Mine områder
Hjelp

SkatteFUNN, Skattefradragsordning, regnskapsføring og behandling i FINALE Årsoppgjør.

19-05-2016 19:17 (Sist oppdatert 30-04-2020)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 3988 Visninger

Informasjon til ligningsmyndighetene om SkatteFUNN fylles ut på skjema RF-1053 Fradrag i skatt for forskning og utvikling. Her er informasjon om hvordan beregnet skattefradrag regnskapsføres. Denne artikkelen tar for seg behandlingen i Visma Finale Årsoppgjør.

Skattepapirer for SkatteFUNN

SkatteFUNN fylles ut på skjema RF-1053 Fradrag i skatt for forskning og utvikling. Dette skjemaet opprettes i Visma Finale Årsoppgjør ved å velge "Skjema" i navigatoren og klikke på "Opprett nytt skjema".

Dersom det er behov for flere enn ett skjema til skattemyndighetene, så kan du opprette flere skjemaer og fylle ut prosjektinformasjon. Post 211 (sum) fylles ut på ett av skjemaene.

Skattefradraget beregnes med utgangspunkt i utfylling av skjemaet og begrenses ut fra reglene om statsstøtte hvis aktuelt.

Regnskapsføring og øvrig behandling foretas slik:

Fordring på skatteFUNN, regnskapsførsel

Fordring på tilskudd etter SkatteFUNN-ordningen regnskapsføres til debet som en fordring på STD 1671 Nto. krav  FoU skattefunn. Dersom det er ønskelig å motregne beløp mot betalbar skatt, kan det overføres et beløp fra STD 1671 til STD 2503 Skattereduksjon FoU SkatteFUNN som tilsvarer maksimalt det beløpet som tilsvarer betalbar skatt.

Regnskapsførselen blir dermed Debet 1671 og/eller 2503 og kredit en konto som beskrevet nedenfor.

Tilskudd til driftskostnader

Tilskuddet føres til kredit på den enkelte kostnadskonto.

I tillegg føres tilskuddet Debet konto STD 3440 Skattepliktig tilskudd og Kredit 3445 Skattefritt tilskudd.

Tilskudd til varig driftsmiddel som saldoavskrives

Tilskuddet føres til kredit på driftsmiddelets konto. 

I driftsmiddelkartoteket i FINALE Årsoppgjør opprettes et eget driftsmiddel som gjelder tilskuddet.

 • Opprettes et eget driftsmiddel som kun gjelder tilskuddet.
 • Registrere anskaffelsestidspunkt i inneværende regnskapsår
 • Levetid lik avskrivingstiden på tilskuddet (negativ avskrivning oppstår). 
 • Registrere tilskuddsbeløpet i feltet "skattefritt investeringstilskudd".
 • La feltet "kostpris" være kr 0,-. 
 • Feltet "saldoskjema" kan settes til opprinnelig driftsmiddel sitt saldoskjema-felt, eller til "Kun regnskapsmessig avskrivning".

Dersom driftsmiddelarkivet i FINALE Årsoppgjør ikke anvendes, påse at utfylling av RF-1084 Saldoskjema fylles ut slik:

 • Kostpris for driftsmidler settes uten å hensynta tilskuddet. Tilskuddet er skattefritt, og skal derfor heller ikke fylles ut i post 104d Offentlige tilskudd i forbindelse med anskaffelser.
 • Fyll ut tilskuddsbeløpet i RF-1167 Næringsoppgave 2 post 0879 Andre fradrag.

Det er også mulig å registrere feltet "Skattefritt tilskudd" på et eksisterende driftsmiddel, men det må i tilfelle være på et driftsmiddel som er anskaffet i inneværende regnskapsår.

Vær oppmerksom på at det vil kunne fremkomme en valideringsmelding om differanse i avstemming av RF-1217 Forskjeller post 3. Dersom dette skjer, så trykk på "Avstemming forskjeller driftsmidler" og registrere beløpet under feltet "Skattefritt investeringstilskudd".

Tilskudd til driftsmiddel som avskrives lineært (skattemessig lineæravskrivning)

Tilskuddet føres til kredit på driftsmiddelets konto. 

I driftsmiddelkartoteket i FINALE Årsoppgjør 

 • Opprettes et EGET driftsmiddel som kun gjelder tilskuddet.
 • Registrere anskaffelsestidspunkt i inneværende regnskapsår, 
 • Levetid lik avskrivingstiden på tilskuddet. 
 • La feltet "kostpris" være kr 0,-. 
 • Registrere tilskuddsbeløpet i feltet "skattefritt investeringstilskudd".
 • Feltet "saldoskjema" settes til "Kun regnskapsmessig avskrivning". 
 • Det er viktig at feltet  "saldoskjema" IKKE settes til "skattemessig lineæravskrivning".

Vær oppmerksom på at det vil kunne fremkomme en valideringsmelding om differanse i avstemming av RF-1217 Forskjeller post 3. Dersom dette skjer, så trykk på "Avstemming forskjeller driftsmidler" og registrere beløpet under feltet "Skattefritt investeringstilskudd".

Tilskudd til ikke-avskrivbart driftsmiddel

Det anbefales at det opprettes en egen konto for reduksjon av driftsmiddelets kostpris med tilskuddet, og at denne kontoen blir stående med saldo til kredit etter at tilskuddet er regnskapsført på denne kontoen.

Gjør følgende med kontoegenskapene til denne kontoen: Fjerne avkryssing for at Skm=RM i år og i fjor.

Tilskuddet føres til kredit på nevnte konto. 

I driftsmiddelkartoteket i FINALE Årsoppgjør 

 • Opprettes et eget driftsmiddel som kun gjelder tilskuddet.
 • Registrere anskaffelsestidspunkt i inneværende regnskapsår, 
 • La feltet "kostpris" være kr 0,-.
 • Registrere tilskuddsbeløpet i feltet "skattefritt investeringstilskudd".
 • Levetid = 0 gir 0 i årlig avskrivning.
 • Feltet "saldoskjema" settes til "Ingen avskrivning". 

Vær oppmerksom på at det vil kunne fremkomme en valideringsmelding om differanse i avstemming av RF-1217 Forskjeller post 3. Dersom dette skjer, så trykk på "Avstemming forskjeller driftsmidler" og registrere beløpet under feltet "Skattefritt investeringstilskudd".

 

Anbefalt postering er følgende:

 

Postering av skattefunn på kostnadsførte kostnader:

Disse to posteringene utføres med beløp lik beregnet støttebeløp.

1. Debet Std 3400 Off. tilskudd Kredit 3445 Skattefrie offentlige tilskudd (sørger for at tilskuddet blir skattefritt)

2. Debet Std 2503 Skattefordring på skattefunn Debet kostnadskonto der kostnaden er regnskapsført, evt. for lønn STD 5890, 5990, 5290 eller 5299 av hensyn til lønnsinnberetning.

 

Dersom det er en investering, denne posteringen:

Denne posteringen utføres med beløp lik beregnet støttebeløp.

Debet Std 2503 og kredit driftsmiddelkontoen, og regnstrere skattefritt tilskudd på driftsmiddelet.

 

Det brukes Std 2503 så lenge tilskuddet dekkes av skyldig skatt siden refusjon skjer over skatteseddelen. Den den av tilskuddet som overstiger årets betalbare skatt posteres mot Std 1671. Fordringen er ikke skattepliktig formue.

 

Se også:

Forskningsrådet - www.skattefunn.no

Forskningsrådet: SkatteFUNN - Skattefradragsordning (SKATTEFUNN)

Rettledning til RF-1053 Fradrag i skatt for forskning og utvikling

Bidragsytere
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"