Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma.net AutoPay

Sorter etter:
For firma som har ulike regnskapstjenester på flere lisenser, eksempelvis regnskap på en lisens, mens lønn ligger på annen lisens. Forutsetning i dette brukertipset er at det er satt opp autopay-avtale. Ved deling av en AutoPay-avtale må avtalen ligge på lisensen som har regnskapet, dette da det er remitteringsdelen av avtalen som deles, ikke nedlastingsfilene (avregning, innbetalingsfiler, kontoutskrifter) Framgangsmåte: 1  På den lisensen (de som kjører lønn) går du inn i Admin og aktiverer tjenesten AutoPay på det firmaet du ønsker autopay på. Husk å tildel korrekte brukerroller. 2 På den aktive AutoPay-avtalen (de som kjører regnskap) går du i avtalelisten og trykker på deletegnet på den avtalen du ønsker å dele        Skriv inn det organisasjonsnummer som skal dele avtalen (firmaets orgnummer). Her er det viktig at du skriver inn firmaets organisasjonsnummer, ikke regnskapsbyrået sitt. Eksempel; autopayavtalen er for firma som heter Firma123 med organsisasjonsnummer 123456789. Når du skal dele gir du tilgang til Organisasjonsnummer 123456789     Her får du opp valg som sier hvilken kontekst firmaet er valgbar i, klikk Neste og du får mulighet til å legge inn de settinger som ønskes på den delte avtalen       Den eksisterende AutoPay-avtalen blir nå tilgjengelig i visma.net på begge lisenser   Avtale kunne tidligere ikke deles når kundeforholdene i Visma lå i ulike land (eks erp på svensk lisens, og lønn på norsk lisens), dette er endret i H2 2023. Dette vil si at det er nå mulig å dele avtale på tvers av landegrense   Deling av AutoPay-avtale når erpsystem er Tripletex eller eAccounting  Kontakt support for disse erp-systemene for bistand til deling
Vis hele artikkelen
11-12-2019 14:19 (Sist oppdatert 23-11-2023)
 • 2 Svar
 • 3 liker
 • 8321 Visninger
Dersom du har gammel mobil tilgjengelig og bruker Google sin authentiseringsapp kan du følge denne veiledningen. Logg først inn på Visma.net. (connect.visma.com) Legger inn brukernavn og passord.(NB! Hvis du kommer rett inn i Visma.net, må du logge inn via et inkognito vindu. Slik åpner du et inkognito vindu i Chrome) Du kommer da til bildet hvor koden fra appen skal legges inn. Velg “Prøv en annen måte” og "bruk engangskode".   Da kommer du til bildet hvor du skal legge inn beredskapskoden som du fikk ved aktivering av totrinnskontroll. Denne har nok veldig få notert seg. Ta kontakt med support på chat nede i høyre hjørne her og oppgi e-post på din bruker for å få generert en engangskode. Dersom du har byttet mobil og trenger å sette opp totrinnskontroll på nytt velger du at du har permanent mistet tilgang til Authenticator. Da vil du få opp mulighet til å sette opp totrinnskontrollen på den nye enheten med ny QR-kode. Anbefaler også å bruke sms som alternativ til totrinnskontroll. For å kunne bruke dette må totrinnskntroll være aktivert. Da vil det være mulig å å logge på med 6-sifret kode på SMS som alternativ til appen, beredskapskode bør fremdeles taes vare på siden SMS-koder per i dag kun fungerer til pålogging, og ikke til remittering i Autopay. Dette og andre påloggingsalternativer kan settes opp på Mine opplysninger 
Vis hele artikkelen
23-02-2021 08:12 (Sist oppdatert 04-11-2022)
 • 9 Svar
 • 1 liker
 • 24032 Visninger
DnB støtter nå ISO20022 XML-formatet når man sender utbetalinger og innbetalinger med Visma.net AutoPay
Vis hele artikkelen
09-09-2020 08:12 (Sist oppdatert 20-09-2022)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 16786 Visninger
Det er i dag mulig å sende forespørsel om kansellering av oppdrag fra Visma.net AutoPay mot Nordea, Mastercard Payment Services (tidligere Nets), Evry-bankene og DNB   Kanselleringsforespørsel kan sendes på transaksjonsnivå     Forespørselen kan sendes fra Visma.net AutoPay til bank på betalinger/transaksjoner med status Sendt til bank, Godtatt av bank og Mottatt av bank. Hvis akseptert, vil et avslag fra banken bli returnert til Visma.net AutoPay. Årsaker til at banken ikke godtar kansellering kan være at kanselleringen sendes på, eller etter forfallsdato. Alle kunder vil fremdeles ha mulighet til å kansellere betalinger i nettbank i tillegg til å kansellere fra Visma.net AutoPay Merk at bruk av denne kanselleringsfunksjonen kan medføre ekstra gebyr. For ønske om kansellering i andre banker må bank kontaktes.  Bruk av kanselleringforespørsel fra Visma.net AutoPay vil bli releaset for Danske Bank etterhvert
Vis hele artikkelen
08-09-2022 08:00
 • 1 Svar
 • 1 liker
 • 1269 Visninger
Her har vi besvart en rekke spørsmål rundt Autopay. 
Vis hele artikkelen
08-05-2019 14:19 (Sist oppdatert 08-09-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 5030 Visninger
Innbetalinger blir splittet i leveransen til økonomisystemet (ERP). Innbetalingsfiler (VIP-filer) splittes automatisk til ERP og oppretter separate bunter. Dette gjelder alle banker og krever ingen endring i oppsett på avtale.   Det opprettes følgende separate innbetalingsbunter (VIP-filer) : strukturerte innbetalinger med KID strukturerte innbetalinger med melding ustrukturerte innbetalinger (VIP - Visma Incoming Payments)   Kundene kan nå velge om de ønsker å splitte de inngående betalingene med hensyn til KID/OCR, fakturanummer eller melding. Tidligere ble innbetalingene alltid delt i forhold til kriteriene nevnt ovenfor. Det er nå laget en ny avhukingsboks under alle norske og svenske banknedlastingstjenester, dvs. Del inngående betaling sammen med Inkluder korttransaksjoner i innkommende betalinger.   Merk: Korttransaksjoner vil fortsatt bli samlet i en egen fil. Nye avtaler gjennom avtaleaktiveringsfiler fra bank; boks vil bli sjekket/slått på som standard for alle avtaler registrert gjennom bankaktiveringsfiler. Hvis kunden ønsker å endre innstillingene, må de manuelt endre avhuking på AutoPay avtalen
Vis hele artikkelen
30-08-2022 08:42 (Sist oppdatert 30-08-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 603 Visninger
Ønsker du å gå over til ISO 20022-formatet? Se under for prosedyrer i forbindelse med overgang og igangsetting
Vis hele artikkelen
12-10-2016 23:38 (Sist oppdatert 21-06-2022)
 • 2 Svar
 • 0 liker
 • 8806 Visninger
I dag brukes et format kalt SEB LB ISO ved sending av lønnsutbetalinger til SEB i Sverige. SEB ønsker å bytte til deres nyere ISO20022-format og dette blir gjort torsdag 2. juni.   Selv om begge formatene er ISO20022, medfører dette to veldig viktige endringer:   Forfallsdato/utførelsesdato vil bli endret fra å være en kredittdato (datoen den ansatte skal ha pengene tilgjengelig) til en debetdato (Datoen da dette vil bli trukket fra betalers konto. Dette må være 1 gyldig bankdato før utbetalingsdatoen). Dersom kunden ønsker at de ansatte skal få lønn den 25., må forfallsdatoen være den 24. og betalingsfilen må være banken i hende 1 dag før, dvs. den 23. Alle disse datoene må være bankdager. MERK DETTE, ELLERS VIL DET VÆRE RISIKO FOR AT LØNN UTBETALES EN DAG FORSINKET.   Debitorkontoen blir nå en bankkonto IBAN og ikke et Bankgironummer. Denne vekslingen gjøres av AutoPay ettersom man allerede oppgir både IBAN og bankgironummer i dataene som sendes til Visma.net AutoPay.
Vis hele artikkelen
30-05-2022 10:04
 • 2 Svar
 • 0 liker
 • 1447 Visninger
Benytter du Nordea og skal over på nytt ISO 20022-format? Se prosedyrer under for håndtering.
Vis hele artikkelen
12-10-2016 23:05 (Sist oppdatert 17-03-2022)
 • 1 Svar
 • 0 liker
 • 9355 Visninger
Ønsker du å gå over til ISO 20022-format? I forbindelse med overgang til nye betalings-formater kan du lese her
Vis hele artikkelen
13-10-2016 24:08 (Sist oppdatert 03-03-2022)
 • 1 Svar
 • 0 liker
 • 3758 Visninger
Aktivering av 2FA er obligatorisk i Visma.net Autopay Se brukerveiledning for hvordan du setter igang med 2FA. 
Vis hele artikkelen
26-09-2019 14:14 (Sist oppdatert 10-12-2021)
 • 3 Svar
 • 0 liker
 • 13649 Visninger
Eika-bankene sin prefererte løsning er RgB-løsningen via Visma.net AutoPay. Kunder som benytter Nets Direkte Remittering vil bli kontaktet for å bli flyttet over.   For å kunne remittere oppdrag til Eika-banker via Visma.net Autopay, må man opprette nye avtaler mot bank for den nye RgB-løsningen via Visma.net AutoPay. Beskrevet her   Eksisterende Visma AutoPay-avtaler (AutoPay3) og Dir.rem avtaler via Mastercard Payment Service (tidligere NETS) på gammelt format kan ikke benyttes i 2022   Ved avsluttning av avtalen om Nets Direkte Remittering så vil ikke det som ligger til forfall bli belastet konto.  Kunden vil få tilsendt avvisningsmeldinger fra Mastercard Payment Service for betalingene på e-post. Anbefalingen fra bank er at kunden ikke har noe til forfall når de går over til direkte bankintegrasjon  
Vis hele artikkelen
27-09-2021 13:27 (Sist oppdatert 23-11-2021)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 857 Visninger
Noen benytter fremdeles avtaler på Gammelt format i Visma.net AutoPay. Fra 31.12.21 vil det ikke lengre være mulig å remittere via disse. Anbefaler derfor at man endrer slike avtaler til Nytt format ( ISO20022) så snart som mulig.   Er du usikker på om din avtale er på Gammelt format ser du dette i avtaleoversikten i Visma.net AutoPay:     De ulike bankene har ulike prosedyrer for opprettelse av avtaler på Nytt format, beskrevet her Kontakt din bank vedrørende spørsmål til selve bankavtalen. Husk at både utbetalingsavtale og innbetalingsavtale må endres i bank.   Etter at ny bankavtale er på plass, må avtale på Gammelt format deaktiveres i Visma.net AutoPay og ny avtale settes opp. Viktig å velge korrekt bank ved oppsett.   For oversikt over alle avtaler i Visma.net AutoPay se her
Vis hele artikkelen
26-02-2021 08:09 (Sist oppdatert 12-11-2021)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 3325 Visninger
Ny visualisering av avtaler i Visma.net Autopay fra 11.november.  Aktiveres ved å trykke på tab til høyre: Avtaler for alle firma (må være Administrator for flere firma for å få dette valget)      Administrator ser alle avtaler bruker er Administrator for -uavhengig av firmanivå Gir en bedre oversikt og sorteringsmulighet for de som administrerer mange avtaler     Sortering på Beskrivelse, kontonummer, bank, firma og organisasjonsnummer Sortering også i kolonnene Ønsker man å kun se avtaler for en bestemt bank skriver man banknavn i søkefeltet, så kan man sortere på firmanavn alfabetisk ved å klikke på kolonne Firmanavn   Tips for å se avtaler på gammelt format: Skriv bank Evry (alle disse er på gammelt format), eller Bank: Nets og sorter i Format-kolonnen Også mulig å søke på Gammelt format og sortere i kolonnen Aktiv   Enda ikke mulig med eksport til Excel fra dette vinduet, dette vil komme etterhvert
Vis hele artikkelen
12-11-2021 08:10
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 900 Visninger
Dette brukertipset gir en oversikt over hvilke banker og banksentraler som støttes av visma.net AutoPay og hvordan du kommer i gang med hver enkelt.
Vis hele artikkelen
04-07-2017 09:19 (Sist oppdatert 12-10-2021)
 • 0 Svar
 • 3 liker
 • 34316 Visninger
Følgende banker i Norden er støttet. Banker merket med stjerne er under arbeid.   Sverige Danmark Finland Danske Bank Danske Bank Danske Bank   Nordea DNB Nordea SEB Nordea SEB Handelsbanken   DNB Swedbank   OP DNB   Crosskey banks :    - S-Pankki (old name:LähiTapiola)    - Ålandsbanken     Samlink banks    - SP (SaastoPankki)    - Aktia    - Handelsbanken    - POP banks         Er du ute etter bankavtaler i Norge, de finner du her:  Oversikt norske bankavtaler   * Støtte mot denne banken er under arbeid.
Vis hele artikkelen
18-12-2017 20:55 (Sist oppdatert 01-10-2021)
 • 5 Svar
 • 0 liker
 • 5981 Visninger
  Ønsker du å komme i gang med inn- og utbetalinger mot Mastercard Payment Services (tidligere NETS)?   Skal du opprette ny avtale med Mastercard Payment Services? Avtalen er tilgjengelig her. Guide for utfylling ligger også samme sted, samt i dette brukertipset. Mastercard Payment Services støtter ikke utenlandsremittering, leverer kun innenlands tjenester. Mastercard Payment Services kan benyttes mot alle banker som ikke kommuniserer direkte med Visma.net AutoPay.   Ønsker du å overføre eksisterende avtale til nytt format? Følg instrukser under: Vi anbefaler en clean cut, slik at alle utbetalinger er oppdatert og mottatt på den gamle avtalen, før ny avtale tas i bruk. Kunder som ønsker en overgang til nytt format hos Mastercard Payment Services kan gjøre dette ved å kontakte banken sin. Bankene har tilgang til et verktøy hvor denne jobben er mulig å utføre. Dersom banken ikke får det til, kan de kontakte Mastercard Payment Services som vil gjøre det for dem. Endringen hos bank vil bestå i å endre dataavsender og datamottaker fra 0011542 til 508042. Kunden må så deaktivere den gamle avtalen i AutoPay og opprette en ny, på nytt format: Merk at det ikke er behov for noen avtaleID på den nye avtalen - kontonummer er alt som trengs.   Eventuelle spørsmål vedrørende oppsettet av DirRem kan rettes til:   Telefon 915 04949 eller send e-post til kundetest på e-post: payment-test-no@nets.eu   Ellers kan generelle spørsmål rettes til kundeservice på telefon 915 04949 eller via e-post: payments-no@nets.eu
Vis hele artikkelen
15-12-2017 13:46 (Sist oppdatert 18-06-2021)
 • 3 Svar
 • 0 liker
 • 7873 Visninger
Dersom denne meldingen kommer opp ved godkjenning er det noe som er feil i oppsett på avtalen i Visma.net AutoPay     For de fleste med problemet skyldes dette bruk av mellomrom i feltet organisasjonsnr (kundenummer). Visma.net Autopay har for tiden problemer med behandling av filer med slike mellomrom       Ta bort mellomrom og Lagre   Oppdrag må godkjennes på nytt
Vis hele artikkelen
16-06-2021 08:24
 • 0 Svar
 • 3 liker
 • 1306 Visninger
Følgende Sparebanker tilbyr nå RegnskapsgodkjenteBetalinger via Visma.net Autopay for å unngå ettergodkjenning i nettbank (fom 01.12.2020)   Sparebank 1 SR-Bank Sparebank 1 Nord-Norge Sparebank 1 SMN (Midt-Norge) Sparebank 1 BV (Buskerud Vestfold) Sparebank 1 Gudbrandsdal Sparebank 1 Hallingdal Valdres Sparebank 1 Lom og Sjåk Sparebank 1 Modum Sparebank 1 Nordvest Sparebank 1 Ringerike Hadeland Sparebank 1 Søre Sunnmøre Sparebank 1 Telemark Sparebank 1 Østfold Akershus Sparebank 1 Østlandet Sparebank 1 Helgeland     Dette krever at avtalen i Visma.net Autopay er satt opp mot bank, og at den som godkjenner betalingsoppdrag i Visma.net AutoPay har fullmakt på konto til å utføre betaling. Fullmakt gis av administrator i nettbank. Etter at fullmakt er tildelt, må aktuell bruker logge inn én gang i nettbank bedrift for å bli registrert/legitimert i bankens systemer.   Om man ønsker Rgb, eller ettergodkjenning i nettbank, settes opp på avtalen i  Visma.net Autopay, i fanen Betalingsinformasjon. Fra og med 01.12.2020 vil egenskapen for Rgb settes som standard på alle avtaler for Sparebank 1-avtaler av Visma, ønskes ettergodkjenning må man inn på avtalen og sette på hake for dette.   For RgB settes boksen blank, for ettergodkjenning settes hake   Dersom man får avvisning grunnet manglende rettighet i bank, kan man sette på hake for ettergodkjenning i nettbank, slik at man får remittert fram til at korrekt fullmakt er på plass i bank.
Vis hele artikkelen
26-11-2020 09:56 (Sist oppdatert 01-06-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2504 Visninger
Rollene i Visma.net AutoPay er skapt for ulike jobbfunksjoner, der ansatte og ledere får tilgang til spesifikke funksjoner og gjennom disse kan utføre spesifikke handlinger inne i løsningen. Rollene forklarer hvilke handlinger som brukeren kan og ikke kan utføre. En bruker kan ha flere roller. Forklaring på standardrollene i Visma.net AutoPay finner du forklart under. For tilgang til AutoPayportalen må man ha brukernavn og passord + AutoPay-roller tildelt. Customer Administrator er den eneste som kan opprette brukere og tildele roller. Visma.net AutoPay roller  Accountant Administrator Approver Payroll Accountant Payroll Approver Uploader   Accountant Denne rollen har følgende rettigheter: Godkjenning - Kun kansellering av betalinger Oversikt/Betaling - Lese/skrive Oversikt/Nedlasting - Lese/skrive Avtaler- Lese Meldinger - Lese Administrator Denne rollen gis normalt til brukere som skal opprette nye avtaler i Visma.net AutoPay. Rollen har lese- og skriverettigheter til følgende funksjoner: Avtaler Firma/selskap Signeringsnøkler / Private nøkler Meldinger Approver Brukere med denne rollen kan godkjenne og kansellere betalinger. Rollen har følgende rettigheter: Godkjenne - Lese/skrive Oversikt/Betalinger - Lese/skrive Avtaler - Lese Meldinger - Lese/skrive Payroll Accountant Brukere med denne rollen har følgende rettigheter: Godkjenning: kan kun kansellere lønnsbetalinger Oversikt/Betalinger: Lese/skrive Oversikt/Nedlasting: Lese/skrive Oversikt/Opplasting: Lese/skrive Avtaler: Lese Meldinger: Lese Payroll Approver Brukere som har denne rollen kan godkjenne og kansellere lønnsutbetalinger. Rollen har følgende rettigheter: Godkjenning: Lese/skrive Oversikt/Betalinger: Lese/skrive Avtaler: Lese Meldinger: Lese/skrive Uploader Denne rollen er et krav for firmaer som krever 2-faktor-autentisering for å laste opp betalinger til Visma.net AutoPay. 2-faktor-autentisering betyr at opplasteren må signere med sin autentiseringskode for at betalingene skal bli lastet opp i løsningen. Rollen har følgende rettigheter: Laste opp og registrere betalinger i AutoPay
Vis hele artikkelen
28-06-2018 12:30 (Sist oppdatert 30-03-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 3349 Visninger
Kategorier