avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Forskrift om unntak fra reglene om beskatning av lån fra selskap til personlig aksjonær

14-03-2016 23:20 (Sist oppdatert 25-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 360 Visninger

I forbindelse med statsbudsjettet for 2016 ble det vedtatt særskilte regler om at lån fra selskap til personlige aksjonærer skal anses som utbytte. Finansdepartementet har den 05.02.2016 fastsatt forskrift om enkelte unntak fra reglene.

På bakgrunn av merknadene fra høringsinstansene har departementet foretatt noen endringer sammenlignet med det forslaget som var på høring med høringsfrist 8. januar. Det gis et generelt unntak for kreditt under 100 000 kroner fra selskap til aksjonær, dersom kreditten innfris innen 60 dager. Videre gis det unntak for kundefordringer som er et ledd i selskapets ordinære virksomhet, dersom fordringen innfris innen 30 dager.

Det foreslåtte unntaket om kreditt eller sikkerhetsstillelse fra bank er presisert i forskriften til å gjelde finansforetak som omfattes av finansforetaksloven § 1-3. I tillegg gis det som foreslått i høringsutkastet, unntak for kreditt eller sikkerhetsstillelse som ytes arbeidstakere med lavere eier- eller stemmeandel i selskapet enn fem prosent.

Endringene trer i kraft straks med virkning fra 7. oktober 2015.

Bidragsytere
Aktuelt brukertips