avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Hvis en inngående / utgående betaling ikke lar seg matche mot et bilag i systemet, vil IBAN informasjon som er registrert i systemet på kunde / leverandør bli brukt for matching. Denne funskjonaliteten blir aktivert / deaktivert ved å huke av for "Match med bankkontoer etter at fakturaene er matchet" under fliken "Innstillinger for matching" i skjermbilde "Bankinnstillinger" (CA101000)  
Vis hele artikkelen
Redidigering av fakturablankett   Det har kommet nye datafelter vedrørende kontraktsfakturering for redigering av faktura.  De nye datakildene er: Contract Contract Billing Schedule   Når du trykker på + finner du datafeltene fra kontraktsfakturering, som kan benyttes ved redigering av fakturablankett.  Redigering av fakturablankett bør gjøres av din Visma partner.
Vis hele artikkelen
 Standard beskrivelse på faktura   Det har nå kommet en ny avhukings mulighet på kundeinnstillinger: "Inkluder standardbeskrivelse" Den gjør det mulig å velge mellom inkludere / ekskludere standard beskrivelse på faktura. Mange har ønsket å fjerne standard beskrivelsen som har kommet opp på faktura ved kontraktsfakturering. Dette lar seg nå styre.   
Vis hele artikkelen
  SAF-T er et standardformat for utveksling av regnskapsdata. Du kan lese mer om dette her: http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/frister-attester-og-regnskap/Bokforing-og-regnskap/standardformat-regnskap-saf-t/   Visma.net Financials har fra versjonen 6.13 en egen rutine for håndtering av SAF-T.   Du finner SAF-T rapporteringen under Finans, Avgifter, Behandling, Avslutning og SAF-T rapport. Du starter med å velge periodene du vil rapportere for. Kontoer med bevegelse i perioden vil da hentes og vise IB og UB. Det er flere muligheter i dette skjermbildet som vi omtaler senere i dokumentet.   Sending av SAF-T rapport til Altinn: Følgende felt må være utfylt før du sender SAF-T til Altinn: Kontaktperson, e-post, telefon og referansenr Informasjon vedrørende disse feltene registreres under Innstillinger, Konfigurasjon, Firmaopplysninger fanen «Innstillinger for Altinn»: Referansenr: Får du tilsendt av myndighetene når de sender deg forespørsel om å sende SAF-T rapport. Når Altinn innstillinger er definert, vil de bli lagt til i skjermbildet for til SAF-T rapporten. Sending av SAFT-T rapporten gjøres ved å velge knappen «Send rapport».   Tjenesten AutoReport åpnes da det er denne som benyttes til å sende selve rapporten til Altinn. Du må be om pin kode, klikk knappen «Forespør SMS pinkode». Pinkode sendes til deg på telefon og du registrerer koden i feltet «Pin kode sendt på SMS». Klikk så «Send rapporten».     Visma.net Financials har nå sendt SAF-T rapporten til Altinn. Informasjon om selve sendingen kan du se i AutoReport eller under Mva, Avslutning og «AutoReport status».      NB! Siste del av verifiseringen gjøres ved å logge inn i Altinn-portalen.   Tilleggsfunksjonalitet i dette skjermbilde: «Last ned fil» Denne gir deg mulighet til å eksportere SAF-T rapport til fil, f.eks til revisor. Du kan i tillegg til hovedbok også legge ved informasjon om kunder, leverandører, kostandsbærere og prosjekt. Aktiveres disse feltene, vil det vises som egene faner. Prosjekt har ikke egen fane, men prosjektbilagene blir med i rapporten hvis feltet er aktivert.     Er det mangler i felter som er påkrevd i rapporten vil de vises med rødt kryss. Er det f.eks mangelfulle opplysninger på kunde vil det stå et rødt kryss i feltet som har mangler. Du kan da gå inn f.eks på kunde og legge inn informasjon og lagre. Har du korrigert informasjon f.eks på kunde må du åpne rapporten på nytt og legge inn perioder for at endringen skal vises. Eksport av filen gjøres via knappen «Eksporter fil». Filnavn: Orgnr, fra-til periode, navnet til firma og en tidsstamp. Filen er Zippet.   Det er også to andre funksjoner i skjermbildet: Kontoutdrag hvor du kan se på tallene bak den aktive linjen du står på.     Avgiftskontroll – detaljer for å kontrollere grunnlaget for mva. Her er det mulighet for drilldown for å se detaljene rundt de tallene som høre til aktiv rad.    
Vis hele artikkelen
Målet er å forenkle flyten for kunder som selger pakker. Til nå har det vært vanskelig å se detaljer om pakkemontering.  I denne versjonen har det kommet nye funksjoner på varelinjen i salgsordre bildet. “Pakkemontering”, “Spesifikasjoner for pakkemontering” og Se pakkemontering”.
Vis hele artikkelen
I Financials har vi pr i dag ingen funksjonalitet for automatisk beregning av miljøavgift ved fakturering. En workaround kan være å bruke mvahåndteringen til å beregne miljøavgift. Viktig at dere tester dette på deres data og sjekker at beregningen av avgiften, bokføringen og visningen av avgiften på faktura blir som dere forventer. Denne framgangsmåten beregner ikke mva på miljøavgiften!
Vis hele artikkelen
Denne artikkelen gir en oversikt over skannetjenesten og hva man bør være klar over i forbindelse med bruken av denne.
Vis hele artikkelen
I tidligere versjoner har du hatt mulighet for å registrere kunderefusjoner, men ikke mulighet for automatisk betaling via AutoPay. Fra versjon 6.10 Visma.net Financials støttes kunderefusjoner sendt via AutoPay.
Vis hele artikkelen
Forhåndsbetaling sendt fra Financials gjennom AutoPay kan kun gjøres mot en bankkonto som har samme valuta som forhåndsbetalingen.
Vis hele artikkelen
 I utgangspunktet kan du ikke kansellere betalinger etter at AutoPay har videresendt den til banken. Kanselleringen skal i utgangspunktet skje før AutoPay sender de til banken.   I siste versjon av AutoPay er det mulig å kansellere en betaling selv etter at AutoPay har sendt betalingen til banken. Det gjelder kun for Nordea (NO + SE).   Dette betyr at du kan gå inn på AutoPay betalingsoversikten, selve transaksjonen som skal kanselleres, velge "Request cancellation". Du vil få opp en meldingsboks hvor du kan skrive inn en melding til banken.  Kanselleringen sendes til banken og når banken har behandlet denne sendes det en melding tilbake til AutoPay, og tilbake til Financials AutoPay innboks hvor status på betlingen blir oppdatert eventuelt kansellert.  
Vis hele artikkelen
 Hvorfor havner brukere som inaktive? Hva må til for å gjøre de aktive.      Når brukere opprettes vil de få en aktiveringsmail. I denne mailen ligger link til pålogging og passord. Inntill brukeren har logget seg på for første gang ligger de som inaktive. For at disse skal bli aktive må de logge seg på Visma.net - bruk glemt passord for å få tildelt nytt passord. Når de er logget inn vil de bli flyttet til aktive brukere.
Vis hele artikkelen
 Legger du inn en varelinje med minus i antall på en salgsordre, vil du få melding om at det ikke er tillatt.   I Financials må du registrere det negative antallet på egen ordretype. Hvilken ordretype du skal benytte avhenger av om det er en kreditering, retur av skadet vare, retur med erstattnign etc.  
Vis hele artikkelen
Vi anbefaler å kontakte support via supportpanelet. Dette er enkelt, og gir god oversikt over kontakten med oss. Denne artikkelen beskriver hvordan du går fram.    1.Logg den inn i Visma.net her med din bruker og ditt passord.   2. Klikk på Financials      3. Velg relevant firma ved å trykke på pil til høyre, velg firma i meny som kommer opp og trykk deretter på "tilgang" for firmaet til venstre.   4. Klikk på ?   (spørsmålstegnet) øverst til høyre i ditt skjermbilde         5. Gå til Kontakt oss - Supporthenvendelser     6. Klikk Ny henvendelse,   skriv og send henvendelsen.        Her kan du også legge til skjermbilder. Trenger du hjelp til å opprette skjermbilde, se   denne artikkelen.   7. Når du får svar vil du se et varsel om dette i programmet. Du blir også varslet på mail (på epostadressen til brukerkontoen). Kontakten vil altså foregå skriftlig, men vi har fortsatt mulighet til å ringe deg underveis, hvis dette er nødvendig.         8. Senere kan du gå tilbake og se tidligere svar. Merk at man kun kan se sin egen brukers henvendelser. Er brukeren satt opp somFinancials Administrator(vanligvis en person i firmaet) kan man riktignok se alle.     
Vis hele artikkelen
I forbindelse med support vil det kunne være nyttig å ta skjermbilde av programmet. Dette vil gjøre det enklere for oss å hjelpe deg. Under følger en anbefalt fremgangsmåte med verktøyet Snipping Tool (Utklippsverktøy hvis du har Windows på norsk). Dette er forhåndsinstallert på Windows 7, 8 og 10.    1. Søk etter og åpne programmet Snipping Tool   (Utklippsverktøy)   2 Sjekk først at Mode står som   Rectangular snip (Rektangulært klipp)  3. Klikk   New (Ny)   4. Hold musen inne og dra den på skrå over området du vil ta utklipp av. Slipp når du har definert området. Se eksempel under.     5. Et vindu med utklippet vil åpnes. Velg File - Save as   (Fil - Lagre som) for å lagre bildet.     6. Send bildet til support (sammen med relevant info).   Vi anbefaler å  kontakte oss via supportpanelet . 
Vis hele artikkelen
Skal du reversere et bilag ført på modulen Leverandørreskontro eller Kundereskontro må dette gjøres i samme modul. Gjøres det i modulen Hovedbok vil det ikke ta effekt på reskontroen.
Vis hele artikkelen
  Du kan registrere bilag i forskjellige moduler i Financials, eksempelvis registreres kundebilag via modulen Kundereskontro og leverandørbilag via modulen Leverandørreskontro. Du kan også registrere et rent hovedboksbilag via modulen Hovedbok. I de forskjellige modulene har du mulighet for å reversere bilaget. Eksempelvis har du under modulen Hovedbok mulighet for Reversere hovedbokstransaksjone. Det ligger under Hovedbok, Arbeidsområde, Registrering, Hovedbokstransaksjoner. Søk opp bilaget du skal reversere, velg Behandlinger og Reverser transaksjonen. Da blir dette bilaget reversert.   Registrerer du et bilag i f.eks Kundereskontroen vil det postere transaksjoner både i kundereskontro og i hovedbok. Skal du reversere bilag registrert i kundereskontro er det viktig at reverseringen kjøres fra denne modulen for at både kundereskontro og hovedboksreskontroposteringene skal bli reversert.   Du har også mulighet for å hente opp bilag ført i kundereskontro fra modulen Hovedbok. Velger du å reversere derfra er det kun hovedboksposteringene på dette bilaget som blir reversert. Det kan medføre at du får uoverenstemmelse mellom hovedbok og reskontro ettersom bilaget kun blir reversert i hovedbok og ikke i reskontro. Vi har derfor lagt inn en advarselsmelding hvis du forsøker å reversere bilag fra hovedbok når bilaget er ført i en annen modul en hovedbok som f.eks Kundereskontro, Leverandørreskontro og Bankstyring. Under er den utgående faktura som vist i bildet over forsøkt reversert via Hovedboksmodulen. Da vil du få advarsel, men du kan velge å reversere til tross for advarselen. Du får bare en påminnelse på at hvis du velger å gjøre dette vil ikke reskontroføringen blir reversert, kun hovedbok.      
Vis hele artikkelen
 Ofte kan det være ønskelig å se marginene/fortjenesten ved registrering av salgsordre. Det kan også være ønskelig å beregne salgspris ut fra erstattningskost eller annen kostpris enn det som ligger på ordrelinjen. Hvordan dette kan settes opp beskrives her.   Du har mulighet for å vise bruttomargin/fortjeneste på salgsordren. Det kan aktiveres under Logistikk, Salg, Innstillinger, Salgsinnstillinger og feltet "Vis bruttomargin/fortjeneste". Du kan også aktivere «Bruk erstattingskostnad for bruttomargin/fortjeneste» under Salg, Innstillinger, Salgsinnstillinger. Ved registrering av salgsordre vil du øverst til høyere i skjermbildet få informasjon om fortjeneste på ordren. Der vises også feltet "Bruk erstattningskostnad for bruttomargin/fortjeneste" vil også vises i skjermbildet når det er aktivert. Er feltet " Bruk erstattningskostnad for bruttomargin/fortjeneste"  ikke aktivert vil systemet bruke kostpris for å beregne bruttofortjeneste.      Er feltet " Bruk erstattningskostnad for bruttomargin/fortjeneste"  aktivert vil leverandørpris definert på standard leverandør knyttet til varen benyttes som grunnlag for beregning av marginene. Under har jeg aktivert feltet og da er det ikke kostpris på linjen som benyttes men leverandørpris på standard leverandør på varen som benyttes. I dette tilfelle kr 50,-. Du ser marginene har endret seg basert på dette.   Du kan også benytte erstattningskostnaden til kalkulering av salgspris. Funksjonen finner du under Kundereskontro, Arbeidsområde, Registrering og Kundeprisavtaler og Beregn nye priser.    
Vis hele artikkelen
 Skal du korrigere et bilag ført i bankstyringsmodulen har du mulighet til å korrigere manuelt eller du kan reversere bilaget i sin helhet. Reverseringsmuligheten vil automatisk motpostere bilaget og det vil spare deg for manuell korrigering.   Reversering kan du gjøre ved å søke opp bilaget som skal reverseres  via Bankstyring, Arbeidsområde, Registrering.  Under ser vi et eksempel på bilag og posteringen.      Velg Behandling og Reverser, deretter Oppdater.     Det opprettes da et reversert bilag hvor posteringen reverseres i forhold til opprinnelig bilag.      
Vis hele artikkelen
 I Financials er det flere framgangsmåter for å foreta bankavstemming. Tipset her omhandler manuell bankavstemming.    Avstemming utføres via Avstemmingsutdrag. Rutinen finner du under Bankstyring, Registrering og Avstemmingsutdrag. Her henter du inn kontoen du avstemmer.     Opplever du at postene slåes sammen til samlesum under bankavstemming skyldes det at feltet  "Match banktransakjsoner med samlebetalinger" er aktivert.  Da vil det vises samlesummer under bankavstemmingstransaksjoner selv om det på hovedbokskontoen vises enkeltposter.   Dette feltet finner du under Bankstyring, Arbeidsområde, Vedlikehold,  Betalingskontoer. Hent fram betalingskontoen du avstemmer. Hvis markerte felt er aktivert vises samlesummer og er det ikke aktivert vises hver enkelt postering.     Har du allerede startet avstemming på en periode og lagret, vil ikke endringer av dette parameteret ha tilbakevirkende kraft for avstemmingen du jobber med. Hvis det er tilfelle foreslår vi at du gjør deg ferdig med denne avstemmingen, deretter slår av dette parameteret slik at feltet "Match banktransaksjoner med samlebetalinger" ikke er aktivt. Neste periodes bankavstemming skal da ta hensy til endringen og dermed ikke gi samlesummer hvis posteringene ligger postert enkeltvis i hovedboken.  
Vis hele artikkelen
 Ved postering av inngående faktura i leverandørmodulen kan det oppstå øredifferanser. Øredifferansen blir automatisk poster av systemet. Hvilke konto avrundingen blir postert på finner du under menyvalget Hovedbok, Innstillinger og Hovedboksinnstillinger. I dette skjermbildet har du feltene "Konto for avrundingsfortjeneste" og "Konto for avrundingstap". Hvilken av disse som benyttes avhenger av om det er et tap eller gevinst. Ofte legges samme hovedbokskonto inn i begge feltene.   I samme skjermbilde har du feltene "Kostnadsbærer for avrundingsfortjeneste" og "Kostnadsbærer for avrundingstap". Det er her du registrerer hvilke kostnadsbærer som skal benyttes på avrunding.  
Vis hele artikkelen