Mine områder
Hjelp

Hvordan sende faktura B2B via AutoInvoice til Norge og andre land

12-02-2020 09:11 (Sist oppdatert 16-11-2020)
  • 12 Svar
  • 4 liker
  • 9920 Visninger

Denne beskrivelsen gjelder for de som har koblet Visma Business til Visma.net AutoInvoice for sending av fakturaer til bedrifter. Med Visma.net AutoInvoice mener vi oppsett slik det standard blir satt opp ved å bruke Business sin veiviser for kobling mot AutoInvoice, eller ved å kopiere inn nøkler fra autoinvoice.visma.com. Se beskrivelse her.

 

Fra versjon 13.10.2 av Visma Business anbefaler vi å sende i det vi kan kalle det nye formatet, det som heter PEPPOL BIS 3. Det vil si at man ikke velger å krysse av for «Bruk eldre format for fakturering» i «AutoInvoice-behandling» i Bedriftsopplysninger. For versjon 12 og versjon 13 frem til 13.10.2, så anbefaler vi å sette dette krysset og bruke «eldre format». Versjoner tidligere enn 12 vil automatisk bruke «eldre format».

 

Feltene vi snakker om i denne artikkelen vil i hovedsaken være i kundetabellen (aktørtabellen).

 

I denne artikkelen nevner vi AutoInvoice endepunkt-skjema. Her er en oversikt over kodene som kan brukes for endepunkt-skjema: https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/eas/

Det vi bruker av endepunktskjema i artikkelen, må ses på som relevante eksempler.

For sending til Norge

Følgende må være på plass for å sende til mottaker med eksempelvis orgnummer 987654321

Nytt format (Peppol Bis 3) og eldre format

«Sendemåte for dok1» må være satt til AutoInvoice

Kunden må ha riktig orgnummer = 987654321

Landkode må være satt til Norge (47)

 

Følgende kan fylles ut, men er ikke nødvendig når man sender til Norge. Hvis dette fylles ut, vil AutoInvoice kun prøve å sende til denne adressen via PEPPOL:

 

Nytt format (Peppol Bis 3)

Eldre format

AutoInvoice endepunkt-ID: 987654321

AutoInvoice endepunkt-skjema: 0192

GLN/GS1: 0192:987654321

 

 

 

For sending til Sverige

Mottaker må ha oppgitt sin elektroniske adresse for mottak av fakturaer. I Sverige er dette som regel et GLN-nummer. Hvis GLN-nummeret er: 7450003373001

AutoInvoice endepunkt-skjema 0088, brukes når den elektroniske adressen er et GLN-nummer.

 

Nytt format (Peppol Bis 3)

Eldre format

«Sendemåte for dok1» må være satt til AutoInvoice

Kunden må ha riktig orgnummer

Landkode må være satt til Sverige

AutoInvoice endepunkt-ID: 7450003373001

AutoInvoice endepunkt-skjema: 0088

«Sendemåte for dok1» må være satt til AutoInvoice

Kunden må ha riktig orgnummer

Landkode må være satt til Sverige

GLN/GS1: 7450003373001

 

 

 

Disse fakturaene vil da automatisk bli sendt over til Vismas selskap i Sverige, InExchange, som vil levere fakturaen til mottaker.

For sending til Danmark

Mottaker må ha oppgitt sin elektroniske adresse for mottak av fakturaer. I Danmark er de som regel registrert i Nemhandel, og man kan finne adressen der. F.eks: DK12345678

 

Nytt format (Peppol Bis 3)

Eldre format

«Sendemåte for dok1» må være satt til AutoInvoice

Kunden må ha riktig orgnummer

Landkode må være satt til Danmark

AutoInvoice endepunkt-ID: 12345678

AutoInvoice endepunkt-skjema: 0184

«Sendemåte for dok1» må være satt til AutoInvoice

Kunden må ha riktig orgnummer

Landkode må være satt til Danmark

GLN/GS1: 0184:12345678

 

 

 

Disse fakturaene vil da automatisk bli sendt over til Vismas selskap i Danmark, Sproom, som vil levere fakturaen til mottaker.

 

For sending til Finland

Mottaker må ha oppgitt sin elektroniske adresse for mottak av fakturaer. AutoInvoice har oversikt over de fleste firmaer i Finland. Bruk søkefunksjonen i AutoInvoice til å finne firmaet og den elektroniske adressen. I eksemplet under søkte vi opp Visma Solutions OY og fant følgende elektroniske adresse: 0037:003719675438

 

Nytt format (Peppol Bis 3)

Eldre format

«Sendemåte for dok1» må være satt til AutoInvoice

Kunden må ha riktig orgnummer

Landkode må være satt til Finland

AutoInvoice endepunkt-ID: 003719675438

AutoInvoice endepunkt-skjema: 0037

«Sendemåte for dok1» må være satt til AutoInvoice

Kunden må ha riktig orgnummer

Landkode må være satt til Finland

GLN/GS1: 0037:003719675438

 

 

 

For sending til andre land hvor selskapet er knyttet til et Peppol aksesspunkt

Peppol er et format som EU ha bestemt å gå for, så vi ser jo stadig europeiske land hvor det offentlige velger Peppol Bis 3 som format. Da følger ofte private firmaer etter. Også land i andre verdensdeler velger Peppol som format.

 

Mottaker må ha oppgitt sin elektroniske adresse for mottak av fakturaer. En Peppol-adresse vil ha både en endepunkt id og et endepunkt skjema.

 

Eksempel Nederlands firma med orgnummer 33226888

 

Nytt format (Peppol Bis 3)

Eldre format

«Sendemåte for dok1» må være satt til AutoInvoice

Kunden må ha riktig orgnummer: 33226888

Landkode må være satt til riktig land: Nederland

AutoInvoice endepunkt-ID: 33226888

AutoInvoice endepunkt-skjema: 0106

«Sendemåte for dok1» må være satt til AutoInvoice

Kunden må ha riktig orgnummer: 33226888

Landkode må være satt til riktig land: Nederland

GLN/GS1: 0106:33226888

 

 

Disse fakturaene vil da AutoInvoice automatisk sende via PEPPOL-nettverket.

 

Operatørkode

Av og til kan det være flere måter å lever en elektronisk faktura på. Man snakker da gjerne om forskjellige operatører. I Norge kan en operatør f.eks være AutoInvoice, Peppol og Basware. Normalt trenger man ikke oppgi dette, AutoInvoice finner beste operatør for leveransen. Men i noen tilfeller kan det være man ønsker å spesifisere dette, for å tvinge fakturaen gjennom en bestemt operatør. Dette kan f. eks være aktuelt ved sending av elektroniske fakturaer til andre land enn Norge. Finland er et slikt eksempel hvor dette av og til kan være nødvendig. 

 

Her finner du hvordan du legger til AutoInvoice Operatørkode. Hvis du dobbeltklikker i feltet, og listen er tom, så høyreklikk og velg Behandlig og Hent AutoInvoice-operatører.

 

Nytt format (Peppol Bis 3)

Eldre format

Før versjon 15:
Det er ikke mulig å bestemme operatør fra Visma Business.

Fra versjon 15: 

På kundenivå kan du åpne feltet Aktørbehandling og kryss av for Angi operatørkode ved sending av faktura. Da vil verdien i AutoInvoice Operatørkode bli sendt til AutoInvoice

På kundenivå legger du til AutoInvoice Operatørkode

 

Kommentarer
av Kristoffer Tjemsland1

Hei, og takk for god beskrivelse. Nå ser det ut som at AutoInvoice endepunkt-ID i Danmark ikke skal ha "DK" foran nummeret. Har endelig klart å sende EAN-faktura til dansk kunde igjen, og da ble løsningen å fjerne "DK" foran nummeret. Ref. deres ticket 1679264. Oppdaterer du beskrivelsen din, Svein?

 

Mvh

Kristoffer / Tveit Regnskap

av Svein Holanger

Da har vi korrigert artikkelen og fjernet DK i den elektroniske adressen. Takk for info.

Leena Ollikainen
CONTRIBUTOR **
av Leena Ollikainen

Hei! 
Skal ikke Autoinvoice operatørnr (+operatørnavn) benyttes lenger ved sending i det nye formatet? Dvs. skal denne informasjonen fjernes på kundekortet hvis man ønsker å sende i format PEPPOL BIS 3.0? Spørsmålet gjelder hovedsakelig kunder i Sverige, Danmark og Finland, som faktureres fra norske, svenske og finske klienter. Vi benytter versjon 13.10.3 av VB pr i dag. 

 

Capture.JPG

 

av Svein Holanger

Det er riktig. Ved bruk av det nye formatet er det "AutoInvoice endepunkt-ID" og "AutoInvoice endepunkt-skjema" som brukes.

Leena Ollikainen
CONTRIBUTOR **
av Leena Ollikainen

Takk for svar.

Når det gjelder AutoInvoice endepunkt-skjema i Sverige: hvis man benytter organisasjonsnummer isteden for GLN blir koden 0007 (Skatteverket) isteden for 0088 (GLN).

Fra DIGG sin side:

I PEPPOL-ID 0007:XXXXXXXXXX betyder första delen 0007 att det är ett svenskt organisationsnummer. Den andra delen är själva numret.
I PEPPOL-ID 0088:XXXXXXXXXXXX betyder första delen 0088 att det är ett GS1 GLN. Den andra delen är partens GLN.


På samme måte i Finland: blir ikke koden 0037 (Verohallitus / National Board of Taxes) isteden for 0088 (GLN)? Dvs oppsettet er utgangspunkt 0037 + org nr isteden for 0088 (GLN) + GLN nr?

Fint å få riktig oppsett avklart før vi begynner å oppdatere kundeopplysningene i VB. 😊

av Svein Holanger

Takk, Leena, for presiseringen. Det er nok riktig slik du skriver det.

Ingelstrand
PARTNER
av Ingelstrand

Hei Svein

Gjelder alle oppsett for Finland fortsatt og hvis en kunde brukt gammelt format innen versjon 16, hvad vil skje hvis de fortsetter bruke gammelt i versjon 16

 

Mvh

Leif I

av Svein Holanger

Hvis man har valgt å bruke eldre format, vil dette fortsatt gjelde etter oppdatering til versjon 16.x. Men det gamle formatet blir jo eldre og eldre, og det gjøres ikke noen endringer der. Derfor anbefaler vi alle å gå over til nytt format. Barnesykdommene på nytt format bør nå være over.

Ingelstrand
PARTNER
av Ingelstrand

Hei

Da er det ikke noen endringer vad gjelder dette oppsette, uten vi bruker det presis som det står ?

Nytt format (Peppol Bis 3)

Eldre format

«Sendemåte for dok1» må være satt til AutoInvoice

Kunden må ha riktig orgnummer

Landkode må være satt til Finland

AutoInvoice endepunkt-ID: 003719675438

AutoInvoice endepunkt-skjema: 0037

«Sendemåte for dok1» må være satt til AutoInvoice

Kunden må ha riktig orgnummer

Landkode må være satt til Finland

GLN/GS1: 0037:003719675438

 

 

 

Mvh

Leif I

Ingelstrand
PARTNER
av Ingelstrand

Hej

Hur skall en bedrift som er Svensk settes opp i VB for sending av EHF til Sverige og Norge

Finnes det ett regelverk for oppsett ?

Version 16.10

Leena Ollikainen
CONTRIBUTOR **
av Leena Ollikainen

Hei! Etter oppgradering av Visma Business til versjon 16.10.2 skal ikke endepunkt skjema 0088 brukes lenger på de finske kundene. Tidligere måtte man benytte 0088 på de kundene som hadde flere mottakere knyttet til samme org. nr. Etter oppgradering må alle AI kunder ha 0037 i AI endepunkt skjema. 

Ingelstrand
PARTNER
av Ingelstrand

Hei er det fortsatt samme sett att sende EHF til alle nordiske land eller endrer seg dette i og med versjon 17

Eg har en kunde som ikke folger oppsette for Sverige og enda kommer allt frem ?!

 

Mvh

Leif I

 

 

Bidragsytere
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"