avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 202 Visninger

Denne artikkelen omhandler regnskapsføring av tilvirkningskontrakter for korrekt regnskapsmessig presentasjon og behandling i ligningsoppgaven RF-1217 Forskjeller post 21, 22 og 23.

Her er et eksempel på regnskapsføring av tilvirkningskontrakter med verdier og anvendelse av kontokoder:

 Hva Beløp STD-kontokode
 Direkte tilvirkningskostnader 40.400   Debet STD 1535 Anl.kontr., dir. tilv.kostn.
 = Skattem. verdi, RF-1217 post 22 40.400   
 + Indirekte tilvirkningskostnader 7.850   Debet STD 1536 Anl.kontr., indir. kostn. og fortj.
 + Fortjeneste 3.250   Debet STD 1536 Anl.kontr., indir. kostn. og fortj.
 = Regnskapsm. verdi, RF-1217 post 21 51.500   
 - Akontofakturert 45.000   Kredit STD 1537 Anl.kontr., akontofakturert
 = Netto opptjent, ikke fakturert driftsinnt. 6.500   Kredit STD 3250 Endring ikke-fakturerte arb.
 + Akontofakturert overstiger produksjonen 3.000   Debet STD 1539 Anl.kontr. overf. forsk. fra k
 Kredit STD 2900 Forskudd fra kunder
 = Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt 9.500   
 Avsetning for tap på takskontrakter -2.100   Debet STD 7860 Tap på kontrakter
 Kredit STD 2987 Avsetning tap på kontrakte

STD 1535 Anleggskontrakter, direkte tilvirkningskostnader har avkryssing skattemessig verdi = regnskapsmessig verdi, saldo på konto vil vises både i post 21 (regnskapsmessig verdi) og post 22 (skattemessig verdi) og dette medfører at kontoen ikke gir forskjell mellom regnskapsmessig og skattemessog verdi i RF-1217 Forskjeller post 23.

STD 1536 Anleggskontrakter, indirekte tilvirkningskostnader og fortjeneste har ikke avkryssing skattemessig verdi = regnskapsmessig verdi, og skattemessig verdi vil være kr 0,-. Saldo på konto vil vises i post 21 (regnskapsmessig verdi), mens post 22 (skattemessig verdi) viser kr 0,-, og dette medfører at kontoens saldo gir forskjell mellom regnskapsmessig og skattemessog verdi i RF-1217 Forskjeller post 23 med hele kontosaldoen.

STD 1537 Anleggskontrakter, akontofakturert har ikke henvisning til forskjellsskjema, og gir derfor ikke forskjell mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi. Det samme gjelder STD 1537 Anleggskontrakter, overført forskudd fra kunder og STD 2900 Forskudd fra kunder.

STD 2987 Avsetning tap på kontrakter  har ikke avkryssing skattemessig verdi = regnskapsmessig verdi, og skattemessig verdi vil være kr 0,-. Saldo på konto vil vises i post 70 Regnskapsmessig avsetning for tap på kontrakter med hele kontosaldoen.

Neste periode:

Neste periode reverseres posteringene, og det foretas deretter en ny vurdering, og ny regnskapsføring på den måten som det er beskrevet over.

Informasjon om kontoegenskaper:

Den skattemessige effekten som er beskrevet over, forutsetter at kontiene har standard egenskaper for forskjellsskjemaposter og skattemessige verdier. Dersom effekten blir forskjellig fra det beskrevne, så kan kontoegenskaper tilbakestilles ved å gå inn i kontoplanen, markere den ønskede kontoen og velge Sett standard egenskaper på konto. Vær oppmerksom på at konti som har fått skattemessig verdi, men som ikke skal ha det, må få nullstilt verdien ved at det registreres 0 i feltet for skattemessig verdi. Skattemessig verdi blir ikke nullstilt ved at avkryssingen for skattemessig verdi = regnskapsmessig verdi.

Bidragsytere