avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Nina Bredholt VISMA i går
  Ved registrering av salgsordre har du mulighet for å velge om du ønsker å vise feltet kostpris på varelinjen.   Det er en innstilling som avgjør dette. Denne innstillingen finner du under Salgsinnstillinger som kan åpnes via Salg og Salgsinnstillinger.   Velg salgsordretype - SO ved vanlig salgsordre. Aktiverer du feltet "Vis bruttomargin/fortjeneste" vil feltet Kostpris vises på salgsordrens varelinje.     Deaktiverer du dette feltet og registrerer salgsordre, vises ikke Kostpris på varelinjen. Du kan ikke hente inn Kostpris fra tabelloppsettet, det er nevnte parameter som styrer om feltet vises.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Andreassen1 VISMA i går
  Trykk her  for å gå til oversiktsartikkel om budsjett.   Budsjettering er en oppstilling av forventet inntekter og kostnader for en gitt periode, for eksempel et regnskapsår. En budsjetterer for å få en oversikt over forventede inntekter og kostnader, gitt en snakker om resultatbudsjett. Inntekter oppstår når vi selger en vare og kostnad er forbruk av ressurser målt i penger. Mer info vedrørende hvorfor budsjettere og hvordan finner du her.   Vi vil nedenfor se på stegene for budsjettering i Financials i del 1 og i del 2 vil vi se på oppsett og konfigurasjon.   Budsjettering i Financials Nedenfor ser dere stegene for budsjettering i Financials.   Bilde 1 - Stegene for budsjettering i Financials - seks steg.   Konfigurer budsjett:  Det gjør en ved å gå til Hovedbok > Konfigurasjon > Vedlikehold > Budsjettkonfigurasjon. Her kan en opprette, se og endre budsjetthierarki for klient. Opprette budsjett hovedbok:  Gå til Hovedbok > Konfigurasjon > Innstillinger > Hovedbok for å opprette hovedbok. Det ligger allerede en budsjetthovedbok som default i systemet.  Kan for eksempel være relevant å opprette flere budsjett hovedbøker gitt en ønsker å opprette både et driftsbudsjett og resultatbudsjett for samme regnskapsår.   Legge inn budsjettall:  For å gjøre dette så går til Hovedbok >  Arbeidsområde > Registrering > Budsjett. Her kan en enten fylle inn tall manuelt eller laste de inn fra annen hovedbok eller fra Excel ark. Godkjenne budsjett:  For lagre budsjett til budsjetthovedbok må en godkjenne budsjettet. Budsjetttallene vil da bli tilgjengelig når en tar ut rapporter fra systemet. En godkjenner budsjett ved å gå til Hovedbok > Behandling > Daglig > Godkjenne budsjetter. Endre budsjett:  Gå bare til Hovedbok > Arbeidsområde > Registrering > Budsjett og finn budsjett du vil endre, gjør endringene på budsjett, trykk på lagre og godkjenne budsjett på nytt. Det er ikke mulig å slette linjer eller budsjett som er godkjent. Rapportering:  Når en har godkjent budsjett så vil disse budsjetttallene være tilgjengelig ved rapportkjøring. En kan på en del rapporter velge hvilken hovedbok det skal hentes tall fra. Det er også mulig å redigere rapporter slik at en kan få se budsjettall vs virkelig tall .      Oppsett og konfigurasjon En kan velge å budsjettere med eller uten budsjett gruppering.   Bilde 2 - Her ser en forskjellen mellom gruppering og ikke gruppering av budsjettet i Financials. Default i systemet er ingen gruppering.  2.1 Ingen gruppering - i budsjettkonfigurering I sin enkleste form er et budsjett en liste over planlagte eller forventede inntekter og utgifter. Du kan opprette slike budsjetter uten gruppering. I slike budsjetter kan  en definere grupper ved hjelp av kostnadsbærere. Når en ikke bruker kostnadsbærere kan en definere grupper ved bruk bestemte kontoer i et system. En kan for eksempel ha kontonummer med fem siffer hvor det første sifferet definere gruppe. 2.2 Gruppering - i budsjettkonfiguering Hvis klient har behov for hierarkisk budsjetter, kan en sette dette ved å gå til Hovedbok > Konfigurasjon > Vedlikehold > Budsjettkonfigurasjon. Før en setter opp budsjett hierarkiet må en skaffe seg en oversikt over hvordan hierarkiet skal se ut. Hierarkiet blir benyttet som et utgangspunkt for alle budsjett som opprettes for klient. Med andre ord vil det samme hierarkiet bli brukt for alle budsjett versjoner.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Nina Bredholt VISMA i går
Opprettes det leveranse på en salgsordre, blir lagervarer som er klare for levering med på leveransen. Hva så med "Ikke lagerførte varer"? Mange ønsker å vise den ikke lageførte varen på leveransen, spesielt hvis de benytter proformafaktura ettersom proformafaktura benytter leveransen som grunnlag.   Hvordan få med "Ikke lagerførte varer" på leveransen? I eksempelet registrerer vi en Salgsordre med en lageført og en ikke lagerført vare. Ønsker du å vise de ikke lagerførte varene på leveransedokumentet, må du aktiverer feltet "Krever leveranse" på de ikke lagerførte varen.      Viktig å registrere lagersted på salgsordrelinjen på den "Ikke lagerførte varen". I eksempelet er det registrert en salgsordre på vare 1000 som er en lagervare og på vare 1 som er en "Ikke lagerført vare".       Oppretter vi leveranse på denne salgsordren, vises varenummer 1 på leveransen. Hvis vi ikke hadde aktivert "Krev leveranse" på varen, ville ikke denne varen vært med på leveransen.       Uansett om den lagerførte varen er med på leveransen eller ikke, vil den komme med når du lager faktura på leveransen. Ved fakturering tas alle ikke lagerførte varer fra SO med på faktura.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Andreassen1 VISMA tirsdag
Her finner du en oversikt over artikler som er laget vedrørende driftsmidler i Financials.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ingvild Jamt VISMA tirsdag
Scenario: Du står på  Behandle betalinger  og klikker  Betal faktura . Det kommer en feilmelding:  Du har ikke nok rettigheter til APReleaseChecks.      Feilmeldingen kommer av at betalingsmetoden som brukes (i dette tilfelle 1) ikke er satt til å opprette samlebetalinger. Dette resulterer i at betalingene blir opprettet, men ikke som del av en samlebetaling, og vil derfor ikke bli betalt via Autopay. For å rette opp dette:    1. Gå   Leverandørreskontro - Arbeidsområde - Registrering - Betalinger.    Start med å hente opp den siste betalingen som er opprettet ved å klikke på   >I. Klikk   slett   (søppelkasse-ikonet). Gjenta dette med den nest siste ved å klikke   >I på nytt, og deretter den nest nest siste osv. til du har slettet alle betalingene som ble opprettet når   Betal faktura   ble klikket på.   Tips: alle disse har status   Balansert.      2. Gå til  Bankstyring - Konfigurasjon - Innstillinger - Betalingsmetoder  og velg betalingsmetoden som ble brukt (f.eks 1).  Gå deretter til fanen Innstillinger for bruk i Leverandørreskontro . Huk av for  Opprett samlebetaling  og lagre.      3. Gå til  Leverandørreskontro - Behandling - Betalingsbehandling - Behandle betalinger  og opprett betalingene på nytt. Nå blir de opprettet som del av en samlebetaling og blir betalt via Autopay (forutsatt at dette er aktivert). 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Andreassen1 VISMA tirsdag
Her finner du en oversikt over artikler som er laget vedrørende merverdiavgift i Financials. 
Vis hele artikkelen
av Simen Veum VISMA
Det er praktisk å ha egne avgiftsnummer for å kunne kjøre med forholdsmessig fradrag.  Hvis man starter opp et nytt firma etter versjon 6.13 av Visma. net ERP, er det lagt opp avgiftsnummer for forholdsmessig fradrag. Avgiftsnummer 14D og 15D. 14 D er lagt opp med en forholdsmessig fradragsprosent på 75. Her endrer du til den fradragsprosenten du har fått. Hva som legges inn på hovedbokskontoer kan være forskjellig, så her må man bruke de kontoene som er i bruk. Tips kan være å se hvordan avgiftsnummer 14 er satt opp. Det nye avgiftsnummeret må kobles til den aktuelle avgiftssonen. Det må opprettes en ny avgiftskode, 1D Husk å merke avgiftskoden som aktiv. Legg til det nye avgiftsnummeret på denne koden. Ved registrering av bilag må man passe på å overstyre avgiftskoden. Det er jo standard til avgiftssonen som blir foreslått. Hvis vi ser på fanen for Avgiftsdetaljer, ser vi at den forholdsmessige momsen har blitt beregnet: Når bilaget blir oppdatert, ser vi på hovedbokstransen at rett mva går til konto for inngående mva 2711 og det man ikke får fradrag for blir postert som ekstra varekost.  Hvis vi ser på den klargjorte avgiftsrapporten, blir den fradragsberettigede som vist 75 % av 2500.-
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Andreassen1 VISMA tirsdag
Her finner du en oversikt over artikler som er laget vedrørende kundereskontro i Visma.net Finans.
Vis hele artikkelen
av Nina Bredholt VISMA
  Registrerer du en betaling til leverandør må denne matches mot en åpen faktura. Noen opplever at den åpne fakturaen de skal matche mot ikke vises under dokumenter til matching. Årsaken kan være at du ikke har aktivert feltet "Tillat betalinger uten sjekk på fakturadato". Dette feltet ligger under Leverandørinnstillinger som du finner under Leverandørreskontro - Innstillinger.     Er dette feltet aktivert,vises alle åpne fakturaer på leverandøren. Er feltet ikke aktivert, vises kun åpne fakturaer fram til den datoen du har som betalingsdato på betalingsbilaget.   I eksemplet under er feltet "Tillat betalinger uten sjekk på fakturadato"  aktivert. Vi registrerer en betaling med dato 06.08.2018. Under dokumenter til matching velger vi Inng.faktura og ser at alle åpne dokumenter vises uavhengig av dato på betalingen.   Vi deaktiverer feltet  "Tillat betalinger uten sjekk på fakturadato". Registrerer en betaling på samme leverandør som over med betalingsdato 06.08.2018. Da vises kun åpne fakturaer med dato fram til betalingsdato 06.08.2018. Fakturaer med dato etter dette vises ikke.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Andreassen1 VISMA ‎15-10-2018 15:35
Her finner du en oversikt over artikler som er laget vedrørende hovedbok i Financials.
Vis hele artikkelen
av Nina Bredholt VISMA
Du har mulighet for å registrere bilag direkte i hovedbok, men det er ingen automatisk håndtering av mva. Hvordan manuell mva skal føres beskrives her: https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-net-ERP/Foring-av-bilag-med-MVA-pa-Hovedbokstransaksjoner/ta-p/30430   Følger du denne oppskriften og ikke får valgt avgiftsnummeret ved registrering på 27xx kontoen, kan du sjekke: -at du registrerer bilaget på riktig mvakonto. -at avgiftsnummeret ikke har  aktivert "Forholdsmessig fradrag". Sistnevnte er ikke støttet ved manuelt registrert mva via hovedbok.     Eks: Du registrer et bilag i hovedbok på konto "2710 Inngående mva", og får melding om at avgiftsnummer ikke eksisterer.   Hent opp avgiftsnummer 14: Sjekk at feltet "Delvis fradragsberettiget mva" ikke er aktivert.   Gå til fanen Hovedbokskontoer og sjekk at det er rett konto som ligger der. Her er det viktig at kontoen du skal registrere bilaget på er oppgitt. I dette tilfelle feilet det fordi det lå konto 2711 i feltet "Konto for inngående avgift", mens det er konto 2710 jeg forsøker å registrere bilaget på. 2710 er ikke knyttet mot avgiftsnummer 14, og derfor meldingen.                
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ingvild Jamt VISMA ‎12-10-2018 09:52
I denne artikkelen skal vi vise hvordan du kan skrive ut et tilbud som er overført til salgsordre.    Vi starter med å registrere et tilbud. Da velger vi ordretype QT i feltet ordretype på en salgsordre.      Når du lager et tilbud og kopierer tilbudet til en salgsordre og lagrer får tilbudet status Fullført.   Her ser vi at tilbudet har blitt kopiert til en salgsordre.      Når salgsordren er lagret kan du ikke gå tilbake til tilbudet og skrive ut tilbudet fra Rapporter for da er fanen skriv ut tilbud/salgsordre nedtonet fordi tilbudet er fullført.       Hvis du ønsker å skrive ut tilbudet kan du gå til Flere valg- Maler for oppsett og velge tilbud eller tilbud- med adressen til høyre.     Når du åpner tilbudet velger du ordrenummer og trykker kjør rapport. Da får du åpnet tilbudet og kan skrive det ut eller sende.      
Vis hele artikkelen
av Ingvild Jamt VISMA
Denne fanen viser aller typer med ordretype faktura (IN) og Kontantsalg (CS) som er laget i salgsordrebildet. Det er kun ordretypene Faktura(IN) og Kontantsalg(CS) som lages i salgsordre som vises i denne kolonnen. Ikke de som knyttes til en salgsordre.      
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ingvild Jamt VISMA ‎05-10-2018 10:38
Feltet "I montering etterspørsel" vises for varer som er komponenter i en pakke og hvor mange av dem som er i lagret i en pakkemontering. Legg merke til at det kun er for lagrede pakker, så den vurderer ikke salgsordrer.     I dette tilfellet ser vi i kolonnen over at vi har lagret 5 stk av SKC004- styre i skjermbildet pakkemontering.     
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Andreassen1 VISMA ‎01-10-2018 13:17
  Gå til Admin - Konfigurasjon - Brukerstøtte, kontakter - Visma brukerstøtte, kontakter       Søk opp supportkonsulenten du skal legge inn.   Klikk i feltet under under Tilgangstype (på linjen med supportkonsulenten). Tilgangstypen Support vildukke opp. Sett en sluttdato for tilgangen under Til . Vi ber om at denne settes til en uke fram i tid. På denne måten tas det høyde for at saken kan ta tid. Vi gjør riktignok det vi kan for å løse saken raskest mulig. Klikk Lagre (nederst til høyre) Supportkonsulenten får mail med info om at han/hun har fått tilgang til rollen Programadministrator (Application Administrator) på kunden. Dette gjør at han/hun kan sette nødvendige roller på det aktuelle firmaet for å undersøke saken (f.eks Financials Administrator og Financials User).
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Nina Bredholt VISMA ‎01-10-2018 13:05
I Visma.net ERP kan du definere priser på forskjellige nivåer. Hvilke priser som benyttes følger en spesifisert prioritet. Du kan ha generelle priser, kundespesifikke priser og priser definert på grupper/kategorier. Det kan også være tilfeller hvor prisen er definert slik at en kunde kan være kvalifisert til å få flere av prisene som er definert. Hvilke pris blir da foreslått?   Salgspriser blir prioritert etter følgende rekkefølge:  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ingvild Jamt VISMA ‎01-10-2018 12:39
I denne artikkelen skal vi gå gjennom hvordan du utfører lagertelling på hele lageret. Altså full vareopptelling. Vi skal se på  hvordan dette gjøres og hva man bør tenke på ved en varetelling.     Lagersted På lagersteder kan du aktivere knappen “ frys lager”  Når varetelling da er igang får du ikke gjort noen transaksjoner eller oppdatert noen mottak. Du kan f.eks lage en innkjøpsordre og lagre et varemottak. Men ikke oppdatere. Du får en feilmelding hvis du prøver å gjøre noe da. Denne innstillingen kan overstyres, men vi anbefaler på det sterkeste at man har rutiner internt på plass slik at når man foretar en varetelling så foregår ikke lagertransaksjoner parallelt. Dersom man gjør det vil det være svært vanskelig å registrere det faktiske lageret man har.   Ikke aktivert: Velger de Ikke frys så kan de levere/motta, men da må de manuelt holde styr på dette og kalkulere det inn når de velger å oppdatere opptalt antall. Da må det som er telt på lager justeres med det som har skjedd av lagerbevegelser i mellomtiden.       Når vi skal i gang med vareopptelling må vi først opprette en "Vareopptellingstype" Her fyller du ut typenr, beskrivelse og på genereringsmetode velger vi hele fysiske lager.     Typenr: Hva vareopptellingen din skal hete. Metode:  Hvilken metode skal brukes til å generere listen over lagervarer for vareopptelling: Hele fysisk lager, Per lager, Per omløpsklasse, Per ABC-kode, Per syklus eller Per vareprofil. Lagersted: Det spesielle lageret hvor vareopptellingen vil finne sted. Du kan la feltet stå tomt for å bruke vareopptelling på ethvert lager. Hvis du velger Lagersted kan du også velge lokasjon hvor vareopptelling skal skje og velge plukkprioritet. Tilordningsrekkefølge: Fanen tilordningsrekkefølge viser bare rekkefølgen du kan sette opp på rapporter. Du kan sortere etter lokasjon, per varenr, per parti/serienummer om dette er satt på varen eller per lagerbeskrivelse.     Neste steg er å klargjøre vareopptellingen.  Etter vi har lagret så går vi til skjermbildet "Klargjør vareopptelling"  Her setter vi gang en vareopptelling .  På typenr velger vi den vareopptellingstypen vi lagde i sted, og så velger vi lagersted.     Under blanke linjer å legge til kan vi velge f.eks. 5. Linjer.   Det som er greit å vite i dette bildet er at varene som kommer i tellingen her er kun varer som har hatt lagertransaksjoner. Saldoen kan være 0, men de må ha hatt lagertransaksjon. Så hvis vi har en vare og ikke har hatt noen lagertransaksjon på den, så skal den per default ikke komme med her. Hvis vi da ønsker saldo på denne fordi vi har en på lager så kan vi legge til denne varen på den blanke linjen. Når vi trykker på "generer fysisk lager” så vil lageret fryses om du har aktivert knappen “ frys lager” under lagersteder. Vi kan lagre varemottaket ol, men ikke oppdatere. Da vil vi få en feilmelding. Når vi trykker på “ generer fysisk lager” kommer vi til skjermbildet godkjenn vareopptelling Ved så å klikke på Generer fysisk lager starter vi prosessen aktivt og går over i skjermen "Godkjenn Vareopptelling".    Vi har også ulike rapporter vi kan bruke i vareopptellingen.  Tellelister- Kan brukes til de som teller lageret. Her kan vi se hvor mange varer som er realisert antall og her kan vi telle hva som fysisk er på lager og skrive ned.   Forhåndsvis avvik på lagertellig: I denne rapporten fyller vi ut avvik om det finnes.   3. Vareopptelling: (VALGFRITT)   Når vi har satt i gang vareopptellingen og skal legge inn data kan vi bruke bildet vareopptelling eller gå rett til godkjenn vareopptelling å legge inn der.       Her ser vi antall før telling og her kan vi skrive inn opptalt antall.  Kan også velge på lokasjon slik at hver person får ansvaret får å telle hver sin lokasjon/hylleplass. Hvis opptalt antall er ulikt antall før telling så ser vi en differanse her. Bildet vareopptelling brukes av de som er ute på lageret. Her kan de filtrere etter lokasjon f.eks lokasjon 1 og lokasjon 2 som kan gjøre vareopptellingen lettere å registrere. Legger du f.eks inn 15 stk på “opptalt antall” vil dette vises i bildet “ godkjenne vareopptelling” Alt som du legger inn her vises i dette bildet. Referansenr kommer fra lagerinnstillinger og “nummerserie for varetelling” Godkjenn vareopptelling:   Her ser vi de 15 vi la inn fra bildet vareopptelling. Kan også ta ut denne listen i excel og legge inn verdier der.     Om det er noen varer som ikke ligger her kan du trykke på “ legg til” og velge varen under varenr, velg lokasjon og antall. Det er kun manuelle tilføyde linjer du kan slette fra dette skjermbildet. Sett inn reell beholdning i feltet for Opptalt antall. Avvik i antall vil vise et kostnadsavvik basert på varens kostnad. Kolonnen for Årsakskode vil benytte standard årsakskode for varetelling, men her har man også muligheter til å lage egne årsakskoder for sporing, til eksempel brekkasje, tyveri, utdaterte varer eller annet som passer din bedrift. Årsakskoden på varelinjen hentes fra Lagerinnstillinger. Default er 4- lagerkorreksjon. Dette kan endres om du har en egen årsakskode du har laget.   Når du er ferdig med å legge inn antall har du valgene avslutt, annuller og fullfør:   Annuller: da avslutter du uten at noe blir gjort med verdiene. Da vil ingen varetelling bli gjort. Avslutt: da stenges skjermbildet vareopptelling, dvs at du ikke kan legge inn noe mer informasjon der. Du kan heller ikke oppdatere et varemottak. Fullfør: da skapes det en justering, lagerkorreksjon og et ref. Nr blir laget som vi kan gå inn å se på. Når vi nå prøver å trykke på fullfør får vi en feilmelding. Dette fordi kolonnen "status" på vareopptellingen står som “ikke angitt”. For å fullføre en vareopptelling må statusen være noe annet enn “ ikke angitt” . Dvs, de linjene med denne statusen har vi ikke lagt inn noe verdi/tall for. Da kan vi enten velge: Sette til null- da blir opptalt antall til 0. Hoppe over- da endres status til hoppet over, da vil ikke lagersaldo endre seg. I dette tilfelelt velger vi "hoppe over".  Når du da klikker på “ fullfør fysisk lager” skapes det en lagerkorreksjon for de varene som det er justert for.  Denne justeringen ligger under fanen Justeringsinformasjon. Du kan da klikke på denne, får å få opp detaljene og følge bokføringen av lagerkorreksjonen i regnskapet. Motkonto styres av årsakskoden som ligger på vareopptellingen. Hvis ingen årsakskode registreres benyttes Årsakskode for vareopptelling under Lagerinnstillingen.          
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ingvild Jamt VISMA ‎01-10-2018 12:37
Behandling av tjenestelinjer i innkjøpsordre via varemottak   For å strømlinje faktureringsprosessen for innkjøpsordre kan brukerne få systemet til å kopiere tjenestelinjer (linjene med ikke-lagervarer) som har  'Krev mottak' deaktivert i skjermbildet Ikke-lagerførte varer (IN202000), fra innkjøpsordre til varemottak uten å behandle dem via periodiseringskonto. Innstillingen for å kopiere tjenestelinjer settes i Innkjøpsinnstillinger (PO101000) og heter  “Bruk varemottak til å behandle tjenestelinjer fra vanlige innkjøpsordrer”       Som standard er dette valget deaktivert, og systemet fungerer som det gjorde før: Tjenestelinjer kopieres ikke fra en innkjøpsordre til det tilsvarende varemottaket; De kan heller ikke legges manuelt i varemottaket ved å klikke "Legg til  innkjøpsordre"  eller "Legg til innkjøpsordrelinje". Tjenestelinjer faktureres direkte fra innkjøpsordren. Etter at en inngående faktura har blitt utarbeidet for en innkjøpsordre, er det ikke mulig å opprette en annen uoppdatert faktura for denne linjen. Hvis alternativet ``Bruk varemottak til å behandle tjenestelinjer fra vanlige innkjøpsordrer`` er valgt, kopieres tjenestelinjer fra innkjøpsordre til varemottak. Disse linjene kan ikke faktureres direkte fra kjøpsordren.   Et annet alternativ er “Bruk varemottak til å behandle tjenestelinjer fra innkjøpsordrer for  direkteleveringer”         Som standard er dette valget deaktivert, og systemet fungerer som det gjorde før:   Tjenestelinjer kopieres ikke fra en direktelevering til det tilsvarende varemottaket;  De kan heller ikke legges manuelt til Varemottaket ved å klikke "Legg til innkjøpsordre" eller "Legg til innkjøpsordrelinjer" i skjermbildet Varemottaket (PO302000). Tjenestelinjer faktureres direkte fra ordren direktelevering. Etter en inngående faktura har blitt utarbeidet for en innkjøpsordre, er det ikke mulig å opprette en annen uoppdatert faktura for denne linjen. Hvis alternativet ``Bruk varemottak til å behandle tjenestelinjer fra innkjøpsordrer for  direkteleveringer`` er valgt kopieres tjenestelinjer fra innkjøpsordre som til varemottak. Disse linjene kan ikke faktureres direkte fra innkjøpsordre med direktelevering.     Regler for når en innkjøpsordre linje for Service/tjeneste produkter settes til fullført   I versjon 7.0 kan du velge når en innkjøpsordrelinje for Service/tjeneste skal settes til fullført. Innstillingen velges på selve varen (IN202000) Her kan du velge Per antall eller Per beløp.     Merk! Ved opprettelse av innkjøp vil innstillingen arves til innkjøpsordrelinjen, så en endring av innstillingen på varen, vil ikke ta effekt på eksisterende innkjøp.   Per antall En linje med innstillingen 'Per antall' blir satt til Fullført i disse tilfellene: a) Varemottaket med hele antallet av ordren er oppdatert. Kolonnen     'Fullfør innkjøpsordrelinje' velges automatisk for varemottaksslinjen i skjermbildet varemottak.   b)  Varemottaket med en del av antallet av ordren er oppdatert. Kolonnen       innkjøpsordrelinjen av alle oppdaterte inngående fakturaer som refererer til denne linjen.   c) Den inngående fakturaen er oppdatert, og det fakturerte antallet er større enn  eller lik     innkjøpsordrelinjen av alle oppdaterte inngående fakturaer som refererer til denne linjen.       Per beløp En linje med innstillingen "Per beløp" blir fullført i disse tilfellene:     a) Varemottaket er oppdatert, og kolonnen "Fullfør innkjøpsordrelinje" er manuelt valgt for       varemottakslinjen i bildet Varemottak. b)    Den inngående fakturaen er oppdatert og faktureringsbeløpet er større enn eller lik innkjøpsordrebeløpet av alle oppdaterte inngående fakturaer som referer til denne linjen.    
Vis hele artikkelen
av Mina Røisland1 VISMA
I videoen nedenfor vises eksempel på hvordan du kan bruke filter funksjonen i listevisning fra Dashbord.     
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av OleNoer VISMA ‎27-09-2018 13:02
I denne videoen ser du forbedringer i listevisning som blir tilgjengelig for brukere i versjonen som er planlagt 30 september 2018  
Vis hele artikkelen
Relevante linker
Mest brukte tags