Mine områder
Hjelp

SEB

13-10-2016 24:08 (Sist oppdatert 03-03-2022)
  • 1 Svar
  • 0 liker
  • 3168 Visninger

2019-03-01 10_42_11-Clipboard.png

 

 

 

 

 

 

 

 

Ønsker du å komme i gang med inn- og utbetalinger mot SEB?

 

  1. Sjekk at aktuell bedrift er opprettet i visma.net og tjenesten AutoPay er aktivert på dette selskapet. Er ikke dette i orden vil automatisk opprettelse av avtale som informert om i punkt 2 feile.
  2. Kontakt deres bankforbindelse i SEB og be om å få opprettet avtale på ISO/XML-format mot Visma.net Autopay. Ny aktiv avtale i AutoPayportalen opprettes automatisk når avtalen er klar hos bank, varsles på e-post til oppgitt kontaktperson.
  3. Gå gjerne igjennom avtalen i AutoPayportalen i etterkant av opprettelse og endre spesifikasjonene i henhold til egne preferanser (f.eks e-postregler, godkjennere osv).
  4. Sørg for at avtalen er satt opp i henhold til nødvendige krav i økonomisystemet ditt.

Da skal du være klar til å sette i gang med inn- og/eller utbetalinger.

 

For å kunne ha en autopayavtale med SEB må kunden være lagt opp i SEB Large corp plattform, dersom men er tilknyttet Privat banking plattform kan ikke denne kommunisere med Visma.et AutoPay. Ved slike tilfeller kontakt kundeansvarlig i bank. 

 

Kommentarer
Cecilie H
PARTNER
av Cecilie H

Personer som skal ettergodkjenne bankfilen i SEB må ha tilgangen FHS file signing authorization. Videoinstruksjon:  https://seb-external.creomediamanager.com/i/4wc8nPJ6RxxRH3ypKEJkSg.

 

NB! Ved oppsett mot lønnssystem: For å kunne betale lønnstrekk (Lindorf, SSI osv) og terminbetaling av aga/forskuddstrekk må man ha tilgang til å betale leverandørtransaksjoner (non-salary payments) i tillegg til lønnstransaksjoner (salary payments).

Bidragsytere
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"