Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma.net ERP

Sorter etter:
Denne artikkelen beskriver hvordan du setter opp Visma.net Financials mot Visma.net Autopay
Vis hele artikkelen
03-12-2015 21:48 (Sist oppdatert 19-09-2023)
 • 2 Svar
 • 0 liker
 • 8320 Visninger
En betalingskonto (CA202000) har fire ulike valg for hva som skal være Standard behandling innbetalinger og Standard behandling kontoutdrag.    Hva betyr de ulike valgene? I denne artikkelen går vi gjennom dette med feltet Standard behandling innbetalinger som eksempel.      Merk: uansett valg her kommer innbetalingene inn i Autopay-innboks (CA50400S) med status Ny. Meldingene i AutoPay-innboksen må behandles før de blir synlige i Behandle inngående betalinger/Behandle kontoutdrag, uavhengig av hvilken standard behandling man velger.   Importer fra Autopay   Når denne er valgt havner innbetalingene i skjermbilde Behandle inngående betalinger (AR305000), men ingen behandling blir gjort utover det.    Importer fra Autopay og match   Når denne er på havner innbetalingene i skjermbildet Behandle inngående betalinger (AR305000) og programmet vil klikke på Automatisk avstemming. De transaksjonene som har match vil bli matchet og feltet Klar til behandling vil bli avhuket.    Importer fra Autopay og behandle   Når denne er på havner transaksjonene i skjermbildet Behandle inngående betalinger (AR305000), og programmet trykker på Automatisk avvstemming og Behandle. Dette både matcher transaksjonene og behandler (bokfører) dem.      Utelat fra Autopay   Når dette er valgt importeres ikke betalingene automatisk (men kan senere importeres fra Autopay-innboks (CA50400S)  
Vis hele artikkelen
05-06-2019 15:54 (Sist oppdatert 19-09-2023)
 • 2 Svar
 • 0 liker
 • 1791 Visninger
Tidligere var det kun mulig å opprette ny leveranse på ordren hvis forrige leveranse  fra samme lagersted var bekreftet. Nå er det mulig å opprette ny leveranse på ordren, selv om forrige leveranse for dette lagersted ikke er bekreftet. Merk: Flere åpne leveranser på delleverte ordrelinjer støttes foreløpig ikke.   Opprette leveranse ved åpne leveranser på varelinjer med annet lagersted enn den åpne leveransen har vært tilgjengelig tidligere også.   Eksempel: Vi har en salgsordre med to lagerførte varer.   Oppretter leveranse for varenr 10 og lagre. Status på leveransen blir satt til Åpen.   Salgsordren har nå fått status Levering. Tidligere var det ikke mulig å opprette ny leveranse for samme lagersted før leveransen var bekreftet. Nå har du mulighet til å opprette nye leveranser for varelinjer med samme lagersted fra ordren også når ordrestatus viser Levering.   Du kan velge å opprette ny leveranse fra Salgsordre (SO301000), Behandlinger, Opprett leveranse. Da vil det bli opprettet et nytt leveransedokument.    Du kan også legge til på eksisterende leveranse. Hent opp Leveransen via Leveranser (SO302000) velg Legg til ordre. Velg ordrenr og varenr, legg til og lagre.    
Vis hele artikkelen
25-04-2023 10:11 (Sist oppdatert 19-09-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 230 Visninger
Denne artikkelen beskriver hvordan man lukker regnskapsperioder, slik at det ikke kan føres mer på disse.
Vis hele artikkelen
03-07-2015 17:38 (Sist oppdatert 06-09-2023)
 • 9 Svar
 • 0 liker
 • 9343 Visninger
Dette brukertipset tar deg gjennom alt du trenger å vite om vareopptelling i Visma.net ERP. Under finner du en innholdsfortegnelse du kan klikke på for rask tilgang til det temaet du ønsker å lære mer om. Dersom noe er uklart eller du har noen tilleggspørsmål ber vi deg vennligst om å kommentere på brukertipset så skal vi kunne hjelpe deg med alt du lurer på.          Regenerer Lagersaldo Før man begynner med varetelling anbefaler vi å gå til regenerer lagersaldo (skjermbilde IN505000), velge lagersted og huke av for “Gjenoppbygg varehistorikk og “planlegg restordrer på nytt”.   Gjenoppbygg varehistorikk: Betyr at systemet benytter all historikk tilgjengelig for å prosessere lagersaldo basert på åpne, avsluttede og eventuelt slettede lagerdokumenter.    Planlegg restordre på nytt: Her revurderer systemet alle salgsordre med status “restordre” og benytter eventuell ny tilgjengelig data for å oppdatere disse.    Grunnen til at vi anbefaler å regenerere lagersaldo før man gjør en vareopptelling, er for å påse at man starter vareopptellingen med riktig lagerdata.    Regenerering av lagersaldo er også en nyttig funksjonalitet å bruke dersom man opplever problemer ved justeringer eller lageroverføringer. Greit tips å ta med seg.    Her kan man enten oppdatere alle varer eller kun et utvalg hvis ønskelig.  Merk at dersom man tar seg av hele lageret burde regenereringen foregå mens ingen andre jobber i systemet. Merk også at en behandling av alle varer kan ta litt tid, dette kommer an på hvor store varekartotek man jobber med. Ved store varekartotek kan en søndagskveld være et ypperlig tidspunkt for regenerering av lagersaldo.   Innstillinger tilknyttet vareopptelling Den første innstillingen man må påse at er påskrudd før man går igang med vareopptelling er Avansert vareopptelling, den finner man under avansert logistikk ved å gå til meny->system->lisensiering-> aktiver / dekativer funksjoner. (se bilde)     Vi anbefaler på det sterkeste å aktivere innstillingen frys lageret når vareopptelling pågår. Når varetellingen da er i gang og har status “telling pågår” får du ikke gjort noen transaksjoner eller oppdatert noen varemottak. Denne innstillingen finner du under lagersteder. Merk at denne haken ikke er på som standard så her kan det være lurt å påse at haken er på i lagerstedene i klienten.   Man har mulighet til å opprette innkjøpsordre og lagre varemottak, men du får ikke oppdatert. Grunnen til at vi anbefaler å bruke denne innstillingen er rett og slett for å unngå doble føringer og at man faktisk får riktige verdier når man registrerer det lageret man faktisk har.    Den siste innstillingen vi må nevne når det kommer til vareopptelling er oppdater hovedbok som du finner du under Posteringsinnstillinger  i Lagerinnstillinger.    Ved normal bruk av Visma.net ERP er det vanlig at denne innstillingen er på. Situasjoner hvor denne innstillingen er skrudd av er som oftest ved oppstart når man importerer det første varelageret og regnskapssaldo. Når denne innstillingen er aktivert vil det ved vareopptelling og lagermottak opprettes hovedboksposteringer fra lagermodulen. Det kan altså by på noen utfordringer og mye ekstra jobb dersom denne innstillingen er skrudd av. De aller fleste har derfor adgangsregulert innstillingen slik at kun systemadministrator har tilgang til å gjøre endringer her.    Vareopptellingstyper Før man iverksetter en vareopptelling må man først opprette en vareopptellingstype. Dette gjør man i skjermbilde IN2089PL, trykker på + og fyller ut typenr, beskrivelse og genereringsmetode.     Typenr: Dette feltet er egentlig kun et navn du kan gi vareopptellingstypen for å kunne differansiere mellom de forskjellige typene du oppretter. Her kan du også bruke forstørrelsesglasset for å hente frem tidligere opprettede vareopptellingstyper.   Beskrivelse: kanskje litt selvforklarende, dette er altså en beskrivelse av vareopptellingstypen.    Genereringsmetode: Dette feltet referer til hvilken metode som skal brukes til å generere listen over lagervarer for vareopptellingen. Her kan du velge mellom   Hele fysisk lager - Inkluderer alle varer tilgjengelig på det spesifiserte lagerstedet. Per vare - Kun utvalgte varer som kan spesifiseres i tilordningsrekkefølge-fanen. Merk her at dersom du bruker per vare som genereringsmetode må alle varer som kan dukke opp under vareopptellingen legges inn under fanen varevalg. Hvis varen ikke ligger der kan det oppstå en feil under tellingen. Per omløpsklasse - Omløpsklasser er en gruppe varer basert på omsetning, du kan definere omløpsprofiler i skjermbilde IN208600 hvor du definerer  et klassenummer / tekst, beskrivelse og telling per år. Maks omsetning i % betyr at vi legger til en terskelverdi i % av kriteriene som skal brukes for å tildele lagervarene. Omløpsklasser kan enten tildeles varer manuelt eller genereres av systemet.  Per ABC-kode - Kort fortalt benyttes / generes ABC koder et utvalg av varer som skal telles. Man kan bruke ABC koder for å identifisere varer som er kritiske for drift så kan vi sette opp lagerbeholdning i henhold til ulike ABC- koder. ABC- koder fungerer godt ved vareopptelling slik at vi vet hvor mange varer vi har tilgjengelig i henhold til koden og klassene. Ofte består varelager av noen utvalgte varer som har høy verdi og ved hjelp av ABC koder kan vi foreta vareopptelling av høyverdi-varer oftere. For hver kode vi oppretter kan vi spesifisere terskelverdien til kriteriene som skal brukes til å tildele varer samt hyppighet av varetelling. (ABC-koder settes opp i skjermbilde IN208500) Per syklus - Per syklus har samme funksjon som omløpsklasse og ABC- kode.  Per syklus betyr at vareopptellingen blir utført i henhold til hva som er satt opp i syklusen. For å benytte vareopptelling per syklus så må det opprettes en vareopptelingssyklus på samme måte som omløpsklasser og ABC- koder. Når genereringsmetoden er satt til Per syklus åpnes fanen “valg av varetellingssyklus” her velger vi syklusummer og om ønskelig per frekvens. (Vareopptellingssykluser settes opp i skjermbilde IN208700) Per vareprofil - Kanskje den mest selvforklarende av alle genereringsmetodene, her kan du velge å kun telle bestemte vareprofiler.   Fanen tilordningsrekkefølge: Her setter du opp rekkefølgen du ønsker på rapporten tilknyttet vareopptellingen. Du kan sortere her etter lokasjon, varenummer, lagerbeskrivelse eller parti-serienummer.   Etter at vareopptellingstypen er opprettet kan du gå til skjermbilde IN504000 - Klargjør vareopptelling for å starte vareopptellingsprosessen.  Klargjør Vareopptelling Det første vi gjør her er å velge en av vareopptellingstypene som ble opprettet i skjermbildet IN2089PL. Beskrivelse-feltet blir hentet fra vareopptellingstypen og legges automatisk inn, men denne kan overskrives. Lagerstedet hentes også fra vareopptellingstypen, med mindre dette ikke ble valgt i vareopptellingstypen.    Blanke linjer å legge til: Dette valget er ment for å legge til blanke linjer slik at du kan registrere eventuelle varer du har på lager, men som ikke vises i telleoversikten. Vi anbefaler riktignok å ikke benytte denne funksjonen da dette kan skape problemer. Dette gjelder også ved bruk av excel-fil i telleprosessen. Som alternativ til dette anbefaler vi å bruke knappen Legg til når du kommer til skjermbildet Godkjenn vareopptelling.   Fanen “velg lokasjon” gir oversikt over hvilke lagerlokasjoner som er valgt i vareopptellingen samt prioriteten til hver av lokasjonene.    Det er kun varer som har hatt lagertransaksjoner og som har beholdning forskjellig fra 0 (også varer i minus) som vil komme med i tellingen. Har du varer som har hatt lagertransaksjoner, men som har lagersaldo 0, vil ikke disse vises på telleoversikten. Husk at mottaket med inngående saldo også er en lagertransaksjon.   Generer fysisk lager- knappen på toppen oppretter en vareopptelling for varene du har huket av for (Du kan også huke av alle ved å trykke på boksen på den øverste raden i tabellen, merk at dersom du har flere sider må du gå til neste side for å også huke av de). generer fysisk lager, totalt-knappen velger automatisk alle linjene i tabellen. Etter en av disse er trykket på vil skjermbilde “godkjenn vareopptelling” åpne seg.    Godkjenn Vareopptelling Når godkjenn vareopptelling-skjermbildet åpner seg er det første du kan legge merke til at det har blitt opprettet et referansenummer og at tellingen har fått status telling pågår. Denne statusen signaliserer at du kan endre på- og lagre dokumentet så mye du måtte ønske før du trykker “avslutt telling”. Da vil dokumentet få status fullført.   Datoen på dokumentet får dagens dato, vær oppmerksom på at justeringen som opprettes når du klikker fullfør fysisk lager vil bli opprettet med dagens dato, ikke frysdato for varetellingen. Trykk her  for lære mer om hvordan du kan overstyre dette.    Beskrivelsen kan endres hvis ønskelig. På Toppen av dokumentet ser man også statistikk for fysisk antall totalt, total avviksmengde og totalavvik kostnad. Disse feltene fylles ut automatisk etterhvert som tellingen pågår og du fyller inn opptalt antall i tabellen under vareopptellingsdetaljer. Etterhvert som dette feltet fylles inn får linjene status registrert.    Legg til-knappen lar deg legge inn linjer under vareopptellingsdetaljer tabellen. Da åpner det seg et nytt vindu hvor du enten kan scanne strekkoder dersom du/dere har oppsett for det eller manuelt legge inn varenummer, lokasjon og antall. Haken for legg til en enhet per strekkode gjør at systemet automatisk øker antallet hver gang strekkoden scannes. Haken for legg til linjer automatisk lager en ny linje hver gang en strekkode scannes for første gang. Det betyr altså at disse to hakene gjør vareopptellingen mye enklere, men man må også benytte håndterminal for å få nytten av disse innstillingene.   Linjene du legger til her vil få status registrert. Merk at det kun er manuelt innlagte linjer du kan slette fra skjermbilde   Sett ikke angitt til null gjør at alle linjer med status ikke angitt går opptalt antall satt til 0. Dette vil antagelig medføre negative verdier på differanse-kolonnen (gitt at varene hadde lagersaldo før tellingen).   Sett ikke angitt til hoppet over gjør at alle linjer med status “ikke angitt” får status “hoppet over”, noe som medfører at det ikke føres noen lagertransaksjon på disse varene.   Etter at opptalt antall er fylt inn blir årsakskode automatisk satt til 4 (justering). Dette hentes fra standard årsakskoder som du finner under lagerinnstillinger (skjermbilde IN101000). Dette kan overskrives i tillegg til at du kan opprette egne årsakskoder for eksempelvis svinn, skadet gods etc i skjermbilde CS2110PL for ytterligere sporbarhet. Avslutt telling dokumentet vil da få status dataregistrering, men du kan fremdeles gjøre justeringer i tabellen og lagre. Dersom du ikke har aktivert innstillingen for frys lageret når vareopptelling pågår (diskutert tidligere) kan du nå registrere lagertransaksjoner for varene i telling. Som for eksempel bekrefte leveranser og varemottak.    Fullfør fysisk lager avslutter tellingen og gir dokumentet status fullført. Merk at dersom du forsøker å trykke fullfør fysisk lager vil du få en feilmelding som sier “angi opplysninger på linjen” på alle linjer som fremdeles har status “ikke angitt”.  Sett ikke angitt til null eller Sett ikke angitt til hoppet over er da gode funksjoner å benytte for å raskt kunne fullføre tellingen.    Etter at tellingen er fullført kan du gå til fanen justeringsinformasjon, her vil du finne et referansenummer for justeringen som er blitt oprettet som du kan klikke deg inn på for å se alle detaljene om tellingen samt regnskapsbunten for tellingen.   Annuller varetelling brukes for å avslutte varetellingen uten at noen endringer blir gjort. Dokumentet vil da få status annullert og ingen justering blir opprettet.     
Vis hele artikkelen
23-11-2022 14:32 (Sist oppdatert 06-09-2023)
 • 6 Svar
 • 0 liker
 • 2840 Visninger
Utvidet flerspråklig støtte   Med Visma.net ERP kan du oversette mange registre til flere språk på tvers av hele systemet. Du kan for eksempel angi en beskrivelse av en lagervare på flere språk. Ved hjelp av utskriftspråket som er definert på kunden/leverandøren, kan du skrive ut en lokalisert versjon i flere rapporter.
Vis hele artikkelen
21-10-2020 10:13 (Sist oppdatert 25-08-2023)
 • 2 Svar
 • 6 liker
 • 2702 Visninger
I enkelte tilfeller ønskes det å oppheve matching f.eks hvis du har matchet en betaling mot feil faktura.
Vis hele artikkelen
19-11-2020 16:03 (Sist oppdatert 23-08-2023)
 • 4 Svar
 • 0 liker
 • 4421 Visninger
Her finner du en oversikt over artikler som er laget vedrørende merverdiavgift i Financials. 
Vis hele artikkelen
16-05-2018 13:56 (Sist oppdatert 22-08-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 10748 Visninger
Her finner du informasjon om hvordan man håndterer forhåndsbetaling av ordre.
Vis hele artikkelen
06-11-2018 10:48 (Sist oppdatert 22-08-2023)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 1711 Visninger
I versjonen som lanseres i løpet av onsdag 16.08.2023 er det mulig å legge til varer på Leveranse (SO302000), både manuelt og også via API. Det vil si at du på leveransetidspunktet kan velge å legge til f.eks emballasje, eller varer som ble glemt eller bestillt etter at leveransen ble opprettet.    Når du står på leveranse så er det bare å legge til en linje ved å klikke på + tegnet Når du har lagret, så vil varen automatisk legges til på tilhørende salgsordre.  Hvis du har en leveranse som er linket til flere salgsordre, så vil linjene legges til på den første salgsordren (i eksemplet ovenfor så vil ny linje bli knyttet til salgsordre 000053).   Hvis du legger til en vare på leveransen, og så sletter den igjen, så vil du få spørsmål om du ønsker å slette linjen på tilhørende salgsordre.      Hvis du sletter hele leveransen så vil linjene bli liggende på Salgsordren.              
Vis hele artikkelen
16-08-2023 09:52 (Sist oppdatert 16-08-2023)
 • 0 Svar
 • 3 liker
 • 353 Visninger
Utfordring/problem: kostnadsbærer fra gammal regnskapssystem fortsatt ligger som aktive i i Payroll-modulen og brukeren kan ikke sette sluttdato på kostnadsbærer.  Endring på "Sluttdato" er ikke mulig pga feltet som viser sluttdato er sperret.  Forslag til løsning: For å deaktivere kostnadsbærer fra forrige regnskapssystem må brukeren definere sluttdato på eksisterende kostnadsbærer som de da ikke ønsker skal være i bruk. Dette kan brukeren gjøre i Employees >> Innstillinger >> Kostnadsbærer. Kostnadsbærer må avsluttes på den ansattes stilling og på faste transasksjoner. Først må brukeren fjerne eieren på kostnadsbærer og dette skjer når man deaktiverer ERP-system.  Her er kort beskrivelse som viser hvordan man kan gjøre det på den riktig måte:  1. Gå til Admin, deaktiver alle Financials tjenester. Logg ut og vent ca 15 min.  2. Gå til Employees >> Innstillinger >> Kostnadsbærer.  3. Sett opp riktige verdier på Sluttdato for disse kostnadsbærer som ikke skal bli tatt i bruk igjen.  4. Aktiver Financials på nytt i Admin.
Vis hele artikkelen
09-08-2023 12:31
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 110 Visninger
Inngående fakturaer dukker ikke opp i bildet for Behandle betalinger.  Hva kan være årsaken til det?   1. Ingen fakturaer dukker opp.  Sjekk at  betalingsmetoden som er knyttet opp på de inngående fakturaene, har hake for Opprett samlebetaling Hent opp aktuell inngående faktura. Under Regnskapsdetaljer ligger det knyttet Betalingsmetode. Hent opp Betalingsmetoden og sjekk at det er satt hake for Opprett samlebetaling under Innstillinger for leverandør. Ved hake for Ikke påkrevd, er det årsak til at postene ikke kommer med.   2. Hent opp aktuell inngående faktura. Under Regnskapsdetaljer ligger det et felt for Betalingskonto. Dette feltet må være fylt ut. Hvis det er blankt, kommer ikke den Inngående faktura med i bildet for Behandle betalinger.     Oppsummert:  Betalingsmetoden må ha hake for Opprett samlebetaling og Betalingskonto må være fylt ut.   
Vis hele artikkelen
28-07-2023 15:19
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 150 Visninger
Dersom du registrerer en inngående faktura kan du under fanekortet Betalingshistorikk få forslag på kreditnotaer og forhåndsbetalinger som automatisk kan matches mot fakturaen du registrerer.   Etter en endring gjort i versjon 9.55 (18. juli) må du sette på en innstilling for at denne funksjonen skal fungere som før. Denne innstillingen finner du ved å gå til Meny -> Leverandørreskontro -> Leverandørinnstillinger og huke på Foreslå kreditnotaer og forhåndsbetalinger før oppdatering.        
Vis hele artikkelen
19-07-2023 08:04 (Sist oppdatert 26-07-2023)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 254 Visninger
Enkelte brukere opplever å få feilmeldingen "404 - File or directory not found." når de logger inn i Visma.net ERP. Dette skyldes at det er opprettet en brukerkopi av startsiden og at linken ikke lengre er gyldig.    Det er to måter å løse dette problemet på, for de fleste brukere vil alternativ 1 være riktig fremgangsmåte.     Alternativ 1 - Tilbakestill startsiden til standard Dersom du har opprettet en brukerkopi, uten å ha gjort egne tilpasninger av startsiden kan du tilbakestille til standard. Har du tilpasset startsiden, lagt til egne bolker med grafer e.l. må du benytte alternativ 2.    For å tilbakestille går du til startsiden (DA000001), klikk på "Design" øverst i høyre hjørne og velg "Tilbakestill til standard".     Alternativ 2 - Endre kildeadressen Du benytter dette alternativet dersom du har gjort tilpasninger av startsiden, lagt til egne grafer e.l.    Gå til startsiden (DA000001), klikk på "Design" øverst i høyre hjørne. Klikk deretter på blyanten i feltet under.    I dialogboksen som kommer opp endrer du kildeadressen til følgende: https://community-dashboard.visma.com/no/vismanet_erp/index_status.html   Deretter klikker du "Fullfør"    
Vis hele artikkelen
20-04-2021 15:56 (Sist oppdatert 14-07-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 914 Visninger
Oversikt over brukertips som omhandle Nye Behandle betalinger. 
Vis hele artikkelen
22-09-2022 15:20 (Sist oppdatert 04-07-2023)
 • 0 Svar
 • 4 liker
 • 5223 Visninger
Visste du at det er mulig å matche en kreditnota mot en eller flere faktura dersom totalsum å betale blir 0,- fra skjermbilde Behandle betalinger (AP50301S)?    I eksempelet ovenfor har vi en kreditnota og en faktura som til sammen nuller ut hverandre. Dersom vi trykker på Bekreft utbetaling vil kreditnotaen automatisk matches og lukkes mot fakturaen. Matchingen kan også sees under fanekortet Status. En kort stund etter du har matchet disse vil statusen på betalingen være arkivert, og da vil både faktura og kreditnota få status Avsluttet.   En forutsetning for at dette skal være mulig er at innstillingen Behandle fakturaer og kreditnotaer hvor beløpet som skal betales er 0, automatisk er skrudd på i skjermbilde Leverandørinnstillinger (AP101000). I tillegg må kreditnota og faktura(ene) ha samme betalingskonto, betalingsmetode og valuta for å kunne behandles på denne måten.  
Vis hele artikkelen
04-07-2023 12:38 (Sist oppdatert 04-07-2023)
 • 1 Svar
 • 2 liker
 • 587 Visninger
I versjon 9.51 (13. juni 2023) har vi lansert et nytt skjermbilde som enklere lar deg avstemme saldoen på reskontro mot saldoen i hovedboken. Dette gjør det enklere å oppdage løpende avvik og kjapt rette opp i de eventuelle avvikene.   1. Gå til Meny -> Hovedbok -> Vis hele menyen -> Kunde- og leverandøravstemming mot Hovedbok (GL408000).    2. I feltet Kontroll for arbeidsområde kan du velge mellom Leverandørreskontro, Kundereskontro, Leverandør-/Kundereskontro, eller Alle. Hvilke kontoer som dukker opp kommer an på hvilke kontoer som er definert som hva i skjermbilde Kontoplan (GL202500). Les mer om dette her.    3. I kolonnen Avvik har systemet beregnet avviket mellom reskontroen og hovedboken på den valgte perioden.   Finne og rette opp i avvik   Dersom du har oppdaget et avvik mellom reskontroen og hovedbok, anbefaler vi å følge disse stegene:   1. I skjermbilde Kunde- og leverandøravstemming mot Hovedbok (GL408000), gå tilbake periode for periode ved å endre feltet Periode. Målet er å finne hvilken periode avviket oppstår i.   2. Når du har funnet den tidligste perioden med avvik, klikk på avviket i kolonnen Avvik, og du vil bli navigert til skjermbilde Kontoutdrag (GL404000).     3. For å finne hvilken hovedbokstransaksjon det er som skaper avvik bør du gå gjennom bilagene i perioden avviket oppstår i. Det første du bør sjekke er bilag som er ført i andre arbeidsområder enn reskontroen med avvik. For å gjøre dette, klikk på Arbeidsområde, fjern haken for Kundereskontro eller Leverandørreskontro og klikk OK.   4. Nå vises kun bilag fra andre arbeidsområder enn Kundereskontro eller Leverandørreskontro (avhengig av hvilket arbeidsområde du fjernet). Disse må reverseres ettersom de ikke har tatt effekt på reskontroen.  Merk: de må reverseres i samme modul som de er ført. Er bilaget f.eks ført på Transaksjoner (under Bankstyring) må de reverseres der. Se samleside om reversering for mer info. Når dette er gjort skal utgående saldo på Kundesaldo og Kontoutdrag vise samme sum.   5. Bilagene som er reversert i andre moduler må deretter føres på nytt i Kundereskontro.   6. Hvis det fortsatt er avvik i Kunde- og leverandøravstemming mot Hovedbok (GL404000) kan det være behov for å regenerere kunde- eller leverandørsaldoen. Dette gjøres i skjermbilde  Regenerer Kundesaldo (AR509900) eller Regenerer Leverandørsaldo (AP509900).   5. Velg perioden du avstemmer (f.eks 12-2018) og klikk Behandle alle. Merk: denne prosessen kan ta litt tid (skal riktignok ikke ta mer enn 10-15 min).   Hvis du har avvik også etter dette, ta kontakt med din partner for ytterligere hjelp.
Vis hele artikkelen
13-06-2023 13:58 (Sist oppdatert 13-06-2023)
 • 1 Svar
 • 2 liker
 • 1474 Visninger
I versjon 9.50 (06. juni 2023) har vi lansert en ny funksjon som kan sette opp en sperre mot å føre bilag på reskontro fra et annet arbeidsområde enn Kunde- eller Leverandørreskontro. Dette gir deg mulighet til å hindre differanser mellom reskontro og hovedboken.   I skjermbilde Kontoplan (GL202500) er det nå kommet to nye kolonner; Kontrollkonto for arbeidsområde og Tillatt manuell registrering.    Hvilke kontoer som kobles til reskontro kan tilpasses for hvilken som helst konto ved å endre i feltet Kontrollkonto for arbeidsområde.   Dersom kontoen er satt opp som Kunde- eller Leverandørreskontro og du ikke har satt på haken Tillatt manuell registrering, vil du få en feilmelding dersom du forsøker å opprette et dokument i en annen modul enn Kunde-/Leverandørreskontro som vil føre til føringer på de respektive kontoene.   For selskap opprettet etter 6. juni vil ikke haken Tillatt manuell registrering være huket på. For selskap opprettet før 6. juni, vil haken være på for alle kontrollkontoer.
Vis hele artikkelen
07-06-2023 12:24 (Sist oppdatert 07-06-2023)
 • 2 Svar
 • 3 liker
 • 500 Visninger
Scenario:  Brukeren har opprettet et prosjekt med "Tillat endringsordre" funksjon på og en innkjøpsordre med status "åpen" som er knyttet mot dette prosjektet. Når brukeren prøver å slette innkjøpsordre og trykker på søppel-ikon får denne feilmeldingen:  Men når brukeren prøver å endre flyt på prosjekt så får man feilen:  Løsning:  For å ungå dette bør man bruke funksjon "Annuller ordre" som finnes under "Behandlinger" knapp i innkjøpsordre skjermbildet.  Nå blir det mulig å endre flyt på prosjektet uten feil.  
Vis hele artikkelen
12-05-2023 10:14
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 108 Visninger
I lagervarer (IN205000) og ikke lagerførte varer (IN202000) har vi mulighet for å endre varestatus på en vare. Ved bruk av status “ingen salg” og “ingen innkjøp” fikk man tidligere ikke fullført allerede opprettede leveranser og innkjøp. Det får du lov til nå.    Når “ingen salg” er aktivert skal man fortsatt tillate å opprette og sende leveranser på salgsordre som allerede er laget og tildelt et ordrenr. Fakturering skal også være mulig for disse postene.  Det er derimot ikke mulig å opprette et nytt salg. Du vil da få varsel allerede ved valget av en vare at “Varen kan ikke selges".   Tilsvarende for innkjøp. Målet med denne innstillingen er å fase ut lagervarer og ikke lagerførte varer, men ikke blokke allerede eksisterende ordre(salg og innkjøp) liggende i systemet. Vi ønsker også å muliggjøre retur av utfasede varer fra kunder, og å returnere disse varene til leverandørene.
Vis hele artikkelen
02-05-2023 17:03 (Sist oppdatert 05-05-2023)
 • 2 Svar
 • 1 liker
 • 271 Visninger