avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Finansiell leasing i Visma Finale og -Boardroom

05-07-2018 21:25 (Sist oppdatert 23-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 578 Visninger

Denne artikkelen omhandler hvordan man bruker Finale Årsoppgjør i tilfeller der man har regnskapsmessig finansiell leasing der man skattemessig behandler leasingavtalen som operasjonell leasing.

 

 Forskuddsleie som skattemessig skal periodiseres over leasingavtalens levetid behandles slik:

 1. Driftsmiddelkonto med STD 1290 Andre driftsmidler.
   
 2. Driftsmiddel som opprettes med Saldoskjema = Kun regnskapsmessig avskrivning.
   
 3. Skattemessig verdi på driftsmiddelkontoen må beregnes ut fra skattemessig avskrivningsplan, og registreres hvert år i kontoplanen dersom avskrivningsplanen avskrivningsplanen avviker regnskaps- og skattemessig.
   
 4. Dersom regnskaps- og skattemessig avskrivningsplan er identisk, kan man i saldoskjema angi Skattemessig lineæravskrivning. Da kommer skattemessig verdi fra saldoskjemaet, og driftsmiddelets konto skal ha skattemessig verdi på kr 0,-.

Den delen av leasingobjektet som er finansiert, opprettes som et eget driftsmiddel, med følgende behandling:

 • Aktivering på konto med STD 1291 Leasing (ikke skm. aktivert).
   
 • Driftsmiddel registreres med angivelse av Saldoskjema = Kun regnskapsmessig avskrivning.
   
 • Gjelden regnskapsføres på konto med STD 2230 Leasinggjeld (ikke skm. akt.).
   

Eksempel på regnskaps- og skattemessig effekt av et slikt leasing-objekt:

 • Anskaffelse den 01.07.2016.
   
 • Forskuddsleasing kr 240.000, som avskrives over 5 år skattemessig og regnskapsmessig (kr 48.000 årlig).
   
 • Driftsmiddel ekskl. forskuddsleasing kr avskrives over levetid på 5 år, anskaffelseskost kr 600.000, og kr 120.000 i årlig avskrivning.
   
 • Gjeld pr 31.12.2016 kr 550.000 og pr 31.12.2017 kr 440.000, beregnet etter annuitet ut fra månedlig leasingbeløp og leasingavtalens løpetid.
   
 • Betalt leasingleie i 2017 kr 140.000, herav kr 110.000 som avdrag.
   

Dette gir følgende finansregnskap og skatteregnskap:

  31.12.2016 31.12.2017 Inntektseffekt i 2017
Fradragsført som rentekostnad     -30.000
Fradragsført avskrivning i regnskapet på leasingobjekt     -120.000
Fradragsført avskrivning i regnskapet på forskuddsleasingobjekt     -48.000
Samlet regnskapsmessig effekt i finansregnskapet
    -198.000
       
Forskjellsskjema      
Post 1. Forskuddsleasing, regnskapsmessig verdi 216.000 168.000  
Post 2. Forskuddsleasing, skattemessig verdi 216.000 168.000  
Post 3, Forskjeller, endring i forskjeller, forskuddsleasing 0 0 0
       
Post 46, Regnskapsmessig verdi leasingobjekt 540.000 420.000  
Post 47, Regnskapsmessig verdi av leasinggjeld 550.000 440.000  
Post 48, Forskjeller, endring i forskjeller,leasingobjekt -10.000 -20.000 +10.000
       
Samlet effekt i skatteregnskapet     -188.000
       
Avstemming av skattemessig effekt:      
Forskuddsleasing, skattemessig kostnadsføring     -48.000
Leasingleie betalt i 2017     -140.000
Beregnet skattemessig fradrag     -188.000
 
 
 
 
Aktuelt brukertips