Mine områder
Hjelp

Periodisering.

11-06-2021 15:25
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 746 Visninger

Periodisering

 

Du kan kjøre periodisering av bilag fra behandlingsmenyen på bilagslinjen

Du vil da få opp denne dialogboksen:

 

periodisering.PNG

 

 

Til start               Standarverdien er satt til 1 som er fra og med neste periode.

                            Du kan også sette 0 (null) som betyr fra og med buntens periode. Ved å angi

                            minus foran tallet kan du angi perioder bakover i tid

 

Varighet             Hvor mange perioder periodiseringen skal gå over. Ved å angi et negativt tall

                            kan du angi perioder bakover i tid fra startperioden

 

Konto                 Angi hvilken motkonto som skal benyttes på transaksjonene

 

Debet/kredit     Angi om motposteringen skal til debet eller kredit

 

På bilagslinjen kan du hente frem feltet valuteringsdato ( trykk ctrl+o for å hente fra tabellen). Du vil da se riktig valuteringsdato på periodiseringstransaksjonene

 

Om du får feil – «mangler regnskapsperioder» – Sjekk tabellene regnskapsperioder og avgiftsterminer, at det ligger riktig her mtp periode og år, og periode og år ligger langt nok frem i tid mtp periodiseringen

 

I noen tilfeller kan det ligge feil i disse tabellene som kanskje ikke alltid er like lett å se. Slett da radene for periodene, og opprett ny rad med riktig regnskapsår og første periode – resten av periodene kan du fylle ut med +.  Det samme kan gjøres i avgiftstermintabellen. Det vil da bli fylt ut med riktige perioder.

Bidragsytere
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"