Mine områder
Hjelp

Ocr import (betalinger fra kunder) i VismaBusiness via Visma.net.Autopay eller Babelbank

17-04-2020 12:26
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 2188 Visninger

Ocr import (betalinger fra kunder) i VismaBusiness via Visma.net.Autopay eller Babelbank

Hvorfor

Automatisk generering av bilag for ocr betalinger


Formål

I VismaBusiness må du definere ocr kid så betalingsløsningen kan finne ut hvordan systemet skal finne kundenummer og fakturanummer ut fra kid.

Det er naturlig å definer flere rader for håndtering av betalinger.

 

Beste praksis
Bruk tabellen “Factoringselskap” for å definere kid

Du må se på settingene for betalingsprosessen og lengden på kundenr og fakturanr for å få en oversikt over tolkingen av kid

Eks: Lengden på kid inklderer kontrollsiffer på 16 tegn, dette betyr at du må definere settinger for 15 tegn

 

"Fact behandling”
Denne må hakes av for ocr/kid definisjon. (bitverdi 2)

"Factoring id"
Du kan matche innkommende betaling direkte mot kid som står på fakturaen (åpen post) i Visma Business.

For å få til dette må “Fctoring id” stå til 0;0

Du kan også bruke kolonnen factoring id til å sette start posisjon for kundenr og fakturanummer – kundenr; fakturanr. (eks 6;8)

Hvis kid kun består av kunde- eller fakturanr må du sette 0 (null) for settingen som ikke er i bruk. Avhenging av settingene i kolonnen betalingsbehandling og bruk bare kundenr /bruk bare fakturanr som kid (Kun Babelbank).


“Kid factoring siffer”

Babelbank vil behandle disses som siffer mellom kunde og fakturanr

 

“Kid kunde/levsiffer”

Antall siffer i kundenummer

 

“Kid refnr sifer”

Antall siffer i fakturanummer


"Bankkonto"

Her legges klienten bankkontonummer. Om de har flere bankkontoer defineres en kiddefinisjon pr bankkonto


“Ocr bankkontnummer”

Legg inn hovedbokskontoen for denne bankkontoen

 

“Ansvarsenheter”

Legg inn ansvarsenhet som benyttes, eks. avdeling og prosjekt"Betalingsbehandling”

Denne er i bruk kun for Babelbank

Eks:
KID 010234000024672 (010234 00002467 2)

 

1.PNG
Innstillinger for ocr import (avansert)


Hvis firmaet mottar betalinger for mer enn en bankkonto eller har forskjellig kid på samme bankkonto, må dette settes opp på flere linjer.

Eksempel som viser to varianter av kid på samme bankkontonummer.

 

KID "OCR betaling" 010234000024672 (010234 00002467 2)
KID "OCR ekstern kID" 0200010234001013589 (020 0010234 00101358 9)

 

 

2.PNGHvis kid inneholder mer enn fakturanummer og kundenummer, kan du sette start posisjon for kundenummer og fakturanummer.

Eksempel kid 0200010234001013589 viser kundenummer fra posisjon 4 og fakturanummer fra posisjon 11.


"Bilagsserienummer" (Kun BabelBank)
Hvis det er to varianter av kid med samme lengde men med forskjellige bilagsserienummer, kan du sette serien i denne kolonnen så betalingsløsningen tester på denne og velger rett bilagsserie.

I tabellen bilagsserie definerer du fakturanummer for hver serie med første bilagsnummer og siste bilagsnummer.


Bidragsytere
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"