Mine områder
Hjelp

Hvordan importere en SAF-T-fil fra Mamut til Tripletex?

17-09-2020 10:28 (Sist oppdatert 22-06-2021)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1529 Visninger

Før du begynner med import i Tripletex bør du lese hvordan du eksporterer en SAF-T-fil fra Mamut. Vær oppmerksom på at denne typen eksport/import er tidskrevende, og vil medføre mye manuelt arbeid og avstemming før og etter import for deg som kunde. 

 

SAF-T-import er ikke til bruk for dokumentasjon av regnskapet - det er evt. for å få sammenligningsgrunnlag i rapporter i Tripletex. SAF-T-import kan altså ikke brukes som grunnlag ved bokettersyn, du må derfor sørge for at du har backup av din Mamut-klient i tilfelle du på et senere tidspunkt må sende en SAF-T-fil til Skatteetaten ved bokettersyn. Vi anbefaler derfor ingen kunder til å bruke SAF-T ved flytting til Tripletex, da det i de fleste tilfeller ikke finnes noen god hensikt til å bruke det.

Du vil fremdeles ha gratis tilgang til all gammel regnskapsdata i Mamut ved bytte til Tripletex, så det finnes ingen hensikt med å ta med seg gammel morro.

 

Før du setter i gang med import i Tripletex:

Du bør undersøke med din regnskapsfører hva du bør ta med deg videre av data fra Mamut. Du bør også sette deg inn i hva du bør gjøre/ikke gjøre i Tripletex før du eventuelt starter med import av SAF-T. Dersom du har SAF-T-eksport fra Mamut så er den beste måten å importere data i en fersk Tripletex-konto, les mer om SAF-T-importen i Tripletex her.

 

Med SAF-T-import i Tripletex kan du importere følgende informasjon:

Bilag (avanserte bilag)

Kunder og leverandører

Regnskapskontoer

Prosjekter

Avdelinger

Åpningsbalanse

 

Ved SAF-T-import importerer man ett regnskapsår om gangen, hvor man begynner med det tidligste året.

 

  • Det er kun debet/kredit føringer som importeres, og det kan være at man må lukke poster manuelt etter import hvis systemet ikke greier å lukke alt automatisk. SAF-T-importen vil kun importere de transaksjoner som filen inneholder, så det kan brukes til historikk for å sammenligne rapporter. 

 

  • De kunder og leverandører som importeres vil kun opprettes med kunde-/leverandør.nr, firmanavn og adresse.  Det er altså veldig lite data, så her anbefaler vi at du i stedet velger å importere kunder og leverandører via de standardscript vi har så du får med deg mest mulig data på kontaktene (f.eks. organisasjonsnummer, bankkontonummer, e-postadresse, tlf o.l.). 

 

  • Husk å skriv over eksisterende kontakter ved import, hvis kontakter allerede har blitt importert tidligere via SAF-T/Kunde-/leverandørimport

 

Prosjekt/Avdeling:

SAF-T-fil inneholder transaksjoner mot dimensjoner prosjekt og avdeling, men har ingen IB/UB på disse dimensjonene (slik filen har på kunde/leverandør). Det betyr at hvis du har et prosjekt som startet i 2019 og tar en SAF-T-fil fra 2019 så får du korrekt IB på prosjekt 1. Jan 2020. Men hvis du derimot startet med et prosjekt i 2018, og kun overfører SAF-T-fil for 2019 så vil IB 1. Jan 2020 kun vise sum av transaksjonene i 2019, og dermed ikke korrekt IB for prosjektet.

 

Angremulighet: 

Etter import i Tripletex kan man angre, men dette må gjøres FØR man eventuelt bokfører noe annet i etterkant. Skal man foreta en import av data, er det derfor å anbefale at det ikke bokføres/faktureres før etter importen er gjennomført.

Vanlig feil som kan oppstå ved import av SAF-T i Tripletex fra Mamut:
"Importfilen inneholder ugyldige mva-koder. Avgiftskode (TaxCode) 10 har standardkode 0 i SAF-T-oppsettet. Mva-kodene må spesifiseres korrekt i SAF-T-filen": Dette betyr at en eller flere standardkode ikke er definert på avgiftskoden/e for mva i Mamut. Dette kan defineres i Mamut, og så eksporterer man på nytt. Les hvordan du løser dette i punkt 2 og 3 i denne artikkelen.

 

Vi har laget script som kan benyttes til å eksportere produkter, kontakter og leverandører samt ansatte fra Mamut til Tripletex. Scriptene kjøres via Mamut Script tool/Customer Administration via Application Hosting. Les mer om dette her.

Når du har eksportert SAF-T-filen fra Mamut kan du følge denne veiledningen for import av SAF-T i Tripletex. Se også video for SAF-T-import i Tripletex.

Bidragsytere