Mine områder

Logg inn for å legge til dine favorittområder
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Siste nytt

I Total kan man laste ned preutfylt data for RF-1030.Altinn har idag (03/04/19) gitt beskjed om at enkelte elementer man laster ned fra Altinn i denne forbindelse innholder feil fra dem. Vi har preutfylt feil på følgende poster: Post 4.3.4 Skog er beregnet til 80 % av fjorårets verdi Post 4.3.5 Gårdsbruk er beregnet til 90 % av fjorårets verdi Post 4.3.5 Annen fast eiendom med skattepliktig avkastning er beregnet til 90 % av fjorårets verdi Disse skulle vært beregnet til 80/90 av fjorårets verdi. De som har levert RF-1016 Formue av skogeiendom tidligere, trenger ikke levere skjema på nytt (så sant de ikke har andre endringer som medfører behov for nytt skjema) - vi legger verdien der til grunn ved beregningen av ny formuesverdi for 2018. De som ikke har levert skogskjema tidligere må levere dette nå.
Hei Jan Erik. Vi har en skyløsning allerede som heter Visma Byrå Periode & År. I dagens versjon støtter vi små AS med innlesning av data fra Visma eAccounting. Du kan lese om løsningen på våre Visma sider. Du kan også se nåværende status på community. Det kommer fortløpende nye oppdateringer til tjenesten og vi jobber med å støtte ENK i løpet av kort tid. Ta gjerne kontakt med oss om du skulle ønske å komme i gang på noen av selskapene du gjør årsoppgjør for. Med vennlig hilsenAndré/Visma Mamut Produkt
HeiJeg fikk vel egentlig ikke svar på mitt spørsmål her. Som nevnt mente jeg at spørsmålet var rettet mot regnskapsfører - om saldo for aksjekapital kunne stå i null, eller om det må stå min kr. 30 000,-
Total 2018 ble i år lansert i forskjellige utgaver slik som tidligere år.Total Periode 2018 - Lansert 25. Oktober 2018Total Aksjebok 2018 - Lansert15. November 2018Total Årsoppgjør 2018 - Lansert7.Desember 2018Hver av disse utgivelsene inneholder tidligere utivelser innenfor samme år, slik at Total Årsoppgjør 2018 inneholder også Total Aksjebok 2018 og Total Periode 2018.Total Årsoppgjør 2018 kan lastes ned herSkal du installere Total Periode eller Aksjebok 2018 nå, bruker du Total Årsoppgjør linken.Total oppdatererkjøres på din pc ved å finne snarveien på ditt skrivebord eller søke den opp i din Windows. Den vil da laste ned alle endringene under markert med "Total oppdaterer" i kolonnen "Tilgjengelig" i oversikten.Linkoppdatering er en fil tilgjengelig via en internett link som man laster ned, og kjører på datamaskinen der Total er installert. En veiviser vil da komme som oppdaterer Total med alle endringer som er gjordt siden utgivelse av den aktuelle årsutgaven av Total.OBS: Linkoppdateringen er den samme for alle endringer under, da den nyeste inneholder alle de tidligere forbedringene.Endringslogg Total 2018: Modul Beskrivelse Dato Tilgjengelig Årsoppgjør/Periode -Xledger - Saldobalanseimport: Justering i forhold til endret API, samt fjernet sertifikat 12/04/19 Nyeste Linkoppdatering Årsoppgjør - RF-1159 Gevinst, tap, utbytte og formue aksjer: Korrigert landkodeformat ved innsendelse til Altinn 09/04/19 Se linkoppdatering øverst Årsoppgjør -RF-1219 Gevinst- og tapskonto: Fjernet melding vedrørende post 8285 i NO ifm næringsoppgave 5-RF-1028 Skattemelding AS: Lagt til støtte for overstyring av post 476 Sum gjeld-RF-1315 Begrensing rentefradrag nærstående: Lineære avskrivninger tas nå med i post 515 01/04/19 Se linkoppdatering øverst Årsoppgjør -RF-1030 Skattemelding: Lagt til mulighet for 0-verdi i tillegg til verdiintervall- RF-1159 Gevinst, tap, utbytte og formue aksjer: Lagt til støtte for ektefelle i skjemasamling 27/03/19 Se linkoppdatering øverst Årsoppgjør -UniEconomy: Saldobalanseimport - Endret ApiBaseUrl og AuthenticationUrl til å benytte https pga endringer i API-Konsern: Endret variabel #KONSPERIODEFJOR# til 2017 25/03/19 Se linkoppdatering øverst Årsoppgjør - RF-1030: Lagt til støtte for import av preutfylte data 21/03/19 Total Oppdaterer Årsoppgjør - RF-1028: Oppdatert verdsettingsrabatt post 506-RF-1368/RF-1233: Lagt til varselmelding om utdeling fra selskap (RF-1233) og faktisk bokført uttak (RF-1368) 11/03/19 Total Oppdaterer /Se linkoppdatering øverst Årsoppgjør / Periode / Aksejbok -Selskapstype: Lagt til støtte for organisasjonsform GFS (Gjensidig forsikringsselskap)-Årsregnskap: Hvis kun tittelfelt for underskriftlinje er fylt ut skal ikke strek vises -Rapport - Spesifikasjon av formue og gjeld: Lagt til verdi for konto 1117 Elektronisk utrustning i kraftforetak -Konsernbidrag: Justert avrundingforhold ifm systempostering gitt enkelte beløp for avsetning -RF-1028: Fjernet kobling for R-verdi STD konto 1020 i post 419 -RF-1368: Justert fortegn for post 7098 og 7099 ifm summering av Andre driftskostnader-UniEconomy: Ved saldobalanseimport utelates nå reskontro-kontoer som medførte 5-sifret kontoplan-Skjemarettledninger: Alle rettledninger er nå oppdatert for 2018-PDF-Generator: Justert PDF-utskrifter ifm default duplex printerinnstilling, slik at tomme sider ikke genereres 25.02.2019 Total Oppdaterer /Se linkoppdatering øverst Årsoppgjør -Støtte for innsendelse av skatteskjemaer for 2018 til Altinn-Mamut Community: Lagt til link i klientregister vedrørende oppdateringer-Avstemming formue: Lagt til verdier for konto 1000, 1030 og 1315 på linje"Formuesmessig verdi annen formue"-Avstemming midlertidige forskjeller- hjelpeberegning: Lagt til støtte for salg av ikke avskrivbare driftmidler-RF-1159: Automatisk overføring av verdier til RF-1030- RF-1177: Endret fortegn ifm overføring av verdier til post 551 15/02/2019 Total Oppdaterer /Se linkoppdatering øverst Periode/Webrapportering Total Webrapportering: Migrere til ny løsning for autentisering i Microsoft Azure(Ver. 33.3.6971.15463) 01/02/2019 Total Oppdaterer/Se linkoppdatering øverst Aksjebok Kapitalnedsettelse pålydende hvis innbetalt aksjekapital er høyere enn gjeldende aksjekapital 01/02/2019 Total Oppdaterer/Se linkoppdatering øverst Periode - Forsideinformasjon: Korrigert forhold ifm manglende opplysninger ved overføring til nytt år 28/01/2019 Total Oppdaterer/Se linkoppdatering øverst Årsoppgjør/Aksjebok/ - Alle skatteskjemaer er nå oppdatert ihht Skatteetaten -RF-1098: Oppdatert kalkulasjonsfaktor/beregnet kvadratmeterleie for 2018- Avstemming: Korrigert differanse ifm R-verdi i NO 2 post 1313 og 1332- Avstemming: Justert "Hjelp til avstemming" vedrørende skattemessig linjeære avskrivninger- Kontrollutslag Altinn: Justert parametre i forbindelse med hendelse Sk.fri fusjon/fisjon mor- Hendelse nyemisjon: Endret validering til å bruke 3 desimaler - Import fra Tripletex oppdaterttil å håndtere inntil 2000klienter.- Lagt til visning av versjonsnummer i dialogen "Om Total" 24/01/2019 Total Oppdaterer/Se linkoppdatering øverst Årsoppgjør/Aksjebok - Oppdatert skjerminsrente for aksjer og EKP for 2018 10/01/2019 Total Oppdaterer/Se linkoppdatering øverst Årsoppgjør/Aksjebok - Optimalsering av saldobalanse import fra E-Conomic- Optimalsering av import av preutfylt aksjonæropplysninger ra Altinn 13/12/2018 Total Oppdaterer/Se linkoppdatering øverst Aksjebok - Opptatering av Altinnspesifikasjoner for innsending til Altinn (Gjelder spes. Aksjonærregisteroppgaven) 07/12/2018 Total Årsoppgjør 2018 Installasjon
Noen kunder opplever at import av saldobalanse fra Excel feiler med beskjed om korrupt OpenXML dokument. Dette ser ut til å bare komme med nyere filer i formatet XLSX. Vi mistenker at det har med formatering av kolonner i filen å gjøre og det finnes 2 løsningsforslag: Oppdater formatering på kolonnene med tall: Åpne filen i Excel og merk kolonne C med tallene. Høyreklikk på kolonnen for velg Formater celler. Sett de til Tall og klikk OK. Lagre og lukk filen. Lagre filen i eldre Excel-format: Åpne filen i Excel. Klikk på Fil - Lagre som. Bla til mappen der filen skal lagres og underLagre som type, velg Excel 97-2003 arbeidsbok (*.xls). Lukk filen. Etter at filen er endret eller lagret som ny fil, kjør importen.