Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma Contracting

Sorter etter:
I dette tipset viser vi hvordan en kan legge opp en prisendring på serviceavtaler.   Du må først gå inn på Hovedopplysningene på serviceordren I sammenheng med serviceavtaler kan det opprettes prisgrupper med tilhkørende prosentsats. Ulike typer av serviceavtaler kan da henvises til disse prisgruppene.   Prisene kan endres for flere ordre i rutinen for "Priser service". Her velges intervall for prisdato og alle avtaler som har registrert prisdato i dette intervallet vil få avtaleprisene endret med den prosentsats som er registrert på avtalen. Avtalepris, endringsdato og %-økning kan også registreres her.     Hvis jeg her velger prisdato fra 011022 til 311222 så er det kun disse ordrene med prisdato innenfor dette intervallet som blir regulert     Klikk deretter på Endre priser, da vil bildet se slik ut     Men denne % må dere regne ut selv. D.v.s. forskjellen mellom indeksen forrige gang og indeksen som er på faktureringstidspunktet. Dersom de ønsker å vise indeks på kontraktstidspunkt og indeks på faktureringstidspunkt, må dette skrives manuelt inn på ordren. F.eks. under fakturatekst.  
Vis hele artikkelen
19-10-2022 15:09
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 508 Visninger
Det kan være tilfeller hvor man trenger å slette Autofakt-filer i Visma Contracting.   For å gjøre dette må man først logge seg på med System-brukeren. Når man har gjort det går man på Ordre => Autofakt og merker Autofakten man ønsker å slette:     Trykk så Shift + F3  og denne dialogboksen kommer opp:     Trykk "Yes" og Autofakten slettes.   Hvis dere benytter Visma Document Center for å godkjenne Autofakter før de oppdateres så må dere huske å slette den der også.
Vis hele artikkelen
17-10-2022 09:33 (Sist oppdatert 17-10-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 418 Visninger
En serviceavtale vil være en ordre som er aktiv en kort periode for registrering av timer og materiell. Etter at service er avholdt vil denne ligge i dvale til neste serviceoppdrag skal utføres. Ved opprettelse av en serviceavtale (-ordre) vil det automatisk opprettes to punkter, ett for fastpris og ett for arbeid etter regning. Serviceavtalen vil faktureres på fastprispunktet, punkt 1, mens eventuelle tillegg faktureres på punkt 2 etter regning (timer og materiell). Alle serviceavtaler vises samlet når man velger ”Serviceavtaler” i nedtrekksboksen i ordrebehandlingen.     To punkter opprettes automatisk når en serviceavtale opprettes og fakturatype settes til punkt.     Aktivering av serviceavtale Serviceavtaler vil fremkomme i ordrebehandlingen når man velger ”Serviceavtaler” i nedtrekksboksen, så sant servicedato tilfredsstiller gjeldende innstillinger.     ”Dager for aktivering av serviceavtale” angir antall dager i forkant av en service når denne skal fremkomme og aktiviseres. Settes denne til verdien = 0 vil alle avtaler være aktive. Avtaler hvor servicedato ikke er satt vil alltid være aktive.   Behandling av serviceavtale   En serviceavtale opptrer og behandles som en ordinær punktordre. Timer og materiell som skal faktures etter medgått påføres punkt for regningsarbeid, mens timer og materiell som inngår i serviceprisen påføres punktet for fastpris. Ved fakturering av en serviceavtale vil ny servicedato og/eller faktureringsdato beregnes. Dette avhenger om serviceavtalen er fakturert og/eller om tillegg etter regning ved service er fakturert. Deretter vil serviceordren gå i ”dvale”. Om sluttfaktura registreres vil serviceavtalen merkes som avsluttet men ny servicedato vil fremdeles beregnes om ikke sluttdato for avtale er satt og ny servicedato ikke overstiger denne.   Hvis service er gjennomført og ingen fakturering finner sted må en manuelt registrere at service er gjennomført. Dette gjøres i ordrebehandlingen ved å hake av for ”Service utført”. Ny servicedato vil bli beregnet.     Hvis en ønsker kun å se hvilke avtaler som er til fakturering er det eget uvalg for dette. Her velges siste fakturadato før serviceavtalene listes.     Prisendring av serviceavtaler   I sammenheng med serviceavtaler kan det opprettes prisgrupper med tilhørende prosentsats. Ulike typer av serviceavtaler kan da henvises til disse prisgruppene.     Prisene kan endres for flere ordre i rutinen for "Priser service". Her velges intervall for prisdato og alle avtaler som har registrert prisdato i dette intervallet vil få avtaleprisene endret med den prosentsats som er registrert på avtalen. Avtalepris, endringsdato og %-økning kan også registreres her.  
Vis hele artikkelen
04-10-2022 11:33
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 472 Visninger
Akkumulerte tall på ordren viser summer for kostnads- og inntektsartene. Dette er gjort for at spørringen på ordrens nøkkeltall skal være hurtig tilgjengelig. I tillegg er alle detaljer på ordren, dvs. timer, materiell, andre kostnader og inntekter, lagret i separate dataregistre. Ved unormale avbrudd kan det derfor oppstå differanser.   Da kan en forsøke å danne ny saldo på ordren for å se om det da retter opp de akkumulerte tallene. Det er veldig viktig at en da går ut av ordren det skal dannes ny saldo på.   Dette gjøres fra følgende rutine:     Når en kommer inn i dette bildet, legg inn ordrenummer og klikk på Dann saldo     Da vil det gå 'blå strek' over skjermen. når den er ferdig, bare trykk esc ut av rutinen, og sjekk da på ordren om de akkumulerte tallene er endret.            
Vis hele artikkelen
27-08-2021 14:06 (Sist oppdatert 27-08-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 769 Visninger
Noen av rapportene / oversiktene i Contracting er det ikke mulig og overføre til excel. I dette brukertipset viser vi hvordan en kan ta ut en ordreoversikt til fil.   Ordre - Lister - Ordreoversikt     Den lagrer seg da på området :\\Contracting\Data og heter ORDREOVR.OVF     Finnes den fra før slettes den,  og det dannes en ny. Denne kan hentes inn i Excel. Åpne Excel og klikk på open og browse og finn mappen i Contracting hvor den er lagret     Pass på at du velger All Files slik at du får opp alle når du skal åpne den i excel     Klikk på Next     Trykk så Next og deretter Finish        
Vis hele artikkelen
27-08-2021 12:03
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 768 Visninger
Det er kun en måte man skal bytte anlegg på en ordre på:   Man går på Ordre => Vedlikehold => Flytt ordre     I neste bilde legger man inn Ordrenummeret som skal flyttes til nytt anlegg i feltet Ordre. I feltet Nytt anlegg legger man anleggsnummeret det skal flyttes til.    cont   Det er veldig viktig at man ikke bytter ordre på anlegg på noen annen måte. Hvis man gjør det så kan man miste både timer og materiell som var registrert før byttet.
Vis hele artikkelen
21-05-2021 12:55 (Sist oppdatert 21-05-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1031 Visninger
Les mer om hvordan du setter opp Boligmappa i Visma Contracting
Vis hele artikkelen
30-10-2013 21:57 (Sist oppdatert 05-03-2020)
 • 2 Svar
 • 0 liker
 • 3269 Visninger
Autofakt skriver ut 2 kontrollister i tillegg til posteringslistene   Den første kontrollisten som ble skrevet ut i forbindelse med importrutinen kunne du tidligere overstyre med en kode på brukeren.   Vi har nå flyttet denne koden til grossist, sammen med en ny kode som styrer utskrift av kontrollisten du fikk ved oppdatering.   Du kan gjøre et valg på grossisten om kontrollistene skal skrives ut. De kan du IKKE skrive ut i etterkant.   Utskriftskoden er tilgjengelig både under vedlikehold grossist, og under innstillinger i autofakt.   Ordre - autofakt - Grossist innstillinger:     Prisbehandling - vedlikehold - grossist, fane Autofakt   Utskrift kontrolliste ved oppdatering: Kryss av for om det skal skrives ut kontrollister etter oppdatering av autofakt. Dette gjelder IKKE posteringsliste regnskap    
Vis hele artikkelen
04-03-2020 10:44 (Sist oppdatert 04-03-2020)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 972 Visninger
Ordre kan kun slettes hvis det ikke har vært registrert noe på den. Dvs at verken timer eller materiell har vært registrert på ordren, eller har blitt flyttet til en annen ordre.   Hvis ordren har status ‘Jobb tildelt HPC’ eller   ‘Arbeidsordre skrevet’   Og man ønsker å slette ordren, må status endres til ‘Ikke påbegynt’     Hvis statusen står med ‘Ikke påbegynt’ kan en stå på orden og trykke F3 og slette den. For å få tilgang til å sette Ikke påbegynt på ordren, må en ha en brukerrettighet.     Deretter kan man gå på Ordre – vedlikehold  - ordre status Og velge her Ikke påbegynt        
Vis hele artikkelen
18-10-2019 07:52 (Sist oppdatert 18-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1358 Visninger
Hvis omsetningen i resultatrapporten er ikke 100%, endre omsetningskode på konti i hovedboken.
Vis hele artikkelen
08-10-2013 22:52 (Sist oppdatert 23-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1242 Visninger
Innstillinger som må gjøres i Visma Contracting hvis det er ønskelig og klargjøre ordre før fakturering.
Vis hele artikkelen
17-12-2018 11:44 (Sist oppdatert 23-07-2019)
 • 1 Svar
 • 2 liker
 • 1855 Visninger
I ordrebehandlingen kan man opprette egne utvalg. I listen til venstre kan man legge opp nye utvalg eller vedlikeholde det utvalget man har.
Vis hele artikkelen
08-10-2013 22:39 (Sist oppdatert 22-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1197 Visninger
Det hender at timene som har blitt importert fra Hmandyman / SpeedyCraft er borte fra tidregistreringen, men de ligger på orderen...
Vis hele artikkelen
08-10-2013 22:38 (Sist oppdatert 22-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1231 Visninger
Av og til hender det at man ikke finner igjen dokumentet fra dokumentsenteret i contracting. Dersom dette ikke har blitt overført kan man gjøre som vist i dette tipset...
Vis hele artikkelen
08-10-2013 21:54 (Sist oppdatert 19-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1291 Visninger
Hvis en ordre har feil status kan den endres...
Vis hele artikkelen
08-10-2013 22:36 (Sist oppdatert 18-07-2019)
 • 1 Svar
 • 0 liker
 • 1976 Visninger
I ordrebehandling kan man i ordreoversikten endre hva som skal vises. Hver bruker kan ha sitt oppsett...
Vis hele artikkelen
08-10-2013 22:36 (Sist oppdatert 16-07-2019)
 • 2 Svar
 • 0 liker
 • 2736 Visninger
Ved føring av bilag i Visma Dokumentsenter som føres debet/kredit hovedbokskonto mot en ordre, må føres på hver sin linje, hvis ikke vil begge føringene gå mot ordre i Visma Contracting. For eksempel føring av utlegg.
Vis hele artikkelen
13-12-2018 21:50 (Sist oppdatert 16-07-2019)
 • 2 Svar
 • 0 liker
 • 2993 Visninger
Benyttes for eksempel der man har en vedlikeholdsavtale med en bedrift / organisasjon og skal fakturere til faste terminer. Her kan man inne på kundebehandling, under fane hovedopplysninger krysse av for samlefaktura Flere ordrer kan spesifiseres på samme faktura. Dersom alle ordrer skal på terminfakturaer merkes feltet for samlefaktura, og samlefakturering blir foreslått på alle nye ordre på denne kunden. På eksisterende ordre, må denne haken settes på manuelt. Veldig viktig at det ikke ligger fakturaoppsett på ordrene.     Dersom flere ordrer skal spesifiseres på samme faktura til kunden, må disse ordrene merkes med samlefaktura. Dette gjøres på ordren, under fanen Tillegg:   Ved klargjøring av faktura får man da frem en oversikt over ordrer til samlefakturering og kan plukke ordrer til fakturaen.   Da går du på Fakturering – registrering – faktura Legger inn kunden Og går ned til ordrefeltet her Trykker så F6 Får da opp denne meldingen Da får du opp ordrene som ligger med samlefaktura Så kan du da merke de du ønsker å ha med Og velge da fakturaoppsett for samlefaktura   Velg da fakturaoppsett for samlefaktura, velg nummer på dette, trykk minus og enter ( f.eks 2- enter)   Da vil de ordrene jeg har merket komme opp her Men det forutsetter jo da at dere har et fakturaoppsett på samlefaktura Det kan du sjekke under Fakturering – vedlikehold – fakturaoppsett   Hver ordre vil være spesifisert på fakturaen  
Vis hele artikkelen
13-06-2019 13:37 (Sist oppdatert 19-06-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1221 Visninger
Får dere denne meldingen under Ordre - Autofakt 'mottatt vare ikke opprettet i visma contracting' Da må dere gå på fanen Nye varer Deretter grossistvarer Så ser dere her om det er et varenummer som da er en skaffevare, eller om det er en reell vare som dere må legge inn. Da kan dere enten legge inn 10000 ( hvis det er en skaffevare ) der det står Vårt varenummer Eller hvis det er en reell vare så må dere her på Vårt varenummer trykke F2 og opprette varen      
Vis hele artikkelen
13-06-2019 13:36
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1125 Visninger
Hvis dere opplever at dere f.eks ikke får koblet til boligmappa eller at det er dokumenter som dere ikke får overført til boligmappa, kan dere forsøke følgende:   Gå inn på hovedopplysninger på ordren det gjelder Fjern så gatenummer her Klikk på boligmappe fanen Da er koblingen mot boligmappe fjernet Gå så tilbake på hovedopplysninger og sett inn gatenummer igjen Klikk så på Boligmappe fanen og koble til Så forsøker du igjen og overføre dokumentet Se da om du får samme feilmld Hvis du gjør det, så kan du teste følgende: Forsøk å endre kunde på ordren til en annen kunde og tilbake igjen Svar da ja på begge disse spørsmålene Når du har gjort det, bytter du tilbake til den opprinnelige kunden      
Vis hele artikkelen
13-06-2019 13:35
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1263 Visninger