Mine områder
Hjelp

Obligatorisk tjenestepensjon – Innskuddsbasert ordning

28-12-2011 08:00 (Sist oppdatert 21-09-2020)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 6543 Visninger

I Mamut kan du velge mellom Innskuddsbasert og Ytelsesbasert tjenestepensjon. Vi skal her gå gjennom Innskuddsbasert ordning.

 

Innstillinger i Mamut 

Innstillingene står standard på Ytelsesbasert ordning. Dersom du skal ta i bruk innskuddsbasert tjenestepensjon, så må du gjøre følgende:

 1. Velg Vis - Innstillinger - Regnskap.
 2. Velg fanekortet Modulinnstillinger.
 3. Klikk knappen Lønn og velg fanekortet Tjenestepensjon.
 4. Merk av for Innskuddsbasert ordning, og endre prosentsatsene dersom det er behov for det.
 5. Dersom du skal sende filer til pensjonstilbyderen, så fyll inn informasjon i feltene nederst, og velg ønsket filformat fra nedtrekkslisten ”Navn på pensjonstilbyder”.

 

MERK! Endrer du tjenestepensjonsordning vil du få spørsmål om du ønsker å inkludere alle ansatte i valgt pensjonsordning. Ved å bekrefte dette vil alle ansatte bli oppdatert i forhold til firmaets ordning (for manuell innstilling på en og en ansatt, se nedenfor).

  

Slik setter du innstillinger på Personalkortet:

 1. Velg Vis - Lønn - Personalregister.
 2. Velg fanekortet Lønn.
 3. Klikk knappen Lønn.
 4. Merk av for Skal inkluderes i tjenestepensjonsordning.
 5. Gjenta for alle ansatte som oppfyller kravene til tjenestepensjon.

  

Lønnsarter 

I Mamut er det opprettet to lønnsarter; lønnsart 615 – Tjenestepensjon, firmaets andel og lønnsart 616 – Tjenestepensjon, ansattes andel.   

 

Lønnsartene skal ha følgende innstillinger:

615 – Tjenestepensjon, firmaets andel

§         Arbeidsgiveravgift
§         Skal slåes sammen på lønnsslipp
§         Felt for pris
§         Rutinenummer 15
§         I formelfeltet skal det stå: pensionfirm

 

616 – Tjenestepensjon, ansattes andel

§         Trekkgrunnlag
§         Brutto lønn
§         Innberetningspliktig
§         Utbetalt lønn
§         Beløpet skal være negativt
§         Skal slåes sammen på lønnsslipp
§         Felt for pris
§         Knytning mot A-meldingskode Fradrag-Fradrag-Premie til pensjonsendringer
§         Rutinenummer 16
§         I formelfeltet skal det stå: pensionemployee

 

Praktisk håndtering i Mamut
I Mamut anbefaler vi at du kjører beregning av avsetningen av OTP via lønnsmodulen. Årsaken til dette er at det forenkler håndteringen av arbeidsgiveravgiften i forhold til fordeling i løpet av året. Det blir da også enkelt for den ansatte å holde oversikt over hvilke summer som avsettes på hver lønn.  

Det skal svares arbeidsgiveravgift av arbeidsgivers andel av avsetningen samt av risikopremien, men ingen av delene er skattepliktige.

 

Du kan selv bestemme hvilke lønnsarter som skal bidra til pensjonsgrunnlaget, men minimum er det som i følge loven defineres som ”ordinære lønnsytelser”. Du kan også velge å inkludere øvrige ytelser, dette kan styres av den enkelte bedrift, etter avtale med de ansatte. For å sette at en lønnsart skal inngå i pensjonsgrunnlaget, går du inn på lønnsarten, og merker av for Pensjonsgrunnlag.

 

Lønnsart 615 

Her fører du Tjenestepensjon, firmaets andel. Dette kan kjøres på hver enkelt ansatt den måneden du mottar regning fra din pensjonstilbyder. Det er også mulig å kjøre dette samlet på én ansatt (evt. dummy ansatt), men vær da oppmerksom på at du ikke vil få riktige tall ved utskrift av tjenestepensjonsrapportene som finnes i Mamut.

 

Ved føring mot lønnsart 615 skal beløpet legges inn med positivt fortegn. Siden det kun skal beregnes arbeidsgiveravgift av dette beløpet, så vil det ikke påvirke lønnen til de ansatte.

 

Når den ansatte har tjent over 1G i kalenderåret, så vil 615 automatisk beregne et beløp, avhengig av prosentsatsene som ble satt i lønnsinnstillingene. Merk at den kun beregner fra lønnsarter som er merket av for ”Pensjonsgrunnlag”.

 

Hvilken beskrivelse i a-meldingen skal det være på lønnsart 615?

Obligatorisk tjenestepensjon, firmaets andel, skal innberettes på firmanivå i a-meldingen og skal derfor ikke kobles til noen spesiell beskrivelse i a-meldingen. Når du har benyttet lønnsart 615 i lønnskjøringen, vil du ved generering av a-melding se dette beløpet oppe til høyre i feltet OTP.

 

Lønnsart 616

Tjenestepensjon, ansattes andel bør være med på hver enkelt lønnskjøring. Beløpet er et trekk for de ansatte, slik at det skal legges inn med negativt fortegn. Det de ansatte betaler i tjenestepensjon, skal redusere trekkgrunnlaget (som er årsaken til at lønnsarten er merket av for trekkgrunnlag).

 

Når den ansatte har tjent over 1G i kalenderåret, så vil lønnsart 616 automatisk beregne et beløp, avhengig av prosentsatsene som ble satt i lønnsinnstillingene. Merk at den kun beregner fra lønnsarter som er merket av for ”Pensjonsgrunnlag”. 

 

Risikopremie og administrasjonskostnader

Vi anbefaler at du oppretter en lønnsart for risikopremie og administrasjonskostnader som det også skal svares arbeidsgiveravgift av. Oppsettet av denne lønnsarten finner du beskrevet her.

 

Regnskapsmessig behandling

Standard er lønnsart 615 satt opp uten kostnads- og balansekonto. Dersom ønskelig kan du likevel knytte lønnsarten mot ønskede kontoer, hvis ikke må du føre regningen fra pensjonstilbyderen manuelt i bilagsregistrering.

 

Hvordan dette skal behandles regnskapsmessig, avhenger av din avtale med din pensjonstilbyder (ofte forsikringsselskap). Hvis du ønsker det, kan du ta all den regnskapsmessige behandlingen manuelt, etter hvert som du får faktura fra pensjonstilbyderen.

 


Bidragsytere