Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma.net ERP

Sorter etter:
I Visma.net Financials kan du importere i en forenklet veiviser Kunder, leverandører, lagervarer og ikke lagerførte varer. Dette gjøres enkelt ved å laste ned en mal til Excel, fylle den ut så importere.
Vis hele artikkelen
20-03-2015 19:00 (Sist oppdatert 15-08-2022)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 1687 Visninger
Denne artikkelen beskriver hvordan du kan endre standard dato i Visma.net ERP. 
Vis hele artikkelen
14-08-2019 10:41 (Sist oppdatert 15-08-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 702 Visninger
Hovedbokskontoer blir kategorisert i kontotyper. Ved opprettelse av hovedbokskonto angir du hvilken kontotype denne kontoen hører til. Kontoer i klasse 1 knyttes som regel til kontotype aktiva. Kontotypen har blant annet betydning for rapporteringen.
Vis hele artikkelen
27-04-2018 09:25 (Sist oppdatert 12-08-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 783 Visninger
Hvis du ønsker kan du endre antall oppføringer per side i oversiktsbildene i Financials. Her finner du hvordan dette gjøres. 
Vis hele artikkelen
06-11-2018 15:55 (Sist oppdatert 12-08-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 786 Visninger
Kunder, leverandører og ansatt er knyttet til en overordnet segmentverdi som heter BIZZACC. Ønsker du å endre antall siffer ved oppstart på kunder, leverandører og ansatte må alle ha samme antall siffer. Denne artikkelen beskriver hvordan du endrer dette.
Vis hele artikkelen
25-05-2016 21:23 (Sist oppdatert 10-08-2022)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 1082 Visninger
  I versjon 8.90 er det gjort en endring i forhold til Nummerserie og nummerserietildeling  (CS201010). Bakgrunnen for endringen er at når det er flere prosesser som skriver til samme nummerserie, så skal det gå nå raskere å få tildelt nytt nummer.    Når du åpner en nummerserie fra skjermbildet   Nummerserier (CS201010), så er det lagt til en ny kolonne, Siste allokerte nummer.  Her er et eksempel for Utgående faktura.    Når du tar i bruk nummerserien ved å registrere en faktura, så allokeres automatisk 1000 nummer slik at disse er klare til bruk.   Når 1000 nummer brukt, så allokeres automatisk 1000 nye.  Hvis det er nødvendig å tilbakestille nummerserien for å ta i bruk et nummer som er slettet, så kan du justere Siste allokerte nummer på samme måte som du justerte Siste brukte nummer tidligere. Da slettes alle allokerte nummer, men 1000 nye vil allokeres med en gang en ny faktura registreres.    Her er et eksempel:   Neste nummer som skal benyttes er 000007, og Siste allokerte nummer er 001005. I dette eksemplet så er faktura 000006 opprettet og så slettet før den ble bokført. Vi ønsker å endre slik at neste faktura får fakturanummer 000006. Vi endrer Siste allokerte nummer til 000005 og klikker Lagre.  Vi oppretter ny faktura som får fakturanummer 000006. I nummerserier så hentes det ut 1000 nye nummer til Siste allokerte nummer, og neste nummer oppdateres til 000007.   Som standard deler de ulike dokumenttypene under inngående faktura (leveradørreskontro) og utgående faktura (kundereskontro) nummerserie. Du må derfor påse at neste nummer er det siste som er benyttet på tvers av dokumenttypene. Dette for å unngå dokumenter med samme tildelte nummer.     
Vis hele artikkelen
05-04-2022 10:26 (Sist oppdatert 08-08-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 297 Visninger
Her finner du informasjon om produktarbeidsgruppe på en vare. 
Vis hele artikkelen
19-12-2018 14:54 (Sist oppdatert 02-08-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 566 Visninger
I skjermbildet Lagerinnstillinger (IN101000) har vi parameteret "Oppdater hovedbok". Denne innstillingen avgjør om det blir opprettet hovedboksbilag på lagerbevegelser.   Under normal drift er det naturlig at denne innstillingen er aktivert slik at det automatisk blir opprettet hovedboksposteringer ved oppdatering av bilag i lagermodulen.   Ved oppstart av et nytt firma kan de være ønskelig at dette valget er deaktivert. I den forbindelse skal inngående balanse i hovedboken, samt antall på lager i logistikkmodulen legges inn i systemet. Antall på lager blir ofte lagt inn via lagertelling/lagermottak. Samtidig som regnskapsaldo i hovedbok blir registrert via ordinær saldoinnlegging. Hvis denne innstillingen er aktivert når lagertellingen/lagermottaket oppdateres, vil det bli opprettet hovedboksposteringer fra Lagermodulen. Hvis hovedboken allerede er oppdatert via saldoinnlegging i hovedboksmodulen, blir lagerkontoen dobbelt oppdatert. Glemmer du å aktivere innstillingen etter at saldoinnlegging er foretatt, eller den blir deaktivert senere, vil det resultere i at det ikke opprettes hovedboksbilag på lagertransaksjoner. Dette kan være kritisk ettersom disse posteringen ikke kan opprettes automatisk i ettertid selv om innstillingen aktiveres. Vi har derfor valgt å adgangsregulere dette valget for å unngå kritiske situasjoner. Det er kun System administrator som har tilgang til denne innstillingen.      
Vis hele artikkelen
04-09-2020 10:11 (Sist oppdatert 12-07-2022)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 887 Visninger
I denne artikkelen forklarer vi hvordan du velger hvilken e-postadresse som benyttes som standard når du sender ordrebekreftelser, plukklister, fakturaer mv. på e-post.
Vis hele artikkelen
27-09-2019 15:58 (Sist oppdatert 24-06-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 887 Visninger
Denne guiden viser deg hvordan opprette nye kostnadsbærere, etterhvert som du får behov for dette.
Vis hele artikkelen
22-02-2017 20:29 (Sist oppdatert 24-06-2022)
 • 2 Svar
 • 0 liker
 • 3349 Visninger
Dersom et firma som allerede benytter Visma.net skal bytte organisasjonsnummer, er det viktig at dette gjøres korrekt. Det å bytte organsisjonsnummer er en større endringsprosess enn kun endringen i Brønnøysundregisteret. Visma.net består av mange tjenester som henger tett sammen og flere av disse er veldig knyttet opp til organisasjonsnummeret.   Firmaets organisasjonsnummer finnes i modulen Visma.net Admin, men å kun endre organisasjonsnummer i dette feltet kan få store konsekvenser.   Visma.net Payroll Et firma som har innsendt A-melding fra Visma.net Payroll, og som skal bytte organisasjonsnummer, må opprette et nytt firma i Visma.net for det nye organisasjonsnummeret, og legge inn opplysningene på nytt.    Forklaringen er opplysninger skal rapporteres på perioden de gjelder, og endringer på innrapporterte opplysninger skal korrigeres i måneden det var innrapportert. Visma.net Payroll vil håndtere retroaktive transaksjoner, og automatisk sende inn A-melding på alle aktuelle perioder. Det er derfor ikke mulig å kun endre organsisasjonsnummeret i Visma.net Admin ved endring av organsisasjonsnummer.   Dette gjelder både dersom Visma.net Payroll benyttes alene som produkt, eller sammen med andre produkter, som f.eks. Visma.net Financials, Visma.net Autopay, Visma.net Autoreport. Benyttes andre produkter i visma.net så gjøres det oppmerksom på at også data på disse produktene må legges inn på nytt.   NB! Husk at ansatte skal rapporteres i A-melding med sluttdato på det opprinnelige organisasjonsnummeret, og innrapporteres det nye organisasjonsnummeret med ny ansattdato.   PS! Er det kun endring i virksomhetsnummer/underenhetsnummer, og organisasjonsnummeret er uendret, så opprettes nytt virksomhetsnummer og knyttes til ansatte i eksisterende firma.   Visma.net Financials Når det kommer til endring av organisasjonsnummer i Visma.net Financials er det større muligheter for at dette kan gjøres uten å opprette en ny firmadatabase/klient. Det eneste som vil bli påvirket, rent systemteknisk, vil være mva-meldingen. Dersom man endrer organisasjonsnummer mellom to terminer, og ikke sender inn noen endringsmelding eller ny mva-melding på tidligere terminer, skal dette kunne fungere fint. Så lenge man oppdaterer ID og passord i Altinn på det nye organisasjonsnummeret, og endrer dette i Visma.net AutoReport (se under), vil dette kunne fungere fint.    Det man må være oppmerksom på er at man ikke må sende inn korrigeringer eller erstatningsmelding for tidligere terminer. Disse vil bli rapportert på det nye organisasjonsnummeret i Altinn og ikke på det gamle, slik at skal rapporteres på.    Visma.net Autopay Et firma som benytter Visma.net Autopay for betaling til leverandører eller ansatte, eventuelt innbetaling fra kunder, må også inngå en ny avtale med sin bankforbindelse på det nye organisasjonsnummeret.    Ny avtale må legges inn i Visma.net Autopay.   Visma.net Autoreport Innsending av rapporter som f.eks. Omsetningsoppgave (MVA) og A-melding skal også foretas på nytt organisasjonsnummer. I Altinn.no er det viktig at alle brukerrettigheter og datasystem registreres inn på det nye organisasjonsnummeret, og at dette legges inn i Visma.net Autoreport.   Endre organisasjonsnummer på kundekort og avtale hos Visma  Ved endring av organisasjonsnummer på kundekortet og avtalen med oss, må en henvendelse med korrekt informasjon sendes inn til kundesenteret@visma.no ⭐     Ved fusjoner Payroll Dersom selskap med organiasjonsnsummer som skal benyttes videre allerede eksisterer som firma i Visma.net, så må de ansatte registreres/importeres inn i det eksisterende firmaet. Ansatte registrert i organisasjonsnummer som ikke lenger benyttes må sluttmeldes, og sendes inn med opphør av arbeidsforhold i A-meldingen.   Dersom selskap med organisasjonsnummer som skal benyttes videre ikke eksisterer som firma i Visma.net, så må firmaet og ansatte opprettes som et nytt firma.   Financials For Visma.net Financials vil det ikke være noen endring i forhold til hva som er beskrevet i kapitellet for Visma.net Financials tidligere i artikkelen. Skal firmaet også benyttes Visma.net Payroll, så vil veiledningen for Visma.net Payroll måtte følges som utgangspunkt.
Vis hele artikkelen
13-08-2021 12:02 (Sist oppdatert 15-06-2022)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 725 Visninger
  Det er nå mulig å splitte kostnadsbærersegment i ulike skjermbilder. I første omgang har vi gjort de nødvendige endringene i databasen. I skjermbildet for Kostnadsbærere under Hovedbok (GL203000), så finner du et felt for hver av kostnadsbærerne i firmaet ved å hente frem skjulte kolonner. Dette endres dynamisk/automatisk, så hvis du legger til nye segmenter vil de også dukke opp.  Utover høsten og vinteren kommer vi til å endre på de viktigste standard-forespørslene/skjermbildene i Financials slik at vi viser separate kolonner i stedet for (eller i tillegg til) kostnadsbærerstrengen. Oversikt over hvilke skjermbilder hvor splitting er tilgjengelig finner du nederst på denne siden.  I tillegg er det allerede nå mulig å hente frem separate felter når dere bygger egendefinerte forespørsler. Dette har jo alltid vært mulig, men det har vært krevende - nå blir det mye enklere. Splitting i eksisterende forespørsler/skjermbilder Om vi navigerer oss til skjermbildet Dokumentlinjehistorikk fra Approval (ScreenId=AP40105S) så har vi her mulighet til å legge til kolonner for de ulike segmentene i klienten.  Dette gjøres enkelt ved å trykke på Kolonnekonfigurasjon ikonet helt til venstre i skjerbildet, hvor vi finner skjulte kolonner. Her vil det nå være alternativ for de forskjellige segmentene. Vi legger til Avdeling og Prosjekt til Valgte kolonner seksjonen.  Vi får nå opp to nye kolonner som inneholder verdien for de to kostnadsbærersegmentene separat.    Splitting i Egendefinerte forespørsler Om du navigerer deg til egendefinerte forespørsel skjermbildet (Screen Id=SM208000) kan du nå separere kostnadsbærersegment enklere vis enn før.    Om du henter opp tabellen Sub (Kostnadsbærer) i en Egendefinert forespørsel, kan du finne de splittede segmentene. Dette gjør vi enkelt ved å gå til Resultatruten ett, hvor vi legger til en ny  linje. Vi kan da se at det er 10 alternativer som går fra CD01 til CD10, hvilket representerer de 10 segmentene som er tilgjengelig å splitte.        Splitting av kostnadsbærer er tilgjengelig i følgende skjermbilder Dokumentlinjehistorikk fra Approval (AP40105S) Driftsmiddelsaldo per konto (FA403000) Driftsmiddeltransaksjoner (FA404000) Splitting av driftsmiddel (FA405000) Lagertransaksjoner per konto (IN403000) Avgiftssoneavvik på kundefaktura (AR40102S) Salg per vare og kunde (AR40103S) Sammendrag av periodiseringsplan (DR401000) Per kostnadsbærer (GL403000) Kontoutdrag (GL404000) Bilagsdetaljer (GL40601S)
Vis hele artikkelen
13-10-2021 15:05 (Sist oppdatert 15-06-2022)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 782 Visninger
KID-innstillinger bestemmer hvordan KID-nummer genereres. Denne artikkelen beskriver hvordan du endrer KID-innstillinger hvis dette er nødvendig. 
Vis hele artikkelen
09-02-2016 18:12 (Sist oppdatert 25-04-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2335 Visninger
For å forenkle oppsettet av e-postkontoer og styrke sikkerheten har vi gjort endringer i skjermbildet «Systemets e-postkontoer» (SM204002). For oppsett av nye e-postkontoer, se eget brukertips. Trenger du bistand kan du kontakte din partner eller Visma sin konsulentavdeling på vnkonsulent@visma.com.   Kunder som benytter mail.datakraftverk.no og egendefinert e-postadresse må gjøre endringer i sitt oppsett. Gammelt oppsett med bruk av mail.datakraftverk.no vil bli stengt 1. november 2021.   For kunder som benytter egen e-postserver eller MailFrom@visma.net og egendefinert svaradresse er det ikke nødvendig å gjøre endringer. Hvordan vet jeg om jeg må gjøre endringer? Dersom brukerens e-postadresse er fylt ut i feltet “E-postadresse” og utgående e-postserver er satt til “mail.datakraftverk.no” i skjermbildet Systemets e-postkontoer (SM204002) må e-postkontoen settes opp på nytt, se eget brukertips.   Må jeg gjøre endringer dersom e-postadressen er MailFrom@visma.net og min e-post står i feltet svaradresse? Nei, dersom brukerens e-postadresse står i feltet “Svaradresse”, e-postadresse er “MailFrom@visma.net” og server er “mail.datakraftverk.no” er det ikke behov for å gjøre endringer. Vi konverterer kontoen til ny server.     Må jeg gjøre endringer dersom e-postadressen er no-reply@finance.visma.net og min e-post står i feltet svaradresse? Nei, dersom brukerens e-postadresse står i feltet “Svaradresse”, e-postadresse er “no-reply@finance.visma.net” og det er huket av for “Bruk standardserver for utgående e-post.” er det ikke behov for å gjøre endringer. Du har allerede nytt oppsett.     Jeg har en annen server enn mail.datakraftverk.no, må jeg gjøre endringer? Nei, dersom du bruker din egen e-postadresse og e-postserver er det ikke behov for å gjøre endringer.  
Vis hele artikkelen
28-09-2021 11:09 (Sist oppdatert 20-10-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1112 Visninger
Denne artikkelen beskriver anbefalt oppsett for epost i Visma.net ERP.
Vis hele artikkelen
12-01-2016 19:24 (Sist oppdatert 20-10-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2533 Visninger
Når du eksporterte rapporten Hovedbokssaldo med eksterne koder (GL63201S) til Excel, så oppsto det feil ved formateringen, noe som krever omfattende omformatering i Excel før det kan bli benyttet til analyse. Dette problemet er nå korrigert ved at eksportfilen vil formateres korrekt der kolonnene ikke lenger overlapper eller gjemmes. For å oppnå dette må du endre egenskapene til rapporten i Report designer, hvor du kan angi kolonnesekvensen før du eksporterer til Excel.   Merk at rapportredigering i utgangspunktet er konsulentarbeid, og ikke dekket av fri support, og vi anbefaler at du kontakter partneren din for å få bistand til dette.   I GL63201S, klikk på Rediger rapport . På høyre side av Report designer vinduet vises egenskapene. Om du ikke kan se egenskapene, klikk utenfor rapportredigerings-området. I vinduet for egenskaper, sett Excel mode til Manual. Dette er et nytt tillegg i Report designer, som ikke var tilgjengelig tidligere. Denne innstillingen gjør det mulig for brukeren og dele opp kolonnene istedenfor at de overlapper eller gjemmes.    Når dette er gjort, må du forsikre deg om at kolonnene er separert ved å gi hver enkelt kolonne et sekvensnummer. Det første som må gjøres er å endre egenskapene for hvert enkelt felt i rapporten. Dette gjør du ved klikke i det feltet du ønsker å sette til kolonnenummer 1. I oppsettet til det valgte feltet må du passe på at Excel delen er utvidet. Når dette er gjort vil du se kolonne-feltet. Dette feltet indikerer kolonnenummeret. Sett inn 1 for det du ønsker skal være første kolonne i rapporten. Klikk deg videre til det neste feltet du ønsker å inkludere i rapporten, og skriv inn 2. Slik fortsetter du med å legge til sekvensnummer og kolonner til du har den fullstendige rapporten du ønsker. Denne funksjonen er tilgjengelig for alle rapporter.
Vis hele artikkelen
04-05-2021 08:14
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 509 Visninger
Utvidet flerspråklig støtte   Med Visma.net ERP kan du oversette mange registre til flere språk på tvers av hele systemet. Du kan for eksempel angi en beskrivelse av en lagervare på flere språk. Ved hjelp av utskriftspråket som er definert på kunden/leverandøren, kan du skrive ut en lokalisert versjon i flere rapporter.
Vis hele artikkelen
21-10-2020 10:13 (Sist oppdatert 22-10-2020)
 • 2 Svar
 • 6 liker
 • 1967 Visninger
Det er nå mulig å vise totalverdier på forespørsler. 
Vis hele artikkelen
27-05-2020 14:35 (Sist oppdatert 27-05-2020)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 754 Visninger
Det er nå mulig å opprette egendefinerte meldinger/varslinger i Visma.net ERP. 
Vis hele artikkelen
25-05-2020 11:00 (Sist oppdatert 26-05-2020)
 • 1 Svar
 • 2 liker
 • 1699 Visninger
I versjon 8.20 har vi utvidet funksjonaliteten for å sjekke hvem som har adgang og rettigheter til et skjermbilde. 
Vis hele artikkelen
24-03-2020 20:20 (Sist oppdatert 25-03-2020)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1025 Visninger
Veien til Visma.net Payroll