avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 164 Visninger

Skatteetatens skjema RF-1113 Søknad om utsettelse med innsendelse av ligningsoppgaverbrukes for søknader via Altinn-portalen. FINALE Årsoppgjør og FINALE Skatt inneholder funksjonalitet for å levere søknadene elektronisk direkte fra klientoversikten i programmene.

FINALE Årsoppgjør og FINALE Skatt identifiserer automatisk hvilke selskaper der ligningsoppgavene ikke er signert i Altinn-portalen direkte fra klientoversikten, og lister disse selskapene opp i utsettelsesfunksjonen. Det er meget enkelt å søke om utsettelse med innlevering av ligningsoppgaver når du bruker FINALE Årsoppgjør og FINALE Skatt.

Regnskapsførerselskaper og revisjonsselskaper kan anvende søknad direkte fra FINALE-programmet eller søke via Altinn-portalen

Skjema RF-1113 Søknad om utsettelse med innlevering av ligningsoppgaver gjelder for revisjonsselskaper og regnskapsførerselskaper.

Slik søknad på vegne av klienter kan foretas direkte fra programmene FINALE Årsoppgjør (for selskaper) og fra FINALE Skatt (personer). Alternativt kan skjema RF-1113 registreres direkte i Altinn-portalen.

Søknad via RF-1113 har kun ett alternativ, 30 dagers utsettelse frem til 30. juni, og uten at det kreves begrunnelse.

Søknad innvilges for maksimalt 10% av klientene. Husk på at dersom man søker i flere omganger at man totalt sett ikke kan søke for mer enn 10% samlet for alle søknadene.

Næringsdrivende og selskaper kan søke direkte på Altinn-portalen

Næringsdrivende (personer og selskaper) kan selv gå inn via Altinn og søke elektronisk om 14 dagers utsettelse for innlevering av selvangivelsen ved å levere RF-1114 «Søknad om utsatt frist for levering av selvangivelsen - næring». Søknad om utsettelse utover disse grensene innvilges ikke. Ved senere levering må skattyter legge ved forklaring om årsaken til dette i selvangivelsen når den leveres.

Klikk her for å søke på nettet >>> Gir 404!

Fordel med elektronisk innlevering av søknad

Ved elektronisk innlevering av søknader via Altinn-portalen er det ikke nødvendig å stile en søknad til hvert enkelt ligningskontor, og det er dermed enklere å administrere søknaden når den leveres inn elektronisk.

Frist for elektronisk innsendelse av søknad om utsettelse

Frist for søknad om utsettelse med innlevering av ligningsoppgavene er 31. mai, dvs. selvangivelsesfristen for elektronisk innleverte selvangivelser.Søknaden må være levert senest den 31. mai kl. 23:59:59.

Søknad om utsettelse som er innsendt via Altinn-portalen fordrer at ligningsoppgavene blir innlevert elektronisk via Altinn-portalen.

Søknadene kan ikke sendes inn via Altinn-portalen etter utløpet av mai. Dersom det er behov for ytterligere forlengelser av søknad om utsettelse, må dette sendes inn på tradisjonell måte på papir direkte til ligningskontoret.

Søknad til 30. juni

Når det søkes om utsettelse til 30. juni via den elektroniske søknaden via Altinn, kreves ikke begrunnelse. Ved innsendelse fra FINALE Årsoppgjør og FINALE Skatt er det således ikke mulig å angi begrunnelse på søknader som sendes inn ved hjelp av programmets utsettelsesfunksjon.

Funksjonen er tilgjengelig fra klientoversikten

Funksjon for søknad om utsettelse finnes i klientoversikten.

Rettighet for innlevering

For å kunne levere søknad om utsettelse med innlevering av selvangivelser for klienter i revisjonsselskaper og regnskapsbyråer kreves det at man har signeringsrettighet (Begrenset signeringsrett) i revisjonsselskapet eller regnskapsbyrået som leverer søknaden på vegne av sine klienter. Det er ikke nødvendig å ha noen rettigheter på de klienter (selskaper, innretninger eller personer) som det søkes om utsettelse for. Om rettigheter, klikk her for å lese om det i Altinn.

Altinn: Søknad om utsatt frist for levering av selvangivelsen - næring (RF-1114)

Altinn: Søknad om utsatt frist for levering av selvangivelse for klienter (RF-1113)

Bidragsytere