Mine områder

Logg inn for å legge til dine favorittområder
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Siste nytt

I Total kan man importere saldobalanse direkte fra Tripletex men dersom man har regnskapsfører med flere klienter må man sette opp en spesiell brukernøkkel for å kunne importere fra forskjellige klienter.
Hva er gode sikkerhetskopi rutiner med Total?All data du ikke vil tape; er viktig å ha sikkerhetskopi / backup av. Vi hører alt for ofte om kunder som har mistet timer, uker og noen ganger år med arbeid. Slikt kan få svært alvorlige konsekvenser for en bedrift, og i noen tilfeller medføre konkurs.Det beste er automatisert sikkerhetskopiering. Da går det av seg selv, og du slipper å tenke på det.Vi ser at mange har gode intensjoner om å ta manuelle sikkerhetskopier, men glemmer det etterhvert og så får problemer når ting en dag går galt. Fordi det er alltid snakk om når, ikke om det går galt.Total har ingen egen automatisering av sikkerhetskopieringen. Til dette bør man bruke et eksternt program. Slike finnes det mange av, og slike programmer følger ofte med f.eks. ved kjøp av ekstern harddisk.Total lagrer sine data på standard c:\mokastet\ i separate undermapper for hver enkelt klient.Navnet på undermappen defineres av brukeren ved opprettelse av klienten.Les mer om hvordan Total lagrer sine data her:https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Total-Arsoppgjor/Hvor-lagrer-Total-sine-data/ta-p/240042Tas det sikkerhetskopi av all data og mapper liggende i c:\mokastet, forutsatt at man ikke har valgt å lagre dine data andre steder(se link over), så har man en komplett sikkerhetskopi av hele Total.Dette er den beste, enkleste og sikreste måten å gjøre dette på.Så vi anbefaler at man angir hele mokastet mappen og alt dens innhold inkldert undermapper at skal kopieres jevnlig til en annen harddisk (helst utenfor aktuell pc).Det er også viktig at denne sikkerhetskopieringsrutinen kun kjører på tidspunkt hvor du ikke bruker Total. Hvis Total er i gang, er enkelte filer inkludert databasefilene til valgt klient låst/i bruk og vil ikke la seg sikkerhetskopiere.Hvis pcen står på hele tiden, bør man sette dette til at skjer utenfor arbeidstider, slik som sent på kveld eller natt. Slår man av pcen, bør det være på det tidspunktet i arbeidsdagen man minst sannsynlig jobber med Total. Merk at Total må være avslått, ikke bare passivt i bakgrunnen på din pc, for at dette skal fungere.Ønsker man ikke å benytte seg av automatiserte systemer, har Total egen manuell sikkerhetskopiering funksjon. Du finner den under samme navn i menyen øverst i klientregisteret.Funksjonen heter sikkerhetskopiering, og man kan ta sikkerhetskopi av en eller flere klienter. Har man veldig mange klienter, kan antallet bli for stort for en enkelt sikkerhetskopi. Da får man varsel om det. Denne filen lagres der du angir, og du kan dermed angi f.eks. en ekstern harddisk.Dette er også en fullverdig sikkerhetskopi. Forskjellen er bare at du må huske på å gjøre det manuelt hver gang endringer du ikke vil miste er gjordt. Hva gjør du om uhellet skjer og du har mistet dine data?A) Du har sikkerhetskopi i form av kopi av datamappen (typisk c:\mokastet\):Kopier denne mappen inn først.Så installerer du Total programmet fra linken under:https://community.visma.com/t5/Nyheter-i-Total-Arsoppgjor/Total-Arsoppgjor-2018/ba-p/190048Evt eldre utgaver kan søkes opp i vårt community som tilsvarende artikler.B) Du har sikkerhetskopi i form av en eller flere sikkerhetskopi filer tatt fra Total:Installer Total først:https://community.visma.com/t5/Nyheter-i-Total-Arsoppgjor/Total-Arsoppgjor-2018/ba-p/190048Evt eldre utgaver kan søkes opp i vårt community som tilsvarende artikler.Les tilbake sikkerhetskopi ved å dobbeltklikk på filen. Si ja til å lese den tilbake når du blir spurt. Så vil klientene sikkerhetskopien inneholdt dukke opp i klientregisteret til samme Total utgave (f.eks. 2018 utgaven) som de ble opprettet i.C) Du har ikke sikkerhetskopi:Klientene må opprettes manuelt slik de ble første gangen.Du importerer tallene på nytt fra ditt økonomisystem (som forhåpentligvis ikke er rammet) eller fra Altinn:https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Total-Arsoppgjor/Import-av-fjorarstall-for-nye-klienter/ta-p/29688Resten av årsoppgjøret må da gjøres på nytt.
Hvor lagrer Total sine data?Total lagrer som standard alle klientdatene i separate mapper med egendefinert navn under c:\mokastet\ . Eksempelvis kan det se slik ut c:\mokastet\klient1as\Dette kan overstyres ved installasjon av Total eller i etterkant.Merk at alle data lagres lokalt på din egen datamaskin og/eller lokal server.Evt kan man benytte Total via eksternt skrivebord (Enten via egen server eller ekstern partner), hvor data da lagres lokalt på det eksterne skrivebordet/datamaskinen. Viktig: Dine data lagres ikke "i skyen" eller hos Visma.Når du oppretter klienten i Klientregisteret til Total med verktøyknappen "Opprett klient", angis mappenavnet der under "Katalog".NB Unngå spesialtegn (også "&") både i katalog og klientnavnfeltet.Man kan i Total sitt klientregister øverst i menyen under klientregisteroppsett angi en annen eller flere plasseringer. Man må ha full lese og skriverettigeheter til evt ny plassering. Hver modul i Total har sin egen databasefil, og en felles databasefil.Total årsoppgjør 2018 har filnavnet totas18.twd18 for AS klienter, og totpn18.twd18 for personlig næringsdrivende klienter. Fellesfilen heterfellesdata18.twd18.Total Aksjebok 2018 hetertotab18.twd18Total Periode 2018 hetertotpa18.twd18For andre årsversjoner, bytter du bare ut 18 med 17 eller 19 osv.Har du en kopi av disse filene, har du en fullstendig kopi av hele klienten og all dens data.Unntak er status på innsendinger til Altinn, som ligger i egen Altinn katalog under hver årsversjon av Total f.eks. c:\mokastet\total18\altinnSkal du flytte dine data over til ny pc/server, se denne fremgangsmåten:https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Total-Arsoppgjor/Hvordan-flytte-Total-til-en-ny-maskin/ta-p/33309
Ønsker bare å gjøre oppmerksom på at for de som kun har lisens for en klient, vil ikke Total Årsoppgjør kunne benyttes ved avviklingsregnskap og forhåndsligning, uten at det kjøpes en utvidelse til en lisens for fem klienter. Prisen vil bli mer enn det dobbelte av hva som betales for en klient, selv om dere kun skal avvikle den ene klienten dere allerede har betalt lisens for.Dette var ekstremt dårlig, og lite smidig. Her hadde vi forventet en betydelig bedre løsning av Visma.
I Total kan man laste ned preutfylt data for RF-1030.Altinn har idag (03/04/19) gitt beskjed om at enkelte elementer man laster ned fra Altinn i denne forbindelse innholder feil fra dem. Vi har preutfylt feil på følgende poster: Post 4.3.4 Skog er beregnet til 80 % av fjorårets verdi Post 4.3.5 Gårdsbruk er beregnet til 90 % av fjorårets verdi Post 4.3.5 Annen fast eiendom med skattepliktig avkastning er beregnet til 90 % av fjorårets verdi Disse skulle vært beregnet til 80/90 av fjorårets verdi. De som har levert RF-1016 Formue av skogeiendom tidligere, trenger ikke levere skjema på nytt (så sant de ikke har andre endringer som medfører behov for nytt skjema) - vi legger verdien der til grunn ved beregningen av ny formuesverdi for 2018. De som ikke har levert skogskjema tidligere må levere dette nå.
Påloggede brukere (131)