avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Rettighetskart for Altinn - gjeldende fra og med februar 2013

12-04-2016 23:24
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 678 Visninger
Her er en oversikt over nødvendige rettigheter i Altinn gjeldende fra og med februar 2013, og innsendelse av selvangivelser, selskapsoppgaver, årsregnskaper og aksjonærregisteroppgaver.

Automatiske delegeringer ut fra roller i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret

Regnskapsførere og revisorer som er registrert i Foretaksregisteret og Enhetsregisteret med roller som regnskapsførere og revisorer får automatisk tildelt rettigheter på sine klienter som gir dem de nødvendige rettigheter for sine roller i foretaket. For regnskapsførere innebærer dette også rettigheter til å signere ligningsoppgaver på vegne av sine klienter.

Rettigheter for personlig næringsdrivende registrert på enkeltmannsforetakets organisasjonsnummer smitter også over på innehaverens fødselsnummer, slik at rettighetene dermed også gjelder for innehaverens personlige selvangivelse for næringsdrivende.

Revisorer og regnskapsførere kan innenfor sin virksomhet delegere rettigheter til medarbeidere. Denne typen rettighet omtales ikke i denne artikkelen.

 

To typer rettigheter

Det finnes to typer rettigheter:

Rettighet delegert til en person, og som gir personen enten rett til innsyn, registrering eller signering på vegne av en person eller et selskap.

Rettighet til et selskap, som gir selskapet rett til å sende inn data på vegne av en person eller et selskap.

 

Rettigheter til et selskap for innsendelse av skjemaer fra datasystem

 For at et selskap skal kunne sende inn skjemaer, må følgende rettigheter delegeres til organisasjonsnummeret til selskapet (9 sifre):

Systeminnsending (*) for RR-0002 Årsregnskap til regnskapsregisteret (frem til sommeren 2013)
Regnskapsmedarbeider (*) for RR-0002 Årsregnskap til regnskapsregisteret (fra våren 2013)
Begrenset signeringsrett for RF-1028 Selvangivelse for aksjeselskaper mv.
Begrenset signeringsrett for RF-1030 Selvangivelse for næringsdrivende
Begrenset signeringsrett for RF-1030 Selvangivelse for lønnstakere og pensjonister
Begrenset signeringsrett for RF-1086 Aksjonærregisteroppgave
Begrenset signeringsrett for RF-1139 Andelshavers/aksjonærs andeler av boligselskapets likningsmessige beløp
Begrenset signeringsrett for RF-1140 Sameiers andeler av boligsameiets likningsmessige beløp
Begrenset signeringsrett for RF-1215 Selskapsoppgave for deltakerliknet selskap
Begrenset signeringsrett for RF-1241 Oppgae over pass og stell av barn
Begrenset signeringsrett for RF-1245 Selskapsoppgave for NOKUS

(*) For innsending av RR-0002 Årsregnskap til regnskapsregisteret anbefaler vi derfor at begge rettighetene delegeres så lenge rettigheten Systeminnsending finnes i Altinn.

 

Rettigheter til en person

Rettighet til en person gir personen rett til å opptre på vegne av en person eller selskap.

De rettigheter som det er behov for, når det gjelder Finale's programvare, er følgende rettigheter:

Utfyller / innsender
Regnskapsmedarbeider
Begrenset signeringsrett
Privatperson begrensede rettigheter

Utfyller/innsender gir rett til å se på eller fylle ut følgende skjema i Altinn-portalen:

RF-1028 Selvangivelse for aksjeselskaper m.v.
RF-1215 Selskapsoppgave for deltakerliknet selskap
RF-1241 Oppgave over pass og stell av barn
RF-1245 Selskapsoppgave for NOKUS
RF-1086 Aksjonærregisteroppgave

Utfyller/innsender gir deg også rett til å signere følgende skjema i Altinn-portalen:

RF-1086 Aksjonærregisteroppgave

Regnskapsmedarbeider gir rett til å se på eller fylle ut følgende skjemaer i Altinn-portalen:

RF-1028 Selvangivelse for aksjeselskaper m.v.
RF-1030 Selvangivelse for næringsdrivende
RF-1086 Aksjonærregisteroppgave
RF-1139 Andelshavers/aksjonærs andeler av boligselskapets likningsmessige beløp
RF-1140 Sameiers andeler av boligsameiets likningsmessige beløp
RR-0002 Årsregnskap til Regnskapsregisteret

Regnskapsmedarbeider gir rett til å signere følgende skjemaer i Altinn:

RF-1086 Aksjonærregisteroppgave
RR-0002 Årsregnskap til Regnskapsregisteret

Privatperson begrensede rettigheter gir rett til innsyn og utfylling i følgende skjemaer i Altinn-portalen:

RF-1030 Selvangivelse for lønnstakere og pensjonister

Begrenset signeringsrett gir rett til å signere følgende skjemaer i Altinn:

RF-1028 Selvangivelse for aksjeselskaper m.v.
RF-1030 Selvangivelse for næringsdrivende
RF-1086 Aksjonærregisteroppgave
RF-1139 Andelshavers/aksjonærs andeler av boligselskapets likningsmessige beløp
RF-1140 Sameiers andeler av boligsameiets likningsmessige beløp
RF-1215 Selskapsoppgave for deltakerliknet selskap
RF-1241 Oppgave over pass og stell av barn
RF-1245 Selskapsoppgave for NOKUS
RR-0002 Årsregnskap til Regnskapsregisteret

RF-1030 Selvangivelse for lønnstakere og pensjonister må signeres av skattyteren selv i Altinn-portalen eller på www.skatteetaten.no. Det er ikke mulig å delegere denne rettigheten til andre.

 

Delegering av rettigheter som gir rett til å utføre alle nødvendige handlinger

Dersom du ønsker å gi regnskapsfører, revisor eller andre alle rettigheter som kan være aktuelle, må derfor følgende rettigheter delegeres:

Dersom rettigheten gjelder for å representere en personlig skattyter:

Rettighet til en person (11-sifret personnummer):

Begrenset signeringsrett
Privatperson begrensede rettigheter

Rettigheter til selskapet som skal sende inn selvangivelse (9-sifret organisasjonsnummer):

Begrenset signeringsrett

 

Dersom rettigheten gjelderfor å representere et selskap (*):

Rettighet til en person (11-sifret personnummer):

Begrenset signeringsrett
Regnskapsmedarbeider

Rettigheter til selskapet som skal sende inn selvangivelse (9-sifret organisasjonsnummer):

Begrenset signeringsrett
Regnskapsmedarbeider
Systeminnsending

Rettigheter som det ikke er mulig å delegere:

Det er ikke mulig å delegere rettigheter til å signere RF-1030 Selvangivelse for lønnstakere og pensjonister, og dette skjemaet må derfor signeres av skattyter selv. Dersom det sendes inn RF-1030 Selvangivelse for næringsdrivende, kan delegering foretas også for signering på vegne av skattyter.

 

_______________ 
(*) Med selskap menes her enheter som har 9-sifret organisasjonsnummer.

Høstkonferanse 2021
Aktuelt brukertips