Mine områder
Hjelp

Hvordan føre Elektronisk Kommunikasjon – nye regler i 2014

12-08-2014 22:57 (Sist oppdatert 21-11-2018)
 • 2 Svar
 • 0 liker
 • 9832 Visninger

Fra og med 2014 ble det innført nye regler for innberetning av elektronisk kommunikasjon. Nedenfor finner du litt informasjon om de nye regler, samt hvordan dette håndteres i Mamut.

Nye regler fra og med 2014:

Fra 2014 er man som arbeidsgiver pliktig til at innberette et fast sjablongbeløp på 4.392 kr. pr. år (366 pr. måned) uavhengig av hvor mange tjenester den enkelte ansatte får dekket.

Dette beløpet dekker både fordel i form av naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser.

Det skattefrie bunnbeløpet på 1000 kr., som man tidligere har hatt, er fjernet sammen med muligheten for at motregne arbeidstakeres egenbetaling i beløpet som innberettes.

Det faste sjablongbeløpet på 4.392 kr. omfatter kun tjenester som arbeidstager har tjenstlig behov for.  EKOM-tjenester som dekkes av arbeidsgiver, men som den ansatte ikke har tjenstlig behov for, må skattlegges med det fulle beløp.


EKOM-tjenester inndeles i naturalytelser og utgiftsgodtgjørelse.

Med Naturalytelser menes utgifter som arbeidsgiver betaler direkte til tjenesteleverandøren. Dette kan f.eks. være vanlig mobiltelefon. Arbeidstaker må beskattes med 366 kr. pr. måned – 4.392 kr. pr. år uavhengig av om de faktiske utgifter er høyere eller lavere.  

Med Utgiftsgodtgjørelse/refusjon menes kostnader som den ansatte har betalt, men som refunderes av arbeidsgiver etter bilag. Dette kan f.eks. være bredbånd. Utgiftsgodtgjørelse/refusjon skattlegges på det tidspunktet hvor refusjonen finner sted og med det aktuelle beløpet – dog maksimalt 4.392 kr. pr. år.


Det forekommer ofte at arbeidstaker har kombinasjon av naturalytelser og utgiftsgodtgjørelse. I dette tilfellet kan den ansatte nå 4.392 kr. før årets avslutning, og da er arbeidsgiver pliktig til å stoppe skattetrekket og avgiftsberegningen.

EKOM-tjenester er arbeidsgiverpliktige og skattepliktige og må innberettes på A-meldingskode Inntekt - utgiftsgodtgjørelse - elektronisk kommunikasjon (Tidligere 130-A)


Innholdstjenester:

Innholdstjenester kommer i tillegg til sjablongbeløpet på 4.392 kr. pr. år og inndeles i følgende:

 1. Tilleggstjenester
  Dette kan være tjenester som inngår i abonnementet som f.eks. Spotify eller Wimp
 2. Fellesfakturerte tjenester
  Dette kan være tjenester som nummeropplysning, parkering, piggdekkgebyr, kjøp fra automat, givertelefoner mv.

Når det er snakk om innholdstjenester så har den ansatte et skattefritt bunnbeløp på 1000 kr. Dette bunnbeløpet kan brukes utelukkende på private innholdstjenester, hvis arbeidsgiver splitter private og yrkesrelaterte innholdstjenester. Yrkesrelaterte innholdstjenester er ikke skattepliktige og skal ikke innberettes.

Private innholdstjenester utover 1000 kr. er skattepliktige og skal innberettes. Handler det om naturalytelser skal det innberettes i A-meldingskode Inntekt- naturalytelse - annet.. Er det snakk om utgiftsgodtgjørelse/refusjon skal det innberettes med A-meldingskode: Inntekt - kontantytelse - annet.

Du kan også lese mer om de nye reglene på Skatteetatens egne sider: www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Handboker/Lignings-ABC/Kapitler/E/?mainchapter=68969


Behandling i Mamut:

Det faste sjablongbeløpet på 4.392 kr. pr. år (366 pr. måned) samt evt. utgiftsgodtgjørelse/refusjon kan føres på lønnsart 547, som er standardlønnsarten for elektronisk kommunikasjon i Mamut.

Lønnsarten skal ha følgende innstillinger:

 

Viktig: Elektronisk kommunikasjon og A-melding
Fra og med 1/1/2015 må man sende A-melding fremfor Terminoppgave RF-1037. Der må man følge kontantprinsippet med A-meldingen. Det betyr at man må inkludere EK tjenestens fordelsbeskatning på hver måned den faktisk gjelder for, og ikke et stort enkelt trekk i slutten av året.

Innholdstjenester:

Skal du innberette innholdstjenester på den ansatte må du opprette nye lønnsarter til dette formålet.

 1. For innholdstjenester som faller under naturalytelser må lønnsarten ha følgende innstillinger:
  - A-meldingskode: Inntekt - Naturalytelse - Annet (Tidligere Lønn og trekkode 111-A)
  - Trekkgrunnlag
  - Arbeidsgiveravgift
  - Bruttolønn
  - Innberetningspliktig
  - Felt for pris
  - Skal slås sammen på lønnslipp
  Hvis man ønsker automatisk bokføring av innholdstjenestene ved lønnkjørsel kan man evt. legge inn ønsket kostnadskonto og balansekonto.
 2. For innholdstjenester som faller under Utgiftsgodtgjørelse/refusjon så må lønnsarten ha følgende innstillinger:
  - A-melding: Inntekt - Kontantytelse - Annet (Tidligere Lønn og trekkode 112-A)
  - Trekkgrunnlag
  - Arbeidsgiveravgift
  - Bruttolønn
  - Innberetningspliktig
  - Felt for pris
  - Skal slås sammen på lønnslipp
  Hvis man ønsker automatisk bokføring av innholdstjenestene ved lønnkjørsel kan man evt. legge inn ønsket kostnadskonto og balansekonto.

På følgende link finnes en mer detaljert veiledning for opprettelse av egne lønnsarter:

https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Mamut-One/Hvordan-redigere-opprette-en-lonnsart/ta-p/279...

Kommentarer
av Turi M Sorensen

Hei

Beklager det - ser ut som om linken ikke var oppdatert fra vårt gamle til vårt nye community, og da er det jo ikke så rart at du får feilmelding. Artikkelen du leter etter ligger her, og ovenstående artikkel er også oppdatert med riktig informasjon. Takk for at du sa fra 🙂

Mvh Turi M. Sørensen, Visma Mamut Support

Bidragsytere