avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Visma.net ERP støtter sending av fakturaer til privatkunder (B2C) i Norge. Faktura sendes da via Nets til kundens nettbank.  Du må først aktivere AutoInvoice-tjenesten på ditt firma, og så kan du aktivere B2C,   Les mer i veiledningen som ligger vedlagt.    
Vis hele artikkelen
Du kan registrere en fritekst tilknyttet ordrelinjene. Denne teksten kan også skrives ut på ordredokumenter.
Vis hele artikkelen
Ved registrering av inngående faktura kan du bestemme selv om det er netto-eller bruttobeløp som registreres på fakturalinjen.   I skjermbildet under er faktura registrert med bruttobeløp.    Åpner vi leverandøren, velger fanen Kjøpsinnstillinger ser vi at det i feltet Avgiftsberegningsmodell er valgt "Brutto".   Endres denne til "Netto" er det nettobeløp som registreres på fakturalinjen.   Under har vi endret informasjoen på leverandøren til Netto og da er det nettobeløpet som registreres på ordrelinjen:      Denne informasjonen ligger også på Leverandørprofilen. Ved opprettelse av ny leverandør kopieres det som ligger på leverandørprofilen inn på leverandøren som forslag, men det kan endre på leverandøren i ettertid hvis ønskelig.    Du har også mulighet for å overstyre dette manuelt på den enkelte faktura. Det gjør du via fanen regnskapsdetaljer.   Dette gjelder manuelt registrert faktura.  Fakturainnboks støtter kun nettofakturering.  
Vis hele artikkelen
  Nets støtter ISO20022 XML-formatet når man sender utbetalinger og innbetalinger med Visma.net AutoPay.   Her finner du informasjon om hvordan du overfører den gamle avtalen til ny og hvordan du oppretter ny avtale: https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-net-AutoPay/Nets-er-na-klare-med-nytt-ISO-format/tac-p/123762#M19  
Vis hele artikkelen
 Noen brukere kan oppleve å få meldingen "Denne siden kan ikke vises" / "This site cant't be reached" og "mdm.visma.net took to long to respond" når du logger deg inn på visma.net.   Dette skjer pga at bruker har fått rettighet til MDM Administrator og MDM Viewer. Disse sidene har man ikke tilgang til utenfor Visma sitt nettverk og er ment for support.     Administrator i ditt firma må da fjerne  roller for MDM Administrator og MDM Viewer på deg som bruker. Når disse rollene er fjernet skal du kunne logge på visma.net som vanlig.   Dersom ingen i firma har rettigheter til å endre rollene med en annen bruker enn den som får feilen må de kontakte support slik at vi kan utføre dette!  
Vis hele artikkelen
Målet med de nye funksjonene i salgsordrebildet er å forenkle flyten for kunder som selger pakker. Til nå har det vært vanskelig å se detaljer om pakkemontering. I denne versjonen har det kommet nye funksjoner på varelinjen i salgsordrebildet. “Pakkemontering”, “Spesifikasjoner for pakkemontering” og "vis pakkemontering”.   I salgsinnstillingene (ScreenID = SO101000) er det lagt til alternativet 'pakkepris basert på komponenter '. Når denne er huket på får vi muligheten til å se den totale kostprisen for pakken (altså pris på hver komponent samlet) på varelinjen i salgsordrebildet.     Spesifikasjoner for pakkemontering, montering og vis pakkemontering tilgjengelig i salgsordrebildet     På salgsordrebildet (ScreenID = SO301000) er kolonnene pakkemontering, spesifikasjoner for pakkemontering og vis pakkemontering lagt til. Disse ser vi også på verktøylinjen.   Linken "spesifikasjoner for pakkemontering" vil være tilgjengelig for både lagervarer og ikke-lagerførte varer. Linken "pakkemontering" vil kun være tilgjengelig for lagervarer, fordi vi kan ikke montere en ikke-lagerført vare. I "pakkemonteringen" kan vi opprette en montering for den spesifikke pakken. Når dette er opprettet kan vi se den i kolonnen "vis pakkemontering". I den nedre delen av skjermen er "Tilgjengelig for montering" lagt til. Dette vil bare være vist for lagervarer. "Tilgjengelig for montering" er hvor mange pakker vi kan montere utifra hva vi har på lager.   På varelinjen i salgsordre så har vi mulighet for å trykke på “vis” i spesifikasjoner for pakkemontering, dette kan vi også velge å vise i verktøylinjen.     Da vil dette skjermbilde dukke opp:     Her kan vi ikke gjøre noen endringer, vi ser at feltene er nedtonet og kun i leseutgave. Trykker vi på "lukk" kommer vi tilbake til skjermbildet salgsordre. Her ser vi informasjon om pakke 1. Den består av komponentene 2 og 3. Men her ser vi også at komponent 3 er både en komponent og en pakke som har underkomponenter.   Trykker vi på “se” i kolonnen for spesifikasjoner for pakkemontering får vi et nytt skjermbilde som viser underkomponentene til komponent 3.     Trykker vi på knappen "tilbake" kommer vi tilbake til pakke 1.   I salgsordrelinjen ser vi at vi får muligheten til å trykke på “monter” i kolonnen pakkemontering.  Det gir oss mulighet til å produsere de pakkene vi ikke kan levere. Velger vi "monter" kommer vi automatisk inn i pakkemonteringsbildet. Systemet foreslår restantallet fra salgsordren. Lagersted og lokasjon er tatt fra salgsordrelinjen. Denne pakkemonteringen blir reservert til denne salgsordren og vil ikke være tilgjengelig for andre. Koblingen ligger i fanen allokeringer. Består en pakke av underpakker blir alle pakkene montert når vi velger oppdater/alloker. Fordelen med å montere fra salgsordre er at både hovedpakken og underpakken blir montert automatisk. Kjører vi pakkemontering fra lageret må vi montere pakkene hver for seg. Vi allokerer med engang vi trykker på monter.   Trykker vi på “monter” får vi dette skjermbildet opp:   Her ser vi at lagersted og lokasjon blir foreslått ut fra salgsordren. Og antallet er foreslått ut fra restantallet. Her kan vi også endre antall hvis det er ønskelig og det er mulighet til å legge til nye komponenter hvis pakkemonteringen tillater det.   Trykker vi "oppdater/alloker" vil pakken(e) bli produsert og allokert til salgsordren. Da er salgsordren klar til å leveres. Trykker vi "lagre"  vil ikke pakken bli oppdatert, men vi kan behandle den videre under lager og pakkemontering.   I eksemplet her ser vi at pakke 1 består av komponent 2 og 3. Komponent 3 er også en egen pakke og trykker vi på “monter” i komponent 3 i kolonnen for pakkemontering får vi et nytt skjermbilde som viser underkomponentene 4 og 5.   På underkomponenten kan vi ikke gjøre noen endringer, vi ser at feltene er nedtonet. Er kun i hovedpakken vi kan gjøre endringer. Trykker vi "tilbake" kommer vi tilbake hovedpakken (pakke1).   Etter vi har montert pakken og oppdatert/allokert vil lageret bli oppdatert. Da ser vi nede på ordrelinjen at vi har 1 på lager og ordren kan ferdigstilles. Vi får også mulighet til å se sporingen på pakkemonteringen vi har montert.     Trykker vi på “se pakkemontering” kommer vi til dette skjermbildet:   Når vi trykker på referanselinken kommer dette skjermbildet opp og vi ser hvilket salgsordre den er koblet til. Salgsordrelinken ligger på alle underpakkene som er i pakkemonteringen.            
Vis hele artikkelen
Fra 01.01.2018 endres lav sats fra 10 % til 12%. Trykk her for lese mer om nye merverdisatser hos Skatteetaten.    Dette er sats som brukes i forbindelse med persontransport, kinobilletter, utleie av rom , overnatting, allmennkringkasting, adgang til kino, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker og opplevelsessentre. Dette må du endre selv i systemet ditt dersom du trenger å bruke denne satsen.   Av default "Avgiftsnummer" er det 12L, 16, 17L, 5 som må oppdateres slik som det spesifiseres i de tre stegene nedenfor. Har du egendefinerte "Avgiftsnummere" med "Lav mva" så må de selvfølgelig også oppdateres på samme måte.   Steg 1  Gå til   Finans-Avgifter-Arbeidsområde-Vedlikehold-Avgifter, slik figur 1 nedenfor viser. Figur 1 - Først velger du avgiftsnummer som skal oppdateres (punkt 1). Deretter går du til fanen "A vgiftssatser" å trykker på "plussknappen" (markert med gult - punkt 2) og legger til linje som vist nedenfor i figur 2.   Steg 2 Sjekk at det er korrekt det som er lagt inn og trykk avslutningsvis på lagre - slik som figur 2 nedenfor viser. Figur 2 - Det er viktig å legge inn korrekt startdato og samme rapporteringsgruppe (punkt 1 - merket med gult). Dette betyr at når du fører et bilag med lav sats etter den 01.01.2018 vil det bli brukt lav sats.   Steg 3 Gjør tilsvarende for resterende avgiftsnummere med "Lav mva" - gjelder de tre avgiftsnummerene som er merket med gult i figur 3 nedenfor. Figur 3 - De resterende avgiftsnummere som må oppdateres (for deg som bare bruker default avgiftsnummere).   OBS! Dersom du skal kreditere en faktura med lav sats er det viktig å bruke en fakturadato som tilsvarer det året som fakturaen er laget, ellers blir det ikke samsvar med mva satsene. Fra første versjon i 2018 vil de nye satsene komme med på nye firmaer som blir opprettet.
Vis hele artikkelen
 Betaling til utlandet og banker som ikke har IBAN.   Det har blitt strammet til i Financials slik at når man skal sende en betaling med IBAN, skal feil på IBAN nummer oppdages før betalingen blir sendt til Autopay. Når kontonummer til mottaker blir lagt inn som IBAN og ikke inneholder landkode, blir det fra versjon 6.12 av Financials formidlet en feilmelding:    The country code also needs to be specified when using the bank code.   Ved opprettelse av ny leverandør som er utenlandsk blir den via leverandørprofilen som velges tildelt betalingsmetode. Detter er vanligvis betalingsmetode 2. Denne er definert med: Innstillinger for bruk i Leverandørreskontro og Betalingsmetode detaljer er IBAN og IBAN kontonummer. Kontonummeret til mottaker blir da lagt inn her: På slike leverandører bør man overstyre og velge betalingsmetode 3. Denne er definert med at man kan benytte bankkonto. Da kan man legge inn kontonummeret til mottaker som ikke er et IBAN nummer i feltet bankkonto.   Hva når man allerede har fått registrert en inngående faktura på en utenlandsk leverandør som er knyttet mot betlingsmetode 2 og har lagt inn kontonummer som ikke er et IBAN nummer med landkode? Det er mulig å legge betalingsmetode 3 inn under regnskapsdetaljer på den registrerte inngående fakturaen. Det som ikke skjer er at konto som ble lagt inn som IBAN uten landkode ikke endrer seg på den allerede registrerte inngående fakturaen. Fakturaen må da krediteres og registreres på nytt på leverandøren som har blitt oppdatert med knytning til betalingsmetode 3 for at kontonummer som ligger på bank konto nummer skal bli brukt og ikke knytningen fra IBAN kontonummer som krever at landkode ligger i kontonummeret.   
Vis hele artikkelen
Hvis en inngående / utgående betaling ikke lar seg matche mot et bilag i systemet, vil IBAN informasjon som er registrert i systemet på kunde / leverandør bli brukt for matching. Denne funskjonaliteten blir aktivert / deaktivert ved å huke av for "Match med bankkontoer etter at fakturaene er matchet" under fliken "Innstillinger for matching" i skjermbilde "Bankinnstillinger" (CA101000)  
Vis hele artikkelen
Redidigering av fakturablankett   Det har kommet nye datafelter vedrørende kontraktsfakturering for redigering av faktura.  De nye datakildene er: Contract Contract Billing Schedule   Når du trykker på + finner du datafeltene fra kontraktsfakturering, som kan benyttes ved redigering av fakturablankett.  Redigering av fakturablankett bør gjøres av din Visma partner.
Vis hele artikkelen
 Standard beskrivelse på faktura   Det har nå kommet en ny avhukings mulighet på kundeinnstillinger: "Inkluder standardbeskrivelse" Den gjør det mulig å velge mellom inkludere / ekskludere standard beskrivelse på faktura. Mange har ønsket å fjerne standard beskrivelsen som har kommet opp på faktura ved kontraktsfakturering. Dette lar seg nå styre.   
Vis hele artikkelen
  SAF-T er et standardformat for utveksling av regnskapsdata. Du kan lese mer om dette her: http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/frister-attester-og-regnskap/Bokforing-og-regnskap/standardformat-regnskap-saf-t/   Visma.net Financials har fra versjonen 6.13 en egen rutine for håndtering av SAF-T.   Du finner SAF-T rapporteringen under Finans, Avgifter, Behandling, Avslutning og SAF-T rapport. Du starter med å velge periodene du vil rapportere for. Kontoer med bevegelse i perioden vil da hentes og vise IB og UB. Det er flere muligheter i dette skjermbildet som vi omtaler senere i dokumentet.   Sending av SAF-T rapport til Altinn: Følgende felt må være utfylt før du sender SAF-T til Altinn: Kontaktperson, e-post, telefon og referansenr Informasjon vedrørende disse feltene registreres under Innstillinger, Konfigurasjon, Firmaopplysninger fanen «Innstillinger for Altinn»: Referansenr: Får du tilsendt av myndighetene når de sender deg forespørsel om å sende SAF-T rapport. Når Altinn innstillinger er definert, vil de bli lagt til i skjermbildet for til SAF-T rapporten. Sending av SAFT-T rapporten gjøres ved å velge knappen «Send rapport».   Tjenesten AutoReport åpnes da det er denne som benyttes til å sende selve rapporten til Altinn. Du må be om pin kode, klikk knappen «Forespør SMS pinkode». Pinkode sendes til deg på telefon og du registrerer koden i feltet «Pin kode sendt på SMS». Klikk så «Send rapporten».     Visma.net Financials har nå sendt SAF-T rapporten til Altinn. Informasjon om selve sendingen kan du se i AutoReport eller under Mva, Avslutning og «AutoReport status».      NB! Siste del av verifiseringen gjøres ved å logge inn i Altinn-portalen.   Tilleggsfunksjonalitet i dette skjermbilde: «Last ned fil» Denne gir deg mulighet til å eksportere SAF-T rapport til fil, f.eks til revisor. Du kan i tillegg til hovedbok også legge ved informasjon om kunder, leverandører, kostandsbærere og prosjekt. Aktiveres disse feltene, vil det vises som egene faner. Prosjekt har ikke egen fane, men prosjektbilagene blir med i rapporten hvis feltet er aktivert.     Er det mangler i felter som er påkrevd i rapporten vil de vises med rødt kryss. Er det f.eks mangelfulle opplysninger på kunde vil det stå et rødt kryss i feltet som har mangler. Du kan da gå inn f.eks på kunde og legge inn informasjon og lagre. Har du korrigert informasjon f.eks på kunde må du åpne rapporten på nytt og legge inn perioder for at endringen skal vises. Eksport av filen gjøres via knappen «Eksporter fil». Filnavn: Orgnr, fra-til periode, navnet til firma og en tidsstamp. Filen er Zippet.   Det er også to andre funksjoner i skjermbildet: Kontoutdrag hvor du kan se på tallene bak den aktive linjen du står på.     Avgiftskontroll – detaljer for å kontrollere grunnlaget for mva. Her er det mulighet for drilldown for å se detaljene rundt de tallene som høre til aktiv rad.    
Vis hele artikkelen
I Financials har vi pr i dag ingen funksjonalitet for automatisk beregning av miljøavgift ved fakturering. En workaround kan være å bruke mvahåndteringen til å beregne miljøavgift. Viktig at dere tester dette på deres data og sjekker at beregningen av avgiften, bokføringen og visningen av avgiften på faktura blir som dere forventer. Denne framgangsmåten beregner ikke mva på miljøavgiften!
Vis hele artikkelen
Denne artikkelen gir en oversikt over skannetjenesten og hva man bør være klar over i forbindelse med bruken av denne.
Vis hele artikkelen
I tidligere versjoner har du hatt mulighet for å registrere kunderefusjoner, men ikke mulighet for automatisk betaling via AutoPay. Fra versjon 6.10 Visma.net Financials støttes kunderefusjoner sendt via AutoPay.
Vis hele artikkelen
Forhåndsbetaling sendt fra Financials gjennom AutoPay kan kun gjøres mot en bankkonto som har samme valuta som forhåndsbetalingen.
Vis hele artikkelen
 I utgangspunktet kan du ikke kansellere betalinger etter at AutoPay har videresendt den til banken. Kanselleringen skal i utgangspunktet skje før AutoPay sender de til banken.   I siste versjon av AutoPay er det mulig å kansellere en betaling selv etter at AutoPay har sendt betalingen til banken. Det gjelder kun for Nordea (NO + SE).   Dette betyr at du kan gå inn på AutoPay betalingsoversikten, selve transaksjonen som skal kanselleres, velge "Request cancellation". Du vil få opp en meldingsboks hvor du kan skrive inn en melding til banken.  Kanselleringen sendes til banken og når banken har behandlet denne sendes det en melding tilbake til AutoPay, og tilbake til Financials AutoPay innboks hvor status på betlingen blir oppdatert eventuelt kansellert.  
Vis hele artikkelen
 Hvorfor havner brukere som inaktive? Hva må til for å gjøre de aktive.      Når brukere opprettes vil de få en aktiveringsmail. I denne mailen ligger link til pålogging og passord. Inntill brukeren har logget seg på for første gang ligger de som inaktive. For at disse skal bli aktive må de logge seg på Visma.net - bruk glemt passord for å få tildelt nytt passord. Når de er logget inn vil de bli flyttet til aktive brukere.
Vis hele artikkelen
 Legger du inn en varelinje med minus i antall på en salgsordre, vil du få melding om at det ikke er tillatt.   I Financials må du registrere det negative antallet på egen ordretype. Hvilken ordretype du skal benytte avhenger av om det er en kreditering, retur av skadet vare, retur med erstattnign etc.  
Vis hele artikkelen
Vi anbefaler å kontakte support via supportpanelet. Dette er enkelt, og gir god oversikt over kontakten med oss. Denne artikkelen beskriver hvordan du går fram.    1.Logg den inn i Visma.net her med din bruker og ditt passord.   2. Klikk på Financials      3. Velg relevant firma ved å trykke på pil til høyre, velg firma i meny som kommer opp og trykk deretter på "tilgang" for firmaet til venstre.   4. Klikk på ?   (spørsmålstegnet) øverst til høyre i ditt skjermbilde         5. Gå til Kontakt oss - Supporthenvendelser     6. Klikk Ny henvendelse,   skriv og send henvendelsen.        Her kan du også legge til skjermbilder. Trenger du hjelp til å opprette skjermbilde, se   denne artikkelen.   7. Når du får svar vil du se et varsel om dette i programmet. Du blir også varslet på mail (på epostadressen til brukerkontoen). Kontakten vil altså foregå skriftlig, men vi har fortsatt mulighet til å ringe deg underveis, hvis dette er nødvendig.         8. Senere kan du gå tilbake og se tidligere svar. Merk at man kun kan se sin egen brukers henvendelser. Er brukeren satt opp somFinancials Administrator(vanligvis en person i firmaet) kan man riktignok se alle.     
Vis hele artikkelen