avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Velkommen til Total Årsoppgjør

Finn informasjonen du trenger som Total Årsoppgjør - alt fra artikler om midlertidige forskjeller til "skattemessig varelager, nyheter og tilgang til ressurser som nedlastingsfiler
Siste nytt

Alle registrerte Total Årsoppgjør kunder mottar en epost med informasjon om Total 2018. Finner du ikke denne så finner du det du trenger her på våre sider for nedlasting.
Alle registrerte Total Periode & Total Aksjebok kunder mottar en epost med informasjonom Total 2018. Finner du ikke denne så finner du det du trenger her på våre sider.
Det har nå kommet en oppdatering for de som har problemer med kobling fra Total 2017 til Visma eAccounting for import av saldobalanse.
Alle registrerte Total kunder skal ha mottatt informasjon om Total Årsoppgjør 2017. Finner du ikke denne så finner du det du trenger på våre sider.
Question Hvordan har Total håndtert forholdet med justering av kapitalposter og formue / gjeld? Answer Fra 2017 har Total Årsoppgjør to nye menypunkter i RF-1030 Skattemeldingfor næringsdrivende og lønnsmottakere under Skatt; 1. Oppjustering alminnelig inntekt Fra og med 2016 skal skattepliktig utbytte til personlige aksjonærer, etter fradrag for ubenyttet skjerming, oppjusteres. Dette følger avSkatteloven § 10-11 første ledd. Utbytte og andre eierinntekter skal oppjusteres med enfaktor på 1,24 for 2017 (for 2018: 1,33). Den effektive skattesatsen for 2017 blir dermed 29,76 % (for 2018: 30,59 %). Oppjusteringen skjer ved skatteberegningen. Dette innebærer at et skattepliktig utbytte kr.100 000 vises i skattemeldingen, mens justeringsbeløp (kr.24 000) vises i dialogen Justering av alminnelig inntekt, og forklarer avviket mellom sum grunnlag inntektsskatt i skattemeldingen og tilsvarende grunnlag i skatteberegningen. 2. Formuejustering Skatteberegningen i Total hensyntar nå verdsettelsesrabatt som gis for enkelte typer eiendeler ved beregning av formueskatt. Det er lagt til et nytt punkt på menybåndet "Formuejustering" som viser utregningen av verdsettelsesrabatt og gjeldsreduksjon. I sammenheng med beregningen fordeles gjeld forholdsmessig på den enkelte eiendelskategori, og det beregnes et gjeldsfradrag. For ektefeller beregnes gjeldsreduksjonen på grunnlag av ektefellenes samlede eiendeler og gjeld. Eksempel: Ved oppføring av aksjer og andeler i verdipapirfond i skattemeldingen skal verdien oppføres FØR verdsettelsesrabatt i skattemeldingen (post 4.1.8 / 4.1.4). Verdsettelsesrabatten vil vises i dialogen Formuejustering (Beregning av verdsettelsesrabatt og gjeldsreduksjon), og utgjør / forklarer differansen mellom sum grunnlag formuesskatt i skattemeldingen og tilhørende beregningsgrunnlag for formueskatt som vises i skatteberegningen.Rettledning verdsettelsesrabatt skatteetaten.no Husk ellers at for å få eksportert skattemelding med vedlegg for næringsdrivende og lønnsmottakere mv. til skatteetaten via altinn, må man først ha importert (og tatt i bruk) preutfylt skattemelding. Både skattemeldingen og skatteberegningen (i PN-modulen) i Total skal kunne avstemmes direkte mot skatteetatens skatteoppgjør og utskrift av grunnlag for skatt, for evt identifisering av avvik. Vær imidlertid oppmerksom på at Total ikke beregner renter på til gode / skyldig skatt i skatteberegningen. Gjør det alltid til en rutine og innhent / last ned skatteoppgjør for klienter når dette foreligger, slik at man påser at dette stemmer med hva som er eksportert fra Total til skatteetaten via altinn. Lykke til!