Mine områder
Hjelp

Hvorfor får jeg avviksmelding ved eksport til altinn?

23-09-2016 18:16 (Sist oppdatert 08-10-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1013 Visninger

Spm;

Jeg har lastet inn fjorårstall fra altinn på denne klienten som er ny i år for meg. I tillegg har jeg importert saldobalansen for fjoråret. Hvorfor får jeg avviksmelding ved eksport til altinn?

 

Svar;
Denne kontrollen er ment for å avdekke differanse mellom data som er importert fra Altinn og data som sendes i retur til Altinn.
Avviksmeldinger oppstår som oftest fordi brukere importerer BÅDE årets og fjorårets saldobalanse ETTER import fra Altinn. Dette øker riskoen for koblingsfeil.
I utgangspunktet skal man ikke bør oppleve differanser dersom fjorårssaldobalansen IKKE er importert etter import fra Altinn.
Oppsummert kan man si at ved import av fjorårstall fra altinn, skal man IKKE importere saldobalanse for fjorår fra øk.systemet til Total, bare årets. 
Dette ene "overgangsåret" med fjorårstallene importert fra altinn, skal man la disse ligge i saldobalansen med noe "komprimerte" kontoer, samt kontonr. / -navn, ettersom disse er generert basert på poster i bruk i næringsoppgaven for fjoråret. 
 
Man må imidlertid påse at årets tall importert fra øk.system (evt registrert) har kobling til rett post i næringsoppgaven. 
For påfølgende år vil man igjen få "normale" kontonummer / -navn i saldobalansen for både årets og fjorårets konti. 

 

Vær ellers oppmerksom på at enkelte årsoppgjørsprogrammer kan operere med andre fortegn ved utfylling av post 181 i RF-1217. Dersom du har likt beløp, men med ulikt fortegn, kan du se bort fra dette avviket, da årsaken her skyldes ulikt fortegn i posten mellom Total og programmet som ble benyttet til å sende inn skatteskjemaer for fjoråret til altinn og skatteetateten. 

 

Klikk deretter OK i dialogen og du kommer videre i rutinen for innsendelse til altinn. 

 

Lykke til!

Bidragsytere
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"