avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Kristin Harnes VISMA ‎20-03-2018 20:54
I oktober 2016 innførte Norge nytt betalingsformat for eurobetalinger. Det betyr blant annet at du må bruke IBAN-nummer når du skal betale til andre euroland. Du kan remittere på dette nye formatet med visma.net AutoPay, se denne linken for ytterligere informasjon om nytt bankformat (SEPA-betalinger): http://community.visma.com/t5/Nyheter/Benytter-du-elektronisk-remittering-i-ditt-okonomisystem-Da-ma/ba-p/1114
Vis hele artikkelen
av Susanne Grure COMMUNITY MANAGER
Ikke alle norske banker har ikke direkte integrasjon mot visma.net AutoPay. Disse bankene må kommunisere via en banksentral som Evry eller Nets. Nets støtter kun innenlands tjenester, så dersom utlandsremittering er aktuelt må Evry benyttes.   Evry opererer i visma.net AutoPay på gammelt format og konverterer betalinger til ISO20022 XML-formatet etter mottak. Har du utlandsbetalinger og ønsker å remittere med banksentral Evry i visma.net AutoPay?   Følg instrukser under: Kontakt din bankforbindelse og be om en remitteringsavtale mot Evry. Skjema distribueres ikke av Visma. Ved bekreftelse på aktivering av avtale fra bank/Evry kan det settes opp en ny avtale i visma.net med banksentral Evry. Påse at samme organisasjonsnummer som er registrert i bankavtalen registreres i avtalebildet i visma.net. Hvis innbetalinger er aktuelt på samme avtale må innbetalingsavtale mot Nets opprettes. Skjema finnes under nedlastinger, og her må kundeenhetsID 0011542 benyttes for å sikre at innbetalinger går i samme format som utbetalingene. Overgang fra AutoPay3 til visma.net AutoPay   Siden Evry opererer på gammelt format i visma.net AutoPay er det ingen endring på avtalen må utføres mot bank, ved overgang til visma.net AutoPay fra AutoPay3. Sett opp avtalen med banksentral Evry i visma.net AutoPay. Obs! Innbetalinger: viderefør avtale med Nets på kundenhetsID 0011542 (gammelt format).   Sparebank1-gruppen via Evry er til info i pilot på ISO-format.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kristin Harnes VISMA ‎31-01-2018 10:24
Ønsker du å gå over til ISO 20022-formatet? Se under for prosedyrer i forbindelse med overgang og igangsetting
Vis hele artikkelen
av Anniken Strand - Visma VISMA
 Du kan lage bankfil i Visma Lønn som du videre kan laste opp i Visma.net Autopay.   Fremgangsmåte finner du her.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kristin Harnes VISMA ‎02-01-2018 14:37
Nets støtter ISO20022 XML-formatet når man sender utbetalinger og innbetalinger med Visma.net AutoPay. Hovedfordelen med avtale i ISO-format mot Nets er bedre tilbakemeldinger, blant annet at avvisninger blir oppdatert automatisk i ERP-systemet ditt. Videre forventer vi raskere tilbakemeldinger og statusoppdateringer enn på gammelt format.   Ønsker du å overføre eksisterende avtale til ISO-format? Følg instrukser under: 1. Vi anbefaler en clean cut, slik at alle utbetalinger er oppdatert og mottatt på den gamle avtalen, før ny avtale tas i bruk. 2. Kunder som ønsker en overgang til ISO-formater hos Nets kan gjøre dette ved å kontakte banken sin. Bankene har tilgang til et verktøy hvor denne jobben er mulig å utføre. Dersom banken ikke får det til, kan de kontakte Nets som vil gjøre det for dem. Endringen hos bank vil bestå i å endre dataavsender og datamottaker fra 0011542 til 508042. 3. Kunden må så deaktivere den gamle avtalen i AutoPay og opprette en ny, på ISO-format: Merk at det ikke er behov for noen avtaleID på den nye avtalen - kontonummer er alt som trengs.   Skal du opprette ny avtale på Nets ISO-format? Avtalen finner du tilgjengelig her og i link til Nedlastinger på høyre side. Guide for utfylling ligger også samme sted, samt i dette brukertipset . I senere versjoner av Visma.net AutoPay vil muligheten for å kansellere remitteringer på Nets ISO bli implementert.  Nets støtter ikke utlandsremittering, da Nets kun leverer innenlands tjenester.     Nets kan benyttes mot alle banker som ikke kommuniserer direkte med Visma.net AutoPay
Vis hele artikkelen
av Kristin Harnes VISMA
    Norge Sverige Danmark Finland Danske Bank Danske Bank Ingen banker støttes Danske Bank     Nordea Nordea   Nordea SEB SEB   SEB DNB Handelsbanken   DNB Evry Swedbank*   OP Nets     Crosskey banks :    - S-Pankki (old name:LähiTapiola)    - Ålandsbanken Eika*     Samlink banks    - SP (SaastoPankki)    - Aktia    - Handelsbanken    - POP banks Sparebank1-gruppen via Evry*         * Støtte mot denne banken er under arbeid.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kristin Harnes VISMA ‎18-12-2017 20:12
Benytter du Nordea og skal over på nytt ISO 20022-format? Se prosedyrer under for håndtering.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kristin Harnes VISMA ‎18-12-2017 13:08
DnB støtter nå ISO20022 XML-formatet når man sender utbetalinger og innbetalinger med Visma.net AutoPay
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Susanne Grure COMMUNITY MANAGER ‎15-12-2017 13:42
Skjema finner du til nedlasting i Community her eller i link til Nedlastinger på høyre side. Følgende punkter må fylles ut iht beskrivelse under for å få bankavtale på ISO-format mot Nets: Punkt 1 Kunde (Kontoeier): Fylles ut med relevant informasjon   Punkt 2 Tjeneste - avtalen gjelder : Merk av for Direkte Remittering og/eller Innbetaling Total .     Punkt 3 Fast tekst på kontoutskrift: fylles ut hvis relevant for kunde   Punkt 4 Kontobytte (gjelder AvtaleGiro,autogiro og direkte rem.): fylles ut hvis relevant for kunde Punkt 5 Kontaktpersoner: Programvare for leverandør skal krysses av, og legg inn epostadresse kundesenteret@visma.com .     Punkt 6 KID opplysninger: Fylles ut i henhold til oppsett i ERP. Kontakt din Visma-partner dersom du er usikker på spesifikasjoner her.   Punkt 7 OCR giro, egiro innbetaling, egiro innbetaling pluss og Innbetaling total: Fylles ut i henhold til egne preferanser   Punkt 8 Abonnementslister for OCR: Fylles ut i henhold til egne preferanser   Punkt 9 Dataavsender: Fyll ut kundeenhetsID 508042 og kryss av for Sftp. Kvitteringsliste fylles ut i henhold til egne preferanser     Punkt 9.1 Dataavsender Direkte remittering (Valg av format): Merk av for ISO og fyll inn kundeenhetsID 508042     Punkt 10 og 10.1 Autogiro: fylles ut hvis relevant for kunde   Punkt 11 Datamottaker: Fyll ut kundeenhetsID 508042 i relevante felt     Punkt 11.1 Datamottaker Autogiro fullmakter: Fylles ut hvis relevant for kunde   Punkt 11.2 Periodisering av retur AvtaleGiro faste bet.oppdrag: Fylles ut hvis relevant for kunde   Punkt 11.3  Periodisering av konteringsdata: Fylles ut i henhold til egne preferanser     Punkt 12 Mottaker av kvitteringslister på epost som obligatorisk kanal: Fylles ut hvis relevant for kunde   Punkt 13 eFaktura B2C: Fylles ut hvis relevant for kunde   Punkt 14  Merknader: Fylles ut hvis behov for merknader   Punkt 15 Underskrift - Kontohaver bekrefter å ha mottatt avtalevilkårene og godtar disse: Fylles ut
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kristin Harnes VISMA ‎15-12-2017 13:29
Ønsker du å gå over til ISO 20022-format? I forbindelse med overgang til nye betalings-formater kan du lese her
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen MODERATOR ‎27-11-2017 11:34
Dersom du startet med Visma.net AutoPay i 2015/2016 eller tidlig 2017 er det sannsynlig at du er på gammelt format. Visma anbefaler generelt alle kunder å gå over til filformater på den nye standarden ISO 20022, da støtte for gamle filformater gradvis vil bli faset ut av bankene.   Hvilke banker støtter ISO 20022 XML -Nordea -DnB -Danske Bank -SEB -Nets går i pilot nå i sommer Sparebankene, Handelsbanken og Eika-bankene benytter Evry eller Nets som meldingssentral. Evry konverterer til ISO 20022-format, så da trenger du per i dag ikke å gjøre noen endringer.   Generelt tips ved overgang Vi anbefaler “clean break”. Dette betyr at dere planlegger slik at dere ikke har betalinger i banken som ikke er forfalt enda når dere flytter over. Bestill både inngående og utgående data i nytt format. Merk deg at dette stort sett krever nye avtaler fra bankene. Avtalene er tilgjengelig under avtaler i Visma.net AutoPay, dersom den ikke er tilgjengelig her må du kontakte banken for å få avtale for ISO 20022.Du vil motta en e-post av Visma eller Banken (avhengig av bank) når nytt format er aktivert. IKKE deaktiver avtalen i Visma.net AutoPay før du har mottatt alle innbetalinger på gammelt format. Du bør avvente ca 1 uke før du deaktiverer gammel avtale og aktiverer ny avtale. Alle innbetalingene som eventuelt kommer på nytt format vil bli lagret i Visma.net AutoPay, og vil komme så fort ny avtale er aktivert. Banken vil nok være behjelpelige med å informere deg om når alt er kommet inn på gammelt format.  Deaktiver gammel avtale i Visma.net AutoPay og legg inn ny avtale med informasjon du har mottatt av banken.   Under ser du prosedyren for overgang til nytt format hos de ulike bankene. DNB SEB Danske Bank Nordea
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Øyvind Årseth VISMA ‎07-07-2017 15:46
I denne artikkelen finner du informasjon om hvordan du kan sette opp Visma.net AutoPay i økonomisystemet ditt.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Helga Marie Auran COMMUNITY MANAGER ‎27-06-2017 16:16
  Instruksjoner i forbindelse med rydding i Visma.net Financials etter feil i Visma.net Autopay import Innbetalingene i vedlagte Excel ark må kontrolleres, ref. Epost tilsendt de kundene dette gjelder. Merk at ledende 0 ikke vises i Excel arket. Det vil si at f.eks referansenummer 000100 vil vises som 100.   Slik går du frem for innbetalinger i status Validert (har fått referansenummer):   Gå til Kundereskontro - Arbeidsområde - Registrering - Inngående betalinger (ScreenId=AR305000). Klikk “Tøm alle matcher” i menyen. Dette for å unngå at det blir problemer med sletting og for å fjerne mulige feilmatchinger som kan ha oppstått. Du kan kjøre Automatch etter at du har ryddet opp ved å klikke “Automatisk avstemming”.      Gå til Bankstyring - Behandling - Daglig - Autopay-innboks (ScreenId=CA50400S). Sett filter på Meldingstype: Inngående betalinger Innboksstatus: Validert   I kolonnen Opprettet dato kan du sette filter på Fra dato 16.06.2017 - Til dato 19.06.2017   Sorter kolonnen Referansenummer i stigende rekkefølge     Listen skal nå inneholde de feilimporterte innbetalingene, men det kan også være reelle innbetalinger innimellom. De som må kontrolleres og slettes, finner du i vedlagte Excel ark.  Hvordan dette gjøres er avhengig av om noen av transaksjonene er blitt behandlet eller ikke. Det ser du i kolonnen Behandlede transaksjoner når du har åpnet bunten.   Klikk på Referansenummer for å se mer detaljer om innbetalingene a. Kontroller at dette er en feilimportert innbetaling (KIDnr, Fakturanr,Trans.beskrivelse, Navn fra Bank b. Dersom ingen transaksjoner er avhuket for Behandlet eller Skjult, kan hele bunten slettes ved å klikke Slett knapp i menyen.  c. Dersom noen transaksjoner er Behandlet og Skjult så kan ikke hele bunten slettes. Da kan du slette de andre linjene i bunten. Skjulte linjer vil ikke vises i Inngående betalinger. Hvis du velger Vis transaksjon så kan du slette linjene hvis dette er ønskelig.   Slik går du frem for innbetalinger i status Feil:   Gå til Bankstyring - Behandling - Daglig - Autopay-innboks (ScreenId=CA50400S). Sett filter på Meldingstype: Inngående betalinger Innboksstatus: Feil I kolonnen Opprettet dato kan du sette filter på Fra dato 16.06.2017 - Til dato 19.06.2017 De postene som ikke har informasjon i kolonnen Statusårsak kan du markere og så klikke Valider manuelt i menyen.       Dersom du har spørsmål eller noe er uklart, vennligst opprett en sak via din partner eller via Support panel i Visma.net Financials, og vi vil hjelpe deg så fort som mulig.
Vis hele artikkelen
av Reidun Nordstrand VISMA
Når det skal leses inn returfiler fra Autopay manuelt, er det ingen endring fra hvordan dette er gjort tidligere. Gå til Remittering, velg Innlesning av remitteringsdata og velg Autopay som Remitteringsoppsett.
Vis hele artikkelen
av Reidun Nordstrand VISMA
Nytt format og ny info på avtale fra banken.
Vis hele artikkelen
av Visma
Hvordan kan vi løse dette via Autopay systemet?
Vis hele artikkelen
av Visma
Hvis man har mange firmaer man skal anvise i Autopay, får du oversikt over alle klientene i Autopay eller må du se igjennom alle firmaene for å se om det er noe til anvisning?
Vis hele artikkelen
av Visma
Kort sagt er Visma.net AutoPay tilgjengelig for alle våre økonomisystemer, mens Visma AutoPay kun er utviklet for Visma Business.
Vis hele artikkelen
Les om elefanten i rommet