avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Ny side 7-9 på RR-0002U

15-01-2021 10:53
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 323 Visninger

Regnskapsregisteret har gjennomført en endring i skjemaet RR-0002-U Årsregnskap, som vi har tatt inn i Visma Finale Årsoppgjør for 2020 (versjon 33).

 

Endringen går ut på følgende forhold:

 1. Selskaper som følger regnskapsreglene for små selskaper kan nå bruke er ferdig oppsett med noter. Dette skal være et komplett sett med noter med et ferdig definert layout og som fylles inn i felt i skjema RR-0002-U.
   
 2. Visma Finale Årsoppgjør bruker ikke dette skjematiske settet med noter, men har fortsatt med notefunksjoner slik de har vært i programmet i de siste 20 årene.
   
 3. Endringen som Regnskapsregisteret har gjennomført i skjema RR-0002-U har ikke sin bakgrunn i særskilte lovkrav, og er ikke oppstått som følge av endringer i regnskapslovgivningen. De er således frivillig å følge.

 4. Noen opplysninger i det nye settet med noter er likevel nødvendig å oppgi for selskaper som anvender regnskapsreglene for små foretak. Dersom opplysningene mangler, vil det komme en valideringsmelding fra Altinn, og skjemasettet blir nektet innsendt til Regnskapsregisteret. Disse opplysningene er omtalt nedenfor i denne artikkelen. Noen opplysninger har Regnskapsregisteret nytte av at de kommer inn i særskilte felt, slik at de kan selges videre til selskaper som gjør informasjon fra regnskapet tilgjengelig for kunder og almennheten, og disse slipper å registrere disse opplysningene selv.
   
 5. Endringen gjelder KUN for selskaper som følger regnskapsreglene for små selskaper i NRS 8.

Følgende opplysninger krever Regnskapsregisteret må oppgis i skjemaet:

 1. Antall årsverk
 2. Ytelser til daglig leder
 3. Lån og sikkerhetsstillelser til ledende personer
 4. Antall aksjer og aksjeeiere
 5. Tilknyttet selskap og datterselskap 

Vær oppmerksom på at opplysninger om antall aksjer og aksjeeiere begrenses av Regnskapsloven § 7-42, der de 10 største aksjeeierne skal opplyses, og der aksjeeiere som eier under 5 % av aksjene kan utelates.

Tilpasninger i Visma Finale Årsoppgjør

Visma Finale Årsoppgjør har gjennomgått følgende endringer:

 1. Programmet inneholder nå to utgaver av skjema RR-0002-U, der det ene skjemaet, som gjelder for små foretak har 9 sider, mens skjemaet for øvrige foretak har 6 sider.

 2. Side 7, 8 og 9 for små selskaper inneholder de tilleggsopplysningene som angitt i foregående avsnitt.

 3. Funksjonen for redigering av offentlig regnskap har nå fått et eget skillekort med Altinn og regnskapsregisteret, og inneholder informasjon som er relevant for skjema RR-0002 Årsregnskap og RR-0002-U Årsregnskap oppstillingsplan.

 4. Dersom selskapet er et aksjeselskap, skal det gis opplysninger om aksjekapitalen og aksjonærer. Det er mulig å hente opplysninger direkte fra aksjonærdatabasen i programmet eller fylle ut informasjonen direkte i skjemaets side 8. Dersom RF-1086 Aksjonærregisteroppgave er sendt inn fra Visma Finale Årsoppgjør, vil programmet automatisk velge å hente data fra programmets aksjonærdatabase.

 5. Dersom selskapet er et morselskap i konsern skal det gis opplysninger om aksjer eid i andre selskaper. Det er mulig å hente denne informasjonen direkte fra funksjonen Aksjer i andre selskaper eller fylle ut informasjon direkte i skjemaets side 9.

Skjermbilde for redigering av offentlig regnskap i programmet

 1. Selskaper som ikke er aksjeselskap:

Funksjon Redigering av offentlig regnskap vises slik:

1.png

 1. Aksjeselskaper vises slik:2.png

Aksjeselskaper som er morselskap i konsern vises slik:

3.png

Bidragsytere
Aktuelt brukertips