cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Hvordan endre et fravær? ("låse opp")

03-01-2016 18:07 (Updated 25-05-2020)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 1889 Views

Skal du endre (eller slette) fravær som er registrert i Visma.net Calendar og er overført til Visma Lønn må du låse opp fraværet i Visma Lønn før du får endret fraværet i Visma.net Calendar.

Lås opp fravær

For å låse opp fravær gjør du følgende

Trykk på knappen "Visma.net Import" på høyre hurtigmeny eller under "Rutiner / Registrering / Visma.net".

 1. Velg knappen "Lås opp fravær"
 2. Søker frem ansatt som du skal du endre på (ansatt nr eller ansatt navn)
 3. Du får frem en liste med låste fraværstilfeller (se skjermbilde nederst)
 4. Velg ikonet på de(n) fraværstransaksjonen som du skal endre (evt slette) i Visma.net Calendar
 5. Fraværet du har valgt vil flyttes til "Fraværstilfeller til opplåsning"(tabellen under)
 6. Velg knappen "Lås opp", og Visma Lønn låser opp fraværet i Visma.net Calendar
 7. Den ansatte (eller du) kan nå endre fraværet som er registrert i Visma.net Calendar.
  Dersom fraværskoden som er benyttet i Visma.net Calendar har på haken for "Anse som fraværssøknad" så kan fraværet kun endres / slettes av en leder eller administrator.
 8. Har du endret på fravær som må godkjennes (for eksempel ferie) må dette godkjennes på nytt før du får lest inn fraværet til Visma Lønn. 
 9. Neste gang du leser inn fravær fra Calendar vil Visma Lønn være oppdatert

Calendar.PNG

Community julekalender 2020
Featured Article