avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Morten Heide VISMA ‎11-02-2019 12:58
Total 2018 ble i år lansert i forskjellige utgaver slik som tidligere år. Total Periode 2018 - Lansert 25. Oktober 2018 Total Aksjebok 2018 - Lansert  15. November 2018 Total Årsoppgjør 2018 -  Lansert  7.Desember 2018 Hver av disse utgivelsene inneholder tidligere utivelser innenfor samme år, slik at Total Årsoppgjør 2018 inneholder også Total Aksjebok 2018 og Total Periode 2018. Total Årsoppgjør 2018 kan lastes ned her Skal du installere Total Periode eller Aksjebok 2018 nå, bruker du Total Årsoppgjør linken. Total oppdaterer kjøres på din pc ved å finne snarveien på ditt skrivebord eller søke den opp i din Windows. Den vil da laste ned alle endringene under markert med "Total oppdaterer" i kolonnen "Tilgjengelig" i oversikten.  Linkoppdatering er en fil tilgjengelig via en internett link som man laster ned, og kjører på datamaskinen der Total er installert.  En veiviser vil da komme som oppdaterer Total med alle endringer som er gjordt siden utgivelse av den aktuelle årsutgaven av Total. OBS: Linkoppdateringen er den samme for alle endringer under, da den nyeste inneholder alle de tidligere forbedringene. Endringslogg Total 2018: Modul Beskrivelse Dato Tilgjengelig Periode/ Webrapportering Total Webrapportering: Migrere til ny løsning for autentisering i Microsoft Azure  (Ver. 33.3.6971.15463) 01/02/2019 Nyeste Linkoppdatering Aksjebok Kapitalnedsettelse pålydende hvis innbetalt aksjekapital er høyere enn gjeldende aksjekapital 01/02/2019 Se  linkoppdatering øverst Periode - Forsideinformasjon: Korrigert forhold ifm manglende opplysninger ved overføring til nytt år 28/01/2019 Se linkoppdatering øverst Årsoppgjør/ Aksjebok/ - Alle skatteskjemaer er nå oppdatert ihht Skatteetaten - RF-1098: Oppdatert kalkulasjonsfaktor/beregnet kvadratmeterleie for 2018 - Avstemming: Korrigert differanse ifm R-verdi i NO 2 post 1313 og 1332 - Avstemming: Justert "Hjelp til avstemming" vedrørende skattemessig linjeære avskrivninger - Kontrollutslag Altinn: Justert parametre i forbindelse med hendelse Sk.fri fusjon/fisjon mor - Hendelse nyemisjon: Endret validering til å bruke 3 desimaler - Import fra Tripletex oppdatert til å håndtere inntil 2000 klienter. - Lagt til visning av versjonsnummer i dialogen "Om Total" 24/01/2019 Total Oppdaterer / Se linkoppdatering øverst Årsoppgjør/ Aksjebok - Oppdatert skjerminsrente for aksjer og EKP for 2018 10/01/2019 Total Oppdaterer / Se linkoppdatering øverst Årsoppgjør/ Aksjebok - Optimalsering av saldobalanse import fra E-Conomic - Optimalsering av import av preutfylt aksjonæropplysninger ra Altinn 13/12/2018 Total Oppdaterer / Se linkoppdatering øverst Aksjebok - Opptatering av Altinnspesifikasjoner for innsending til Altinn (Gjelder spes. Aksjonærregisteroppgaven) 07/12/2018 Total Årsoppgjør 2018 Installasjon
Vis hele artikkelen
av Øystein Rambøl VISMA
 Noen kunder opplever at import av saldobalanse fra Excel feiler med beskjed om korrupt OpenXML dokument.   Dette ser ut til å bare komme med nyere filer i formatet XLSX. Vi mistenker at det har med formatering av kolonner i filen å gjøre og det finnes 2 løsningsforslag:   Oppdater formatering på kolonnene med tall: Åpne filen i Excel og merk kolonne C med tallene. Høyreklikk på kolonnen for velg Formater celler. Sett de til Tall og klikk OK. Lagre og lukk filen.   Lagre filen i eldre Excel-format: Åpne filen i Excel. Klikk på Fil - Lagre som. Bla til mappen der filen skal lagres og under Lagre som type, velg Excel 97-2003 arbeidsbok (*.xls). Lukk filen.   Etter at filen er endret eller lagret som ny fil, kjør importen.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Torfinn Lundblad1 VISMA ‎14-11-2018 12:31
Det er avvik i Rapporter | Avstemming fane Midlertidige forskjeller. Tror det skyldes avskrivning på anleggsmidler. Jeg er ikke sikker på hvordan dette skal håndteres.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Andre Hellesvik VISMA ‎17-10-2018 16:26
I denne artikkelen får du informasjon om nødvendige innstillinger som regnskapsfører for å importere saldobalansen fra Visma eAccounting.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten Heide VISMA ‎14-09-2018 10:31
Er det mulig å benytte Total 2016 vedr produksjon av selvangivelse og ligningsskjemaer samt avviklingsregnskap for driftsåret 2017?
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten Heide VISMA ‎14-09-2018 10:24
Jeg skal avvikle og be om forhåndsligning av et selskap for 2016 og får problemer med utsatt og betalbar skatt hvor det blir avvik med feilmelding; Kan vi endre skattesatsene i Total, og hvordan gjør vi det?
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Torfinn Lundblad1 VISMA ‎14-08-2018 14:28
Hvor legger jeg inn korrekte ligningsverdier for aksjer i denne klienten, slik at post 461 og 462 i RF-1028 Skattemelding viser korrekt formuesverdi?
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Torfinn Lundblad1 VISMA ‎14-08-2018 14:26
Det beregnes 23 % utsatt skatt pr 31.12.17 i Total. Dette blir vel feil, siden selskapsskatten skal reduseres til 23% fra inntektsår 2018 og ikke i 2017?
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Torfinn Lundblad1 VISMA ‎14-08-2018 14:25
I forbindelse med utarbeidelse av årsoppgjør for et ENK, har jeg lastet inn de preutfylte dataene til skattemeldingen (RF-1030) for innehaver av virksomheten. Nå ønsker jeg å overføre data fra næringsoppgaven til selvangivelsen. Hvordan gjør jeg dette?
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Torfinn Lundblad1 VISMA ‎01-08-2018 22:46
Bakgrunn: Total har behov for å kommunisere med internett i forskjellige sammenhenger. Total Oppdaterer henter nye programversjoner fra et publiseringsområde på internett.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Torfinn Lundblad1 VISMA ‎01-08-2018 22:44
Meldingen fremkommer ved innsendelse av en forsendelse til Altinn dersom fagsystem eller passord er feil. Dersom fagsystemID er korrekt, må passordet være feil.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Torfinn Lundblad1 VISMA ‎01-08-2018 22:43
Den angitte fagsystemID og passord har ikke rettighet til å sende inn for denne klienten.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Torfinn Lundblad1 VISMA ‎01-08-2018 22:40
Forsendelsen har ikke gyldig format, og er derfor avvist.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Torfinn Lundblad1 VISMA ‎01-08-2018 22:39
Denne feilmeldingen er av datateknisk art og indikerer at en forsendelse bruker den samme identifikatoren som en tidligere innsendelse.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Torfinn Lundblad1 VISMA ‎01-08-2018 22:38
Forsendelsen det forespørres etter eksisterer ikke på altinn-portalen. Forekommer sjelden, men kan oppstå i tilfeller hvor man spør etter informasjon om en forsendelse som er slettet på portalen.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Torfinn Lundblad1 VISMA ‎01-08-2018 22:35
Denne artikkelen beskriver hvordan du kan løse rettighetsproblemer som kan oppstå under oppstart av Total-programmer på datamaskiner som kjører delte programinstallasjoner.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Torfinn Lundblad1 VISMA ‎01-08-2018 22:32
Selskapet jeg skal utarbeide årsoppgjøret for, er etablert i løpet av året. Jeg får en feilmelding om differanse mellom post 150 i RF-1052 og post 9450 i RF-1167. Jeg ser at differansen tilsvarer aksjekapitalen og stiftelsesgebyret i dette nystiftede selskapet. Hvordan blir jeg kvitt differansen?
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Torfinn Lundblad1 VISMA ‎01-08-2018 22:30
Jeg har feilmelding i midlertidige forskjeller 01.01. Hvordan kan jeg finne ut av hva avviket skyldes?
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Torfinn Lundblad1 VISMA ‎01-08-2018 22:22
Jeg har fått to nye AS-klienter og en ny PN-klient. Hvordan kan jeg få på plass fjorårstallene til disse klientene på en effektiv måte?
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Torfinn Lundblad1 VISMA ‎01-08-2018 22:19
Jeg har en varsel-melding nederst i saldobalansen om avvik på konto 2050 om at årets saldo ikke stemmer med UB-saldo i fjor. Hva kan det skyldes?
Vis hele artikkelen