avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Torfinn Lundblad1 VISMA ‎14-11-2018 12:31
Det er avvik i Rapporter | Avstemming fane Midlertidige forskjeller. Tror det skyldes avskrivning på anleggsmidler. Jeg er ikke sikker på hvordan dette skal håndteres.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Andre Hellesvik VISMA ‎17-10-2018 16:26
I denne artikkelen får du informasjon om nødvendige innstillinger som regnskapsfører for å importere saldobalansen fra Visma eAccounting.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten Heide VISMA ‎14-09-2018 10:31
Er det mulig å benytte Total 2016 vedr produksjon av selvangivelse og ligningsskjemaer samt avviklingsregnskap for driftsåret 2017?
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten Heide VISMA ‎14-09-2018 10:24
Jeg skal avvikle og be om forhåndsligning av et selskap for 2016 og får problemer med utsatt og betalbar skatt hvor det blir avvik med feilmelding; Kan vi endre skattesatsene i Total, og hvordan gjør vi det?
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Torfinn Lundblad1 VISMA ‎14-08-2018 14:28
Hvor legger jeg inn korrekte ligningsverdier for aksjer i denne klienten, slik at post 461 og 462 i RF-1028 Skattemelding viser korrekt formuesverdi?
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Torfinn Lundblad1 VISMA ‎14-08-2018 14:26
Det beregnes 23 % utsatt skatt pr 31.12.17 i Total. Dette blir vel feil, siden selskapsskatten skal reduseres til 23% fra inntektsår 2018 og ikke i 2017?
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Torfinn Lundblad1 VISMA ‎14-08-2018 14:25
I forbindelse med utarbeidelse av årsoppgjør for et ENK, har jeg lastet inn de preutfylte dataene til skattemeldingen (RF-1030) for innehaver av virksomheten. Nå ønsker jeg å overføre data fra næringsoppgaven til selvangivelsen. Hvordan gjør jeg dette?
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Torfinn Lundblad1 VISMA ‎01-08-2018 22:46
Bakgrunn: Total har behov for å kommunisere med internett i forskjellige sammenhenger. Total Oppdaterer henter nye programversjoner fra et publiseringsområde på internett.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Torfinn Lundblad1 VISMA ‎01-08-2018 22:44
Meldingen fremkommer ved innsendelse av en forsendelse til Altinn dersom fagsystem eller passord er feil. Dersom fagsystemID er korrekt, må passordet være feil.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Torfinn Lundblad1 VISMA ‎01-08-2018 22:43
Den angitte fagsystemID og passord har ikke rettighet til å sende inn for denne klienten.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Torfinn Lundblad1 VISMA ‎01-08-2018 22:40
Forsendelsen har ikke gyldig format, og er derfor avvist.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Torfinn Lundblad1 VISMA ‎01-08-2018 22:39
Denne feilmeldingen er av datateknisk art og indikerer at en forsendelse bruker den samme identifikatoren som en tidligere innsendelse.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Torfinn Lundblad1 VISMA ‎01-08-2018 22:38
Forsendelsen det forespørres etter eksisterer ikke på altinn-portalen. Forekommer sjelden, men kan oppstå i tilfeller hvor man spør etter informasjon om en forsendelse som er slettet på portalen.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Torfinn Lundblad1 VISMA ‎01-08-2018 22:35
Denne artikkelen beskriver hvordan du kan løse rettighetsproblemer som kan oppstå under oppstart av Total-programmer på datamaskiner som kjører delte programinstallasjoner.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Torfinn Lundblad1 VISMA ‎01-08-2018 22:32
Selskapet jeg skal utarbeide årsoppgjøret for, er etablert i løpet av året. Jeg får en feilmelding om differanse mellom post 150 i RF-1052 og post 9450 i RF-1167. Jeg ser at differansen tilsvarer aksjekapitalen og stiftelsesgebyret i dette nystiftede selskapet. Hvordan blir jeg kvitt differansen?
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Torfinn Lundblad1 VISMA ‎01-08-2018 22:30
Jeg har feilmelding i midlertidige forskjeller 01.01. Hvordan kan jeg finne ut av hva avviket skyldes?
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Torfinn Lundblad1 VISMA ‎01-08-2018 22:22
Jeg har fått to nye AS-klienter og en ny PN-klient. Hvordan kan jeg få på plass fjorårstallene til disse klientene på en effektiv måte?
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Torfinn Lundblad1 VISMA ‎01-08-2018 22:19
Jeg har en varsel-melding nederst i saldobalansen om avvik på konto 2050 om at årets saldo ikke stemmer med UB-saldo i fjor. Hva kan det skyldes?
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Torfinn Lundblad1 VISMA ‎01-08-2018 22:17
Det vises feil beløp i regnskapet vedrørende bokførte avskrivninger. Vi benytter anleggsregisteret, og har huket av for å bokføre avskrivninger derfra. Det er ikke bokført avskrivninger i importert saldobalanse. Hvorfor er det ikke samsvar mellom avskrivningene i anleggsregisteret og regnskapet?
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Torfinn Lundblad1 VISMA ‎01-08-2018 22:16
Det oppstår et avvik i avstemming av midlertidige forskjeller. Hvordan kan jeg endre dette slik at differansen blir 0?
Vis hele artikkelen