avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

(updated by Pierre Reklev VISMA ‎09-07-2019 11:13 )
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 237 Visninger

Forutsetninger:

 

Format på logoer.

Formater som kan skrives, er JPG og BMP.
Systemet tester på om etternavnet på filen er ”.jpg”, ”.jpe” eller ”.jpeg”.
Dersom det er en av disse tre, tolkes det som en .jpg – fil.
I andre tilfeller tolkes det som en .bmp – fil.
Dersom det tolkes feil, det vil si at det er ett annet og ukjent format, vil ikke logoen bli skrevet.
Vi tar forbehold om farge-endringer grunnet format eller fargespekter som ikke støttes fullt ut.

 

Tilgjengelighet.

Den logo som skal skrives må være lagret som en fil (.jpg eller .bmp) på ett tilgjengelig sted.
Det kan ligge på server, men bane (path) til logo må være tilgjengelig og lik for alle.
Det tillates ikke bane (path) eller filnavn med mellomrom.

 

Blankettdefinisjon

Type
Det er egen type i blankettdefinisjonen for logo/bilder - type nummer 10 - for alle blanketter.
Den må settes inn for at systemet skal gjenkjenne linjen som en linje for logo / bilde.

 

Angivelse av bane (path) til logo/bilde
I blankettdefinisjonen må man angi bane (path) og navn på filen til den logo / bilde man vil ha ut. Dette gjøres i kolonnen for ”Tekst”.
Her skriver man inn hele banen samt navn.
Bane (path) til denne filen må være lik hos alle arbeidsstasjoner PC-er.
 

Størrelse
For å skrive logo / bilde må det angis størrelse.
Dette angis i kolonne ”Format”.
Dersom man har en linje med type 10, så vil man kunne taste inn tall her.
Det godkjennes desimaltall med to desimaler, og tre siffer foran komma.
Størrelsen angir bredden på logo / bilde.
Høyden vil justeres automatisk i forhold til dette.
Denne størrelsen behandles som centimeter.
Det vil si at angir man en størrelse på 10,00, så vil logo / bilde være 10 centimeter bredt.
Høyden vil justeres automatisk slik at det blir korrekt format.
 

Justering
Justering brukes (som normalt) til å bestemme retningen for utskrift av angitte felt.
Settes V for venstrestilt, vil logo skrives fra angitte posisjon mot høyre.
Settes H for høyrestilt, vil logo skrives fra angitte posisjon mot venstre.
Settes S for sentrert, vil logo midtstilles ut fra angitte posisjon.

 

Rutine for å legge til en logo på blankett:


Gå inn i blankettdefinisjonen via menyen System – Skriver/Blankett – Blankettdefinisjon.
Velg den blankettype man skal endre og den spesifikke blankett som skal endres

 

logo.PNG

 

Gå ned på linjenivå og plasser markør korrekt i forhold til linjeavstand hvor logo / bilde skal settes inn.
Åpne ny linje ved F2 / Ny-knapp
Sett inn linje og posisjon.
Disse verdiene betraktes som centimeter.
Sett inn, eller søk opp, type 10 – Logo / Bilder i kolonne ”Type”.
Skriv inn, eller søk opp korrekt bane (path) og navn til bilde-fil i kolonnen ”Tekst”.
Man har søkemulighet her dersom linjen er av type 10.
Registrer bredden på logo / bilde i kolonnen ”Format”.
Dette betraktes som centimeter, og viser hvor bred logo / bilde skal være i centimeter.
Angi om logo / bilde skal være venstrejustert, høyrejustert eller sentrert.

 

logo2.PNG