avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

(updated by Ingvild Jamt VISMA ‎01-10-2018 12:39 )
  • 2 Svar
  • 1 Liker
  • 1706 Visninger

I denne artikkelen skal vi gå gjennom hvordan du utfører lagertelling på hele lageret. Altså full vareopptelling. Vi skal se på hvordan dette gjøres og hva man bør tenke på ved en varetelling.

 

 

Lagersted

På lagersteder kan du aktivere knappen “ frys lager”  Når varetelling da er igang får du ikke gjort noen transaksjoner eller oppdatert noen mottak.

Du kan f.eks lage en innkjøpsordre og lagre et varemottak. Men ikke oppdatere. Du får en feilmelding hvis du prøver å gjøre noe da.

Denne innstillingen kan overstyres, men vi anbefaler på det sterkeste at man har rutiner internt på plass slik at når man foretar en varetelling så foregår ikke lagertransaksjoner parallelt. Dersom man gjør det vil det være svært vanskelig å registrere det faktiske lageret man har.

 

Ikke aktivert:

Velger de Ikke frys så kan de levere/motta, men da må de manuelt holde styr på dette og kalkulere det inn når de velger å oppdatere opptalt antall. Da må det som er telt på lager justeres med det som har skjedd av lagerbevegelser i mellomtiden.

Frys lager.PNG

 

 

 

Når vi skal i gang med vareopptelling må vi først opprette en "Vareopptellingstype"

Her fyller du ut typenr, beskrivelse og på genereringsmetode velger vi hele fysiske lager.

 

telling 1.png

 

Typenr: Hva vareopptellingen din skal hete.

Metode: Hvilken metode skal brukes til å generere listen over lagervarer for vareopptelling:

Hele fysisk lager, Per lager, Per omløpsklasse, Per ABC-kode, Per syklus eller Per vareprofil.

Lagersted: Det spesielle lageret hvor vareopptellingen vil finne sted.

Du kan la feltet stå tomt for å bruke vareopptelling på ethvert lager.

Hvis du velger Lagersted kan du også velge lokasjon hvor vareopptelling skal skje og velge plukkprioritet.


Tilordningsrekkefølge:

Fanen tilordningsrekkefølge viser bare rekkefølgen du kan sette opp på rapporter. Du kan sortere etter lokasjon, per varenr, per parti/serienummer om dette er satt på varen eller per lagerbeskrivelse.

 telling 2.png

 

Neste steg er å klargjøre vareopptellingen. Etter vi har lagret så går vi til skjermbildet "Klargjør vareopptelling" 

Her setter vi gang en vareopptelling . På typenr velger vi den vareopptellingstypen vi lagde i sted, og så velger vi lagersted.

 
telling 3.png

 

Under blanke linjer å legge til kan vi velge f.eks. 5. Linjer.  Det som er greit å vite i dette bildet er at varene som kommer i tellingen her er kun varer som har hatt lagertransaksjoner. Saldoen kan være 0, men de må ha hatt lagertransaksjon.

Så hvis vi har en vare og ikke har hatt noen lagertransaksjon på den, så skal den per default ikke komme med her. Hvis vi da ønsker saldo på denne fordi vi har en på lager så kan vi legge til denne varen på den blanke linjen.

Når vi trykker på "generer fysisk lager” så vil lageret fryses om du har aktivert knappen “ frys lager” under lagersteder. Vi kan lagre varemottaket ol, men ikke oppdatere. Da vil vi få en feilmelding.

Når vi trykker på “ generer fysisk lager” kommer vi til skjermbildet godkjenn vareopptelling

Ved så å klikke på Generer fysisk lager starter vi prosessen aktivt og går over i skjermen "Godkjenn Vareopptelling".

  

Vi har også ulike rapporter vi kan bruke i vareopptellingen. 

Tellelister-

Kan brukes til de som teller lageret. Her kan vi se hvor mange varer som er realisert antall og her kan vi telle hva som fysisk er på lager og skrive ned.  

telling 4.png

Forhåndsvis avvik på lagertellig:

I denne rapporten fyller vi ut avvik om det finnes.


telling 5.png

 

3. Vareopptelling: (VALGFRITT)

 

Når vi har satt i gang vareopptellingen og skal legge inn data kan vi bruke bildet vareopptelling eller gå rett til godkjenn vareopptelling å legge inn der.

 telling 6.png

 

 

Her ser vi antall før telling og her kan vi skrive inn opptalt antall.  Kan også velge på lokasjon slik at hver person får ansvaret får å telle hver sin lokasjon/hylleplass.


Hvis opptalt antall er ulikt antall før telling så ser vi en differanse her.

Bildet vareopptelling brukes av de som er ute på lageret. Her kan de filtrere etter lokasjon f.eks lokasjon 1 og lokasjon 2 som kan gjøre vareopptellingen lettere å registrere.


Legger du f.eks inn 15 stk på “opptalt antall” vil dette vises i bildet “ godkjenne vareopptelling”

Alt som du legger inn her vises i dette bildet.

Referansenr kommer fra lagerinnstillinger og “nummerserie for varetelling”


Godkjenn vareopptelling:

 

Her ser vi de 15 vi la inn fra bildet vareopptelling. Kan også ta ut denne listen i excel og legge inn verdier der.

 
telling 8.png

 

Om det er noen varer som ikke ligger her kan du trykke på “ legg til” og velge varen under varenr, velg lokasjon og antall.

Det er kun manuelle tilføyde linjer du kan slette fra dette skjermbildet.


Sett inn reell beholdning i feltet for Opptalt antall. Avvik i antall vil vise et kostnadsavvik basert på varens kostnad. Kolonnen for Årsakskode vil benytte standard årsakskode for varetelling, men her har man også muligheter til å lage egne årsakskoder for sporing, til eksempel brekkasje, tyveri, utdaterte varer eller annet som passer din bedrift.

Årsakskoden på varelinjen hentes fra Lagerinnstillinger. Default er 4- lagerkorreksjon. Dette kan endres om du har en egen årsakskode du har laget.

 

Når du er ferdig med å legge inn antall har du valgene avslutt, annuller og fullfør:

 

Annuller: da avslutter du uten at noe blir gjort med verdiene. Da vil ingen varetelling bli gjort.


Avslutt: da stenges skjermbildet vareopptelling, dvs at du ikke kan legge inn noe mer informasjon der. Du kan heller ikke oppdatere et varemottak.


Fullfør: da skapes det en justering, lagerkorreksjon og et ref. Nr blir laget som vi kan gå inn å se på.


Når vi nå prøver å trykke på fullfør får vi en feilmelding. Dette fordi kolonnen "status" på vareopptellingen står som “ikke angitt”. For å fullføre en vareopptelling må statusen være noe annet enn “ ikke angitt” .

Dvs, de linjene med denne statusen har vi ikke lagt inn noe verdi/tall for.

Da kan vi enten velge:


Sette til null- da blir opptalt antall til 0.

Hoppe over- da endres status til hoppet over, da vil ikke lagersaldo endre seg.


I dette tilfelelt velger vi "hoppe over". 

Når du da klikker på “ fullfør fysisk lager” skapes det en lagerkorreksjon for de varene som det er justert for.  Denne justeringen ligger under fanen Justeringsinformasjon. Du kan da klikke på denne, får å få opp detaljene og følge bokføringen av lagerkorreksjonen i regnskapet.

Motkonto styres av årsakskoden som ligger på vareopptellingen. Hvis ingen årsakskode registreres benyttes Årsakskode for vareopptelling under Lagerinnstillingen.

 

 telling 9.png

 


 

 

Bidragsytere
Kommentarer
PARTNER

Veldig bra laget Ingvild 😄

 

Jeg har noen spørsmål spesielt rundt det med hvilke varer som kommer på listen. (Min kunde skal nulle lageret ved telling for å legge inn på nytt - Etter nulling via telling kommer ingen varer på listen, selv om de har transaksjoner)

Lager en ticket til deg.

 

/Stig

 

Hei Stig,

 

Takk for det:)  Ja supert om du legger inn en ticket, så ser vi på det. 

 

Mvh. Ingvild Jamt