Mine områder
Hjelp

Hvordan sette opp rabatt på kundekategori og produktgruppe?

23-03-2005 08:00 (Sist oppdatert 25-10-2018)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1532 Visninger

Rabattregisteret er en rabattmatrise hvor du kan forhåndsdefinere priser og rabatter for forskjellige kombinasjoner av Kundekategori og Produktgruppe.


Rabattregisteret
fungerer slik at man merker av for kundekategori mot produktgruppe, for så setter inn gjeldende rabattsats. Denne typen rabatt er den laveste prioriterte kategorien, dersom hierarkiet ikke blir overstyrt av innstillingen Høyeste rabatt skal overstyre rabatthierarki.


Slik foretar du innstillinger i rabattregisteret:

  1. Åpne Rabattregisteret (Vis/Produkt/Rabattregister).
    TIPS: Du kan også åpne Rabattregisteret ved å trykke på knappen Rabattregister i verktøylinjen i Produktregisteret.
  2. I feltet Kategori merker du den kundekategorien du skal sette opp mot en produktgruppe.
  3. Merk så i feltet Produktgruppe aktuell produktgruppe som i kombinasjon med kundekategorien skal gi rabatt ved bestilling.
  4. Feltet for Rabatt vil nå vise den rabatten som eventuelt er satt på denne kombinasjonen tidligere. Enten legger du inn en ny sats, eller endrer på den satsen som allerede ligger inne.
  5. Du kan nå eventuelt merke av andre kombinasjoner og sette aktuelle rabatt i feltet for dette.

For hver kombinasjon som endres i Rabattregisteret blir det lagret en rabattsats som vil gjelde hver gang en kunde innenfor kundekategorien kjøper et produkt i den tilsvarende produktgruppen.

Bidragsytere