avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Om skjemautfylling for RF-1315 Rentebegrensning

10-06-2020 14:48 (Sist oppdatert 11-06-2020)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 707 Visninger

Av Hermod Gundersen, fagsjef Finale, Visma Software AS. 08.06.2020

Dette er en hurtigveileder til utfylling av RF-1315 Begrensning av rentefradrag med hovedfokus på hvilke deler av skjema RF-1315 som skal fylles ut i ulike situasjoner.

Med forbehold om feil.

Innhold

 • Regelverk
 • Del 1: Utenfor konsernforhold
 • Del 2: I konsernforhold, konsern som består av kun norske konsernselskaper, samlede renter i konsernet overstiger ikke 25 MNOK
 • Del 3: I konsernforhold, konsern som består av kun norske konsernselskaper, samlede renter i konsernet overstiger 25 MNOK
 • Del 4: I konsernforhold, konsern som har utenlandsk konsernspiss, samlede renter i norsk del av konsernet overstiger 25 MNOK, unntaksregel anvendes
 • Del 5: I konsernforhold, konsern som har utenlandsk konsernspiss, samlede renter i norsk del av konsernet overstiger 25 MNOK, ikke unntaksregel

 Regelverk

Del 1: Utenfor konsernforhold

1. Netto rentekostnader overstiger ikke 5 MNOK og ingen fremførte rentefradrag

Skjema RF-1315 blir ikke opprettet, rentebegrensning ikke aktuelt.

2. Netto rentekostnader overstiger ikke 5 MNOK, men selskapet har rentefradrag til fremføring fra tidligere år

Skjema RF-1315 må fylles ut, men rentebegrensning gir ikke inntektstillegg, kun eventuelt fradrag for tidligere års fremførte renter.

Alle deler av skjemaet fylles ut med unntak av:

 •         Post 530 til 540 om tillegg i inntekt (ikke aktuelt siden det ikke er inntektstillegg).
 •         Opplysninger som kun skal gis i konsernforhold.

Dersom årets rentekostnader er lavere enn rentefradragsrammen (post 520 er negativt), vil tidligere års fremførte renter i post 730 kolonne A gi et inntektsfradrag i post 545 med et beløp begrenset oppad til den negative differansen i post 520.

Vær oppmerksom på at tidligere års fremførte renter (post 730 kolonne A) blir fylt ut i post 620 med et beløp som maksimalt utgjør beløpet i post 510. Dette kan medføre at årets renter blir fremført i post 710. Årsaken til dette er at de eldste rentene går til fradrag først.

3. Netto rentekostnader overstiger 5 MNOK

Alle deler av skjemaet skal fylles ut med unntak av poster som gjelder konsernforhold.

Dersom årets rentekostnader er lavere enn rentefradragsrammen (post 520 er negativt), vil tidligere års fremførte renter i post 730 kolonne A gi et inntektsfradrag i post 545 med et beløp begrenset oppad til den negative differansen i post 520.

Dersom årets rentekostnader overstiger fradragsrammen, vil inntektstillegget være det laveste beløpet av post 240 og post 520. Dersom post 240 er negativt, blir inntektstillegget kr 0,-.

Vær oppmerksom på at tidligere års fremførte renter (post 730 kolonne A) blir fylt ut i post 620 med et beløp som maksimalt utgjør beløpet i post 510. Dette kan medføre at årets renter blir fremført i post 710. Årsaken til dette er at de eldste rentene går til fradrag først.

Del 2: I konsernforhold, konsern som består av kun norske konsernselskaper, samlede renter i konsernet overstiger ikke 25 MNOK

Ingen selskaper i konsernet trenger å fylle ut RF-1509 unntak for rentebegrensning mv. i konsern, og ingen selskaper i konsernet skal fylle ut post 43 (anvendelse av unntaksregel).

Alle selskaper i konsernet må alltid fylle ut og levere RF-1315 Rentebegrensning.

1. Netto rentekostnader i selskapet overstiger ikke 5 MNOK og ingen fremførte rentefradrag fra tidligere år

Selskapet fyller ut RF-1315 Rentebegrensning til og med post 140. Inntektstillegg er ikke aktuelt.

2. Netto rentekostnader i selskapet overstiger ikke 5 MNOK men selskapet har fremførte rentefradrag fra tidligere år

Rentebegrensning gir ikke inntektstillegg siden netto rentekostnader ikke overstiger 5 MNOK, kun eventuelt fradrag for tidligere års fremførte renter.

Alle deler av skjemaet fylles ut med unntak av post 530-540, siden selskapet ikke kan få inntektstillegg.

Dersom årets rentekostnader er lavere enn rentefradragsrammen (post 520 er negativt), vil tidligere års fremførte renter i post 730 kolonne A gi et inntektsfradrag i post 545 med et beløp begrenset oppad til den negative differansen i post 520.

Vær oppmerksom på at tidligere års fremførte renter (post 730 kolonne A) blir fylt ut i post 620 med et beløp som maksimalt utgjør beløpet i post 510. Dette kan medføre at årets renter blir fremført i post 710. Årsaken til dette er at de eldste rentene går til fradrag først.

3. Netto rentekostnader i selskapet overstiger 5 MNOK

Alle deler av skjemaet fylles ut unntatt post 43 om anvendelse av unntaksregel.

Dersom årets rentekostnader er lavere enn rentefradragsrammen (post 520 er negativt), vil tidligere års fremførte renter i post 730 kolonne A gi et inntektsfradrag i post 545 med et beløp begrenset oppad til den negative differansen i post 520.

Dersom årets rentekostnader overstiger fradragsrammen, vil inntektstillegget være det laveste beløpet av post 240 og post 520. Dersom post 240 er negativt, blir inntektstillegget kr 0,-.

Vær oppmerksom på at tidligere års fremførte renter (post 730 kolonne A) blir fylt ut i post 620 med et beløp som maksimalt utgjør beløpet i post 510. Dette kan medføre at årets renter blir fremført i post 710. Årsaken til dette er at de eldste rentene går til fradrag først.

Del 3: I konsernforhold, kun norske selskaper i konsernet, samlede renter i konsernet overstiger 25 MNOK

I innenlandske konsern vil grunnlaget for beregning av egenkapitalandelen i den norske delen av konsernet være identisk med grunnlaget for egenkapitalandelen i konsernet. Vilkårene for å anvende unntaksregelen på nasjonalt nivå vil da alltid være oppfylt.

Alle selskaper som kommer inn under unntaksreglene i konsernforhold skal krysse av for Ja i RF-1315 post 43 a.

RF-1509 unntak for rentebegrensning mv. i konsern

Skjema RF-1509 må fylles ut og leveres for alle selskaper i konsernet, men med de forenklinger som gjelder etter Korona-utbruddet for inntektsåret 2019.

1. Netto rentekostnader i selskapet overstiger ikke 5 MNOK og ingen fremførte rentefradrag fra tidligere år

Selskapet fyller ut RF-1315 Rentebegrensning til og med post 531. Post 530 og post 531 fylles ut med samme beløp, slik at post 540 viser kr 0,-. Inntektstillegg er ikke aktuelt.

2. Netto rentekostnader i selskapet overstiger ikke 5 MNOK men selskapet har fremførte rentefradrag fra tidligere år

Rentebegrensning gir ikke inntektstillegg siden netto rentekostnader ikke overstiger 5 MNOK, kun eventuelt fradrag for tidligere års fremførte renter.

Alle deler av skjemaet fylles ut med unntak av post 535, siden selskapet ikke kan få inntektstillegg. Post 530 og post 531 fylles ut med samme beløp, slik at post 540 viser kr 0,-.

Dersom årets rentekostnader er lavere enn rentefradragsrammen (post 520 er negativt), vil tidligere års fremførte renter i post 730 kolonne A gi et inntektsfradrag i post 545 med et beløp begrenset oppad til den negative differansen i post 520.

Vær oppmerksom på at tidligere års fremførte renter (post 730 kolonne A) blir fylt ut i post 620 med et beløp som maksimalt utgjør beløpet i post 510. Dette kan medføre at årets renter blir fremført i post 710. Årsaken til dette er at de eldste rentene går til fradrag først.

3. Netto rentekostnader i selskapet overstiger 5 MNOK

Alle deler av skjemaet fylles ut. Post 530 og post 531 fylles ut med samme beløp, mens inntektstillegg kan gis i post 535.

Dersom årets rentekostnader er lavere enn rentefradragsrammen (post 520 er negativt), vil tidligere års fremførte renter i post 730 kolonne A gi et inntektsfradrag i post 545 med et beløp begrenset oppad til den negative differansen i post 520.

Dersom årets rentekostnader overstiger fradragsrammen, vil inntektstillegget være det laveste beløpet av post 240 og post 520. Dersom post 240 er negativt, blir inntektstillegget kr 0,-.

Vær oppmerksom på at tidligere års fremførte renter (post 730 kolonne A) blir fylt ut i post 620 med et beløp som maksimalt utgjør beløpet i post 510. Dette kan medføre at årets renter blir fremført i post 710. Årsaken til dette er at de eldste rentene går til fradrag først.

Del 4: I konsernforhold, utenlandsk konsernspiss, samlede rentekostnader i norsk del av konsernet overstiger 25 MNOK, unntaksregel anvendes

Unntaksregel vises i RF-1509 unntak for rentebegrensning mv. i konsern del II, III, IV og V ved at post 390 tillagt 2 prosentenheter er lik eller høyere enn post 230.

Unntaksregelen kan anvendes på selskapsnivå, eventuelt for norsk del av konsernet totalt. Nedenfor er omtalt dersom unntaksregelen får anvendelse på det enkelte selskapet.

1. Netto rentekostnader i selskapet overstiger ikke 5 MNOK og ingen fremførte rentefradrag fra tidligere år

Selskapet fyller ut RF-1315 Rentebegrensning til og med post 531. Post 530 og post 531 fylles ut med samme beløp, slik at post 540 viser kr 0,-. Inntektstillegg er ikke aktuelt.

2. Netto rentekostnader i selskapet overstiger ikke 5 MNOK men selskapet har fremførte rentefradrag fra tidligere år

Rentebegrensning gir ikke inntektstillegg siden netto rentekostnader ikke overstiger 5 MNOK, kun eventuelt fradrag for tidligere års fremførte renter.

Alle deler av skjemaet fylles ut med unntak av post 535, siden selskapet ikke kan få inntektstillegg. Post 530 og post 531 fylles ut med samme beløp, slik at post 540 viser kr 0,-.

Dersom årets rentekostnader er lavere enn rentefradragsrammen (post 520 er negativt), vil tidligere års fremførte renter i post 730 kolonne A gi et inntektsfradrag i post 545 med et beløp begrenset oppad til den negative differansen i post 520.

Vær oppmerksom på at tidligere års fremførte renter (post 730 kolonne A) blir fylt ut i post 620 med et beløp som maksimalt utgjør beløpet i post 510. Dette kan medføre at årets renter blir fremført i post 710. Årsaken til dette er at de eldste rentene går til fradrag først.

3. Netto rentekostnader i selskapet overstiger 5 MNOK

Alle deler av skjemaet fylles ut. Post 530 og post 531 fylles ut med samme beløp, mens inntektstillegg kan gis i post 535.

Dersom årets rentekostnader er lavere enn rentefradragsrammen (post 520 er negativt), vil tidligere års fremførte renter i post 730 kolonne A gi et inntektsfradrag i post 545 med et beløp begrenset oppad til den negative differansen i post 520.

Dersom årets rentekostnader overstiger fradragsrammen, vil inntektstillegget være det laveste beløpet av post 240 og post 520. Dersom post 240 er negativt, blir inntektstillegget kr 0,-.

Vær oppmerksom på at tidligere års fremførte renter (post 730 kolonne A) blir fylt ut i post 620 med et beløp som maksimalt utgjør beløpet i post 510. Dette kan medføre at årets renter blir fremført i post 710. Årsaken til dette er at de eldste rentene går til fradrag først.

Del 5: I konsernforhold, konsern som har utenlandsk konsernspiss, samlede renter i norsk del av konsernet overstiger 25 MNOK, ikke unntaksregel

Unntaksregel anvendes ikke, rentebegrensning gjelder uansett størrelse på årets rentekostnader

Alle deler av RF-1315 Rentebegrensning fylles ut. Et eventuelt inntektstillegg føres opp i post 530, mens post 531 og post 535 fylles ikke ut. Skjema RF-1509 unntak for rentebegrensning mv. i konsern kreves ikke levert.

Dersom årets renter i post 505 overstiger rentefradragsrammen i post 510, vil det overskytende bli tillegg i inntekt, uavhengig av hvem rentene er betalt til.

Dersom årets rentekostnader er lavere enn rentefradragsrammen (post 520 er negativt), vil tidligere års fremførte renter i post 730 kolonne A gi et inntektsfradrag i post 545 med et beløp begrenset oppad til den negative differansen i post 520.

Vær oppmerksom på at tidligere års fremførte renter (post 730 kolonne A) blir fylt ut i post 620 med et beløp som maksimalt utgjør beløpet i post 510. Dette kan medføre at årets renter blir fremført i post 710. Årsaken til dette er at de eldste rentene går til fradrag først.

 

Her kan du laste ned veiledningen i PDF

Bidragsytere
Aktuelt brukertips