Mine områder
Hjelp

Er 23 % utsatt skatt pr 31.12.17 i Total feil?

04-12-2015 24:03 (Sist oppdatert 07-10-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1002 Visninger

Spm;

Det beregnes 23 % utsatt skatt pr 31.12.17 i Total. Dette blir vel feil, siden selskapsskatten skal reduseres til 23% fra inntektsår 2018 og ikke i 2017?

 

Svar; 

Det stemmer at selskapsskatten skal reduseres til 23% fra inntektsåret 2018.

Likevel er det slik at man skal anvende den skattesatsen som gjelder på balansedagen for fremtidige perioder. Dette betyr at når balansedagen er 31.12.17, skal man se på hvilke skattesatser som er vedtatt den 31.12.17 for 2018, ved beregning av utsatt skatt / utsatt skattefordel.

Dette følger også av NRS (F) Resultatskatt pkt 2.2, om du vil lese ytterligere om problemstillingen.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"