Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
av Tove Vannebo VISMA
                                      AutoPay 2FA øker sikkerheten i betalingshåndtering ved å kreve en ekstra sikkerhetsfaktor for opplasting og godkjenning av betalinger i AutoPay. Du kan nå begynne med Google Autentiseringskode i tillegg til tradisjonelt brukernavn og passord. Hvordan sette opp ditt firma og brukere.   Aktiver 2FA for et selskap.                           Gå til “Visma.net Admin”, velg “Companies”, finn ditt firma og rediger. Kryss av “aktiver to-trinns bekreftelse for Visma.net Autopay”   Aktiver 2 trinns verifisering for brukeren Klikk på brukeren din øverst til høyre på siden. Velg deretter knappen “Mine detaljer”                                                             Klikk på “Aktiver to-trinns bekreftelse” for brukeren din og følg punktene. Du må også laste ned appen “Google Autentisering” til smarttelefonen din under denne prosessen. Aktiver roller for brukeren   Det er to roller du må sette opp for å bruke 2FA i Autopay.    AutoPay Approver Du trenger denne rollen for å kunne godkjenne betalinger i Autopay. AutoPay Uploader Denne rollen er et krav for firmaer som krever 2-faktor-autentisering for å laste opp betalinger til visma.net Autopay. 2-faktor-autentisering betyr at opplasteren må signere med brukerens autentiseringskode for at betalingene skal bli lastet opp i løsningen. Rollen har følgende rettigheter: Kan signere og laste opp betalinger.    Innstillinger i bankavtale ser du i neste avsnitt.   Trykk på ? (spørsmålstegnet) oppe til høyre i Visma.net Admin for veiledning på hvordan du legger til brukere og roller.    Definere nivået på 2FA for din bankavtale.                   Gå til “Visma.net Autopay” og “Administrasjon” for å finne oversikten over din nåværende bankavtale(r). Velg den/de du vil sette opp og klikk på blyanten for å redigere.                                              Gå til fane “Legg til betalingsinformasjon”. Det er to innstillinger du kan endre for 2FA:   To-faktor autentisering Her har du tre alternativer: Kun ved godkjenning - kun godkjenneren bruker 2FA. Bare ved nedlasting - Kun den som sender betalinger fra ERP bruker 2FA. Både under nedlasting og godkjenning.    Antall godkjennere. Hvor mange godkjennere ønsker du i Autopay (ikke tell antall med rolle Autopay Uploader)? Vær oppmerksom på at sammen med 2FA vil du nå kunne velge null godkjennere i Autopay og godkjenner bare ved nedlasting (vær oppmerksom på at du med dette valget ikke vil se noen advarsler Autopay gir om betalingene dine) Bruke 2FA med AutoPay                                       Du vil etter dette bli bedt om å skrive inn brukernavnet og passordet + Google autentiseringskode fra smarttelefonen din for å laste opp og godkjenne betalinger i Visma.net Autopay.  Du kan velge å lagre e-post og passord i nettleseren din, men du må alltid skrive inn Google Autentiseringskode (vi anbefaler også at du ikke lagrer passordet i din nettleser)
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tove Vannebo VISMA ‎09-07-2019 14:09
  Rollene i Visma.net AutoPay er skapt for ulike jobbfunksjoner, der ansatte og ledere får tilgang til spesifikke funksjoner og gjennom disse kan utføre spesifikke handlinger inne i løsningen. Rollene forklarer hvilke handlinger som brukeren kan og ikke kan utføre. En bruker kan ha flere roller. Forklaring på standardrollene i Visma.net AutoPay finner du forklart under. For tilgang til AutoPayportalen må man ha brukernavn og passord + AutoPay-roller tildelt. Customer Administrator er den eneste som kan opprette brukere og tildele roller. Visma.net AutoPay roller  Administrator - Kan opprette og endre bankavtaler, har tilgang til signeringsnøkkel etc Approver - Kan godkjenne og kansellere betalinger Payroll Access - Kan se lønnsutbetalinger Accountant - Kun mulighet til å se betalinger   Administrator Denne rollen gis normalt til brukere som skal opprette nye avtaler i Visma.net AutoPay. Rollen har rettigheter til å se og opprette følgende: Bankavtaler Firmaer Signeringsnøkler Meldinger Approver Brukere med denne rollen kan godkjenne og kansellere betalingsoppdrag. Rollen har følgende rettigheter: Godkjenne - Se/opprette Oversikt - Betalinger - Se/opprette Bankavtaler - Kan kun se Meldinger - Se/opprette Payroll Access Kun denne rollen har rettigheter til å se lønnsoppdrag og lønnstransaksjoner. En bruker som kun har denne rollen har ikke direkte tilgang til Visma.net AutoPayløsningen. Dersom den er kombinert med en av de andre rollene vil brukeren ha tilgang til de respektive funksjonene i Visma.net AutoPay. Rollen har følgende rettigheter: Tilgang til lønnsutbetalinger i faner Godkjenning og Oversikt - Betalinger dersom brukeren har enten en Accountant eller Approver-rolle. Kan godkjenne lønnsutbetalinger dersom brukeren har en Approver-rolle. Accountant Denne rollen har følgende rettigheter: Godkjenne - Kun kansellering av betalinger Oversikt - Betalinger - Se/opprette Oversikt - Banknedlastinger - Se/opprette Oversikt - Bankopplastinger- Kan kun se Meldinger  - Kan kun se Uploader Denne rollen er et krav for firmaer som krever 2-faktor-autentisering for å laste opp betalinger til Visma.net AutoPay. 2-faktor-autentisering betyr at opplasteren må signere med brukerens autentiseringskode for at betalingene skal bli lastet opp i løsningen. Rollen har følgende rettigheter: Kan signere og laste opp betalinger
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Klara Vatten VISMA ‎02-07-2019 09:29
  Ved remittering i ISO-format kan en transaksjon eller et oppdrag avvises av bank av ulike årsaker.  Når du bruker Visma.net AutoPay skal du ved avvisning motta en epost som forklarer hva som er avvist og hvorfor bank har avvist den, ofte representert ved en feilkode.   En avvisningsepost kan eksempelvis se slik ut:   Avvisningsforklaring vil også være synlig i AutoPayportalen på aktuell transaksjon.  Kode og tekst på avvisningsmeldingene er ren videreformidling på avvisning fra bank, og disse meldingene er som regel i henhold til ISO20022/SEPA-standarden . Denne standarden har et sett med avvisningskoder, og noen av disse er gjengitt under:   AC02| ISO Invalid Debtor Account Number (Ved avvisning fra Nordea: belastningskonto i fila er ikke knyttet opp mot SignerID i fila. Denne må legges til av kundeansvarlig i Nordea) AC03| ISO Invalid Creditor Account NumberAM11| ISO Invalid Transaction Currency AC03| feil ved mottakers kontonummer AM09| ISO Wrong Amount AG01| BBS format og ikke ISO er registrert på avtalen hos bank. Kontakt bank og be de ettergå oppsett.   NARR| her kan det være mange ulike tekster: NARR| CAP Invalid Agreement Identification - sjekke med bank om riktig CCM AvtaleID er oppgitt NARR| CAP Amount is not present or cannot be zero NARR| CAP Credit account number must be stated as IBAN ​NARR| Creditor Account requires OCR/StructuredCreditorReference - ligger det KID på transaksjonen, få evt sjekket i XML, og kontakt bank dersom KID er med i fila som går til bank ​NARR| CAP Credit account number must be stated as IBAN   BE04| ISO Missing Creditor Address RR09| Invalid structured customer reference – feil i KID eller kontonummer   RR07| ISO Remittance Information Invalid RR07| Error in sub-specifications RR07| ISO Remittance information structure does not comply with rules for payment type; Forklaring: Kunde sender inn strukturert betaling med mer enn 25 fakturaer (faktura og kreditnota) til samme mottaker.   RC10| ISO Invalid Creditor Clearing System Member Identifier RC07| ISO Invalid Creditor Bank Identifier   DT05| Invalid Cut Off Date DT06| ISO Execution Date has been modified in order for transaction to be processed   Ytterligere beskrivelser av feilkoder (SEPA): https://www.iso20022.org/standardsrepository/public/wqt/Description/mx/dico/codesets/_YsS_xdp-Ed-ak6NoX_4Aeg_-819075130 http://www.sepaforcorporates.com/sepa-implementation/reason-codes-r-transactions-r-messages/     Nordea, beskrivelser på avvisningstekster:    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Klara Vatten VISMA ‎02-07-2019 09:28
  Hvis man opplever at innbetalinger har kommet inn i Autopayportalen, men at disse ikke blir lastet ned til Visma Business bør følgende punkter under sjekkes før du kontakter din partner: Har dere nylig satt opp et nytt firma på AutoPay i Visma.net nylig hvor signeringsnøklene IKKE er lagt inn i Visma Business? Vi har sett at dette kan forårsake at synkronisering stopper opp. Sjekk at kontonummer i Visma Business er identisk med kontonummer satt opp i avtalen i Visma.net. KID-definisjon må være registrert i Factoring-tabellen i Visma Business. Hvis IBAN nummer er definert i AutoPay-avtalen må denne også være definert i Factoring-tabellen. Sjekk at det ikke finnes demoklienter eller lignende med samme organisasjonsnummer registrert. Last ned innbetalingene manuelt en gang (For manuell nedlasting av innbetalinger må dette først gjøres i Visma.net AutoPay og så i Visma Business.)   Hjelper ingen av disse tiltakene anbefaler vi at du kontakter din Visma-partner for videre feilsøk.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Klara Vatten VISMA ‎02-07-2019 09:28
Spørsmål: Hva betyr denne feilmeldingen i Visma.net AutoPay?  NARR - KSPS480E Kundeidentifikasjonen er ikke modulusriktig     Svar:  Det betyr at det er noe galt med KID nummeret - så det avvises derfor av bank/mottaker. Dere må  dobbeltsjekke KID, og om så kontakte leverandør for å varsle om feil KID nummer.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Klara Vatten VISMA ‎02-07-2019 09:28
Spørsmål  Får avvist en betaling med beskjed om at KID er ugyldig eller mangler. Har brukt det KID nr som står på leverandørens faktura. Hva gjør jeg for å få betalingen godkjent?   Svar: Det første man bør gjøre, er å sjekke bankkontonummeret som er lagt inn på leverandøren mot det som står på fakturaen. Det kan også gi en slik feilmelding. En annen ting er at leverandøren ikke har satt opp en avtale med sin bank om at de vil bruke KID på sine fakturaer. Dette er en feil som går igjen, og selv om man kontakter leverandøren og får beskjed om at KID er riktig, så kan det likevel mangle avtale i bank, fordi vedkommende ikke vet at det må til. Når dere har sjekket at bankkontonummeret er korrekt iht. faktura, så kan dere prøve å å slette KID-nummeret på denne fakturaen i Visma og betale på nytt uten KID, noe som ofte går helt fint. En annen feil kan være at det både er en faktura og en kreditnota som skal betales, og at KID mangler på kreditnota. Da må det rettes.   PS: Dette brukertipset kom fra Anne-Heidi B. Hope som er kunde av oss, og vi synes tipset var så bra at vi ville legge dette ut. Oppfordrer alle våre kunder til å komme med innspill, det er verdifullt for både oss og dere som kunder :-)   Hilsen oss i Visma Software  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Klara Vatten VISMA ‎02-07-2019 09:27
Spørsmål:  Når betaling er sendt til banken, men ikke er mottatt, kan en da sende på nytt?  Står i status som ny, og sendt til bank..     Svar:  Er status at fila er sendt til bank, må den ikke sendes på nytt før vi får avklart hva som er skjedd med fila. Sendes den på nytt kan den bli dobbeltbetalt. Hvis  det er dagens dato må dere avvente litt, er det tidligere må dere melde sak til partner.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Klara Vatten VISMA ‎02-07-2019 09:27
Får du opp en feilmelding som sier at du må angi signeringsnøkkel? Her forteller vi deg hvordan du kan løse den.   Feilmeldingen ser gjerne slik ut:  “Signeringsnøkkel må angis i bedriftsopplysning”   Denne nøkkelen kan du enkelt hente ut ved å: Gå inn på AutoPay i Visma Connect Trykk på fanen “Administrasjon” Velg fanen “Firma” Du kan nå kopiere signeringsnøkkelen som vist i den røde ringen til høyre på bildet under: Signeringsnøkkelen ser du i den røde sirkelen til høyre i bildet Hvor skal nøkkelen legges inn? Signeringsnøkkelen må legges inn i dit ERP-system. Hvor dette gjøres, varierer mellom de ulike systemene. Dersom du er usikker på hva du skal gjøre, står våre supportavdelinger klare for å hjelpe deg.   Bruker du Visma.net ERP? Kontakt Visma.net ERP support på denne siden.   Bruker du Visma Business eller Visma Global? Da er det din Visma-leverandør som kan bistå deg. På denne siden finner du oversikt over kontaktinformasjonen til våre partnere.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Klara Vatten VISMA ‎02-07-2019 09:26
Spørsmål: Jeg får melding om at innbetalinger ikke blir innlest/overført til ERP systemet. Hva gjør man?   Svar: Du må kontakte ERP-support hos din Visma-partner.   
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Klara Vatten VISMA ‎02-07-2019 09:26
Spørsmål: Får feilmelding ved lagring, om at IBAN og nøkkel eksisterer fra før     Svar: Dette betyr at gammel avtale ennå ikke er deaktivert. Denne må deaktiveres først, og dere kan få hjelp med dette via deres Visma-partner. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Klara Vatten VISMA ‎02-07-2019 09:26
Spørsmål: Vi har problemer med at regnskapsbunter ikke blir opprettet for returfilene. Hva gjør man?     Svar: Her må deres Visma-partner bistå dere. Kontakt kundesenteret@visma.com hvis dere trenger kontaktinformasjon til deres partner. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Klara Vatten VISMA ‎02-07-2019 09:25
Spørsmål: Hva betyr denne feilmeldingen i Visma.net AutoPay? NARR - K0372 Error in Beneficiary of the payment     Svar: Det kan være noe feil med mottakers kontonummer, her må dere ta kontakt med bank.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Klara Vatten VISMA ‎02-07-2019 09:25
Spørsmål: Hva betyr denne feilmeldningen:   RR07 - Single structured remittance must be present for AdditionalRemittanceInformation.    Svar: Der e har mest sannsynlig benyttet både kid og varslingsfelt når dere remitterer kreditnota.  Om det ikke er dette må dere kontakte  deres Visma-partner.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Klara Vatten VISMA ‎02-07-2019 09:25
Spørsmål Betaling ble avvist med beskjed fra banken om at betaling har ugyldig KID? Må den legges tilbake i Visma Business for å lage ny bunt til betaling? Svar Status oppdateres i visma.net autopay og synkroniseres tilbake til ERP, dette gjelder for alle,  unntatt avtaler satt opp mot Nets gammelt format. Betalingslinjen må korrigeres til korrekt kid, før ny remittering. Dersom Nets gammelt format benyttes, må status endres manuelt .    Anbefaler alle som benytter Nets gammelt format til å endre til Nets I SO. https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-net-AutoPay/Veiledning-for-utfylling-Nets-avtale-i-ISO-format/ta-p/118731   Vi har flere forslag i forbindelse med ugyldig KID/avvisning fra bank, de kan du lese om her og her.     Hilsen oss i Visma Software
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Klara Vatten VISMA ‎02-07-2019 09:25
Spøsmål: Har fått en retur fra banken hvor det er et feil kid-nr. på en betaling. Hvordan får jeg rettet og remittert på nytt?     Svar: Dere må korrigere KID, og lage et nytt betalingsforslag i ERP. Hvis dette ikke fungerer, følg prosedyrene som er beskrevet her: https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-net-AutoPay/Avvist-betaling-av-bank-beskjed-om-at-KID-er-ugyldig-eller/ta-p/225350
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Klara Vatten VISMA ‎02-07-2019 09:24
Spørsmål:  Vi får følgende feilmelding fra banken: Vi ønsker å informere deg om at en betalingstransaksjon som du har sendt til banken avvises med følgende svar:   BE06 - ; Forklaring: Angitt sluttkunde er ukjent for tilhørende National Bankkode eller finnes ikke lenger i deres register.    Svar:   I visma.net  - sjekk at det er samsvar mellom valgte bank og at den bankavtalen som er skrevet, er kundenummer registrert i henhold til det som står på avtalen. Dersom dette er korrekt må bank kontrollere at avtalen er registrert med korrekt org.nr samt at avtalen er aktivert i bank.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Silje Marie Estil VISMA ‎26-06-2019 10:11
Spørsmål Opplastet lønnsfil til Visma.net Autopay er ikke synlig i Autopay Svar Her må man kontrollere at de som skal se og godkjenne lønnsfil har blitt tildelt korrekte roller i Admin; Payroll Access og Approver   https://community.visma.com/ t5/Brukertips-i-Visma-net- AutoPay/Beskrivelse-av-Visma- net-AutoPay-roller/ta-p/151897      Minner om at ved endring av roller på bruker må man logge ut og inn i   visma.net   for å aktivere endringer
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎20-06-2019 09:00
Dette brukertipset gir en oversikt over hvilke banker og banksentraler som støttes av visma.net AutoPay og hvordan du kommer i gang med hver enkelt.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Silje Marie Estil VISMA ‎04-06-2019 13:17
Spørsmål: Ved innbetalinger via AutoPay med mange innbetalinger, er referansenummer feltet for lite slik at ikke alle fakturanummerne vises. Hvordan løse dette?   Svar: Her må man endre innstillingene i ERP systemet. Kontakt din partner for bistand.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Silje Marie Estil VISMA ‎04-06-2019 13:10
Spørsmål: Autopay henter inn alle innbetalingene (også terminalinnbetalinger/salg på bankkort), men ønsker jo bare OCR innbetalingen. Hvordan kan dette endres?    Svar: Det desverre ikke mulig å velge bort bankkorttranser.    
Vis hele artikkelen
Nyttige lenker
Påloggede brukere (123)