Mine områder
Hjelp

Rutinebeskrivelse Serviceavtaler

04-10-2022 11:33
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 335 Visninger

En serviceavtale vil være en ordre som er aktiv en kort periode for registrering av timer og materiell.
Etter at service er avholdt vil denne ligge i dvale til neste serviceoppdrag skal utføres.
Ved opprettelse av en serviceavtale (-ordre) vil det automatisk opprettes to punkter, ett for fastpris og ett for arbeid etter regning.
Serviceavtalen vil faktureres på fastprispunktet, punkt 1, mens eventuelle tillegg faktureres på punkt 2 etter regning (timer og materiell).
Alle serviceavtaler vises samlet når man velger ”Serviceavtaler” i nedtrekksboksen i ordrebehandlingen.

 

rutine.JPG

 

To punkter opprettes automatisk når en serviceavtale opprettes og fakturatype settes til punkt.

 

rutine1.JPG

 

Aktivering av serviceavtale

Serviceavtaler vil fremkomme i ordrebehandlingen når man velger ”Serviceavtaler” i nedtrekksboksen, så sant servicedato tilfredsstiller gjeldende innstillinger.

 

ruitne3.JPG

 

”Dager for aktivering av serviceavtale” angir antall dager i forkant av en service når denne skal fremkomme og aktiviseres.
Settes denne til verdien = 0 vil alle avtaler være aktive.
Avtaler hvor servicedato ikke er satt vil alltid være aktive.
 

Behandling av serviceavtale
 
En serviceavtale opptrer og behandles som en ordinær punktordre.

Timer og materiell som skal faktures etter medgått påføres punkt for regningsarbeid,
mens timer og materiell som inngår i serviceprisen påføres punktet for fastpris.
Ved fakturering av en serviceavtale vil ny servicedato og/eller faktureringsdato beregnes.
Dette avhenger om serviceavtalen er fakturert og/eller om tillegg etter regning ved service er fakturert.
Deretter vil serviceordren gå i ”dvale”.
Om sluttfaktura registreres vil serviceavtalen merkes som avsluttet men ny servicedato vil fremdeles beregnes om ikke sluttdato for avtale er satt og ny servicedato ikke overstiger denne.
 
Hvis service er gjennomført og ingen fakturering finner sted må en manuelt registrere at service er gjennomført.
Dette gjøres i ordrebehandlingen ved å hake av for ”Service utført”. Ny servicedato vil bli beregnet.

 

rutine4.JPG

 

Hvis en ønsker kun å se hvilke avtaler som er til fakturering er det eget uvalg for dette.
Her velges siste fakturadato før serviceavtalene listes.

 

rutine5.JPG

 

Prisendring av serviceavtaler
 
I sammenheng med serviceavtaler kan det opprettes prisgrupper med tilhørende prosentsats.
Ulike typer av serviceavtaler kan da henvises til disse prisgruppene.

 

ruitne6.JPG

 

Prisene kan endres for flere ordre i rutinen for "Priser service".
Her velges intervall for prisdato og alle avtaler som har registrert prisdato i dette intervallet vil få avtaleprisene endret med den prosentsats som er registrert på avtalen.
Avtalepris, endringsdato og %-økning kan også registreres her.

 

rutine7.JPG

Bidragsytere
Fagkonferansen
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"