avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma Global

Sorter etter:
Her finner du fremgangsmåten på hvordan man oppretter ett nytt firma i Visma Global.
Vis hele artikkelen
15-04-2013 19:55 (Sist oppdatert 09-10-2018)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1441 Visninger
På kundekortet under menypunktet Grunndata → Kunderelatert finnes det et felt som heter Beh.profil. Hvis du henter fram en kunde, står i dette feltet og trykker F7, får du opp innstillingene som er valgt for kunden.
Vis hele artikkelen
13-11-2009 22:30 (Sist oppdatert 13-07-2018)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 792 Visninger
Automatposteringer er et fast oppsett som får systemet til å generere en automatisk postering slik at du slipper å postere manuelt i bilagsregistrering.
Vis hele artikkelen
05-04-2013 22:35 (Sist oppdatert 25-03-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 862 Visninger
I Visma Global kan du sende og skrive ut rapporter i ulike filformater. Ett alternativ er PDF fil.
Vis hele artikkelen
05-04-2013 20:53 (Sist oppdatert 23-10-2018)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 836 Visninger
Hvis du opererer med en utenlandsk handel kan det være viktig for deg å ha valutakursen oppdatert daglig eller ukentlig. Dette kan du sette opp i systemet slik at kursen blir oppdatert med ønsket fast intervall.
Vis hele artikkelen
05-04-2013 20:34 (Sist oppdatert 23-10-2018)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1093 Visninger
I Visma Global finnes det et nyttig skjermbilde som heter Ordre ferdigmelding. Her kan du effektivisere dagens ordrebehandling.
Vis hele artikkelen
15-11-2010 17:00 (Sist oppdatert 12-07-2018)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 584 Visninger
Du kan sette opp at enkelte eller alle kunder skal håndteres av et factoringselskap. Dette styrer du via behandlingsprofilen på kundekortet. Når du så lager en faktura på en av disse kundene blir det skapt en factoringfil som du sender til factoringselskapet.
Vis hele artikkelen
29-10-2009 16:30 (Sist oppdatert 05-07-2018)
 • 1 Svar
 • 0 Liker
 • 1033 Visninger
I Visma Global beregnes forfallsdatoen på utgående fakturaer ut ifra betalingsbetingelsene til den enkelte kunde. I de fleste tilfeller er dette tilstrekkelig, men på enkelte fakturaer er det ønskelig å ha mulighet til å overstyre dette manuelt. Dette er mulig å få til med verktøyet Design Studio.
Vis hele artikkelen
17-12-2008 16:00 (Sist oppdatert 12-07-2018)
 • 2 Svar
 • 0 Liker
 • 1545 Visninger
Du ønsker naturligvis å følge opp utestående poster på kundene dine. I rutinen Reskontro-oversikt får du raskt oversikt over hvor mye du har utestående hos hver enkelt kunde, og det er enkelt å sende kunden en kopi av fakturaen som e-post.
Vis hele artikkelen
05-04-2013 24:30 (Sist oppdatert 12-07-2018)
 • 2 Svar
 • 0 Liker
 • 1497 Visninger
Hvis du ønsker å se en liste over de kundene som har fått betalingsvarsler/rentenotaer/inkassovarsel, kan du bruke Inkassoarkiv.
Vis hele artikkelen
05-04-2013 24:15 (Sist oppdatert 25-03-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 788 Visninger
For å slette en ordre i Visma Global, går du inn på "Rutiner"→ "Ordre/Faktura" og velger ønsket ordregruppe (salgsordre/innkjøpsordre osv).
Vis hele artikkelen
04-04-2013 23:22 (Sist oppdatert 10-07-2018)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1259 Visninger
Når du skal lage en kreditnota i ordreregistrering, er det nyttig å få knyttet denne til fakturaen med en gang, slik at den ikke blir stående som en åpen post.
Vis hele artikkelen
06-05-2008 23:00 (Sist oppdatert 12-07-2018)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1244 Visninger
I Visma Global er det mulig å fakturere med KID (kundeidentifikasjon). Dette er veldig vanlig og forenkler registrering av innbetalinger, ved at du kun leser inn OCR-filer for å registrere betalingene. Standard KID-oppsett i Visma Global er 21 siffer lang med modulus 11.
Vis hele artikkelen
04-04-2013 22:58 (Sist oppdatert 05-07-2018)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 823 Visninger
Ved registrering av bilag på tidligere perioder hender det at du får opp meldingen ”Linjens posteringsdato er sperret for føring”. Dette problemet løser du ved å midlertidig flytte den sperrede perioden.
Vis hele artikkelen
22-02-2008 20:30 (Sist oppdatert 18-03-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1308 Visninger
Fra versjon 7.30 har du mulighet til å sette på "Dublett- og bruddkontroll" på bilagsnummer når du fører manuelle bilag.
Vis hele artikkelen
30-03-2009 20:00 (Sist oppdatert 25-03-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 489 Visninger
Avslutningen av MVA-termin innebærer at det dannes en bunt som fører MVA-beløpene ut fra inngående og utgående momskontoer og inn på konto for fylkesskattesjefen. Da nullstilles tallene som ligger på MVA-oppgaven. I enkelte tilfeller foretas det korrigeringer av bilag med MVA som fører til at det blir endringer på en avsluttet MVA-termin. Det er ikke nødvendig å reversere den opprinnelige oppgjørsbunten på denne termin for å få med de siste endringen. Hvis perioden ikke er sperret for føring, korrigerer/fører du bilaget. Endringene vil komme frem når du oppfrisker mva-oppgaven på den oppgjorte termin. Kjør da ut ny mva-oppgave. Den vil inneholde KUN endringene. Avslutt deretter terminen. Ny oppgjørsbunt blir dannet og MVA-kontoene ført mot fylkesskattesjefen. Denne må da rapporteres inn som et tillegg til den ordinære oppgaven. Hvis perioden er sperret for føring oppheves denne under "Rutiner / Diverse regnskap / Periode-/årsavsluttning".
Vis hele artikkelen
08-02-2013 22:27 (Sist oppdatert 05-07-2018)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 768 Visninger
I Visma Global finnes det en hurtigfunksjon for å reversere og kopiere et bilag.
Vis hele artikkelen
08-02-2013 20:49 (Sist oppdatert 19-09-2018)
 • 2 Svar
 • 0 Liker
 • 2371 Visninger
Endring av forfallsdato eller innvilgelse av betalingsutsettelse etter fakturering.
Vis hele artikkelen
08-02-2013 20:42 (Sist oppdatert 12-07-2018)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 597 Visninger
I Visma Global er det lagt inn støtte for automatisk oppdatering av valutakurser. Valutakursene blir hentet fra Norges Banks nettsider.
Vis hele artikkelen
29-01-2013 21:56 (Sist oppdatert 05-07-2018)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1198 Visninger
For å få kopiert råbalansen til Excel, skal man først lage den i Visma Global. Det kan gjøres på “Rapportering / Statis-Ticker”. Under “Rapporttype” velg “Regnskap”. Trykk på “Vedlikehold av rapportkolonner” og i nyåpnet vindu trykk på “ny rapport”. Kolonne 1 skal vise inngående balanse: skriv “IB” i tekst-feltet, Type → “Inng.saldo”, Periode-“Januar”, År-“Aktuelt år”. Alle felter med “pilen ned” er felter med ferdigdefinerte faste verdier man kan velge mellom. Kolonne 2 skal vise bevegelser i perioden: skriv(f.eks) “Bevegelser” i tekst feltet, Type-“Faktisk”, Periode-“Hittil i år”, År- “Aktuelt år”. Hvis du vil ha en råbalanse for en bestemt periode i året, f.eks per 31.08, anbefaler vi å IKKE definere det på “Vedlikehold av rapportkolonner”. Du kan enkelt definere til og med hvilken periode du ønsker å få råbalansen på venstre siden direkte på Statis-Ticker. Kolonne 3 viser utgående balanse: skriv “UB” i tekst-feltet, Type-“Utg.saldo”, Periode-“Hittil i år”, År-“Aktuelt år”. Trykk på Lagre-knappen. Du får opp et vindu, hvor du oppgir navnet på rapporten(evt. “Råbalanse”) og velger om den skal gjelde kun for den ene klienten eller skal være felles for alle klienter.   Lag rapport Nå kan du velge Rapporttype “Regnskap” Innhold i rapportkolonner “Råbalanse” Ønsket periode definerer du på Regn.år/periode Detaljnivå, for eksempel “Hovedbok”. Det er viktig å ha en forståelse for at i kolonner for “Bevegelse” og “UB” får man alltid tall fra januar og til og med den perioden som er definert på Regn.år/Periode, så lenge Hittil i år er valgt under periode på vedlikehold av rapportkolonner. Trykk på “Oppfrisk”-knappen i Global eller F5-knappen på tastaturet. For å kopiere rapporten til Excel, høyreklikk i tabellen og velg Kopier tabellinnhold til Excel.
Vis hele artikkelen
25-01-2013 21:57 (Sist oppdatert 05-07-2018)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1108 Visninger
Høstkonferanse 2021