Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
Visma Finale og -Boardroom
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
(updated by Thea Petrine Hammer VISMA ‎25-07-2019 10:07 )
Knut Lofsberg
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 147 Visninger

 

Her er en oppsummering av hvilke forhold som man må være oppmerksom på for å utføre et effektivt årsoppgjør med RF-1175 Næringsoppgave 1:

Konsistenskontroll av kontoplanen:

Vi anbefaler at det foretas konsistenskontroll av kontoplanen når man bytter fra NO2 RF-1167 til RF-1175 Næringsoppgave 1. Konsistenskontroll finnes under Redigere kontoplanen på Konto-menyen.

Varige driftsmidler, saldoskjema og avskrivninger:

Driftsmiddelarkivet er ikke tilgjengelig når RF-1175 Næringsoppgave 1 er aktivt. Saldoavskrivning-funksjonen på Avslutning-menyen er likeledes heller ikke tilgjengelig. Det er derimot en forenklet driftsmiddelregistrering som beskrevet her. Følgende gjelder mht driftsmidler, saldoavskrivninger og bokføring av varige driftsmidler:

 • Det opprettes saldoskjema fra Nytt skjema - knappen i ligningsoppgavene. Funksjonsknappen finnes ved å gå inn på et hvilket som helst skjema og se etter Nytt skjema - knappen (en hvit firkant).
 • Saldoskjemaet fylles ut manuelt.
 • Det foretas postering av avskrivninger slik at saldoskjemaet stemmer med kontoen ved å registrere en manuell tilleggspostering. Tilleggsposteringer
  finnes øverst på Avslutning-menyen.

Ikke fradragsberettigede kostnader og ikke skattepliktige inntekter:

Disse postene kommer ikke med på side 2 resultatregnskap, som kun inneholder skattepliktige inntekter og fradragsberettigede kostnader. Postene skal være
lenket mot side 4 postene 2051, 2052, 2053 og 2054. Standardkontoene for slike inntekter og kostnader er ferdig lenket mot disse postene.

Privat bruk av næringsbil:

Standardkontiene 7099 og 2075/8975 er nødvendig for denne posten. 

Beløp bokføres kredit 7099 og debet 2075/8975.

Næringsbruk av privatbil:

Standardkontiene 7080 og 2057/8957 er nødvendig for denne posten. 

Beløp bokføres debet 7080 og kredit 2057/8957.

Negativ saldo:

Negativ saldo har ikke standardkonti tilknyttet RF-1175 postene 3895 eller 2095. For negative saldoer opprettes det derfor en inntektskonto med standardkonto 3900 men som lenkes mot RF-1175 post 3895 Inntektsføring av negativ saldo. I tillegg opprettes den en konto i balansen som lenkes mot RF-1175 post 2095. Inntekstføring av beløp fra negative saldoer bokføres Debet konto lenket mot 2095 og kredit konto lenket mot 3895. 

Selve den negative saldoen føres på RF-1084 Saldoskjema.

RF-1219 Gevinst- og tapskonto:

Det foretas ikke automatisk overførsel fra RF-1084 Saldoskjema til RF-1219 Gevinst- og tapskonto. Eventuelt behov for RF-1219 Gevinst- og tapskonto løses ved å opprette en skjemas med Nytt skjema - knappen som beskrevet over.

Når man har beløp på RF-1219 Gevinst- og tapskonto gjelder følgende regel for håndtering av posten:

 • Det opprettes en konto i regnskapet for hvert RF-1219-skjema.
 • Det finnes ikke standardkonti for postene 1299 eller 2096 i RF-1175 Næringsoppgave 1. Kontiene må derfor manuelt lenkes mot post 1299 Negativ gevinst- og tapskonto eller 2096 Positiv gevinst- og tapskonto.
 • Årets inntekts- eller fradragsføring bokføres mot en inntektskonto som manuelt blir lenket mot postene 8285 eller 8286 i RF-1175 Næringsoppgave 1.
 • Betinget skattefrie gevinst etter Sktl §14-71:
  Den betinget skattefrie gevinsten har ikke standardkonti, og det må derfor opprettes en konto i balansen som lenkes mot RF-1175 post 2097. Selve anvendelsen av gevinsten og bokføring av debetposten må vurderes ut fra hvilken gevinst dette gjelder.

 Personinntektsskjemaet side 1:

Utfylling av postene 1.1 til 1.23 kan overstyres i menyen Personinntekt som finnes under Spesifikasjon av ligningsdokumenter på Avslutningsmenyen.

 Fordeling av inntekter mellom ektefeller:

Åpne hjelpesystemet (Innhold på Hjelp-menyen) og velg Innholdsfortegnelse (Engelsk: Index) og søk etter ordet "Splittfaktorer". der finnes en utførlig forklaring til inntektsfordeling mellom ektefeller.