

Bidragsytere