avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Hvordan utføre varetelling ved overgang til nytt år?

12-12-2012 08:00 (Sist oppdatert 25-01-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1939 Visninger

I Mamut skjer varetransaksjoner ved varelevering i ordremodul, varemottak i innkjøpsmodul, opprettelse av manuelle lagerbevegelser i lagermodul og ved varetelling. Vi anbefaler at punktene under Før varetelling utføres etter at alle varetransaksjoner for 2018 er registrert, og før varetransaksjoner i 2019 registreres. Når varetellingen utføres, bør det ikke registreres verken salg eller innkjøp som påvirker beholdningen. Dersom det er nødvendig, må dette tas høyde for i Varetellingslisten. Varetellingsmodulen i Mamut vil justere antatt beholdning etter hvert som den registrerer salg/innkjøp i Mamut, men modulen må restartes for at disse verdiene kan hentes frem.


Før varetelling

 1. Kalkuler lagerverdi og disponibel beholdning for å være sikker på at alle transaksjoner i ditt Mamut-system er oppdatert. Dette gjøres ved å gå til Fil – Databaseverktøy – For supportsenter, og velg Korriger og kontroller dataintegritet av lager.
 2. Skriv ut Lagerverdiliste for å få oversikt over lagerverdien før varetelling.
  Velg Fil – Skriv ut, og velg Produkt på venstre side. Skriv ut rapporten Lagerverdiliste (lagerbevegelser). Denne vil gi deg lagerverdien før utført varetelling.
 3. Skriv ut Varetellingsliste, som du benytter som underlag for selve varetellingen.

VIKTIG! Dersom du også benytter serienummer, vareparti eller holdbarhetsdato, må det skrives ut en separat varetellingsliste for disse. Dette er rapporten Varetellingsliste: Serienummer, vareparti og holdbarhetsdato.


Effektuer varetelling

  1. Registrer opptalt beholdning.
   Selve varetellingen registreres ved å gå til Vis – Lager – Varetelling.
   Varetellingen i Mamut kan avbrytes og lagres. Dette gjøres ved å klikke Avbryt, og svare Nei til Skal varetellingen annulleres?. Når varetelling startes på ny, vil du få spørsmålet Vil du fortsette den påbegynte tellingen? Ved å svare Ja til dette, vil du fortsette der du avsluttet.
  2. Effektuer varetelling.
   Før du effektuerer varetellingen, bør du sørge for at systemdatoen i Mamut er 31.12.2018 slik at at varetellingen blir registrert på riktig år.
   a) Lukk alle moduler.
   Hvis du har varetellingsvinduet åpent, må dette også lukkes. Klikk Avbryt og så Nei på spørsmålet Skal varetellingen annulleres?
   b) Gå til Fil – Systemdato, marker datoen 31.12.2018 i kalenderen, og klikk OK for å godkjenne.
   c) Velg Vis – Lager – Varetelling, svar Ja til Vil du fortsette den påbegynte tellingen? og gjennomfør varetellingen.
   d) Etter at varetellingen er gjennomført, bør du på ny gå til Fil – Systemdato, klikk Dagens dato og OK for å sette dagens dato som systemdato.
  3. Skriv ut ny Lagerverdiliste.
   Når varetellingen er gjennomført, bør du skrive ut en ny Lagerverdiliste. Velg Fil – Skriv ut, og skriv ut rapporten Lagerverdiliste (lagerbevegelser). Denne skal nå vise korrekt lagerverdi for året 2018.
Bidragsytere
Aktuelt brukertips