Mine områder
Hjelp

Brukertips i Total Årsoppgjør

Sorter etter:
Spørsmål  Har ikke Total implementert mulighet for oppføring av 96% av markedsverdi? Svar  Jo, men ettersom skatteetatens presisering ble kunngjort samme dag som vi la ut siste versjon av Total Oppdaterer (15.mars 2018), kom denne dessverre ikke med i oppdateringen.    Vi har derfor laget en linkoppdatering som kan lastes ned og installeres på vanlig måte;  HUSK at Total må være helt lukket av samtlige brukere av installasjonen av programmet når oppdatering kjøres.   Total oppdaterer link: https://cdl.mamut.com/bin/Tota l/2017/TOTAL2017_Oppdatering.e xe Oppdatering zip: https://cdl.mamut.com/bin/Tota l/2017/Total17.zip   Denne vil da følge inkludert i neste versjon av Total Oppdaterer. Dersom du nå ønsker å få dette på plass, slik at 96% av markedsverdi  for ikke børsnoterte aksjeselskap (i stedet for 100%) overføres til post 401A pkt. 2 eller post 401E pkt. 2 i RF-1028 (Skattemeldingen for formue- og inntektsskatt – aksjeselskap mv. 2017), må link overfor lastes ned og installeres. Dersom du vil avvente til neste versjon av Total Oppdaterer for ikke å belaste f.eks. ASP-leverandør med linkoppdatering, foreslår vi at du setter saken på vent. Dette er f.eks. relevant dersom du venter med å sende skattemelding mv for de selskapene som benytter markedsverdi for verdsettelse av næringseiendom.      Under har vi satt inn link som fører deg til skatteetatens presisering når ikke-børsnoterte aksjeselskap krever dokumentert markedsverdi lagt til grunn ved verdsettelse av næringseiendom, hvor du kan lese mer om dette;    https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/kunngjoringer/presisering---skjema-rf-1098-formue-av-naringseiendom-2017-nar-ikke-borsnoterte-aksjeselskap-krever-dokumentert-markedsverdi-lagt-til-grunn-ved-verdsettelse-av-naringseiendom/   Fortsatt lykke til med årsoppgjøret!
Vis hele artikkelen
28-03-2018 11:37
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1258 Visninger
Kategorier