Mine områder
Hjelp

Hvordan fungerer rabatt i Mamut One?

14-10-2009 09:00 (Sist oppdatert 23-01-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 2344 Visninger

I Mamut kan du registrere rabatter på flere nivåer, et såkalt Rabatthierarki, hvor Manuell rabatt ligger på topp og overstyrer andre valgte rabatter:

  1. Manuell
  2. Rabatt på kombinasjonen produkt og kunde.
  3. Standard rabatt i % av ordretotal for en kunde.
  4. Rabatt på kombinasjonen produkt og kundekategori.
  5. Rabatt på kombinasjonen kundekategori og produktgruppe.

Rabattype 2 og 4 settes i fanekortet Rabatt i Produktregisteret. Her finner du egne innstillinger for rabatt ved salg til en spesiell kontaktkategori (fanekortet Kategori), kunde (fanekortet Kontakt) eller kvantum (fanekortet Kvantum).


Rabattype 3 settes som standard rabatt i kundeinnstillinger på den aktuelle kontakten. Dette gjøres ved å åpne kontaktoppfølging (Vis - Kontakt - Kontaktoppfølging), fanekortet Innstillinger, for så klikke på knappen Kunde. Her kan du sette en ordrerabatt i prosent.


Rabattype 5 settes i Rabattregisteret. Dette registeret finner du enten ved å velge menyen Vis - Produkt - Rabattregister, eller ved å klikke på knappen Rabattregister som du finner i verktøylinjen i Produktregisteret.


De forskjellige måtene å registrere rabatter på i Mamut er ordnet i et hierarkisk system, slik at de overstyrer hverandre. På denne måten er det bare en av dem som vil være gjeldende i siste instans. Dersom du imidlertid har satt opp fast pris på et produkt på en kunde, vil rabatten komme i tillegg dersom denne kunden i tillegg faller under andre rabattordninger på produktet.


MERK:
Kvantumsrabatt tilhører ikke rabatthierarkiet. Denne typen rabatt blir trukket fra prisen til slutt, i tillegg til de andre typene for rabatt. Kvantumsrabatt vil kun være aktiv dersom dette er angitt i Firmainnstillinger som du finner ved å velge menyen Vis - Innstillinger - Firma - Innstillinger per modulTilbud/Ordre/Faktura. Her finner du avmerkingsboksen Kvantumsrabatt kommer i tillegg til annen rabatt på fanekortet Pris - Rabatt.

Kvantumsrabatt vil likevel slå inn dersom den er Høyeste rabatt, og dette er satt til å overstyre rabatthierarkiet. Dette gjøres i avmerkingsboksen Høyeste rabatt overstyrer rabatt-hierarkiFirmainnstillinger (Vis - Innstillinger - Firma-Innstillinger per modul -Tilbud/Ordre/Faktura).


Bidragsytere