avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Formuesverdi av ikke-børsnoterte aksjer ved kapitalendringer I året

20-02-2018 17:31
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 4004 Visninger

 Aksjeverdier for ikke-børsnoterte aksjer ble beregnet i skattemeldingen for 2016 til bruk for aksjonærene pr. 31.12.2017. Dersom det har skjedd visse kapitalendringer, skal verdien omberegnes.

 

I noen tilfeller skal omberegningen kun foretas ved å fordele fjorårets verdi på flere eller færre aksjer. Dette skjer bl.a. i følgende tilfeller:

  • Splitt
  • Spleis
  • Nedsettelse av aksjekapital til dekning av tap eller avsetning til fond
  • Utdeling av fondsaksjer eller utbytteaksjer

I disse tilfellene skal verdi pr. 31.12.2017 beregnes slik:

Verdi fra 31.12.2016 * Antall aksjer pr 31.12.2016 / Antall aksjer pr. 31.12.2017


I andre tilfeller skjer det en kapitalendring med inn- eller utbetalinger til aksjonærene som fordrer at verdsettelse av aksjene må foretas på nytt pr. 31.12.2017 ut fra selskapets balanse pr 31.12.2017.

 

Normalt ville dette kunne gjøres ved å anvende verdien fra skattemeldingen pr. 31.12.2017 der det foretas en verdsettelse av aksjene pr. 31.12.2017 for anvendelse pr. 31.12.2018.


Skattemeldingen pr. 31.12.2017 har imidlertid verdsettelse av aksjene etter verdiene som er gjeldende for inntektsåret 2018, og som ikke samsvarer med verdsettelse pr. 31.12.2017 for følgende eiendeler:

  • Utleid næringseiendom i Norge eller utlandet
  • Ikke-utleid næringseiendom i Norge
  • Sekundærboliger i Norge (boligeiendommer, andeler i boligselskap og flerboligbygg)

Dersom selskapet ikke har slike eiendeler, kan verdsettelse fra skattemeldingen pr. 31.12.2017 post 490 anvendes direkte. Dersom selskapet har slik eiendeler, må verdien omberegnes slik:

  RF-1028 Skattemelding for AS mv post 480 Beregnet samlet verdi bak aksjene
- Fradrag for post 401A Norsk næringseiendom
- Fradrag for post 401E Utleid utenlandsk næringseiendom
+ Tillegg for verdi fra RF-1098 Næringseiendom post 300, eventuelt tillegg for verdi fra RF-1098 post 290 høyre felt dersom det er lavere
Fradrag for 10 % av verdiene i post 401B, 401C og 401G (Boligbygg) dersom de er verdsatt etter verdier fra boligkalkulatoren
= Ny samlet aksjeverdi, som divideres på antall aksjer pr. 31.12.2017 for å gi ny aksjeverdi pr 31.12.2017


Aksjeverdi pr 31.12.2017 registreres på aksjeklasse-skillekortet i aksjonærdatabasen, for å komme med på oppgaven som sendes til aksjonær, og på RF-1086 Aksjonærregisteroppgave.

Bidragsytere
Aktuelt brukertips