Mine områder
Hjelp

Differanse i avstemming driftsmidler

31-08-2022 09:05 (Sist oppdatert 29-01-2024)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 5721 Visninger
Avstemming av driftsmidler ligger i Periode og år under:
Årsoppgjør - opplysninger og skatt - Kontroller - Avstemming driftsmidler.

Der sammenlignes beregnet endringer i midlertidige forskjeller ihht spesifikasjon (under på samme side) mot post "Driftsmidler (matrielle immaterielle) og godwill.  Trykk “Vis alt” til høyre for å se alle poster som evt skal fylles ut.

 

Det er mange mulige årsaker til at det kan oppstå differanse.

En forutsetning for at det blir riktig er korrekt bruk av referansekonto. Den må stå i samsvar med den saldogruppe som benyttes.


Under lister vi opp de vanligste i tilfeldig rekkefølge som du kan undersøke om er årsaken til at du opplever differanse:

 

 1. Skattemessig verdi kommer dobbelt opp.  
  Gå til opplysninger og skatt - skatteberegning - endring i midlertidig forskjeller.
  I forskjeller, utvid (Trykk på vinkelen til venstre for driftsmidler) slik at du ser delsummene for driftsmidler. 
  Ser du samme beløp flere ganger under “skattemessig” kolonnen?  Dette skjer når man har benyttet en referanse konto som gir regnskapsmessig = skattemessig verdi, og man samtidig registrerer det i skattemessig avskrivninger. Da må en av delene endres. Som oftest er det feil referansekonto knyttet til kontoen man har brukt. Gå til saldobalanse - rediger aktuell konto og velg en annen referansekonto.

 2. Feilaktige eller inkonsekvente manuelle overstyringer relatert til forskjeller.
  Overstyrer man fjorårsverdiene, må man ofte gjøre tilsvarende med årets verdier.
  Gjør man en manuell overstyring, feltet man overstyrer bli gult, og det vil vises som "Brukerregistrert verdi" nederst i detaljvisningen for aktuell post.

  OBS: Hvis fjorårstallene er importert fra Total eller Finale, og man av forskjellige årsaker registrerte disse verdiene manuelt i fjorårets årsoppgjør i Total eller FInale, vil disse verdiene også vises med gult felt og brukerregistrert verdi. Derfor er det svært viktig at du er varsom med å endre allerede overstyrte fjorårsverdier. Sjekk hvilken verdi som var gjeldende i fjorårets årsoppgjør hvis du er usikker. Hvis verdien i Periode og År er lik den i fjorårets årsoppgjør, må du ikke endre verdien i Periode og År det vil feilaktig påvirke utregningen av årets skatt.

 3. Tilgang og/eller avgang av driftsmidler i skattemessige avskrivninger er feil.
  Vi ser mange varianter her, men de vanligste er anleggsmidler som har avvikende salgs/kjøpsbeløp sammenlignet med regnskapet/anleggsregisteret.
  Eller at en eller flere registreringer mangler helt.  Vi ser også av og til at samme anleggsmiddel er lagt inn flere ganger.  Evt kombinasjon av overnevnte.

 4. Gevinst og tapskonto er ikke fylt ut i hht til gevinst/tap fra (kun) saldogruppe e-i.

 5. Regnskapsmessig gevinst eller tap er ikke bokført korrekt eller mangler.
  Dette bokføres mot konto 3800 eller 7800 i Periode og år. Gjøres under tilleggsposteringer og det ikke er krysset av for at det skal føres automatisk.

 6. Ved angivelse av lineære skattemessige avskrivninger er det viktig at den er lik den regnskapsmessige avskrivningen i saldobalansen (og anleggsregisteret)

 7.  Sjekk evt også følgende for avvik eller mangler:
  • Regnskapsførte UB-verdier i fjor = Kostpris minus akkumulerte avskrivninger 1.1 i anleggsregister
  • SM UB-verdier i fjor = IB 1.1. i år
  • Årets avskrivninger i regnskapet = beregnede avskrivninger i anleggsregister
  • Bokført gevinst på referansekonto 3800 = Beregnet gevinst i anleggsregister
  • Bokført tap på referansekonto 7800 = Beregnet tap i anleggsregister
  • Gevinst og tap av ikke-avskrivbare eller kun regnskapsmessige avskrivbare anleggsmidler er ført inn under Opplysninger / Gevinst- og tapskonto

 

123.png

 

Står du fortsatt fast, send oss en henvendelse på support.py@visma.com.

Fint om du også oppgir hvilken klient det gjelder og om det er greit at vi undersøker klienten.

Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"