Mine områder
Hjelp

Hvordan registrere utgående fakturaer i Bilagsregistrering?

27-10-2006 09:00 (Sist oppdatert 09-11-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2283 Visninger

Utgående fakturaer bør alltid bokføres på bilagsart UF (Utgående Faktura) eller en egenopprettet bilagsart for dette formålet. Nedenfor følger en kort fremgangsmåte for hvordan du registrerer utgående faktura i Bilagsregistrering.

MERK: Dersom du fakturerer via Ordre/Faktura-modulen, blir bilaget bokført automatisk i regnskapet. Fremgangsmåten nedenfor er kun dersom du ønsker å føre inn en utgående faktura direkte i regnskapet.


Utgående fakturaer bør alltid bokføres på bilagsart UF (Utgående Faktura) eller en egenopprettet bilagsart for dette formålet.

Slik går du frem:

 1. Gå inn i bilagsregistrering ved å velge Vis - Regnskap - Bilagsregistrering.
 2. Klikk på knappen Ny for å opprette et nytt bilag.
 3. Velg bilagsart i nedtrekkslisten for dette. Ved registrering av utgående faktura velger du bilagsart Utgående Faktura.
 4. Når du skal bokføre en utgående faktura som har oppstått fordi selskapet har omsetning på kreditt må du bruke kundenummeret (kontaktnummeret) som regnskapsmessig referanse når du posterer bilag. Dette kan gjøres på to forskjellige måter:
  - Taste inn kundenummeret direkte i kontofeltet i Bilagsregistrering
  - Taste 1510, for så velge den aktuelle kunden fra kundelisten du får opp.
 5. Uavhengig av hvilken måte du benytter under punkt 2, kommer du inn i vinduet der du legger inn informasjon om fakturaen. Her legger du inn den informasjonen som er nødvendig for senere å kunne holde orden på fakturaene. MERK: Fakturanummer må være fylt ut for å kunne gå videre, men du kan både skrive tall og bokstaver i dette feltet. Du ser også at vinduet inneholder en del opplysninger som du senere vil få bruk for i reskontro, f.eks. ved eventuell purring og renteberegning ved for sen betaling.
 6. Klikk OK for å returnere til bilagslinjen.
  TIPS: For å spare tid er det lagt inn en hurtigtast. Når du har fylt ut fakturainfovinduet kan du trykke på [+] (plusstasten) for å lukke vinduet.
 7. Når du klikker OK (eller på plusstasten) for å avslutte fakturainfovinduet vil du se at hovedbokskonto 1510 kommer frem i kontokolonnen. Reskontronummeret og fakturanummeret kommer også opp hvis du har valgt at disse kolonnene skal vises på skjermen.
 8. Det neste som må gjøres er å velge motkonto. Bruk av motkonto gjør bokføringen raskere. I motkonto-kolonnen kan du legge inn den kontoen som bilagslinjen skal føres mot. Hvis du f.eks. skal føre et salg på konto 1510 kundefordringer, vil et naturlig valg av motkonto være 3010 avgiftspliktig salg.
 9. Når du så legger inn brutto fakturabeløp under debetkolonnen, vil systemet automatisk generere de nødvendige posteringene.
 10. Når dette bilaget overføres til hovedbok ved å klikke på knappen Overfør til hovedbok vil også reskontroen bli oppdatert med en fordring på det aktuelle beløpet på den aktuelle kunden.

 

Bidragsytere