cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Hvordan sette standard språk på en kontakt?

25-11-2009 08:00 (Updated 25-01-2019)
  • 0 Replies
  • 0 kudos
  • 370 Views

I Mamut er det tilrettelagt for at man kan legge inn alternative språk på kontakter om man ønsker dette.

 

Slik går du frem:

  1. Velg Vis – Kontakt - Kontaktoppfølging i hovedvinduet i Mamut.
  2. Søk eller bla deg frem til kontakten du ønsker å endre språk på, enten ved bruk av Liste [Ctrl]+ eller ved bruk av pilknappene Forrige [Ctrl]+[PgUp]/Neste [Ctrl]+[PgDn].
  3. Velg fanekortet Annen info.
  4. Definer kontaktens Språk i nedtrekkslisten for dette. (Velger man Dansk, Engelsk (UK), Nederlandsk, Norsk, Svensk eller Tysk vil informasjonen arves til bl.a. tilbud, ordre, faktura, kreditnota og innkjøp som blir opprettet i etterkant av endringen, slik at utskriftene vil utføres på dette språket automatisk.)
  5. Klikk Lagre [Ctrl] for å oppdatere innstillingene.

Du har nå endret språk på kontaktnivå og informasjonen vil arves til diverse nye tilbud/ordre/innkjøp.

 

MERK! Endringen har ikke tilbakevirkende kraft på eksisterende tilbud, ordrer eller innkjøp.

 

Contributors
Featured Article