Mine områder
Hjelp

Notenummerering i Finale

22-02-2022 09:49
  • 7 Svar
  • 0 liker
  • 3426 Visninger

Vi har i år skrudd på automatisk notenummerering. Det vil si at du ikke kan endre rekkefølgen på notene manuelt. Dette er et krav for selskaper som er stiftet etter 20-07.2021 og vil gjelde for alle selskaper for inntektsåret 2022.

 

Du kan imidlertid skru av funksjonen om ønskelig. Dette gjør du på skillekortet Annet, under Redigering av Offentlig Regnskap.

 

KnutLofsberg_0-1645519702636.png

 

Kommentarer
Harald Bang
CONTRIBUTOR *
av Harald Bang

Hei, finner ikke denne knappen for 2022.

 

Vi har tidligere brukt startnoten som note 1. Kan vi justere notenummerering på en eller annen måta?

av Knut Lofsberg

For 2022 gjelder nye regler.

§ 7-1 a.Rekkefølge

Noteopplysninger for poster i balanse og resultatregnskap skal ha samme rekkefølge som postene i oppstillingen for balanse og resultatregnskap.

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-56/KAPITTEL_7#KAPITTEL_7a

Harald Bang
CONTRIBUTOR *
av Harald Bang

OK. Har fått med meg karavet om rekkefølge.

 

Men lurer på om prinsippnoten kan få tallet 1, og første note i resultatregnskapet tallet 2?

av Knut Lofsberg

Prinsippnoten er startnote og skal ikke nummereres. Det samme sluttnote, den skal heller ikke nummereres.

av Ståle Jakob Fagerland

Hei Knut. Ser at du ikke svarte på innsenders problemstilling om at selve knappen/haken for "Renummerere noter" ikke finnes. Det gjør den nemlig ikke hos oss heller. Er det en oppdatert programvare-versjon utover v.35 - oppdatering: 7 som har dette valget? 

av Knut Lofsberg

Selve artikkelen er fra februar 2022 og gjelder følgelig for versjon 34 for årsoppgjøret 2021. 

 

Regnskapsloven §7-1a trådde i kraft i juni 2022 og gjelder for alle selskaper for inntektsåret 2022.

 

Knappen for renummerering av noter er derfor ikke tilgjengelig i årets versjon, som gjelder for inntektsåret 2022.

av Ståle Jakob Fagerland

OK, da skjønner jeg. Takk for raskt svar

Bidragsytere
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"