Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
Visma Finale og -Boardroom
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Knut Lofsberg VISMA ‎09-05-2019 14:34
Spar tid, send inn aksjonærregisteroppgavene for 2019 allerede nå.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Lofsberg VISMA ‎07-05-2019 09:45
Her forklares hvordan man pakker ut systemets sikkerhestkopi for å gjøre endringer etter at klienten er overført til nytt år.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Lofsberg VISMA ‎03-05-2019 13:01
Gratis webinar Visma Boardroom, Onsdag 5. juni 09.00 -09.45
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Lofsberg VISMA ‎29-04-2019 13:19
Her får du en detaljert fremgangsmåte for hvordan dette skal gjøres.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Lofsberg VISMA ‎10-12-2018 13:16
Slik finner du aktiveringskoden til ditt Visma Finale produkt.
Vis hele artikkelen
av Knut Lofsberg VISMA
Her får du en detaljert fremmgangsmåte for hvordan dette gjennomføres i Finale Årsoppgjør.
Vis hele artikkelen
av Knut Lofsberg VISMA
Følgende fremgangsmåte kan følges:
Vis hele artikkelen
av Knut Lofsberg VISMA
Dersom du har varige driftsmidler som ønskes importert i Finale Årsoppgjør eller Finale Rapportering, finner du beskrivelse av importformatene her.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Lofsberg VISMA ‎08-08-2018 08:06
Man jobber med en klient og programmet henger seg opp, eller det har skjedd en annen unormal avslutning (strømbrudd etc.) Etter omstart får man beskjed om at klienten man jobbet med er låst.   Løsning: For alle Finale-programmer bortsett fra FINALE Skatt: Be ASP/IT drifter å tvangslukke fila KLInnnnn.LOC (der nnnnn er 5-sifret klientnummer). Denne fila finnes på klientkatalogen:   For FINALE Skatt: Be ASP/IT drifter å tvangslukke fila PERnnnnn.LCK (der nnnnn er 5-sifret klientnummer). Denne fila finnes på klientkatalogen     Hvordan gjøres dette: Windows Server 2003:  Se http://technet.microsoft.com/ en-us/library/cc783450(v=ws. 10).aspx   Windows Server 2008 : Se http://technet.microsoft.com/ en-us/library/cc725689.aspx
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Lofsberg VISMA ‎06-08-2018 13:45
Du kan enkelt fylle ut ligningsoppgaver for forhåndsligning med Finale Årsoppgjør. Du finner beskrivelse av fremgangsmåten i denne artikkelen.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Lofsberg VISMA ‎11-07-2018 08:53
 Feilen, Bryter med lenght-begrensning for 9- Kan ikke analysere elementet, tyder på at det er lagt inn tekst i et tallfelt eller tilsvarende ved innsendingen til Altinn, hvilket Altinn ikke kan ta i mot. Filen kan også skyldes at det mangler opplysninger i påktevet felt, eksempelvis kommunenummer på eiendommer eller annet hvor dette er påkrevet. Sjekk om det er lagt inn feil opplysninger i et av feltene du har fylt ut i skattemeldingen . Den andre muligheten til en slik feil er at det er skjedd feil ved innlesing av data fra Altinn. Du må da hente inn data og lese de inn på nytt før innsendingen.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Lofsberg VISMA ‎10-07-2018 20:19
 Driver man flere næringer må man levere en næringsoppgave og skille næringene på næringsoppgavens side 4. Det er da veldig praktisk å skille dette allerede ved innlesing av saldotall fra regnskapet.   Driver man 2 næringer må man opprette 1 dimensjon og  2 dimesjonselementer.   Oppretting av dimesjon gjøres på kontomenyen under valget Registrer dimensjoner   Her skal man så registrere 1 dimensjon. For oversikten sin skyld kan man kalle denne "Næring".   Så må man opprette dimensjonselementene, dvs næringene.   Opprett så de 2 næringene du driver. Angi så nærings ID og Navn.   Husk at man også må fortelle hvilken næring som skal ha hvilken saldotall, (den næringen med lavest nummer går automatisk til den første beregningsenheten, Hovednæringen. Man kan om nødvendig overstyre næringsinntekten i den ene næringen. Resterende næringsinntekt vil da gå på den andre næringen.      Når man så leser inn saldotall fra fil velger man hvilken næring tallene skal leses inn til.   Fordelingen vil da gjenspeiles på næringsoppgavens side 4.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Lofsberg VISMA ‎10-07-2018 14:10
Dette er anvendelig hvis du f.eks. ønsker å slå sammen flere næringer for en person til en samlet næringsoppgave, siden det ikke er tillatt at en person sender flere næringsoppgaver, men skal samle alle næringene i en og samme næringsoppgave.
Vis hele artikkelen
av Knut Lofsberg VISMA
Dette kan være ønskelig ut fra bestemmelsen i regnskapslovens §6-1 2. ledd som lyder "I tilknytning til resultatregnskapet skal det opplyses om avsetning til fond for vurderingsforskjeller, foreslått utbytte og avgitt konsernbidrag".
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Lofsberg VISMA ‎06-07-2018 23:01
Regnskapsmessig behandling av skattemessig finansiell leasing i tilfeller der avtalen regnskapsmessig behandles som operasjonell leasing
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Lofsberg VISMA ‎19-06-2018 21:36
 Dersom du får denne meldingen ved innhenting av prefill til Finale Skatt eller ved innsending av data til Altinn enten fra Finale Årsoppgjør eller fra Finale Skatt, skyldes dette at Finale programmet du benytter ikke har tilgang til internet.   Dette problemet må løses lokalt med lokal drifter. Det skyldes gjerne sperre til Internett av enten brannmur eller antivirusprogram.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Lofsberg VISMA ‎19-06-2018 12:25
Her ser du hvordan dette skal føres i Finale for korrekt behandling på skjemaer.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Lofsberg VISMA ‎19-06-2018 12:24
Her er en oversikt over ting man må passe på når man benytter RF-1175, eller man går over fra å benytte RF-1167 til RF-1175
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Lofsberg VISMA ‎07-06-2018 10:08
Dersom du får feilmeldingen "Uventet feil eller ikke-eksisterende org.nr./f.nr" ved innsendelse til Regnskapsregisteret, kan dette skyldes at forsendelsen inneholder et vedlegg som er for stort. Den vanligste årsaken er da at man har lagt med pdf vedlegg som er høyoppløslige, dvs flere MB store. Fjern disse og forsøk igjen. Løser dette problemer, må du redusere størrelsen på vedleggene før du forøker igjen.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Lofsberg VISMA ‎30-05-2018 14:32
Hvordan skal man gå frem for korrekt behandling av tilleggsutbytte/ekstraordinært utbytte i Finale?   1. Har man i saldobalansen bokført beløpet direkte mot egenkapitalen, må dette posteres om til std konto 8921. (har man ikke kontoen må denne opprettes) Tilleggsutbytte vil da bli behandlet korrekt på alle berørte skjemaer.   2. Har man ikke ført tilleggsutbytte i regnskap kan man legge dette inn under diponering på avslutningsmenyen. Visma Finale vil da foreta nødvendige posteringer og beløpet vil fremkomme rett å alle berørte skjemaer.    3. Har man i saldobalansen bokført beløpet direkte mot egenkapitalen, må dette posteres om til std konto 8922. (har man ikke kontoen må denne opprettes) Ekstraordinært utbytte vil da bli behandlet korrekt på alle berørte skjemaer.   4. Har man ikke ført e kstraordinært utbytte  i regnskap kan man legge dette inn under diponering på avslutningsmenyen. Visma Finale vil da foreta nødvendige posteringer og beløpet vil fremkomme rett å alle berørte skjemaer.   
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Relevante linker