Mine områder
Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Hjelp

Doble regnskapsmessige avskrivninger

19-09-2016 21:37 (Sist oppdatert 08-10-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 740 Visninger

Spm;

På denne klienten har jeg fått doblet avskrivninger. Hvordan korrigerer jeg dette?

 

Svar; 

Ettersom du allerede har bokført avskrivningene i foreløpig saldo, må du enten fjerne haken for 12 mnd avskrivninger i Anleggsregister fane Avskrivninger, eller reversere bokførte avskrivninger i saldobalansen via Tilleggsposteringer.

Jeg ville valgt første alternativ, ettersom de bokførte stemmer med beregnet i Anleggsregister.

Dersom du løpende gjennom året bokfører “Stipulerte avskrivninger” til kredit på en eiendelskonto, men ønsker at Anleggsregisterets beregnede avskrivninger skal benyttes med virkning for den enkelte anleggsmiddelkonto i saldobalansen, er det naturlig at du reverserer de løpende avskrivningene postert gjennom året, og setter hake for 12 mnd avskrivninger i fane Avskrivning i Anleggsregister.

Du vil da finne posteringene fra Anleggsregisteret med virkning for saldobalansen (=regnskapet) under Rapporter | Posteringsbilag.

 

Veien til Visma.net Payroll