Mine områder
Hjelp

Bokført utsatt skattefordel stemmer ikke med note og grunnlag forskjeller

19-09-2016 23:56 (Sist oppdatert 07-10-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1397 Visninger

Spm:

Bokført utsatt skattefordel stemmer ikke med note og forskjellsskjemaet. Differansen oppstod i forbindelse med en fusjon i 2016. Nå ønsker revisor å "rette opp" dette og bokføre utsatt skattefordel med riktig beløp, samtidig som skattekostnaden reduseres. Hvordan løser jeg dette i Total?

 

Svar:

Dersom du registrerer inn beløp xxx xxx i Forskjeller 01.01 på linje nederst i oppsummering "Skattereduserende forskjeller som ikke skal utlignes", og deretter kalkulerer, vil feilmeldingen forsvinne i Forskjeller. 

Beløpet xxx xxx som registreres må være et utregnet beløp som bidrar til at grunnlaget for beregning av utsatt skattefordel bringes i samsvar med den bokførte utsatte skatten/skattefordelen pr.01.01.

Påse etter dette at verdier R og S er korrekt pr.31.12., og du vil bringe samsvar mellom bokført utsatt skattefordel og grunnlag.

Overnevnte er under forutsetning av at R- og S-verdier i postene overfor i Forskjeller er korrekte pr.01.01. Dersom dette ikke er tilfelle, må man evt endre verdiene slik at disse stemmer med hva som ble rapportert på RF-1217 pr sist innsendte skjema. Det er jo krav om at man skal videreføre verdier i RF-1217 fra et år til neste.

 

Lykke til!

Bidragsytere
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"