Mine områder
Hjelp

Oppsett av Mamut for ASP

21-08-2012 09:00 (Sist oppdatert 20-01-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 3597 Visninger

Oppsett av Mamut for ASP er noe forskjellig fra tidligere versjoner da Mamut nå bruker SQL-server for databasen og i tillegg trenger en mappe for dokumentområdet.

Det som anbefales for oppsett er dette:

 • Programfilene installeres på server.
 • Databasen legges på Microsoft SQL Server (som enten er installert på samme server eller en annen).
 • Dokumentområdet legges på et nettverksområde.
 • Mamut.ini legges på en nettverksstasjon som er spesifikk for brukerne.

Programfiler
Programfilene må være tilgjengelige for alle brukere av Mamut, men de behøver ikke tilgang til å endre eller opprette filer. Mamut.ini skal ikke lenger lagres med programfilene. I stedet inneholder filen Config.ini informasjon om hvor Mamut skal finne Mamut.ini. Stien til Mamut.ini lagres også i registeret til Windows under HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mamut\Mamut og verdien iniFile. På 64-bit Windows ligger denne verdien under HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Mamut\Mamut.

Databasen
SQL-server kan enten installeres på samme server (for små oppsett) eller kjøres på en separat server for de som ønsker dette. Mamut kan bruke utgaver av Microsoft SQL Server fra og med versjon 2012 til og med versjon 2017. Se ellers systemkrav: http://help.mamut.com/NO/mhelp/rtm/administrator/system/system_requirements_mbs.htm
Informasjon om hvilken server og instans som Mamuts database ligger på, er lagret i Mamut.ini.

Dokumentområdet
Dokumentområdet inneholder det samme som tidligere lå i Mamuts datamappe mht. dokumenter, dokumentmaler, rapporter og bilder. Brukerne og kontoen som benyttes til å kjøre SQL-tjenesten må ha full tilgang til denne mappen. Brukerne for å kunne opprette dokumenter og filer, SQL-kontoen fordi mappen brukes av SQL-server for mellomlagring ved sikkerhetskopiering.
Dokumentområdet bør adresseres med UNC-sti da det kan oppstå problemer ved sikkerhetskopiering hvis nettverksstasjon benyttes. Dette fordi SQL-tjenesten skal mellomlagre sikkerhetskopifiler her dersom SQL-serveren er installert på en annen maskin.

Oppsett av Config.ini
Config.ini ligger i programfilmappen til Mamut sammen med Mamut.exe og inneholder blant annet denne informasjonen:
AppPath=C:\Program Files\Mamut\
DataPath=C:\Documents and Settings\All Users\Public Mamut\Mamut\Data\
IniFile=H:\Mamut.ini
Installtype=STANDARD

AppPath er hvor Mamuts programfiler er installert. Denne skal være korrekt fra installasjonen.
DataPath er hvor Mamuts lokale mappe Data (som inneholder Library) er lagret. Dette er også hvor Mamut vil foreslå å opprette nye dokumentområder ved opprettelse av systemdatabaser.
IniFile er stien til Mamut.ini.
Installtype refererer til hva slags installasjon av Mamut som ble foretatt. STANDARD er enbruker, SERVER er en serverinstallasjon mens CLIENT er arbeidsstasjoninstallasjon. Denne verdien påvirker hvordan Mamut behandler førstegangs oppstart, men har ingen effekt ved vanlig kjøring.

Ved vanlig installasjon vil IniFile peke til C:\Users\Public\Public Mamut\Mamut\Mamut.ini, men da vil alle brukere som logger seg på serveren få samme database. Hvis linjen endres til å peke til en nettverksstasjon, kan man ha forskjellige Mamut.ini for de forskjellige brukerne basert på hvilke nettverksstasjoner som kobles opp ved innlogging.

Oppsett av Mamut.ini
I Mamut.ini ligger blant annet denne informasjonen:
[SQL]
Server=SERVERNAVN
Instans=MAMUT
SystemDatabase=System0001

Server og Instans forteller Mamut hvilken SQL-server og instans den skal koble seg til, mens SystemDatabase forteller hvilken Mamut-database som skal benyttes (man kan fint ha flere databaser i samme instans).
Siden denne informasjonen er spesifikk for hvert firma, må den peke til firmaets server, instans og systemdatabase.


Opprettelse av ny database for ny kunde i Mamut på ASP

Vær oppmerksom på at opprettelse av ny database eller tilbakeføring av sikkerhetskopi av en database som ikke har eksistert på SQL-instansen fra før må gjøres på maskinen der SQL-serveren er installert. Dette er for at filene til databasene skal legge seg korrekt.
Etter at sikkerhetskopi er tilbakeført eller database opprettet kan man opprette nye firmadatabaser eller tilbakeføre sikkerhetskopi fra samme database fra en klient.

Hvis man ikke har en Mamut.ini i forventet mappe (H:\ i vårt eksempel), vil Mamut ved oppstart opprette denne der og prøve å opprette en ny database. Mamut vil hente informasjon om server og instans fra Config.ini og under opprettelsen av databasen kan man velge hvor dokumentområdet skal legges. Her må man bruke UNC-sti.

Hvis det er ønsket å bruke en instans per kunde, er det mulig å legge en nesten tom Mamut.ini på nettverksstasjonen med kun server og instans spesifisert. Mamut vil da gi den samme veiviseren for å opprette en ny systemdatabase ved første oppstart.

Dersom man har sikkerhetskopi fra versjon 12 eller 14 fra kunden, kan denne også tilbakeføres med programmet MDatatools.exe uten at Mamut.ini eksisterer. Vær da oppmerksom på at Mamut vil hente informasjon om server og instans fra Config.ini, men dokumentområdet blir satt til C:\Documents and Settings\All Users\Public Mamut\Mamut\Data\. Etter at sikkerhetskopien er tilbakeført, kan man så fra denne mappen kopiere mappen SystemXXXX (som har samme navn som Systemdatabasen som ble opprettet på SQL-serveren) til der man vil ha dokumentområdet. Start så Mamut og gå inn på Vis - Innstillinger - Andre innstillinger - Andre programmer og endre her dokumentområdet til den nye mappen. Mappen under C:\Documents and Settings\All Users\Public Mamut\Mamut\Data kan så slettes.
For en erfaren SQL-administrator er det også mulig å endre stien manuelt til verdien datalocation i tabellen g_system i systemdatabasen.


Skrivere:
I Mamut er det mulig å lagre skriverinnstillinger på 3 nivåer. Det er også mulig å velge skriver ved utskrift i de fleste moduler.

Det mest praktiske vil allikevel ofte være å ikke ha noen skriverinnstillinger satt i Mamut, slik at den skriveren som er standardskriver i brukersesjonen benyttes som standard av Mamut. Dette er fordi de fleste brukere vil koble opp lokale skrivere og navnene for disse skriverne alltid vil ha forskjellig navn etter hvilken bruker som logger seg på og fra hvilken maskin.

Slik lagres skriverinnstillinger:

 • Første nivå: Hvis ingen skriverinnstillinger er satt opp i Mamut, benyttes standardskriver i Windows (terminal/Citrix-sesjonen).
 • Andre nivå: Skriverinnstillinger kan settes på bruker i Mamut som lagres i user.xml sammen med andre brukerinnstillinger. Ulempen med dette er at fullt skrivernavn, med sesjonsid og maskinnavn etc, lagres. Dette fører til at innstillingen ikke vil virke dersom brukeren får en ny sesjons-id eller logger seg på fra et annet maskinnavn.
 • Tredje nivå: Skriverinnstillinger kan settes på rapporter. Dette lagrer detaljerte innstillinger om navn, driver, skuff, driverinnstillinger, etc. i selve rapporten. Hvis du setter innstillinger på rapporten kontaktliste, kan disse kopieres til alle andre rapporter som har vært tatt i bruk (se link til artikkel om oppdatering av skriverinnstillinger nedenfor). Siden rapportene lagres i databasen, vil innstillinger satt her bare gjelde for den kunden. Likevel kan dette være upraktisk for en ASP-leverandør hvis man har valgt å koble til klient-skrivere fra kunden, da disse gjerne har forskjellig navn for forskjellige brukere.
  Artikkel for Windows Vista eller nyere: Skriverinnstillinger på rapporter og etiketter i Windows Vista, Windows 7 og Windows Server 2008

Du kan også fra de fleste moduler i Mamut merke av for å velge skriver ved utskrift. Når du skriver ut, vil du få opp en boks hvor du kan velge hvilken skriver som skal benyttes for akkurat denne skriverjobben. Det er i tillegg mulig å gå inn på oppsettet for brukere i Mamut og sette at de alltid skal velge skriver ved utskrift.

Slik settes brukere til alltid å velge skriver ved utskrift:

 1. Velg Vis - Innstillinger - Sikkerhet - Brukeradministrasjon.
 2. Gå inn på en bruker.
 3. På denne brukerens profil gå inn på fanen Rapporter.
 4. Merk av for Alltid velge skriver ved utskrift.

Disse brukerne vil da alltid få opp boksen for å velge skriver ved utskrift fra de modulene i Mamut hvor man kan velge skriver. Der hvor man ikke kan velge skriver (overføring fra bilagsregistrering til hovedbok for eksempel), benyttes standardskriver i brukersesjonen.

Bidragsytere