Mine områder
Hjelp

Hvordan endre oppsett for navn og adresser?

14-03-2005 08:00 (Sist oppdatert 19-04-2018)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 538 Visninger

Måten navn og adresser kommer frem på i de forskjellige rapportene kan redigeres etter eget ønske.


Slik går du frem:

  1. Velg Vis/Innstillinger og trykk knappen Rapporter.
  2. Trykk deretter knappen Adresseopsett og du får da opp en liste over adresseoppsettene for de forskjellige landene.
  3. Marker landet som f.eks. adresseoppsettet skal endres på.
  4. I feltet for Land velger (markerer) du et land, f.eks. Norge.
  5. I nedtrekkslisten Navn velger du hvilken referanse (verdi) du ønsker å sette inn. Ved først å velge aktuell verdi her, for så trykke knappen Sett inn setter du inn den aktuelle verdien. Resultatet kan du hele tiden se i feltet under nedtrekkslisten. Du kan enkelt slette felter ved å markere feltet, for så trykke tasten [Delete] på tastaturet. På samme måte kan du definere hvordan adressen skal vises. Dette gjøres i nedtrekkslistene for Adresse. Når du har lagt inn de felter i den rekkefølgen du ønsker kan du trykke OK.

MERK: Du skal ikke legge inn faktisk adresse i adresseoppsettet, det er kun "kodene" til hvert enkelt felt som legges inn. Videre må du selv angi mellomrom og linjeskift. De endringene du gjør gjelder kun for kontakt- og lønnsrapporter.

Bidragsytere
Aktuelt brukertips