avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 3046 Visninger

Du kan enkelt fylle ut skattemeldinger for forhåndsfastsettelse med Finale Årsoppgjør. Du finner beskrivelse av fremgangsmåten i denne artikkelen.

1. Ønsker du sikkerhetskopi av klienten?

Dersom du ønsker å ha en sikkerhetskopi av klienten din, starter du med å ta sikkerhetskopi nå.

2. Kopi av klienten i gammelt inntektsår?

Dersom du ønsker å ha mulighet til å åpne klienten i gammelt inntektsår, kan du enkelt lage deg en kopi av klienten på et annet klientnummer.

 

Dette gjør du ved å gå inn i klientoversikten (meny Firma >Åpne klient). Her merker du klienten og bruker verktøyknappen Endre klientnummer. Kryss av for Lag kopi og skriv inn et nytt ubrukt klientnummer. Du har nå en identisk kopi av klienten, slik at du kan beholde en versjon av klienten i gammelt inntektsår.

Dersom ikke den identiske kopien synes i klientoversikten din med en gang, kan du oppdatere klientoversikten slik at den kommer frem. Oppdatering er knapp nr 3 i knapperaden din, den med 2 grønne piler.

Du kan nå om ønskelig åpne Finale Årsoppgjør i 2 forskjellige vinduer (starte programmet 2 ganger) og se på fjorårets klient og årets klient hver for seg.

3. Åpne klienten i nytt regnskapsår

Du åpner klienten i nytt regnskapsår med menypunktet Firma >Åpne i nytt år. Du får opp en dialogboks der du bekrefter at klienten skal overføres til neste regnskapsår.

Du er nå klar til å arbeide med klienten i neste regnskapsår.

4. Utføre arbeidet med klienten

Nå kan du lese inn saldotall i neste regnskapsår og forøvrig gjøre det som skal til for innsendelse av skattemelding til forhåndsfastsettelse.

5. RF-1028 Skattemelding for aksjeselskaper mv, felt for forhåndsfastsettelse

Øverst på RF-1028 Skattemelding for aksjeselskaper mv er det et felt for avkryssing om at det kreves forhåndsfastsettelse. Kryss av dette.

 

Det er videre et felt for å angi inntektsår. Fyll inn korrekt inntektsår som forhåndsfastsettelsen gjelder for.

6. Tilbakeføring av underskudd mot tidligere års overskudd

Ved underskudd i avviklingsåret (eller årets før avviklingsåret), kan underskuddet tilbakeføres mot overskudd i foregående og eventuelt det nest foregående året. Det fremsettes krav om dette ved innlevering av skattemeldinger for avviklingsåret.

 

Skatteeffekten av refundert skatt fra tidligere år registreres Debet konto med STD 1570 Andre fordringer og Kredit STD 8300 eller 8309 Skattekostnad.

For at fremført underskudd ikke skal påvirke balansen som utsatt skattefordel, fjerner man avkryssingen "Bokfør netto utsatt skattefordel" i funksjon for skatteberegning skillekort Utsatt skatt.

7. Midlertidige forskjeller

Det skal ved avvikling av foretaket ikke finnes andre midlertidige forskjeller enn underskudd i post 130 som enten ikke er dekket av årets overskudd eller som er dekket av krav om tilbakeføring mot foregående eller nest foregående års overskudd.

 

Andre midlertidige forskjeller avvikles ved at man avskriver restverdier fullt ut eller inntektsfører rest ikke inntektsførte gevinster som skal til fradrag eller beskatning ved avviklingen.

8. Rettelse av årstall og avslutningsdatoer på skjemaer

Alle skjemaer har faste årstall og datoer som du ikke kan rette på internt i programmet. Du må derfor være oppmerksom på at fjorårstallene f.eks. viser 31.12. i foregående inntektsår selv om dette er tallene for 31.12. i år. Videre vil årets tall også vises med dato fra foregående år.

Alle skjemaer inneholder overskrift med fjorårets årstall i skjemaets overskrifter.

9. Innsendelse via Altinn-portalen

RF-1028 Selvangivelse for aksjeselskaper mv sammen med de øvrige ligningsoppgavene skal sendes inn elektronisk via Altinn-portalen.

 

Det er viktig at det er gjort utfylling av årstall for forhåndsligning og at det er krysset av for forhåndsligning, se pkt. 5.

 

Avviklingsregnskap, programversjoner og innsendelse til Altinn

Dersom man ønsker å sende avviklingsregnskap inn til ligningsmyndighetene i perioden 1. desember i inntektsåret frem til ca 15. februar i året etter inntektsåret er det viktig å bruke riktig programversjon. 

 

Finale Årsoppgjør versjon 31 for inntektsåret 2018 ble gitt ut ca 15. desember 2018. De skjemaversjonene som finnes i denne versjonen er de som skal benyttes for forhåndsligning for inntektsåret 2019. Versjon 32 som slippes i desember 2019 inneholder skjemaer for inntektsåret 2019, men disse vil ikke støttes i Altinn før ca 15. februar 2020.

 

Dersom man ønsker å levere avviklingsregnskapet til ligningsmyndighetene for forhåndsligning, har man følgende valg i denne perioden:

 

  1. Utarbeide avviklingsregnskapet for 2019 i Finale Årsoppgjør versjon 31 for 2018. Da vil ligningsoppgavene vise årstall ett år før, slik som beskrevet ovenfor, men ligningsoppgavene kan sendes inn elektronisk via Altinn-portalen. (man krysser av for forhåndsligning på skattemeldingen side 1).
  2. Utarbeide ligningsoppgavene for 2019 med Finale Årsoppgjør versjon 32 for 2019. Da vil ligningsoppgavene vise riktige årstall, men elektronisk innsendelse av ligningsoppgavene via Altinn kan ikke foretas før ca. 15. februar 2020, man må huske krysser av for forhåndsligning på skattemeldingen side 1.

Det samme vil også gjelde i senere inntektsår med mindre Skatteetaten endrer dato for åpning av mottak av årets skattemeldinger via Altinn.

 

Se også:

Skatteforvaltningshåndboken