Mine områder
Hjelp

Utrangere driftsmiddel

13-04-2016 19:03 (Sist oppdatert 12-09-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 3397 Visninger

Trykk her for å gå til oversiktsartikkel om driftsmidler.

 

Utrangering av driftsmidler vil si at man beslutter seg for at et brukbart materiell eller bygninger skal tas ut av drift fordi de ikke lenger er egnet til sitt opprinnelige formål, eller på grunn av endret behov. Ved salg av et driftsmiddel bruker man prosedyren utrangere driftsmiddel ved å bruke metoden Salg. Denne artikkelen forklare hvordan dette utføres i Visma.net ERP.

 

For å se hvilke Utrangeringsmetoder som ligger i systemet går du til Meny -> Flere valg -> Driftsmidler -> Vis hele menyen -> Utrangeringsmetoder

 

AndersAngelhus_1-1662978526108.png

 

På utrangeringsmetodene bestemmer du hvilken salgskonto og kostnadsbærer utrangeringen skal føres mot. Her kan du opprette nye metoder ved å trykke på + knappen.

 

Utrangering av driftsmiddel:

Det finnes 2 måter å kjøre utrangeringen på. Den ene måten er ved å gå inn på selve driftsmiddelet, velge Behandlinger og Utrangere

 

AndersAngelhus_2-1662978819132.png

 

Den andre måten å utrangere driftsmidler på, er ved å gå til Meny -> Flere valg -> Driftsmidler -> Vis hele menyen -> Utranger driftsmidler

 

AndersAngelhus_3-1662980094215.png

 

I dette tilfellet har vi solgt en kopimaskin for 20 000,-. 

Marker driftsmidlet du ønsker å utrangere.

I feltet Utrangeringsmetode, velg utrangeringsmetode 01 - Salg.

I feltet Tot. utrangeringsbeløp, fyll inn salgssum.

Ved å huke av for Avskriv før utrangering vil systemet avskrive eventuelle uavskrevede perioder før det beregnes gevinst eller tap.

For å fullføre utrangeringen trykker du på Behandle.

 

AndersAngelhus_4-1662980550401.png

 

Ved å se på avskrivningshistorikken til driftsmiddelet ser vi en avskrivning på 8 000,-. 1 000,- av disse utgjør normal avskrivning for denne perioden, mens de resterende 7 000,- blir i dette tilfellet ført som en utgift på konto 7800 - Tap ved avgang anleggsmidler.

 

Har du gjort noe feil kan du enkelt reversere utrangeringen ved å trykke på Behandlinger og Tilbakeføring av utrangering:

 

AndersAngelhus_5-1662981038951.png

Bidragsytere
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"