Mine områder
Hjelp

Nummerserier i Mamut One

01-12-2011 08:00 (Sist oppdatert 23-01-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1914 Visninger

I Mamut kan du selv sette nummerserier som passer din virksomhet. Nedenfor følger en kort forklaring på hvor og hvordan du spesifiserer hvilken nummerserie du ønsker å bruke.

I Mamut kan du angi nummerserier som skal brukes ved registrering av informasjon. Dersom en virksomhet allerede har et system for nummerering ved registrering av kunder og leverandører osv., velges det tilsvarende nummerseriesystem for klienten.


Generelt om nummerserie:

Ved første gangs oppstart av en klient kan du endre nummerseriene. Både første og siste nummer kan da overstyres. Du kan også til enhver tid gå inn å endre på nummerseriene hvis dette er tillatt. Dette gjøres ved å gå til Vis - Innstillinger - Firma. Under fanekortet Firmainnstillinger finner du knappen Nummerserier. Ved å trykke på denne får du opp vinduet for Nummerserier.

 

Hvordan endre nummerserie:
I vinduet Nummerserier kan du f.eks. endre første nummer som f.eks. kontakten eller leverandøren skal starte på ved å klikke på kolonnen Første nr. og skrive inn riktig startnummer. Etter at en nummerserie er tatt i bruk kan kun siste brukte nummer endres. Dette nummeret kan da kun endres til en høyere verdi enn det som ligger inne. Det vil være markert med rødt i de feltene som ikke kan endres.


Spesielt om "Faktura- og Kreditnotanummer":

Disse to nummerseriene bør ikke overlappe hverandre. Som standardverdi begynner fakturanummeret å telle fra 1 og kreditnotanummeret å telle fra 90 000. Hvis du ønsker å endre dette, bør du sørge for at det er minst 20 000 mellom de to nummerseriene.


Nummerserie for bilag:

Se artikkel Nummerserie for bilag for mer informasjon.

Bidragsytere