Mine områder
Hjelp

Brukertips i Total Årsoppgjør

Sorter etter:
Total 2022 ble lansert  7 desember 2022. Dette ble siste utgaven av Total. Fra og med årsoppgjøret 2023 erstatter Total av vårt nye årsoppgjørs program Periode og år.   Kort sagt, Total kan ikke benyttes til årsoppgjør av noen selskapsformer i årsoppgjøret 2023 (kalenderåret 2024).  For de som ikke er ferdig med årsoppgjøret 2022, kan ikke Total benyttes for selskapsformen ENK/EPF.  Disse klientene må tas i Visma Periode og år. Alle andre selskapstyper som vi tidligere støttet i Total 2021, kan fortsatt bruke Total 2022. Hva skjer med support på Total i etter 31.12.2023? Vanlig support på Total programmene opphører 31.12.2023, da Total programmet er faset ut etter 2022 sesongen.  De fleste har eller allerede har gått over til Periode og År. Antall henvendelser på Total har av den årsak falt betraktelig, og uten noe nytt program er det ikke hensiktsmessig med egen support på dette programmet. Ressursene overføres til Periode og år. Det vil pr dags dato fortsatt være mulig å stille praktiske spørsmål via Total support eposten enn stund til, spesielt med tanke på overgang til Periode og År. Men vanlig support henvendelser som går ut på (Men ikke begrenset til ) gjennomgang, analyse, avstemming, undersøkelse eller testing for brukerfeil mm; på Total klienter avsluttes 31.12.2023. Vi antar at innen 2023 er over er forhåpentligvis de aller fleste helt ferdig med 2022 Årsoppgjøret og er veldig klare for 2023 årsoppgjør i Periode og År 🙂 Vi har i år mottatt en del spørsmål i forbindelse med overgangen fra Total (og Finale) til Periode og år. Eksempelvis "Hvorfor fases Total ut" "Hvordan overføre jeg mine data" mm. Dette og mer til finner du beskrevet her: Ofte stilte spørsmål og problemstillinger for overgangen til Periode og år.   Mange lurer også på hva som skjer med de gamle Total programmene man har liggende etter å sagt opp Total.  Det korte svaret er ingenting 🙂 Les mer om dette her Det står nevnt i øverst link, men vi tilbyr overgangs ordning for de som oppdager at de ikke kan flytte over alle klientene over til Perioide og år i 2022  fordi man f.eks. trenger funksjonalitet som kanskje ikke kommer før i 2023 årsoppgjøret. Ingen bekymring, da fakturabeløpet for Periode og år går til fratrekk/kreditering på Total årsoppgjørs fakturaen. Merk at dette skjer først på slutten av året, da vi jo først da vet hvor mange Periode og år klienter som ble innlevert og dermed skal faktureres.   Rent praktisk, hva gjør jeg som kunde nå? Gå til følgende side og bestille Periode og år Det er gratis å bestille. Først kommer en velkomst-epost. Og så inntil ca 1 "virkedøgn", får man epost med bekreftelse på opprettet bruker. Da kan du logge på og opprette din første klient. Du kan også opprette ubegrenset antall brukere gratis, i motsetning til i Total.   Oppretter man en klient med produktpakken "Periode", eller "Komplett" som inneholder Periode, man blir fakturert månedlig. Man blir også fakturert om man velger årsoppgjør/årsoppgjpør pluss/komplett, og fullfører innsendingen av årsoppgjørettil Altinn. Først da blir man fakturert for årsoppgjørsklienten. Ingen innsending av årsoppgjøret, ingen faktura for årsoppgjøret!   Betyr det at jeg kan prøve Periode og år gratis? Ja, bare husk å velg årsoppgjør/årsoppgjør pluss produktpakken. Dette velges når man oppretter klienten. Så kan du teste ut og prøve alle funksjonalitet helt fritt, foruten selve innsendingen til Altinn. Innsendingen er da det som medfører at du blir fakturert for klienten. Trykk her for priser og pakker på Periode og år    Har du spørsmål, send oss gjerne en epost på support.total@visma.com om temaet er hovedsaklig Total-relatert. Er det mest Periode og år, treffer du oss her support.py@visma.com På gjensyn i Periode og År supporten  😀
Vis hele artikkelen
14-10-2022 14:19 (Sist oppdatert 18-10-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1379 Visninger
OBS: Dette må ikke forveksles med support funksjonen "Brukerstøtte," der man kan sende inn henvendelser til brukerstøtten med (og uten) klient. Brukerstøttefunksjonen er upåvirket og vil fortsette å fungere. På grunn av økt fokus på sikkerhet og trygghet for våre kunder vil vi i løpet av uke 38 i 2023 deaktivere tjenesten som brukes til funksjonen i Total sitt klientregister; "Send på E-post." Det samme gjelder sending av rapporter på e-post fra en enkelt klient. Helt konkret tilfredsstiller ikke lenger funksjonen de sikkerhetskravene vi forlanger. Total fases nå gradvis ut til fordel for vårt nyere og langt mer moderne program, Periode og År. I tillegg vil vanlig support avsluttes 31.12.2023. Av den grunn velger vi heller å prioritere videre forbedringer og nye spennende funksjoner i Periode og År. Dette vil ikke påvirke noe annet enn de nevnte funksjonene. Så all årsoppgjørsdata, program og lisenser du måtte ha for alle dine Total-installasjoner vil fungere like fint etter dette. Hvis du har behov for å sende klienter eller rapporter på e-post fra den gamle Total-løsningen, lagrer du dem først som sikkerhetskopi-filer eller PDF-er ved rapporten. Deretter legger du dem manuelt som vedlegg i din egen e-post. Dette lar seg løse veldig enkelt.
Vis hele artikkelen
17-09-2023 08:00 (Sist oppdatert 15-09-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 125 Visninger
Får du feilmelding ved start av anleggsregisteret, lønn, kundefordringer, varer eller enkelte veivisere ved import av saldobalanse, og dette fungerte fint i Total 2020, er det store sjanser for at understående løser det om du samtidig kjører Total på en terminalserver.   Total har historisk sett benyttet Internet Explorer (IE) til å presentere enkelte deler av programmet, slik som anleggsregisteret og lønnsmodulen.  Men IE er gammelt og vil i løpet av 2022 ikke lengre supporteres av Microsoft. Derfor har vi i Total 2021/2022 byttet til en ny løsning som heter EDGE Webview 2. Ved installasjon av Total 2021 vil denne følge med, og brukeren skal ikke merke noe forskjell. Men på terminal server, kan det være denne ikke blir installert korrekt siden det er "noe ekstra" eller at det er nødvendig å installere det på mer enn en server når terminal server oppsettet tilsier det.  Har man ikke denne installert på den serveren brukeren forsøker å starte tidligere nevnte moduler i Total fra, får man en feilmelding.   Gjør dette for å løse problemet: (Merk at dette gjøres normalt sett av Terminalserver/ASP leverandør eller administrator) Gå til følgende link: https://developer.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/webview2/  Nederst på siden under "Evergreen Standalone Installer" finner du tre nedlastings alternativer. Det er x86 eller x64 du bruker avhengig av om det skal installeres på en 32 bits eller 64 bits Windows installasjon. Når det er gjort bør de nevnte modulene i Total fungere igjen.
Vis hele artikkelen
28-10-2021 14:48 (Sist oppdatert 07-09-2023)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 843 Visninger
Teknisk sett er det mulig å sende Aksjonærregisteroppgaven fra Total aksjebok, dersom dere ønsker dette, men du vil da senere ikke kunne få de transaksjonene og endringene du har registrert for 2023 inn i Periode og År, når du senere importerer fra Total.   Pt er det er kun status 31.12.2021 som importeres. Da vil det kun leses inn "historiske" tall i aksjeregisteret.   Det vi anbefaler å gjøre, er å vente til oktober, og deretter importere fra Total til Periode og År, Da er det status 31.12.2022 som importeres. Deretter legge inn endringen i 2023, for å så sende Aksjonærregisteroppgaven 2023 fra Periode og År. Dersom dere velger å sende inn fra Total Aksjebok nå, så kan dere som sagt gjøre dette, for så å legge inn årets endringer i aksjeregisteret i Periode og År i etterkant. ​​​​​​​NB. Husk at innsendinger som gjøres nå, ikke oppdateres i noen sentrale registre før etter at innsendingsfristen er utgått, 31.01.2024. Og ikke blir offentlig tilgjengelig før etter at ligningen er lagt ut, dvs november 2024.
Vis hele artikkelen
06-09-2023 12:36 (Sist oppdatert 06-09-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 107 Visninger
Her vises hvordan man benytter Total 2020 vedr produksjon av avviklingsregnskap for inntektsåret 2021?
Vis hele artikkelen
19-09-2016 20:05 (Sist oppdatert 14-08-2023)
 • 2 Svar
 • 0 liker
 • 7918 Visninger
Total 2022 blir i år lansert i forskjellige utgaver slik som tidligere år. Total Periode 2022 - Er lansert  Total Aksjebok 2022 - Er lansert Total Årsoppgjør 2022 -  Er lansert   Klikk her for nedlastning av Total 2022   Linken heter Total2022, men den inneholder også Total Aksjebok 2022 og  Total Periode 2022.   VIKTIG: For årsoppgjøret 2022, vil man i Total Årsoppgjør 2022 ikke kunne utføre årsoppgjør på klienter med selskapstype enkeltpersonforetak (EPF/ENK). Dette fordi Skatteetaten krever dette innsendt via Skatteetatens nye innsendingsformat (Sirius). Dette formatet er helt uten skatteskjemaer, noe Total er bygd opp basert på og dermed ikke støtter. Vårt nye årsoppgjørs program Visma Periode og år støtter bl.a. den nye skattemeldingen og kan brukes til dette for 2022.  Les mer om Visma Periode og år programmet her   Etter første utgivelse av Total 2022 vil evt endringer, forbedringer, feilrettelser listes opp fortløpende som de utgis i liste under.   Total oppdaterer kjøres på din pc ved å finne snarveien på ditt skrivebord eller søke den opp i din Windows. Den vil da laste ned alle endringene du finner i denne artikkelen under "Total Oppdaterer". Linkoppdatering er en fil tilgjengelig via en internett link som man laster ned, og kjører på datamaskinen der Total er installert. En veiviser vil da komme som oppdaterer Total med alle (!) endringer som er gjort siden utgivelse av den aktuelle årsutgaven av Total. Denne vil alltid inkludere alt Total Oppdaterer gjør, samt evt nye endringer som ikke ennå er tilgjengelig via Total Oppdaterer.   Nyeste versjon av Total 2022 er 37.4.8593.12988 Link Oppdatering Utgivelsesdato 12/07/2023 Modul Beskrivelse Konsern Lagt til støtte for endring av noterekkefølge Årsoppgjør/Periode Import eAccounting: Lagt til støtte for nytt Web API (ver. 2) fra eAccounting Årsoppgjør Import styremedlemmer: Justering i forbindelse med daglig leder, pga endring hos Brønnøysundregistrene Årsoppgjør Import Uni Economy: Lagt til støtte for nytt miljø Årsoppgjør "Hjelp til avstemming": Korrigert gevinst/tap overført fra RF-1084 til RF-121 Årsoppgjør RF-1028 Skattemelding: Gjeninnført støtteordninger opphevet i 2022 Årsoppgjør RF-1028 Skattemelding: Oppdatert oppjusteringsfaktor for 401B, 401C og 401G til 95% Årsoppgjør Anleggsnote: Knyttet elementer for referansekonto 1291 til kolonnen "Driftsløsøre" OBS: Linkoppdatering inneholder også ALLE rettelser fra Total oppdater (se liste under) Klikk her for å laste ned linkoppdatering Total Oppdaterer  Utgivelsesdato: 15/02/2023 Modul Beskrivelse Årsoppgjør Støtte for innsendelse av skatteskjemaer for 2022 til Altinn Årsoppgjør RF-1113: Elektronisk søknad om utsettelse - Regnskapsfører/revisor - lagt til støtte for 2022 Årsoppgjør RF-1114: Elektronisk søknad om utsettelse - Næringsdrivende - lagt til støtte for 2022      Utgivelsesdato: 19/01/2023 Modul Beskrivelse Årsoppgjør RF-1098: Oppdatert kalkulasjonsfaktor for 2022 Årsoppgjør RF-1098 Ikke-utleid næringseiendom: Oppdatert næringssjablong Årsoppgjør/Aksjebok Skjermingsrente 2022: Oppdatert for personlige aksjonærer og deltakere i selskap med deltakerfastsetting      
Vis hele artikkelen
22-09-2022 09:04 (Sist oppdatert 24-07-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1539 Visninger
Ser det ca slik ut som over, så er det under løsningen:     Klikk på linken nedenfor for å navigere til Microsoft sitt løsningsforslag. Du skal navigere deg ned til seksjonen som heter “resolution” https://support.microsoft.com/en-gb/topic/kb5022083-change-in-how-wpf-based-applications -render-xps-documents-a4ae4fa4-bc58-4c37-acdd-5eebc4e34556     Lokaliser din maskintype i tabellen nede på siden. Tabellen inneholder mer enn det som er synlig i skjermbildet nedenfor og inneholder både Windows 10, Windows 11 og serveroperativsystemer:   Klikk på oppføringen “Catalog” bak oppføringen som gjelder for din maskin. Du får da frem en oversikt over filoppdateringer. Maskinens operativsystemversjon avgjør hvilken som skal kjøres: Last ned og kjør oppdateringen. Du må kjøre omstart av maskinen for å få effekt av endringen. Vedlagt er også løsningsforslaget i PDF form.
Vis hele artikkelen
09-02-2023 14:53 (Sist oppdatert 15-02-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1036 Visninger
Det er mange som skal levere aksjonærregisteroppgaver om dagen. Det er ofte misforståelser og begrepsforvirring i denne sammenheng.   Skatteetaten har en egen side med forklaring og eksempler på korrekt utfylling i de senarioene som kan dukke opp.   Du finner oversikten her.
Vis hele artikkelen
27-01-2023 15:28
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 375 Visninger
Jeg har problemer med å få importert A07 fra altinn til Total, og hvilket filformat må velges?
Vis hele artikkelen
10-01-2017 20:31 (Sist oppdatert 21-12-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1822 Visninger
Klikk her for nedlastning av Total 2022   NB: Filen du laster ned heter Total 2022. Denne inneholder både Total Årsoppgjør, Total Aksjebok, Total Periode 2022. Lisensen sendes ut i løpet av dagene etter 7 desember Les mer om Total 2022 her Merk at Total 2022 ikke støtter selskapsformen ENK, da den fra og med 2022 kreves av Skatteetaten innlevert via ny Skattemelding. TIl dette må det nye Visma Periode og år bruks.
Vis hele artikkelen
25-10-2022 10:05 (Sist oppdatert 12-12-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2335 Visninger
Dette er en samleside med linker til de siste 13 års utgaver av Total. Hver link er komplett med Total Periode, Total Aksjebok, Total Konsern og Total analyse for den aktuelle årsutgaven.   NB: Linkene under er ikke direkte linker til nedlastingen, men til nettsiden for den enkelte årsutgaven som har direkte linken. Dette fordi det på en del av sidene står litt informasjon som er greit å vite.   Total 2022: https://community.visma.com/t5/Nyheter-i-Total-Arsoppgjor/Total-2022/ba-p/540227   Total 2021 https://community.visma.com/t5/Nyheter-i-Total-Arsoppgjor/Total-2021/ba-p/413793   Total 2020 https://community.visma.com/t5/Nyheter-i-Total-Arsoppgjor/Total-Arsoppgjor-2020/ba-p/328513    Total 2019 https://community.visma.com/t5/Nyheter-i-Total-Arsoppgjor/Total-Arsoppgjor-2019/ba-p/259748    Total 2018 https://community.visma.com/t5/Nyheter-i-Total-Arsoppgjor/Total-Arsoppgjor-2018/ba-p/190048    Total 2017 https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Total-Arsoppgjor/Programlink-Total-2017/ta-p/117073    Total 2016 https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Total-Arsoppgjor/Programlink-Total-2016/ta-p/30428    Total 2015 https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Total-Arsoppgjor/Programlink-Total-2015/ta-p/29716    Total 2014 https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Total-Arsoppgjor/Programlink-Total-2014/ta-p/29714    Total 2013 https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Total-Arsoppgjor/Programlink-Total-2013/ta-p/29712    Total 2012 https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Total-Arsoppgjor/Programlink-Total-2012/ta-p/29711    Total 2011 https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Total-Arsoppgjor/Programlink-Total-2011/ta-p/29710    Total 2010 https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Total-Arsoppgjor/Programlink-Total-2010/ta-p/29709   
Vis hele artikkelen
02-11-2021 12:37 (Sist oppdatert 12-12-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 922 Visninger
I desember 2022 er det planlagt utgivelse av Total Årsoppgjør 2022.  Dette blir den første utgaven av Total årsoppgjør som ikke støtter årsoppgjør av enkeltpersonsforetak. Dette fordi Skatteetatean krever det innsendt fra og med 2022 årsoppgjøret via den nye skattemeldingen.   Total er bygd rundt den gamle skattemeldingen med skatteskjemaer. Dette fases nå ut av Skatteetaten. Visma Periode og år er bygd for nettopp den nye skattemeldingen, og vil ta over som gjeldende program for ENK klinter fra og med årsoppgjøret 2022.  Det vil være valgfritt for AS klienter, men det anbefales å minst ta noen AS årsoppgjør i Periode og år. Fra og med årsoppgjøret 2023 må man bruke Periode og år. Hva skjer da med mine gamle Total programmer når jeg ikke fornyer lisensen for Total og istedet bruker Periode og år? Svaret er ingenting 🙂 Program(ene) er eid av deg/kunden, og vil fungere også etter oppsigelse. Vi stopper ingenting. Så det beholder dere som før, og kan bruke det som f.eks. et oppslagsverk.   Men husk at Total er og har alltid vært et lokal installert program. Ingenting er lagret som standard i "skyen" hos Visma. Det betyr at det er den enkelte kundes ansvar å passe på at pcen det er installert på er "frisk". Og at man har backup av (klient)data i tilfelle pcen skulle bli "syk".   Og så lenge Altinn fortsatt har åpent for innsending via gammel system på eldre årsoppgjør, vil man også kunne sende inne derfra. Av erfaring vil Altinn over tid kutte støtte for eldre årsoppgjørs program. F.eks. RF1030 2021 vil de nok kutte støtten for innsending av i løpet av Q1 2023 slik de gjorde på tilsvarende tidspunkt for årene før.   Les mer om Visma sitt nye årsoppgjørs program Periode og år
Vis hele artikkelen
26-09-2022 15:20 (Sist oppdatert 22-11-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 528 Visninger
Det er avvik i Rapporter | Avstemming fane Midlertidige forskjeller. Tror det skyldes avskrivning på anleggsmidler. Jeg er ikke sikker på hvordan dette skal håndteres.
Vis hele artikkelen
19-09-2016 21:22 (Sist oppdatert 10-10-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 5741 Visninger
Total 2021 blir i år lansert i forskjellige utgaver slik som tidligere år. Total Periode 2021 - Lansert 22. Oktober 2021 Total Aksjebok 2021 - Lansert 19. November 2021 Total Årsoppgjør 2021 -  Lansert 7. Desember 2021 Klikk her for å laste ned Total 2021 Linken inkluderer Total Årsoppgjør 2021, Total Aksjebok 2021 og Total Periode 2021 Under er en oversikt over endringer, forbedringer og oppdateringer gjort for en, flere eller alle utgavene av Total 2021. Disse blir tilgjengelig via enten linkoppdatering og/eller Total oppdaterer. Total oppdaterer kjøres på din pc ved å finne snarveien på ditt skrivebord eller søke den opp i din Windows. Den vil da laste ned alle endringene du finner i denne artikkelen under "Total Oppdaterer". Linkoppdatering er en fil tilgjengelig via en internett link som man laster ned, og kjører på datamaskinen der Total er installert.  En veiviser vil da komme som oppdaterer Total med alle (!) endringer som er gjort siden utgivelse av den aktuelle årsutgaven av Total. Denne vil alltid inkludere alt Total Oppdaterer gjør, samt evt nye endringer som ikke ennå er tilgjengelig via Total Oppdaterer.   Nyeste versjon av total er 36.5.8131.12995   Linkoppdatering Klikk her for å laste ned linkoppdatering Utgivelsesdato: 15.09.2022   OBS: Linkoppdateringen inneholder også alle endringer listet opp under Total Oppdaterer! Modul Beskrivelse Årsoppgjør/Periode 24SevenOffice: Lagt til støtte for import via HTTPS Årsoppgjør/Periode Tripletex: Korrigert import for å ta med postering ført siste dag i perioden Årsoppgør Konsernbidrag - Endret logikk i forbindelse med mottatt konsernbidrag etter kostmetoden Total Oppdaterer (Inkluderer også alle endringer lengre ned på siden fra den 13/1 og 16/2)   Utgivelsesdato: 21.03.2022 Modul Beskrivelse Årsoppgør RF-1113: Elektronisk søknad om utsettelse - Regnskapsfører/revisor - lagt til støtte for 2020 Årsoppgør RF-1114: Elektronisk søknad om utsettelse - Næringsdrivende - lagt til støtte for 2020 Årsoppgør RF-1030: Støtte for import av preutfylt skattemelding Årsoppgjør Konsernbidrag: Justert differanse i forbindelse med finansskatt Årsoppgjør/Periode eAccounting-import: Endret redirect url pga av endringer i eAccounting/Visma online Årsoppgjør Notesenter: Konsernnote - fjernet "kodeord" hvis datter var utelatt og manglet info om morselskap Årsoppgjør Notesenter: Justert notenummerhåndtering ved overstyrt note Årsoppgjør Altinn: Noter - lagt til støtte for automatisk utfylling av "Antall årsverk" når notesenter ikke er i bruk Årsoppgjør/Periode Tripletex-import: Oppdatert linker til brukerveiledning   Utgivelsesdato: 16.02.2022 (Inkluderer også alle endringer lengre ned på siden fra den 13/1) Årsoppgjør Støtte for innsendelse av skatteskjemaer for 2021 til Altinn Årsoppgjør Skjemarettledninger: Oppdatert for 2021 Periode Webrapportering: Lag til støtte for håndtering av nye kundenummer med færre enn 7 siffer Aksjebok SIN: Robustifisert kode i forbindelse med redigering av hendelser Årsoppgjør RF-1098 Ikke-utleid næringseiendom: Oppdatert næringssjablong pga nye verdier fra Skatteetaten Årsoppgjør RF-1086U: Lagt til maskering av fødselsnummer basert på valg i utskriftsdialogen Årsoppgjør Notesenter: Lagt til støtte for konsernnote basert på det nye noteregimet i Regnskapsregisteret Aksjebok Tilbakebetaling av aksjonærlån:  Aksjekapitalen i post 5 blir ikke lenger påvirket Årsoppgjør Notesenter: Anleggsmidler - korrigert fortegn for linjen "Avgang i året" Årsoppgjør Notesenter: Beholdning av egne aksjer - justert opptegning av note ved kun Avhendelse Utgivelsesdato: 13.01.2022 Modul Beskrivelse Årsoppgjør RF-1098: Oppdatert kalkulasjonsfaktor for 2021 Årsoppgjør RF-1028: Lagt til svaralternativer for støtteordning Årsoppgjør / aksjebok Skjermingsrente 2021: Oppdatert for aksjer og enkeltpersonforetak Aksjebok Justert aksjeinnskudd i oppstartselskap til 5.000.000 ifm stiftelse/nyemisjon Årsoppgjør / Aksjebok Forbedret Oppslag Brønnøysund: Vasket bort ugyldige tegn i org.nr og byttet URL til https Årsoppgjør Overføring nytt år: Melding "Overføring feilet" ved overføring av klient med manuell note  
Vis hele artikkelen
15-10-2021 11:18 (Sist oppdatert 15-09-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2705 Visninger
Utsettelsen gjelder de som tidligere har fått utsettelse til 30. juni. Søknadsfristen er 5. juli. Vi kommer tilbake med informasjon om nærmere retningslinjer og det praktiske rundt søknaden så snart det er klart.  
Vis hele artikkelen
01-07-2022 08:54 (Sist oppdatert 02-08-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 386 Visninger
Husk at du også må legge inn antall sysselsatte på klientinformasjon. Har du en manuell note med sysselsatte, må denne slettes og man må opprett en maskinlesbar note.
Vis hele artikkelen
17-02-2022 12:31 (Sist oppdatert 28-07-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 690 Visninger
Har du avvik mellom Beregnet egenkapital 31.12. ihht spesifikasjon og Næringsoppgave\Næringsspesifikasjon, Sum egenkapital? Som oftest skyldes dette at man mangler en saldo under spesifikasjonen.
Vis hele artikkelen
14-05-2022 14:30
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 799 Visninger
Hvordan fører man det på skattemeldingen?
Vis hele artikkelen
05-05-2022 14:19
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 430 Visninger
Oppdatert pr 09.03.2022 Årsregnskap: Årsregnskap 2019 eller eldre kan ikke lengre leveres til Altinn fra Total. Brønnøysundregistrene har i starten av 2020 slettet tidligere gjeldende spesifikasjoner for innsending. Total 2019 (og eldre) benyttet seg av disse. Altinn tillater nå kun innsendelse av nyeste spesifikasjon med maskinlesbare noter. Dette er det pr i dag kun Total 2020 som støtter.  For å levere Årsregnskap for 2019 (eller eldre) inn i dag må man legge inn tallene manuelt på Altinn-portalen. Årsregnskap for 2020 går fint å levere inn.   Skattemelding for Næringsdrivende RF-1030: Altinn stenger muligheten for innsending av RF-1030 vanligvis i januar eller februar året etter innleveringsfristen.  RF-1030 for 2020 eller eldre er nå sperret for innlevering til Altinn.   Det er åpent for innsending av RF-1030 2021. Merk at preutfylt data kan først hentes ned 4 April 2022. Dette betyr også at man ikke får hentet ut fjorårstall for 2018 eller eldre fra Altinn. For å levere eldre skattemelding rf-1030 inn i dag, må man sende inn endringsoppgave RF1366 direkte i Altinn. Se også denne linken for veiviser:  https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skatteoppgjor/klage-pa-skatteoppgjoret/    Skattemelding for aksjeselskap mm RF-1028: 17 Februar 2022 ble det åpnet for innsending av RF-1028 for 2021. Denne kan fortsatt leveres inn.  Altinn gjorde endringer i 2017, noe som Total 2016 og eldre ikke støtter. Forutsatt oppdatert, er eldste man kan levere fra Total år 2017. Aksjonærregisteroppgaven: Altinn tillater nå innsending av aksjonærregisteroppgaven  2021 og 2022. 2021 og 2022 utgaven kan leveres inn, men 2020 eller eldre er ikke lengre mulig fra Total da Altinn har slettet spesifikasjonene de eldre Total Årsoppgjør/aksjebok benytter.   For å levere aksjonærregister oppgaven for 2020 eller eldre må man i dag gjøre dette direkte i Altinn. Merk at nedlasting av preutfylt data til AR-oppgaven krever årsutgaven av Total for året du skal hente ned, samt at Altinn har åpnet opp for dette. Dette skjer typisk i desember for det samme året.  Det betyr at nedlasting av f.eks. 2020 tall først er mulig i desember 2021. Og 2021 tall, blir først tilgjengelig desember 2022.
Vis hele artikkelen
04-11-2021 15:32 (Sist oppdatert 22-03-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 768 Visninger
Total slipper en oppdatering mandag 20 mars som åpner for henting av prefill fra Altinn
Vis hele artikkelen
16-03-2022 20:53 (Sist oppdatert 18-03-2022)
 • 1 Svar
 • 0 liker
 • 928 Visninger