avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Knut Andreassen1 VISMA fredag
Denne artikkelen gjennomgår vi en del innstillinger i forhold til driftsmiddelbehandling i systemet. Den vil også ta for seg hvordan du konverterer et Driftsmiddel fra et innkjøp. Det å ta i bruk driftsmiddelbehandling i systemet vil effektivisere driften og gi deg god oversikt over driftsmidlene og avskrivningene på dette.
Vis hele artikkelen
av Christian Alne VISMA
Customer Administrator er en rolle i Settings/Admin i visma.net. Med denne rollen kan du gi tilgang og roller til brukere på de forskjellige tjenestene kundene har lisens på.  Her ser vi min bruker som er Customer Administrator på kunden #DEMO VSW Cloud Support. Jeg kan gi meg selv tilgang i Approval på firmaene under denne kunden.    Hvis man ser det er haket av for Customer Administrator, så ser man at jeg ikke kan fjerne haken.  Dette er fordi at det alltid skal være en bruker som er Customer Administrator på kunden. Så hvis jeg skal miste haken for Customer Administrator så må det være en annen Admin-bruker som må gå inn på min bruker og så fjerne haken. 
Vis hele artikkelen
av Christian Alne VISMA
 For å få sendt en inngående faktura til Approval så må det være lagt til et vedlegg.  Først når det er et vedlegg på fakturaen vil du kunne trykke på "Send til Approval"
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Andreassen1 VISMA ‎21-06-2018 15:15
Fra 01.01.2018 endres lav sats fra 10 % til 12%. Trykk her for lese mer om nye merverdisatser hos Skatteetaten. 
Vis hele artikkelen
av Christian Alne VISMA
Det kan hende det oppstår situasjoner der en bruker må godkjenne samme faktura to ganger. Dette er ikke en feil, men kommer på bakgrunn av hvordan flyten er lagt opp og innstillinger i Financials.   I Approval setter du opp flyten, det kan blant annet være på bakgrunn av kostnadsbærere.  I Financials kan du i tillegg sette opp en første godkjenner og en godkjenner på linje. Så i teorien kan samme bruker godkjenne en faktura tre ganger på rad i Approval.  Da på bakgrunn av tre forskjellige roller.    Så hvis dere opplever dette så se hva som er satt opp i Financials og i Approval.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Andreassen1 VISMA ‎21-06-2018 09:09
Vi oppretter her i del 3.2 et budsjett uten gruppering for 2018 (forrige budsjettet vi opprettet var for 2017 i del 3.1). Videre oppretter vi 2018 budsjettet ved å hente info fra 2017 budsjetthovedboken. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Andreassen1 VISMA ‎21-06-2018 09:02
Her finner du en oversikt over artikler som er laget vedrørende budsjettering i Financials.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Helga Marie Auran COMMUNITY MANAGER ‎21-06-2018 08:42
Vi ser her på hvordan en kan endre kolonnesett i en rapport - slik at enkelte kolonner i rapport også henter tall fra budsjetthovedbok. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Nina Bredholt VISMA ‎20-06-2018 14:06
  I Visma.net ERP har alle brukere i alle registreringstabeller kunne definere sitt eget kolonneoppsett.  I denne versjonen introduserer vi funksjonalitet som gjør det mulig å kunne dele egendefinert kolonneoppsett med andre brukere.   For å få tilgang til å dele ditt oppsett med andre brukere må du på brukeren aktivere rollen Administrator: Aktiveres denne rollen vil du få tilgang til menyen Verktøy.      Vi kan se på et eksempel hvor du endrer kolonnene på skjermbilde Inngående faktura. Åpne dette skjermbildet. Tilpass feltene på fakturalinjen slik at det er hensiktsmessig for din bruk.    Denne endringen gjelder for deg som bruker. Med den nye funksjonaliteten har du mulighet for å dele denne med andre brukere. Det gjør du ved å velge menyen Verktøy og valget Del kolonneinnstillinger   Skjermbilde for deling åpnes og du velger hvilke tabell du skal dele.   Velg om dette skal være standard, hvilke brukerrolle/brukere du skal dele med. Trykk fullfør. De brukere du har delt med får dette kolonneoppsettet når de benytter Inngående faktura skjermbildet.   Bruk som standard og Overstyr brukerens personlige innstillinger Aktiveres disse benyttes dette oppsettet som standard for all brukere, og for alle nye brukere som legges til. Dette oppsettet overskriver da eventuelle endringer eksisterende brukere har på sitt kolonneoppsett.  Den enkelte bruker kan gjøre sine egne endringer i kolonneoppsettet selv om de får dette som standard. Velger du Tilbakestill til standard i kolonnevelgeren, vil du få standard kolonneoppsett som ble delt.   Bruk som standard uten Overstyr brukerens personlige innstillinger Alle brukere som ikke har endret kolonneoppsettet og alle nye brukere som opprettes etter at du har satt kolonneoppsettet som standard vil få dette oppsettet.   Del med gitte brukere Du kan filtrere på brukerrolle og velge hvilke bruker du ønsker å dele kolonneoppsettet med.  NB! Hvis brukere vises på hver sin side må du bla deg mellom sidene for å markere brukere før du velger Fullfør.   Det er ikke mulig å lagre kolonneoppsettet for brukere/ brukerroller og siden dele det med nye brukere i ettertid. I dette tilfelle må du endre kolonneoppsettet på nytt for så å dele med nye brukere.   Hvordan endre tilbake til standard oppsett? Hvis du har aktivert et kolonneoppsett og ønsker å endre til standard oppsett, må du slette det eksisterende. Åpne Kolonnekonfigurasjon og velg "Slett standard konfigurasjonen" og trykk OK. Velg F5 for å oppfriske skjermen. Da vil du se at kolonneoppsettet er satt tilbake til systemets standard.      
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Nina Bredholt VISMA ‎20-06-2018 12:54
Oversikt og sporbarhet i forhold til hvem som har gjort hva i Visma.net ERP, har med denne versjonen blitt enklere enn noen gang.   Hvem har opprettet bilaget f.eks et innkjøp, når ble det opprettet? Hvem endret sist og tidspunkt for siste endring. Brukere som har rollen «Field-Level Audit» har tilgang til å se hvilke brukere som har opprettet/endret en transaksjon. Når denne funksjonen er aktivert har du tilgang til menyvalget Brukeraktivitetslogg... som du finner under Verktøy.     La oss si at du ønsker å sjekke innkjøpsordre. Når ble dette innkjøpet sist endret og av hvilken bruker?  Da henter du opp innkjøpet, velger Verktøy og Brukeraktivitetslogg..  Der ser du av hvem som har opprettet og endret samt tidspunkt.   I denne versjonen er det informasjonen du ser i bildet over som logges via denne funksjonen. Vi har planer om å utvide dette slik at brukere med administratorrolle også skal se hva konkret som er endret. I framtidig versjon vil det defineres under knappen "Activate field level logging". Pr nå så vil det ikke vises mer informasjon i skjermbildet beskrevet over selv om du definerer dette under "Activate filed level logging", så ikke definer noe under denne knappen i versjon 7.01.    
Vis hele artikkelen
av Mina Røisland1 VISMA
I denne versjonen av Visma.net ERP har vi implementert funksjonalitet som gir mer fleksibilitet i faktura innboksen når det gjelder å kunne bestemme nivå for når feilstatus skal gis.   Se eksempel og forklaring i videoen under:
Vis hele artikkelen
av Mina Røisland1 VISMA
En av de tingene som flere Visma.net ERP brukere har ønsket seg, er å kunne benytte hurtigtaster i større utstrekning når man benytter seg av søkefunksjonen.   Se videoen om hvordan man kan bruke hurtigtaster ved søk under:    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Andreassen1 VISMA ‎18-06-2018 15:08
  Her ser vi på hvordan en kan legge inn inngående saldo ved oppstart med ERP systemet. Det finnes to metoder å legge inn inngående saldo på. Enten legger en inngående saldo rett i i hovedboken via skjermbilde "Hovedbokstransaksjoner" eller så gjør en det via "Inngående saldo". Viktig å få med seg at disse skjermbildene fungerer svært ulikt.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Andreassen1 VISMA ‎18-06-2018 14:28
Denne  artikkelen  viser deg hvordan du  legger inn inngående saldo , og registrerer åpne poster på reskontro. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Andreassen1 VISMA ‎14-06-2018 12:42
Her finner du en oversikt over artikler som er laget vedrørende valuta i Financials.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Andreassen1 VISMA ‎14-06-2018 12:41
Her finner du en oversikt over artikler som er laget vedrørende merverdiavgift i Financials. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Andreassen1 VISMA ‎14-06-2018 12:40
Her finner du en oversikt over det vi har skrevet vedrørende bankavstemming
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Andreassen1 VISMA ‎14-06-2018 12:37
Her finner du en oversikt over artikler som er laget vedrørende leverandørreskontro i Financials (under utarbeidelse).    AUTOINVOICE -Hvilke utgiftskonto blir benyttet ved bokføring av faktura fra Autoinvoice   AUTOPAY -Bruk av IBAN -Feilmelding om betalingsreferanse ved bokføring av Leverandør refusjon fra Autopay -Gjenkjenne kunde/leverandør fra banktransaksjoner med IBAN  -Kanseller betalinger til leverandør sendt via AutoPay -Kom i gang med elektroniske betalinger  -Rapport kode ved utenlandsbetalinger     AVSLUTNING/RAPPORTER -Avstemme reskontro ved årsavslutningen -Aldersfordelt saldoliste - antall dager i aldersfordelingen -RF1301 -Avstemme Leverandører -Saldo på leverandørreskontro -Avstemme leverandørreskontro mot hovedbok -Lukking av  perioder -Rapporter i Visma.net ERP   FAKTURAINNBOKS -Validering og oppdatering av leverandørinformasjon via Fakturainnboks   FORHÅNDSBETALING -Forhåndsinnbetaling til leverandør -Bokføre forhåndsbetaling til leverandør   FØRING -Brutto/Netto ved registrering av inngående faktura -Effektivt registrere manuelle betalinger på flere leverandører i samme funksjon -Føre bort øredifferanser på reskontro -Føre leverandørbetaling av kreditnota -Føring av dobbeltbetaling og tilbakebetaling fra leverandør -Utligning av kunde mot leverandør -Registrere inngående faktura med nettobeløp eller bruttobeløp -Reversere Leverandørrefusjon som ligger på feil år og dato   IMPORT  -Forenklet import av leverandører   INNSTILLINGER -Attributter/egenskaper for leverandør -Avrunding ved registrering av inngående faktura fra leverandør -Behandling av Miljøavgift via skattemeldingen -Endre lengde på leverandørnummer -Hva bestemmer hvilken leverandør som velges? -Innstillinger i Bankstyringsmodulen -Innleggelse av IB på reskontro uten oppdatering av hovedbok -Knytt valuta til leverandør -Kunde og Leverandørprofiler i Visma.net ERP  -Leverandørens fakturanummer ved registrering av inngående faktura   LOGISTIKK  -Alternativ ID som identifikasjon av enhet -Import av prisliste med alternativ id som grunnlag for å identifisere varen -Knytte direktelevering til et gitt lagersted -Leverandører med forskjellige typer mottaksbehandling -Lokasjon kunde/leverandør -Definere alternativ ID på en artikkel
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Andreassen1 VISMA ‎14-06-2018 12:27
Opplever at man ikke får valgt rapporteringsperiode når man står i bildet for klargjør avgiftsrapport.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Andreassen1 VISMA ‎14-06-2018 12:26
Behandle MVA terminer når man bruker Branches/Filial  Til versjon 7.0 av Visma net ERP kom det et nytt skjermbilde.
Vis hele artikkelen
Relevante linker
Mest brukte tags
Påloggede brukere (366)