Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma.net ERP

Sorter etter:
I vår kunnskapssenter har vi revidert denne artikkelen, og vi anbefaler at du heller ser på denne linken, som er vårt forslag for hvordan du kan føre faktura på mva for inkassotjenester.   I dette brukertipset viser vi hvordan du kan føre en faktura på mva for inkassotjenester.      1.Oppretter en inngående faktura hvor kostnaden for inkassotjenesten registreres med avgiftskode 1 og ønsket konto: 2.Gå inn på fliken for Avgiftsdetaljer:  3. Endre avgiftspliktig beløp og avgiftsbeløp jfr faktura:     4.Lagre faktura og faktura vises med informasjonen lagt til i Avgiftsdetaljer:   5.Avgifter totalt og utestående beløp stemmer med oppstillingen på faktura. 6.Oppdater faktura og sjekk regnskapsbunt:  7.Skyldig Lindorff  2361,44 jfr. faktura     Inkassotjeneste 41,15 jfr. faktura     Inngående mva 2320,29 jfr. Faktura   8.Klargjør avgiftsrapport og finner tallene på rett plass:  
Vis hele artikkelen
11-08-2021 14:11 (Sist oppdatert 14-03-2024)
 • 1 Svar
 • 1 liker
 • 1847 Visninger
På bakgrunn av tilbakemeldinger fra kunder og partnere, har vi lagt til en ny skjulefunksjon i Innboks for utgiftsbildet i Visma.net ERP. Nå kan du skjule alle utlegg som er merket som "Feil" og som ikke lar seg viderebehandle. For å gjøre dette går du til utlegg som er merket som "Feil", markerer utleggene du vil skjule, og klikker på "Skjul/Vis"-knappen. Nå blir utlegget flyttet til "Skjult" seksjon.  Det er også mulig å flytte skjulte utlegg tilbake til "Feil". For å gjøre det, markerer du skjulte utlegg og trykker på "Skjul/Vis" knappen.  Husk at skjulte utlegg må opprettes manuelt i "Utlegg" skjermbildet. 
Vis hele artikkelen
13-03-2024 14:33 (Sist oppdatert 13-03-2024)
 • 2 Svar
 • 0 liker
 • 435 Visninger
I rutinen Behandle betalinger har du mulighet for å følge statusen på den enkelte betalingen. Du finner status under fanen Betalingsstatus  i kolonnen Betalingsstatus.    I noen tilfeller kan en betaling være betalt i bank, mens selve betalingen ikke har fått status betalt i Visma.net ERP. Da vil betalingen vises med status Ufullstendig i Betalingsstatus.   Du har mulighet for å filtrere ut de betalingene dette gjelder. Velg da Vis bare ufullstendige betalinger som vist i skjermbildet under.   Ta gjerne kontakt med din partner hvis dere opplever ufullstendige betalinger som beskrevet her.
Vis hele artikkelen
13-02-2024 13:00 (Sist oppdatert 14-02-2024)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 450 Visninger
Har du bokført en inngående/utgående faktura med en periodiseringsnøkkel, og senere funnet ut at denne av en eller annen grunn allikevel ikke skal periodiseres? Fakturaen har du reversert, og du ønsker å slette periodiseringen?   Det er ikke mulig å slette en periodisering. Men, ved å følge denne veiledningen vil du kunne få bokført fakturaen i sin helhet på en periode, uten å måtte kjøre periodiseringer for hver periode framover, for så å reversere disse.   1. Gå til Kjør periodisering (DR501000) 2. Klikk deg inn på tidsplannummeret til periodiseringen du ønsker å korrigere Her ser vi at den i utgangspunktet skal periodiseres over 6 perioder.   3. Under Transaksjoner, på Trans.nr. 1, endre beløpet i Beløpskolonnen til å være fakturalinjens totalbeløp, i dette tilfellet 120 000,-. 4. Marker deretter de andre linjene, og fjern de ved å trykke på X-tegnet. 5. Lagre periodiseringsplanen 6. Gå tilbake til Kjør periodisering (DR501000), og se at Bruttobeløp nå har endret seg til totalbeløpet fra fakturalinjen som opprinnelig skulle periodiseres. 7. Marker sjekkboksen til linjen som skal behandles, og klikk Behandle.   Denne behandlingen oppretter en hovedboksbunt, som i dette tilfeller flytter totalbeløpet fra periodiseringskontoen til kostnadskontoen: Dersom opprinnelig faktura er reversert og lukket mot en kreditnota, vil hovedboksbunten ovenfor være overflødig, og denne må da reverseres. Resultatet etter dette skal være ingen endring i hovedbok, med en periodiseringsplan mindre å kjøre.
Vis hele artikkelen
12-02-2024 10:39
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 290 Visninger
Flere og flere mottakere krever at vedlegg og faktura.pdf er slått sammen i en fil når de mottar fakturaer via e-post. Dette støtter vi nå i Visma.net Autoinvoice.  Innstillingen finner du i Autoinvoice som du åpner fra Visma Home. Merk at du må ha rollen Autoinvoice administrator for å få tilgang til innstillingen.    Klikk på Innstillinger - Fakturainnstillinger - Fakturaforsendelse og så fanen Via e-post Her kan du huke av for Send med sammenslåtte PDFer , og så klikke Lagre   Det er et par ting det er verdt å merke seg:    Dersom den totale størrelsen på vedleggene er mer enn 5 MB, så vil de ikke bli slått sammen, og mottaker må laste ned vedleggene via en lenke i e-posten slik som tidligere. Vi kan ikke garantere at det er mulig å slå sammen alle pdf-vedlegg. Hvis vedleggene er generert i ulike PDF-versjoner så kan dette forårsake problemer.
Vis hele artikkelen
09-02-2024 13:04
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 465 Visninger
Skal man returnere vare(r) til leverandør mot kreditnota kan man gjøre som beskrevet her.
Vis hele artikkelen
25-06-2019 13:31 (Sist oppdatert 05-02-2024)
 • 4 Svar
 • 2 liker
 • 6230 Visninger
OBS! I forbindelse med lansering av versjon 9.78 er denne funksjonaliteten fjernet. Den er erstattet av en ny funksjon, som du kan lese mer om her. Merk også at vi opplever problemer for enkelte kunder, hvor det kommer et varsel om at betalingsinfoen må valideres. Du kan lese mer om dette, samt om workaround her.   I versjon 8.25 har vi forbedret valideringen av leverandørens bankkonto. Dette gjøres for å øke sikkerheten ved utbetalinger.  Når du oppretter en leverandør og registerer betalingsinformasjon, vil det automatisk bli kjørt en validering via Autopay. Dette er i første omgang implementert for Finland, Sverige, Norge og Danmark. Det er planlagt støtte for flere land i fremtiden.  I skjermbildet Valider betalingsinformasjon for leverandør (AP50950S) listes alle leverandører som enten har ugyldig bankkonto eller som ikke har blitt validert, og du kan velge Regenerer alle for å validere alle i listen.   Etter oppgradering til versjon 8.25 vil alle bankkontoer ha status som at de ikke er validert. Det vil si at du må validere bankkonto på alle dine leverandører. Det vil ta noen minutter, men det vil også gi deg en sikkerhet om at du betaler til riktig kontonummer. Slik går du frem:   Gå til Valider betalingsinformasjon for leverandør (AP50950S) Klikk Regenerer alle Systemet sjekker da informasjonen opp i mot Autopay validator. Hvis bankkonto er ugyldig så vil valideringen feile, og du kan korrigere bankkonto på leverandøren.
Vis hele artikkelen
16-09-2020 12:43 (Sist oppdatert 24-01-2024)
 • 8 Svar
 • 3 liker
 • 7635 Visninger
I versjon 9.78 (23. januar 2023) har vi lansert en ny funksjon som fungerer som et sikkerhetstiltak for urettmessig endring av bankdetaljer på leverandørene dine. Den nye funksjonen krever at betalingsdetaljer godkjennes av en annen bruker, enten det er opprettelse av nye leverandører, eller endring av eksisterende.   For å aktivere funksjonen kan du gå til Aktiver/deaktiver funksjoner (CS100000). Trykk på Endre, merk av haken for Prinsippet om fire øyne bankdetaljer. Deretter trykker du Aktiver. Merk at du må ha rollen Financial Administrator for å få tilgang til å aktivere dette.   Ved opprettelse av en ny leverandør vil du få en advarsel i feltet for Betalingsinstruksjoner som sier "Kontoen er ikke godkjent ennå. Godkjenn." Denne advarselen vil du også se dersom du endrer betalingsinstruksjonene på allerede opprettede leverandører.     Godkjenning av betalingsinstruksjoner kan du gjøre i skjermbilde Godkjenn betalingsinformasjon for leverandør (AP50950S).   Dersom det er du som har gjort en endring på betalingsinstruksjonene for en leverandør vil du ikke ha muligheten til å godkjenne dette, da det må gjøres av en annen bruker. Dette vil du isåfall få beskjed om ved å holde musepekeren over advarselen i kolonnen leverandørnr: "Du har ikke tillatelse til å godkjenne bankinformasjon for denne leverandøren." I dette tilfellet kan en annen bruker godkjenne betalingsinformasjonen. Den andre brukeren kan gjøre dette ved å markere de linjene som skal godkjennes, og trykk Godkjenn. Eventuelt kan du trykke Godkjenn alle for å godkjenne alle linjene. Det kreves ingen spesielle roller ut over Financial User for å godkjenne betalingsinformasjon.   Dersom du oppretter eller oppdaterer betalingsinformasjonen til en leverandør fra Fakturainnboks (AP50604S) vil en annen bruker fortsatt måtte godkjenne betalingsinformasjonen før fakturaen kan behandles i Behandle betalinger (AP50301S). Fakturagodkjenningsprosessen påvirkes ikke av at betalingsinformasjonen eventuelt ikke er godkjent.   NB! Dette innebærer ikke en sjekk eller validering av om betalingsinstruksjonene er gyldige. Dersom du ønsker dette kan det gjøres gjennom AutoPay Detect, som blant annet sjekker betalingsinstruksjoner opp mot Brønnøysundregisteret, KAR-registeret og Trygg Handels svareliste. For mer informasjon om AutoPay Detect, se her.
Vis hele artikkelen
24-01-2024 15:24
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 1034 Visninger
I tilfeller der det oppstår feil i dokumentlagringstjenesten (Document Storage) , så kan dette medføre at du  mottar fakturaer i Fakturainnboks (AP50604S) uten vedlegg.   Fakturaer der problemet har oppstått finner du som vanlig i status Ny eller Blokkert, og du får en advarsel om at det var har oppstått problem med import av vedlegg. I disse tilfellene kan du hente inn vedleggene på nytt, og slik går du fram:   Åpne Fakturainnboks og  velg status Feil ved vedlegg  Du får da opp en liste over alle fakturaer der det har vært problem med import av vedlegg. Marker en post og velg Rett opp vedlegg eller klikk Rett opp alle vedlegg for å behandle alle postene.  Systemet vi da forsøke å hente vedleggene på nytt. Merk! Dersom du har flere firmaer (multi-branch) så er det kun mulig å rette opp vedlegg på det firmaet som du jobber i. Det vil si at du må åpne aktuelt firma før du velger Rett opp vedlegg.   Hvordan vite om det er problemer med dokumentlagringstjenesten (Document Storage) ? Document Storage blir benyttet av flere Visma systemer, og dersom det oppstår problemer så vil du i de fleste tilfeller se dette på status siden. Her er et eksempel  
Vis hele artikkelen
04-05-2021 07:55 (Sist oppdatert 23-01-2024)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1523 Visninger
I forbindelse med ny mva-oppgave fra 2017 skal innførsels-mva registreres på skattemeldingen til aktuelt termin. Dette bør registreres som vist i denne artikkelen. 
Vis hele artikkelen
08-02-2017 18:06 (Sist oppdatert 22-01-2024)
 • 11 Svar
 • 1 liker
 • 19503 Visninger
Valget Tillat negativt mengde på Vareprofiler er ikke ment for daglig bruk. Funksjonen finnes for å kunne løse spesielle situasjoner eller feil ved å midlertidig aktiveres. Bruk av negativt lager på generell basis er ikke dekket av support.
Vis hele artikkelen
18-01-2024 15:01 (Sist oppdatert 18-01-2024)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 326 Visninger
Dette brukertipset tar deg gjennom alt du trenger å vite om vareopptelling i Visma.net ERP. Under finner du en innholdsfortegnelse du kan klikke på for rask tilgang til det temaet du ønsker å lære mer om. Dersom noe er uklart eller du har noen tilleggspørsmål ber vi deg vennligst om å kommentere på brukertipset så skal vi kunne hjelpe deg med alt du lurer på.          Regenerer Lagersaldo Før man begynner med varetelling anbefaler vi å gå til regenerer lagersaldo (skjermbilde IN505000), velge lagersted og huke av for “Gjenoppbygg varehistorikk og “planlegg restordrer på nytt”.   Gjenoppbygg varehistorikk: Betyr at systemet benytter all historikk tilgjengelig for å prosessere lagersaldo basert på åpne, avsluttede og eventuelt slettede lagerdokumenter.    Planlegg restordre på nytt: Her revurderer systemet alle salgsordre med status “restordre” og benytter eventuell ny tilgjengelig data for å oppdatere disse.    Grunnen til at vi anbefaler å regenerere lagersaldo før man gjør en vareopptelling, er for å påse at man starter vareopptellingen med riktig lagerdata.    Regenerering av lagersaldo er også en nyttig funksjonalitet å bruke dersom man opplever problemer ved justeringer eller lageroverføringer. Greit tips å ta med seg.    Her kan man enten oppdatere alle varer eller kun et utvalg hvis ønskelig.  Merk at dersom man tar seg av hele lageret burde regenereringen foregå mens ingen andre jobber i systemet. Merk også at en behandling av alle varer kan ta litt tid, dette kommer an på hvor store varekartotek man jobber med. Ved store varekartotek kan en søndagskveld være et ypperlig tidspunkt for regenerering av lagersaldo.   Innstillinger tilknyttet vareopptelling Den første innstillingen man må påse at er påskrudd før man går igang med vareopptelling er Avansert vareopptelling, den finner man under avansert logistikk ved å gå til meny->system->lisensiering-> aktiver / dekativer funksjoner. (se bilde)     Vi anbefaler på det sterkeste å aktivere innstillingen frys lageret når vareopptelling pågår. Når varetellingen da er i gang og har status “telling pågår” får du ikke gjort noen transaksjoner eller oppdatert noen varemottak. Denne innstillingen finner du under lagersteder. Merk at denne haken ikke er på som standard så her kan det være lurt å påse at haken er på i lagerstedene i klienten.   Man har mulighet til å opprette innkjøpsordre og lagre varemottak, men du får ikke oppdatert. Grunnen til at vi anbefaler å bruke denne innstillingen er rett og slett for å unngå doble føringer og at man faktisk får riktige verdier når man registrerer det lageret man faktisk har.    Den siste innstillingen vi må nevne når det kommer til vareopptelling er oppdater hovedbok som du finner du under Posteringsinnstillinger  i Lagerinnstillinger.    Ved normal bruk av Visma.net ERP er det vanlig at denne innstillingen er på. Situasjoner hvor denne innstillingen er skrudd av er som oftest ved oppstart når man importerer det første varelageret og regnskapssaldo. Når denne innstillingen er aktivert vil det ved vareopptelling og lagermottak opprettes hovedboksposteringer fra lagermodulen. Det kan altså by på noen utfordringer og mye ekstra jobb dersom denne innstillingen er skrudd av. De aller fleste har derfor adgangsregulert innstillingen slik at kun systemadministrator har tilgang til å gjøre endringer her.    Vareopptellingstyper Før man iverksetter en vareopptelling må man først opprette en vareopptellingstype. Dette gjør man i skjermbilde IN2089PL, trykker på + og fyller ut typenr, beskrivelse og genereringsmetode.     Typenr: Dette feltet er egentlig kun et navn du kan gi vareopptellingstypen for å kunne differansiere mellom de forskjellige typene du oppretter. Her kan du også bruke forstørrelsesglasset for å hente frem tidligere opprettede vareopptellingstyper.   Beskrivelse: kanskje litt selvforklarende, dette er altså en beskrivelse av vareopptellingstypen.    Genereringsmetode: Dette feltet referer til hvilken metode som skal brukes til å generere listen over lagervarer for vareopptellingen. Her kan du velge mellom   Hele fysisk lager - Inkluderer alle varer tilgjengelig på det spesifiserte lagerstedet. Per vare - Kun utvalgte varer som kan spesifiseres i tilordningsrekkefølge-fanen. Merk her at dersom du bruker per vare som genereringsmetode må alle varer som kan dukke opp under vareopptellingen legges inn under fanen varevalg. Hvis varen ikke ligger der kan det oppstå en feil under tellingen. Per omløpsklasse - Omløpsklasser er en gruppe varer basert på omsetning, du kan definere omløpsprofiler i skjermbilde IN208600 hvor du definerer  et klassenummer / tekst, beskrivelse og telling per år. Maks omsetning i % betyr at vi legger til en terskelverdi i % av kriteriene som skal brukes for å tildele lagervarene. Omløpsklasser kan enten tildeles varer manuelt eller genereres av systemet.  Per ABC-kode - Kort fortalt benyttes / generes ABC koder et utvalg av varer som skal telles. Man kan bruke ABC koder for å identifisere varer som er kritiske for drift så kan vi sette opp lagerbeholdning i henhold til ulike ABC- koder. ABC- koder fungerer godt ved vareopptelling slik at vi vet hvor mange varer vi har tilgjengelig i henhold til koden og klassene. Ofte består varelager av noen utvalgte varer som har høy verdi og ved hjelp av ABC koder kan vi foreta vareopptelling av høyverdi-varer oftere. For hver kode vi oppretter kan vi spesifisere terskelverdien til kriteriene som skal brukes til å tildele varer samt hyppighet av varetelling. (ABC-koder settes opp i skjermbilde IN208500) Per syklus - Per syklus har samme funksjon som omløpsklasse og ABC- kode.  Per syklus betyr at vareopptellingen blir utført i henhold til hva som er satt opp i syklusen. For å benytte vareopptelling per syklus så må det opprettes en vareopptelingssyklus på samme måte som omløpsklasser og ABC- koder. Når genereringsmetoden er satt til Per syklus åpnes fanen “valg av varetellingssyklus” her velger vi syklusummer og om ønskelig per frekvens. (Vareopptellingssykluser settes opp i skjermbilde IN208700) Per vareprofil - Kanskje den mest selvforklarende av alle genereringsmetodene, her kan du velge å kun telle bestemte vareprofiler.   Fanen tilordningsrekkefølge: Her setter du opp rekkefølgen du ønsker på rapporten tilknyttet vareopptellingen. Du kan sortere her etter lokasjon, varenummer, lagerbeskrivelse eller parti-serienummer.   Etter at vareopptellingstypen er opprettet kan du gå til skjermbilde IN504000 - Klargjør vareopptelling for å starte vareopptellingsprosessen.  Klargjør Vareopptelling Det første vi gjør her er å velge en av vareopptellingstypene som ble opprettet i skjermbildet IN2089PL. Beskrivelse-feltet blir hentet fra vareopptellingstypen og legges automatisk inn, men denne kan overskrives. Lagerstedet hentes også fra vareopptellingstypen, med mindre dette ikke ble valgt i vareopptellingstypen.    Blanke linjer å legge til: Dette valget er ment for å legge til blanke linjer slik at du kan registrere eventuelle varer du har på lager, men som ikke vises i telleoversikten. Vi anbefaler riktignok å ikke benytte denne funksjonen da dette kan skape problemer. Dette gjelder også ved bruk av excel-fil i telleprosessen. Som alternativ til dette anbefaler vi å bruke knappen Legg til når du kommer til skjermbildet Godkjenn vareopptelling.   Fanen “velg lokasjon” gir oversikt over hvilke lagerlokasjoner som er valgt i vareopptellingen samt prioriteten til hver av lokasjonene.    Det er kun varer som har hatt lagertransaksjoner og som har beholdning forskjellig fra 0 (også varer i minus) som vil komme med i tellingen. Har du varer som har hatt lagertransaksjoner, men som har lagersaldo 0, vil ikke disse vises på telleoversikten. Husk at mottaket med inngående saldo også er en lagertransaksjon.   Generer fysisk lager- knappen på toppen oppretter en vareopptelling for varene du har huket av for (Du kan også huke av alle ved å trykke på boksen på den øverste raden i tabellen, merk at dersom du har flere sider må du gå til neste side for å også huke av de). generer fysisk lager, totalt-knappen velger automatisk alle linjene i tabellen. Etter en av disse er trykket på vil skjermbilde “godkjenn vareopptelling” åpne seg.    Godkjenn Vareopptelling Når godkjenn vareopptelling-skjermbildet åpner seg er det første du kan legge merke til at det har blitt opprettet et referansenummer og at tellingen har fått status telling pågår. Denne statusen signaliserer at du kan endre på- og lagre dokumentet så mye du måtte ønske før du trykker “avslutt telling”. Da vil dokumentet få status fullført.   Datoen på dokumentet får dagens dato, vær oppmerksom på at justeringen som opprettes når du klikker fullfør fysisk lager vil bli opprettet med dagens dato, ikke frysdato for varetellingen. Trykk her  for lære mer om hvordan du kan overstyre dette.    Beskrivelsen kan endres hvis ønskelig. På Toppen av dokumentet ser man også statistikk for fysisk antall totalt, total avviksmengde og totalavvik kostnad. Disse feltene fylles ut automatisk etterhvert som tellingen pågår og du fyller inn opptalt antall i tabellen under vareopptellingsdetaljer. Etterhvert som dette feltet fylles inn får linjene status registrert.    Legg til-knappen lar deg legge inn linjer under vareopptellingsdetaljer tabellen. Da åpner det seg et nytt vindu hvor du enten kan scanne strekkoder dersom du/dere har oppsett for det eller manuelt legge inn varenummer, lokasjon og antall. Haken for legg til en enhet per strekkode gjør at systemet automatisk øker antallet hver gang strekkoden scannes. Haken for legg til linjer automatisk lager en ny linje hver gang en strekkode scannes for første gang. Det betyr altså at disse to hakene gjør vareopptellingen mye enklere, men man må også benytte håndterminal for å få nytten av disse innstillingene.   Linjene du legger til her vil få status registrert. Merk at det kun er manuelt innlagte linjer du kan slette fra skjermbilde   Sett ikke angitt til null gjør at alle linjer med status ikke angitt går opptalt antall satt til 0. Dette vil antagelig medføre negative verdier på differanse-kolonnen (gitt at varene hadde lagersaldo før tellingen).   Sett ikke angitt til hoppet over gjør at alle linjer med status “ikke angitt” får status “hoppet over”, noe som medfører at det ikke føres noen lagertransaksjon på disse varene.   Etter at opptalt antall er fylt inn blir årsakskode automatisk satt til 4 (justering). Dette hentes fra standard årsakskoder som du finner under lagerinnstillinger (skjermbilde IN101000). Dette kan overskrives i tillegg til at du kan opprette egne årsakskoder for eksempelvis svinn, skadet gods etc i skjermbilde CS2110PL for ytterligere sporbarhet. Avslutt telling dokumentet vil da få status dataregistrering, men du kan fremdeles gjøre justeringer i tabellen og lagre. Dersom du ikke har aktivert innstillingen for frys lageret når vareopptelling pågår (diskutert tidligere) kan du nå registrere lagertransaksjoner for varene i telling. Som for eksempel bekrefte leveranser og varemottak.    Fullfør fysisk lager avslutter tellingen og gir dokumentet status fullført. Merk at dersom du forsøker å trykke fullfør fysisk lager vil du få en feilmelding som sier “angi opplysninger på linjen” på alle linjer som fremdeles har status “ikke angitt”.  Sett ikke angitt til null eller Sett ikke angitt til hoppet over er da gode funksjoner å benytte for å raskt kunne fullføre tellingen.    Etter at tellingen er fullført kan du gå til fanen justeringsinformasjon, her vil du finne et referansenummer for justeringen som er blitt oprettet som du kan klikke deg inn på for å se alle detaljene om tellingen samt regnskapsbunten for tellingen.   Annuller varetelling brukes for å avslutte varetellingen uten at noen endringer blir gjort. Dokumentet vil da få status annullert og ingen justering blir opprettet.     
Vis hele artikkelen
23-11-2022 14:32 (Sist oppdatert 03-01-2024)
 • 6 Svar
 • 0 liker
 • 4958 Visninger
En årlig vareopptelling gjøres gjerne på starten av et nytt år (f.eks 03.01.2024), selvom den faktisk gjelder fjoråret (2023). Hvis vareopptellingen fullføres (klikker Fullfør fysisk lager) 03.01.2024 blir dette også datoen på justeringen og hovedbokstransaksjonen som opprettes.     For at datoen på justeringen og hovedbokstransaksjonen skal bli 31.12.2023 isteden må du endre til dette som systemdato før vareopptellingen fullføres. Merk: dette vil ikke korrigere for evt. lagertransaksjoner mellom systemdato 31.12.2022 og situasjonen per nå (03.01.2024). Dette er kun ment som en metode for å få riktig regnskapsdato. Det er ikke mulig å "sette inn" en saldo tilbake i tid. Vareopptelling setter kun en saldo per nå.   For å endre systemdatoen til 31.12.2023 gjør du følgende:   1. Klikk på firmanavnet øverst til høyre 2. Klikk på dato-feltet    3. Klikk på dato 31.12.2023 (husk å velge riktig år) og deretter OK     4. Klikk Fullfør fysisk lager for å fullføre varetellingen. Datoen på justeringen og hovedbokstransaksjonen som opprettes får nå dato 31.12.2023.     Merk: Frysdato på vareopptellingen påvirker ikke dette, og er kun ment som info om når lageret ble fryst (sperret for lagertransaksjoner).   5. Endre systemdato tilbake igjen til 03.01.2024.
Vis hele artikkelen
03-01-2024 14:03 (Sist oppdatert 03-01-2024)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 469 Visninger
Her finner du en oversikt over artikler som er laget vedrørende valuta i Financials.
Vis hele artikkelen
08-05-2018 13:16 (Sist oppdatert 19-12-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 4811 Visninger
I Bankstyring har vi nå fått en ny rapport som viser alle reverserte transaksjoner for en viss transaksjon.
Vis hele artikkelen
27-05-2020 14:54 (Sist oppdatert 21-11-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 948 Visninger
Visste du at det er mulig å legge til egne knapper i de ulike modulene, hvor du kan åpne forespørsler med avhukninger på som standard?    Dette eksempelet tar for seg hvordan du kan åpne Kontoutdrag (GL404000) med standard avhukning for "Inkluder bilagskorreksjon". Dette kan brukes for andre skjermbilder, men krever at du finner et parameter i URL-adressen for avhukningen du ønsker. Merk at dersom du har mange transaksjoner vil slike endringer kunne føre til lengre innlastningstid.    Denne funksjonen krever at du har rollen Customizer i skjermbilde Brukere (SM201010):     1. Klikk på Meny 2. Klikk på Hovedbok 3. Klikk på Rediger meny 4. Klikk + Legg til panel 5. Ikon: Velg et valgfritt ikon 6. Tittel: Gi det en passende tittel 7. Skjema: Legg til skjermID-en, i dette tilfellet GL404000 8. Parametere: Her kan du legge inn parameter som du henter fra URL-adressen når du har huket av det du ønsker at skal være huket av som standard. I dette tilfellet vil det være &IncludeReclassified=True 9. Klikk OK 10. Klikk Avslutt Rediger-menyen   Resultatet ser du nedenfor. En ny knapp er på plass, den har fått et ikon fra steg 5 og et navn fra steg 6.  
Vis hele artikkelen
21-11-2023 12:27
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 275 Visninger
Her finner du en oversikt over artikler som er laget vedrørende driftsmidler i Financials.
Vis hele artikkelen
16-10-2018 12:22 (Sist oppdatert 21-11-2023)
 • 4 Svar
 • 1 liker
 • 8529 Visninger
Ved valg av kostnadsbærer i skjerm: AP301000, har man ikke tilgang til forstørrelsesglasset. Se hvordan du kan løse dette her. 
Vis hele artikkelen
22-05-2018 11:07 (Sist oppdatert 21-11-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 724 Visninger
Rapportene Periodiseringssammendrag for varemottak (PO630500) og Periodiseringsdetaljer for varemottak  (PO631000) viser Ikke-fakturert antall og Ikke-fakturert beløp per nå og ikke historiske data. Vi har nå fått en ny rapport som også viser historiske data for dette: Historikk for periodiseringssammendrag for varemottak (PO63050S). Denne viser hva som faktisk var tilfellet ved utgangen av perioden lagt inn i feltet Til periode.         Eksempel: Et varemottak er registrert 31.10.23 og ble koblet til inngående faktura 1.11.23. I rapporten Historikk for periodiseringssammendrag for varemottak (PO63050S) velges Til periode 10-2023. Her står varemottaket med opprinnelig Ikke-fakturert antall og Ikke-fakturert beløp selvom dette per nå er 0.    Dette gjør det mulig å bruke rapporten til å avstemme mot konto 2961 under Hovedbok.  Merk: ettersom rapporten er avhengig av data generert etter lansering kan den bare brukes for avstemming fom. periode 08-2023. Tidligere perioder må avstemmes på annen måte (se evt. kurset Avstemming av konto 2961).
Vis hele artikkelen
09-11-2023 12:04
 • 1 Svar
 • 2 liker
 • 386 Visninger
Dersom kunden betaler en faktura og unnlater å betale noen øre som fakturaen inneholder, vil man få åpne poster på kunden som vanligvis må føres mot en øreavrundingskonto. Denne prosessen kan effektiviseres via en egen rutine. 
Vis hele artikkelen
11-12-2015 17:30 (Sist oppdatert 02-11-2023)
 • 2 Svar
 • 0 liker
 • 5145 Visninger